PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Daň z príjmu
 2. koniec MD a následne PN
 3. Exekúcia
 4. Vrátenie omylom zaplatených preddavkov poistného na ZP
 5. starobny dochodok+DNP
 6. hodnotenie zamestnancov
 7. Ukončenie PP
 8. Poistenie v nezamestnanosti
 9. Preplatenie dovolenky
 10. Povinné zamestnávanie občanov ZŤP
 11. zamestnanec z Bulharska
 12. Odmena - vyhra v sutazi
 13. Stravné lístky - sobota, nedeľa
 14. dovolenka
 15. zmena minimálnej mzdy - nový platový dekrét
 16. Nedoplatok na ZP
 17. Dobrovolne nezamestnana osoba
 18. SZP , APOLLO - NAHLASENIE ZMENY
 19. Dovolenka pri smenách s dlžkou 7,75
 20. Výpočet dovolenky
 21. Odvody SZČO do SP
 22. Absencia a prerusenie na SP
 23. Stravné pre študentov
 24. Príplatky za smennosť.
 25. nemocenska
 26. Kam po materskej???
 27. Zle zaplatená daň
 28. Prečerpaná dovolenka
 29. Vykaz poistneho a prispevkov
 30. zamestnanec a SZCO
 31. výpoveď zo strany zamestnanca
 32. Práca v sobotu a nedeľu
 33. minimálna mzda - skrátený úväzok
 34. daňový bonus
 35. minimalna mzda - platove dekrety
 36. pracovná zmluva - min.mzda
 37. bufet a stravné lístky
 38. osobné prekážky v práci
 39. Vymoženie preplatku na poistnom
 40. Súbeh zamestnania a SZČO a odvody
 41. Sociálny fond
 42. Výplatná listina
 43. Trvalý PP- 10 hodín týždenne
 44. výpoveď
 45. živnosť a pracovný pomer
 46. Koľko stojí zamestnávateľa zamestnanec
 47. DDP
 48. príplatok za vedenia a nadčasy
 49. Dohody a pocet hodin
 50. dohoda-student-vypoved
 51. IBAN
 52. Dohoda - zamestnávateľ-študent
 53. Práca na "týždňovkách"
 54. Rozhodujúce obdobie
 55. Odvody začínajúcej SZČO
 56. pracovný čas
 57. Zmena odovodov SZČO po zmene minimálnej mzdy
 58. minimalna mzda - stupne náročnosti práce
 59. odvody-SZČO-dôchodca
 60. Živnostník a odvody
 61. Sadzobník pokút v sociálnej poisťovni
 62. stravne listky dopredu ci dozadu?
 63. Úrazové poistenie z DVP
 64. rozviazanie pracovného pomeru a manko
 65. krátenie dovolenky
 66. minimálna mzda a nezdaniteľná čiastka
 67. Dokedy vyplatenie mzdy
 68. Sociálny fond
 69. Maximalny vymeriavaci zaklad
 70. Chýbajúce dni dôchodkového poistenia
 71. Nezdaniteľná čiastka
 72. Zamestnanec a SZČO - ako odvody do SP?
 73. Odchodné
 74. zrážky zo mzdy
 75. garancne poistenie a dohodar
 76. Zdravotné poisťovne
 77. odvody dobrovoľne nezamestnaný od 1.1.2007
 78. Dohodár
 79. Nadcas vo sviatok-priplatky
 80. mzda a odmeny - minim. mzda
 81. dohodár a vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
 82. DDP - Sociálny fond
 83. Minimalna mzda od 1.10.2006
 84. DOBPŠ a GP
 85. Ukončenie PP a PN
 86. Dovolenka
 87. Zmena pracovnej zmluvy
 88. predčasný dôchodok - odvody, nezdaniteľná časť dane
 89. Dohoda, alebo výpoved od zamestnavatel
 90. Mzda žiaka na odbornom výcviku
 91. Pracovný pomer na dohodu
 92. Príspevok zamestnávateľa DDS
 93. Rod.prispevok a cerpanie dovolenky
 94. PN a ukoncenie PP
 95. nezaopatrené dieťa
 96. preplatenie mobilneho telefonu
 97. NČZD v roku 2007
 98. Vyúčtovanie služobnej cesty v zahraničí
 99. odvod na invalidné poistenie
 100. Platový dekrét učiteľov
 101. Platenie sviatku a nerovnom. prac čas
 102. posun pracovného času
 103. Prehľad a Hlásenie za r. 2000 - tlačivo
 104. Penále za nesplnenie ohlas.povinnosti SP
 105. Zmena sídla firmy
 106. Min. mzda vs. zaklad + pohybliva cast
 107. zrážka zo mzdy a výsluhový dôchodok
 108. Stravné lístky
 109. § 63, odst. 1, písm. b/ ZP
 110. Doplnkové dôchodkové sporenie
 111. Potvrdenie o praxi
 112. DOVP - len na 1 deň?
 113. preplatenie skolenia zamestnancovi
 114. danovy bonus od 09/2006
 115. Základná náhrada za použitie súkromného automobilu
 116. Zmena PZ z neurčitej doby na určitú
 117. Mesačné výkazy
 118. Prvá strana výkazu do SP
 119. štatút študenta
 120. Povinnosť prijatia počas rodičovskej dovolenky
 121. Zahraničný zamestnanec
 122. zrusenie zivnosti a nasledne prihlasenie sa na Urad prace
 123. Sociálna poisťovňa - kontrola
 124. rocne zuctovanie dane-preplatok
 125. Neplatené voľno - odvody do SP
 126. ZŤP a PN
 127. PN - aké doklady na Soc.poist. ?
 128. mzdy spätne
 129. Vstupna lekarska prehliadka
 130. Zamestnavanie rodinnych prislusnikov
 131. Vedenie miezd - reštaurácia
 132. zrušenie živnosti a výplaty zamestnancom
 133. porusenie pracovnej discipliny
 134. Príkazná zmluva
 135. potvrdenie o príjme pre súd
 136. Dohoda + študent exter. + príspevky
 137. Poradie - Zrážky zo mzdy/exekúcie
 138. materská a program
 139. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny ?!
