1. konateľ (40 replies)
 2. Honorár (5 replies)
 3. pracovná náplň (2 replies)
 4. zrážka (6 replies)
 5. zamestnanec a dohoda (1 replies)
 6. Je to preradenie alebo nie?? (2 replies)
 7. Pracovný úraz (4 replies)
 8. Urad prace SV a rodiny (5 replies)
 9. materska a dovolenka (11 replies)
 10. Náhrada škody - dohoda (2 replies)
 11. Nezamestnany a dohoda (1 replies)
 12. danový bonus (1 replies)
 13. odvody SZČO s rodičovským príspevkom (0 replies)
 14. SZČO-odvody do SP-zníženie (3 replies)
 15. RLFO a zmena trvaleho bydliska (2 replies)
 16. Pracovný čas počas pracovnej cesty (8 replies)
 17. potvrdenie o prijme (7 replies)
 18. Písomný súhlas zamestnanca (4 replies)
 19. používanie služobného auta na súkr. účely (4 replies)
 20. Kedy odhláška do SP (1 replies)
 21. Úrazová renta. (3 replies)
 22. Odvody na starobné poistenie (5 replies)
 23. Prac.zaradenie po úraze-alkohol ved.prac.!!! (0 replies)
 24. Náhrada za cestovné motorovým vozidlom (7 replies)
 25. Vymeriavací základ ZP (37 replies)
 26. Dovolenka nad rámec ZP (4 replies)
 27. Štvrťročné odmeny a opatrovanie dieťaťa (1 replies)
 28. potvrdenie zamest. na ucelyPN (9 replies)
 29. Zmluva o dielo a odvody (13 replies)
 30. ZP zmena (0 replies)
 31. zahraničná služobná cesta (11 replies)
 32. aká je výška odvodu povinneho prispevku za nezamestnavanie zdravotne postihnutych zam (2 replies)
 33. ODVODY KONATEĽA a ako platiť čo najmenšie (2 replies)
 34. minimálna mzda (10 replies)
 35. Konateľ+materská+dohoda, PP??? (1 replies)
 36. Vypoved z org. dovodov a novy kolega z inej firmy (4 replies)
 37. SZČO - PN (10 replies)
 38. RZZP typ S (2 replies)
 39. DOBPŠ (11 replies)
 40. zmena pobytu PN (0 replies)
 41. dovolenka (10 replies)
 42. zamestnanec a honorar (5 replies)
 43. Ako získa dobrovoľne nemocensky poistený čo najvyššie dávky? (346 replies)
 44. dôchodok SZČO (6 replies)
 45. praca cez vikend-priplatky (1 replies)
 46. Odstupné (2 replies)
 47. Účtovanie miezd a odvodov v jednod.účt. (42 replies)
 48. Výpočet priemerky za 3. štvrťrok (1 replies)
 49. danovy bonus (20 replies)
 50. PN 1.x (16 replies)
 51. Brigadnik alebo Pracovný pomer na dobu urcitu a Dohoda o vykonaní práce (39 replies)
 52. Určenie DSS sociálnou poisťovňou (11 replies)
 53. Sociálny fond v praxi (8 replies)
 54. SZČO + dôchodca (1 replies)
 55. Nárok na dovolenku. (14 replies)
 56. Odchodne (26 replies)
 57. Nezdaniteľné min. (4 replies)
 58. Preventívna prehliadka (3 replies)
 59. PN a dovolenka (1 replies)
 60. PP na kratší pracovný čas (11 replies)
 61. Minimálny vym. základ pre ZP - invalid. (0 replies)
 62. vyhlásenie -potvrdenie o návšteve školy? (12 replies)
 63. odhlasenie zamestnavatela (8 replies)
 64. skrátený prac. pomer (4 replies)
 65. výpočet DVZ (2 replies)
 66. daňový bonus (5 replies)
 67. Povinnosti voči zamestnancovi (3 replies)
 68. Invalid - skončenie prac. pomeru (7 replies)
 69. trinasty plat + ročny bonus vo výpovednej dobe (4 replies)
 70. nezdaniteľné minimum (4 replies)
 71. úmrtie - ročné zúčtovanie dane (11 replies)
 72. VZ pri DPN (3 replies)
 73. Daňový bonus - zmena pri uplatnovaní u rodičov (2 replies)
 74. Daňový bonus (1 replies)
 75. Odvody - SZČO (4 replies)
 76. Mzdy v roku 1990 (0 replies)
 77. Ukončenie štúdia (2 replies)
 78. PN a odvody (5 replies)
 79. Mzda za 2 mesiace (4 replies)
 80. Výkazy do SP a ZP (17 replies)
 81. Daňový bonus (1 replies)
 82. nevyčerpaná dovolenka (5 replies)
 83. odvody likvidátora. (3 replies)
 84. Preplatenie náhradného voľna (0 replies)
 85. Dovp a výkaz do SP (4 replies)
 86. Odvody SP,ZP (28 replies)
 87. neodpracované hodiny (5 replies)
 88. dovolenka a časť roka skrátený úväzok (2 replies)
 89. Charakteristiky stupnov narocnosti prac. miest (7 replies)
 90. OKEČ kódy (2 replies)
