PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. garancne poistenie
 2. Vznik SDS na páske
 3. dochodca na dohodu
 4. Tlacivo pre ucely rodinnych pridavkov pre sk. rok 2006/07
 5. Využitie paragrafu na ošetrenie u lekára
 6. Náhrada mzdy za odpracovaný sviatok
 7. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny
 8. Úkolová mzda
 9. odpracovany sviatok
 10. VYPOVED z organizacnych dovodov a odstupne
 11. vypočet mzdy
 12. prihlásenie SZČO do ZP
 13. Sprevádzanie matky u lekára - náhrada príjmu
 14. EZU a výnimky VZ
 15. Obsah pracovnej zmluvy
 16. školenie vodičov referentov
 17. Platenie preddavkov na ZP za sprostredkovateľskú činnosť
 18. Očakávané zmeny v zdanení príjmov fyz.osôb od 1.1.2007
 19. Pracovný úraz
 20. Zrážka zo mzdy a odstupné
 21. zmena náplne práce - prosíííím radu
 22. materska a skoncenie PP
 23. práca SZČO pre s.r.o.
 24. Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2007
 25. invalidny dochodca 20%
 26. opat stravne listky
 27. Zápočtový list
 28. Zápočtový list
 29. Odhlásenie
 30. odmietnutá výpoveď
 31. Zdravotne poistenie verzus dohody.
 32. Teoria - mzdy - praca z praxe
 33. Min.vym.základy soc. a zdrav.pojištění
 34. Uznanie hodin pri navsteve lekara
 35. sviatok
 36. Hodinová alebo mesačná mzda
 37. DoVP - doklady
 38. nárok na dovolenku
 39. Zrážková daň
 40. Dodatočné vystavenie PN
 41. dôchodkyňa
 42. DoVP a výplata mzdy
 43. Rezortný katalóg
 44. szčo vs. zamestnanec
 45. Pokuta - zrážková daň
 46. Neprehodnotený invalid. dôchodca
 47. Dochodkyna na marodke
 48. Okamžité skončenie pracovného pomeru-dôvody
 49. prikazna zmluva a dan z prijmov
 50. nemocenská dávka
 51. Potvrdenie o poberaní daňového bonusu
 52. Okamžité skončenie prac.pomeru
 53. SZČO a PN manželky
 54. Urazové poistenie a dohodári od 1.8.2006
 55. Odvody do SP pocas PN
 56. student VS
 57. social.odvody a materska
 58. zmeny v náhrade príjmu
 59. mesacne odmenovany zamestnanec a praca nadcas
 60. exekučná pohľadávka
 61. Prekážka v práci
 62. RZZP
 63. Príspevok na zvyšovanie kvalifikácie
 64. Prosím o radu
 65. Rozviaz.prac.pomeru po MD
 66. krátenie dovolenky
 67. Čo uvádzať na výkazoch?
 68. Neplatené voľno - čo s ním?
 69. Organizačná zložka-zamestnanci
 70. Poistné v soc. poisťovni
 71. DoVP a daňový bonus
 72. dávka v nezamestnanosti
 73. mandátna zmluva
 74. živnostník a DoVP
 75. prerusenie poistenia
 76. Zivnost popri zamestnani
 77. dohodari - spätne /r.2004-2005/
 78. 5 týždňov dovolenky a zápočet odprac.rokov
 79. V ý p o v e ď z PP
 80. Vyplatenie odmeny za pracu
 81. Autor clankov v casopise
 82. Nedoplatky / preplatky z RZZP - nedoručené oznámenia
 83. Zmena zmluvy a II. pilier
 84. daňový bonus
 85. ročný výkaz - UPSVaR
 86. mzda v nerovnomernom
 87. Potvrdenie o návšteve školy
 88. nahrada skody a minim. mzda ??