 140. nárok na dovolenku
 141. Materská a SZČO
 142. PN
 143. dlzka archivácie zivotopisov v personalistike - ochrana osob. udajov
 144. vodič z povolania a kilometrovné do mzdy
 145. Materské a vymeriavací základ
 146. daňový bonus
 147. dohodár a paragraf
 148. Materská a PN
 149. neplatene volno
 150. materská a skončenie PP
 151. Garančné poistenie - dohodári
 152. Vrátenie nákladov na kvalifikáciu zamestnanca
 153. Nastúpenie do pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky
 154. spolupráca na živnosť
 155. mzdy a kolektivna zmluva
 156. DOVP - cena dohodou
 157. dovp 2006
 158. práca počas sviatku - nadčas
 159. Živnostník a odvody
 160. Praca pocas pracovnej pohotovosti
 161. Skončenie PP na dobu určitú
 162. Sucinnost - prosim o rychlu a presnu radu...
 163. rodičovská dovolenka-výpoved
 164. nadčasová práca
 165. Detský lekár alebo pre dospelých
 166. paragraf a pružná pracovná doba
 167. Kombinovana sluzobna cesta ( tuzemska, zahranicna )
 168. ELDP
 169. podpora v nezamestnanosti
 170. Zmluva o súčinnosti - § 51 Obč. zák.
 171. Vrátenie náhrady za dovolenku a poistné
 172. tehotna zamestnankyna a ukoncenie pracovneho pomeru
 173. Zápočtový list
 174. Gastro listky-6 hod.prac cas
 175. diskriminacia zamestnancov
 176. Miesto výkonu práce
 177. Nevyplatenie mzdy
 178. zamestnávanie zahraničného občana
 179. Miesto výkonu práce
 180. Dovolenka
 181. Neplatene volno a dovolenka
 182. odvody pri absencii
 183. DOVP - opakujúca sa činnosť: prekladateľ
 184. Materská a pracovný pomer
 185. Nedoplatok na zdravotnom poisteni
 186. Socialka a poistenie
 187. minimálna mzda
 188. ISO normy a účtovníčka!
 189. Odvody z odchodného
 190. odvod do garančného fondu
 191. SZČO - konateľ s.r.o. - zamestnanec
 192. Pracovná zmluva-opakované vyhotovenie
 193. Zamestnanec a pokuta
 194. Denný vymeriavací základ
 195. HPP aj DoVP u jedneho zamestnavatela
 196. Garančné poistenie
 197. danovy bonus - opatrovnik
 198. Alkohol po dychovej skúške-POKUTA !!!
 199. sprevádzanie dieťaťa k lekárovi
 200. Výpočet dovolenky ????
 201. Zivnostnik ide do TPP
 202. Odvod od ZP
 203. Nemocenské dávky od 01.08.2006
 204. Strata Grid karty
 205. ukončenie p.p. - dátum
 206. RZZP a čiastočný invalidný dôchodca - SZČO
 207. Prac.úraz - 1.x
 208. ZP v ČR
 209. Školská inšpekcia
 210. Vypoved zo strany zamestnavatela- 3A
 211. materské
 212. PN a nepl.volno
 213. Nové tlačivo - Potvrdenie o príjmoch
 214. Invalidný dôchodca
 215. opäť dochodca
 216. Platenie štúdia zamestnávateľom
 217. Príkazná zmluva podľa Obč.zák.
 218. Dôchodca na kratší pracovný čas
 219. Absolvent
 220. odhlaska zamestnavatela ZP
 221. Zamestnanie dôchodcu
 222. Dávka 601 do Spoločnej zdravotnej poisťovne
 223. maximalny VZ
 224. Sadzby stravného v EÚ za rok 2006
 225. ZRÁŽKY ZO MZDY
 226. vypoved pocas neplateneho volna
 227. Oznámenie o nedoplatku - RZZP
 228. rodné číslo
 229. Odstupné alebo odmenu?
 230. Povinné zmluvné poistenie
 231. Čerpanie SF
 232. Svadba
 233. Doklady o zamestnaní z roku 1968
 234. Ukončenie pracovného pomeru a platenie odvodov
 235. dohodár,zráž.daň, preddav.daň
 236. Odmeny prokuristu
 237. Náhrada za sluzobnu cestu vo sviatok
 238. výpočet dovolenky
 239. Nový RL zamestnávateľa
 240. Ukončenie PP a odvody
 241. min. mzda
 242. Odmeny a odvody
 243. Poskytnutie stravného pri dlhšom prac.čase
 244. pn-pre istotu
 245. Konateľ spoločnosti
 246. Osobná karta OPP
 247. zamestnavatel neprijal vypoved
 248. odborná prax študenta
 249. Ochranná doba po PN
 250. Okamžité skončenie PP