 91. učiteľ dôchodca na čiast.úväzok (1 replies)
 92. vypoved z or.dovodov star.dochodca (2 replies)
 93. Výpoveď daná zamestnancom (4 replies)
 94. Oneskorená daň z príjmov (2 replies)
 95. Odmena obchodného reprezentanta (2 replies)
 96. Prac. pomer (5 replies)
 97. Stratené cestovné lístky (5 replies)
 98. Platenie poistneho z odmeny (3 replies)
 99. predčastný dôchodok a PN (1 replies)
 100. zamestnanec-živnostník (1 replies)
 101. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky - odvody.. (3 replies)
 102. Zamestnávateľ a zamestnanec na rodičovskej dovolenke (1 replies)
 103. PRÁCA RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA VO FIRME (55 replies)
 104. stravné (5 replies)
 105. doplnkove dochodkove sporenie (4 replies)
 106. DoBPŠ - odvody (8 replies)
 107. školník + kurič (7 replies)
 108. Prerušenie PN (1 replies)
 109. BOZP - klasifikácia úrazu (6 replies)
 110. OČR pri súbehu nemocenského poistenia (2 replies)
 111. Sprostredkovanie DDS na základe dohody o vykonaní práce (7 replies)
 112. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na ZP - dôchodcovia (33 replies)
 113. odhláška zo SP (15 replies)
 114. Odvody do ZP (6 replies)
 115. PZ na dobu určitú a jej opätovne predĺženie (5 replies)
 116. PP a predčasný starobný dôchodca (7 replies)
 117. Služobné auto a zrážky zo mzdy (6 replies)
 118. Nezabudnite uhradiť nedoplatky z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie! (4 replies)
 119. Náhrada za odpracovaný štátny sviatok (24 replies)
 120. ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2005 (8 replies)
 121. Zdravotné-nedoplatok (1 replies)
 122. podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 123. Je prémia súčasť mzdy na PPÚ? (4 replies)
 124. vypočet mzdy-novy zam-iba pár dní odprac (33 replies)
 125. Pracovník z úradu práce (5 replies)
 126. nedoplatok v ZP (5 replies)
 127. Povinnost zamestnavatela zabezpecovat preventivne prehliadky (1 replies)
 128. Zlepšovací návrh (0 replies)
 129. MIN.MZDA ZA 6 HODIN PRACE (3 replies)
 130. dovolenka a čas úspešne skončeného štúdia (1 replies)
 131. Prihláška FO na dôchodkové poistenie pri narodení dieťaťa (7 replies)
 132. Pre tweety (1 replies)
 133. Fond prac. doby - nerovnomerne rozvrh. prac. čas (2 replies)
 134. výpoved (3 replies)
 135. Doplatok do minimálnej mzdy (2 replies)
 136. Poskytnutie údajov polícii (6 replies)
 137. dve pracovné zmluvy (3 replies)
 138. Skončenie pracovného pomeru (9 replies)
 139. dovolenkové priemery (3 replies)
 140. rizikové pracoviská (2 replies)
 141. Sprevádzanie na psych. vyšetrenie (5 replies)
 142. Platové triedy (3 replies)
 143. MD-zamietnutý nárok na dovolenku! (1 replies)
 144. podnikanie na predlzenej mat.dovolenke (1 replies)
 145. odstupne + žiadosť o skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 146. Stravne ako szco (2 replies)
 147. Odvody SZČO pri súbehu zamestnania (2 replies)
 148. VZ pre SP a ZP (4 replies)
 149. Nárok na dávky pre nezamestnaných (5 replies)
 150. Nerovnomerný pracovný čas v kocke (43 replies)
 151. Prihlásenie člena dozornej rady do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 152. Dovolenka počas materskej (31 replies)
 153. Rozumie tomu niekto? fakt potrebujem pomoc (9 replies)
 154. Odvody do SP (5 replies)
 155. Cestovný príkaz (17 replies)
 156. Vypoved (1 replies)
 157. zrážka zo mzdy - ale nie exekúcia (9 replies)
 158. SP - ZP nenastúpenie do práce (3 replies)
 159. Cestovné náhrady (4 replies)
 160. Stravovanie zamestnacov (1 replies)
 161. III.pilier - účtovanie (2 replies)
 162. výkaz o práci (5 replies)
 163. Doba určitá-znovuzamestnanie pracovníka (5 replies)
 164. druh práce a stručná charakteristika vodiča camionovej dopravy (1 replies)
 165. Zmena letného na zimný čas (6 replies)
 166. Odchod na matersku 2006/2007 (10 replies)