 89. PP so živnostníkom
 90. Predčasný starobný dôchodok a odchodné
 91. Dialkové štúdium
 92. dańový bonus
 93. vyživované dieťa
 94. priemerka
 95. zodpovednost za skodu
 96. ZP zmena
 97. opravy miezd - opravit aj s vykazmi alebo "dorovnat" v dalsej mzde
 98. smenovosť a preplatenie sviatku
 99. Nahlásenie PN po vyplatach
 100. Nárok na dovolenku
 101. Normovanie práce v sťažených pracovných podmienkach
 102. Sociálna poistovňa a EZU
 103. Zápočtový list tlačivo
 104. FO SZČO a manželka.
 105. neplatene volno
 106. Dovolenka pracovnika pracujúceho na smeny
 107. Dohoda o VP
 108. 1/4 pracovny uväzok
 109. nove tlaciva SP
 110. Hmotna zodpovednost
 111. Je preplatok z RZZP vždy príjmom podľa §8 zákona o dani z príjmov?
 112. rodičovský príspevok a odvod do fondov
 113. Dohoda na jeden deň - prihlásiť do SP?
 114. zrušenie príspevkových organizácií
 115. Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare
 116. Nový zamestnanec a II. pilier DDS
 117. Nezdanitelná čiastka na zamestnanca.
 118. Nadčas
 119. § 68 skončenie PP
 120. Zdravotná prehliadka
 121. Dovolenkový priemer, nárok na dovolenku
 122. Rodičovská dovolenka a práca
 123. doba určitá
 124. Výpoveď
 125. Spoločná zdravotná poisťovňa
 126. Odmeňovanie, príplatky zamestnancov
 127. Zmeny v evidencii
 128. Mam narok na rodicovsky prispevok?
 129. Výpovedná doba
 130. Dohoda o skončení PP pri PN
 131. Dohoda o vykonaní práce
 132. Predčasný dôchodok
 133. dovolenka
 134. SZČO+zamestnanec a zdrav.poistenie
 135. Kratší prac. čas
 136. Dohoda o vykonaní práce
 137. PN do ZP
 138. strata zdravotnej spôsobilosti
 139. Prihlásenie zamestnanca
 140. zvýšenie minimalnej mzdy
 141. PREPLÁCANIE CESTOVNÉHO
 142. Pracujúci starobný dôchodca a nárok na dovolenku
 143. Poradte, zamestnanec od 21.08.2006
 144. Registracia,dohodar, TPP
 145. Žiadosť o poskytnutie štúdijného voľna
 146. registracia IS
 147. Hmotna zodpovednost
 148. Nové tlačivá
 149. Čo keď zamestnanec sa stane dôchodcom... nastavenie MRP
 150. Skrátený prac.úväzok a plný PP
 151. rodičovský príspevok a pracovný pomer
 152. Vymeriavací základ
 153. Praca cez sviatok
 154. príkazná zmluva
 155. ELDP skončenie počas PN
 156. TPP dohoda o vykonani prace a odvody
 157. Doba určitá skončenie
 158. konateľ vs SZČO
 159. Prečerpaná dovolenka
 160. Výpoveď § 67 ZP
 161. Neplatené volno
 162. konateľ a dovolenka - súrne
 163. Oznámenie na DÚ
 164. Školenie zamestnancov
 165. potvrdenie zamestnávateľa
 166. Prídavky, bonus a II. pilier
 167. Gastro listky vs. zivnostnik
 168. Krátenie mzdy
 169. Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie
 170. TPP a dohoda o vykonaní práce, suhlas
 171. Okamžité skončenie prac. pomeru.
 172. klauzula v pracovnej zmluve
 173. Predčasne ukončená MD - nárok na dovolenku
 174. Plny pracovny vztah v zahranici a polovicny doma.
 175. zapocet rokov
 176. Bezpečnostný technik v organizácii
 177. DOCHODOK ZO ZAHRANICIA
 178. zákonník práce - nadčasy
 179. náhrada škody
 180. §138 odst.2
 181. vystúpeny zamestnanec a odmena
 182. II.pilier - povinnosť zamestnávateľa
 183. 3.pilier DDS a platenie odvodov
 184. prijem z dohod nad 40 tis...a ZP
 185. problem odvody ST a PST
 186. Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov
 187. Krátenie dávok v hmotnej núdzi / DOHODA o VP
 188. § 60 a odstupné
 189. Dovolenkový priemer
 190. Príspevok zamestnávateľa - životné poistenie
 191. odchodné pri ZPS
 192. ODHLASENIE A PRIHLASENIE V JEDEN DEN 31.08.2006
 193. Zapocet
 194. operatívna evidencia
 195. garančné poistenie
 196. dva paragrafy
 197. Ako postupovať pri skončení PN a zároveň nástupu na materskú?
 198. RZZP - do 31.8.
 199. PN a dohoda o skončení PP
 200. neplatené volno
 201. nie je protizakonne pracovat ked nejde voda?
 202. Nadčasy pri práci na zmeny
 203. vzor vypovede podla par. 63
 204. DOHODA O VYKONANI PRACE - nástup sviatok ? PRACOVNA ZMLUVA nástup sviatok?
 205. Preradenie bez zmeny zmluvy
 206. PN, preradenie na inú prácu, výpoveď
 207. PN a výpoved z prac. pomeru na urč. dobu
 208. Výpoveď z PP
 209. Garančné poistenie
 210. GP u dohodárov a firma na ktorú môže byť vyhlásený konurz
 211. Stravné 89 alebo nie??
 212. Zamestnávame občana CZ
 213. dohodari po novom
 214. PN a odvody SZČO
 215. Oznámenie zamestnávateľa ZP
 216. konateľka s r. o a mandátna zmluva
 217. Materské od 1.8.2006, časť VIII. (Záver)
 218. Materské od 1.8.2006, časť VII.
 219. Materské od 1.8.2006, časť VI.
 220. DPN - pri DoVP
 221. Potvrdenie o navsteve skoly
 222. Rozvrh zmien - nepretržitá prevádzka
 223. Rozvrh zmien - nepretržitá prevádzka
 224. Neplatené voľno a SP
 225. Zamestnanec ZŤP
 226. reorganizácia
 227. Materská dovolenka
 228. Prekážky v práci
 229. PN a invalidita
 230. Zamestnanie cudzinca
 231. Predlzovanie zmluvy
 232. ZP a dôchodca
 233. odstupne
 234. tehotenstvo a rozviazanie pracovného pomeru
 235. 1. odvody do soc. SZCO
 236. Szčo a HPP vs odvody
 237. Odvody
 238. Garančný fond a Základná škola s právnou subjektivitou
 239. preplatenie zdravotnej prehliadky
 240. stravovanie pre zamestnancov
 241. prepustenie z dovodu organizacnych zmien
 242. exekucia
 243. vstupná lekárska prehliadka
 244. Materské od 1.8.2006, časť V.
 245. predĺženie PP uzavretého na dobu určitú
 246. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu - spätne
 247. Nedoplatky/Preplatky do Spoločnej ZP
 248. Materské od 1.8.2006, časť IV.
 249. Nárok na dovolenku
 250. Personalistika