 167. Zahraničná pracovná cesta (18 replies)
 168. invalidny dochodok (0 replies)
 169. zamestnanie pracovníka s ťažkýcm zdr-postihnutim (8 replies)
 170. Hromadné čerpanie dovolenky + nárok (4 replies)
 171. prečerpaná dovolenka (6 replies)
 172. zaokrúhlenie hodinovej min. mzdy (2 replies)
 173. DDP- VZ PRE SOC.POISTOVNA (4 replies)
 174. garančné poistenie (5 replies)
 175. Chránená dielňa (5 replies)
 176. Náhrada z neplatne skončeného PP (8 replies)
 177. dieťa v nemocnici (4 replies)
 178. dôchodcovia, príkazné zmluvy, odvody (13 replies)
 179. nedodanie PN SP (7 replies)
 180. Dochodca pokracujuci v praci (20 replies)
 181. rodicovsky prispevok a zamestnanie (2 replies)
 182. Maximum pri nemocenských dávkach (7 replies)
 183. Vstupná lekárska prehliadka (17 replies)
 184. hmotná zodpovednost (4 replies)
 185. TPP A DoVP súčasne... (5 replies)
 186. PN a zároveň sviatok (4 replies)
 187. dovolenka-docasne prideleni zamestnanci (5 replies)
 188. výplata mzdy pri nedostatku finančných prostriedkov ak ide firma do konkurzu (2 replies)
 189. okamžitá výpoveď - absencia (1 replies)
 190. Rizikové pracoviská (1 replies)
 191. invalidný dôchodca (2 replies)
 192. výpočet dovolenky (3 replies)
 193. Náročnosť práce a DDP resp minimálna mzda (4 replies)
 194. Práca vo sviatok (2 replies)
 195. poplatky SZČO na VŠZP (1 replies)
 196. pracovná náplň - súrne (2 replies)
 197. Prihlasenie na doch.poistenie a narodenie dietata (4 replies)
 198. cestovne diety (3 replies)
 199. Neodovzdaná PN (4 replies)
 200. mzda na dohodu (3 replies)
 201. Vycislovanie usleho zisku pocas rodicovskej dovolenky (8 replies)
 202. Študent a DOVP (3 replies)
 203. PRACOVNA ZMLUVA (11 replies)
 204. vymeriavaci zaklad zdravotne poistenie (5 replies)
 205. Mzda v pracovnej zmluve (3 replies)
 206. absencia a sviatok (10 replies)
 207. zrážková daň (17 replies)
 208. skončenie PP počas RD (6 replies)
 209. Výpočet čistej mzdy pri exekúciách (5 replies)
 210. zamestnanecké výhody (3 replies)
 211. RZZP (1 replies)
 212. Úraz cestou z práce (24 replies)
 213. "trinasty" plat (2 replies)
 214. ustanovený fond pracovného času (1 replies)
 215. ustanovený fond pracovného času (1 replies)
 216. Minimálna mzda (7 replies)
 217. Sadzby stravného (4 replies)
 218. Výpočet mzdy. (6 replies)
 219. Doplatenie chýbajúceho poistenia (0 replies)
 220. nenastúpenie zamestnancov (6 replies)
 221. Pracujúci starobný dôchodca a PN (7 replies)
 222. pohovor (0 replies)
 223. PP + DoOVP u jedneho zam. (1 replies)
 224. Úkolová mzda (7 replies)
 225. priemerny zarobok (2 replies)
 226. ukončenie pracovného pomeru (1 replies)
 227. nastup na matersku (12 replies)
 228. služobná cesta (4 replies)
 229. dohodari - skončenie dohody (2 replies)
 230. PP na skrátený úväzok (36 replies)
 231. Dovolenka z minulého roku - dokedy vyčerpať? (3 replies)
 232. Koniec MD - začiatok RD (2 replies)
 233. Priemer pre náhrady a úkolová mzda (4 replies)
 234. zložka zamestnanca (0 replies)
 235. Neplatené voľno - odvod poistného (9 replies)
 236. Návrat zamestnankyne z RD (0 replies)
 237. cestovne nahrady cez vikend (10 replies)
 238. Odmena konateľovi (30 replies)
 239. Úkolová mzda (2 replies)
 240. vypoved zamestnanca (13 replies)
 241. Určenie RO - náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti zamestnanca (3 replies)
 242. oznámenie do zdravotnej poistovne (6 replies)
 243. pracovna zmluva učiteľa (5 replies)
 244. Práca mimo miesta dohodnutého v PZ (2 replies)
 245. Opatrovateľské a ZŤP (4 replies)
 246. dpo a nemocenske od 1.8.2006 (52 replies)
 247. Invalidný zamestnanec (0 replies)
 248. zmena poistovne k 30.9.2006 (16 replies)
 249. Odovzdanie mesačného výkazu do Soc.poistovne (9 replies)
 250. Kontrolný systém miezd - interná smernica (5 replies)