PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odmena a PN - surne
 2. Materská dovolenka
 3. Rodičovská dovolenka
 4. Nedoplatky a preplatky z RZ.
 5. Tlačivá na diety
 6. Čo keď zamestnanec sa stane dôchodcom...
 7. nové tlačivo na ZP - Súrne
 8. Lekárska prehliadka - povinnosti zamestnávateľa
 9. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 10. odvody za júl z dohody
 11. Odvody PvN
 12. porušenie disciplíny
 13. dovolenka starostov
 14. odchod na starobný dôchodok
 15. opäť exekúcia
 16. daňový bonus
 17. Zmluva na dobu určitú a rozviazanie PP
 18. Oprava hlásenia o vyúčtovaní dane
 19. exekúcia po novom
 20. Nahrada prijmu pri PN a starobny dochodca
 21. Rocne zuctovanie ZP a celkova cena prace
 22. Výška nemocenského
 23. materská - nástup 25.9.2006
 24. Daňový bonus pre manžela študentky na VŠ
 25. Odvody do ZP a SP z prerušenej živnosti
 26. Ktorý spôsob odmeňovania je výhodnejší?
 27. Zákonné postupy sociálnej poisťovne
 28. PN - pracov. úraz
 29. Dodatočné výkazy
 30. Vdovecký dôchodok
 31. Zamestnanie inv.dôchodcu
 32. Odvod do SP za SZČO , PN a druhý pilier
 33. Náhradné voľno a vyhlásenie na zdanenie príjmov
 34. rodičovský príspevok a materská škôlka
 35. pokuta za nepodanie štvrťročného prehľadu
 36. DDP - SOC.POISTOVNA DO 31.07.2006
 37. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 38. Dohoda a zdravotne poistenie
 39. vymer na dovolenku
 40. výpočet mzdy za 7/06
 41. slobodná mamička, alebo vydatá?
 42. DoVP
 43. Dohoda o vykonaní práce
 44. Neplatené voľno a odvod do ZP
 45. Zrazkova dan
 46. Odvody dohodárov po novom
 47. Výhodnejší spôsob odmeny
 48. pohybliva zložka
 49. práca vo sviatok
 50. Dovolenka, ako to je?
 51. vypoved zo strany zamestnavatela
 52. Neplatené voľno a PN
 53. Prihlásenie zamestnanca na ZP - povinnosť zamestnávateľa
 54. Odvody zamestnávateľa
 55. davka v nezamestnanosti
 56. Rodičovská dovolenka a zamestnanie
 57. Podpis vyhlásenia - keď prac.pomer skončil v 1/2 polovici mesiaca
 58. Invalidný dôchodca nad 70%
 59. Neplatené voľno a VZ na zdravotné poistenie
 60. Trovy exekúcie
 61. Prijatie zamestnanca do PP
 62. Výpočet priemeru dovolenky
 63. RD a SP
 64. vyplácanie cestovných náhrad
 65. dovolenka
 66. Ročný fond pracovného času
 67. Čech na slovensku...
 68. študent brigádnik
 69. PN v ochrannej lehote vystavená na zamestnávateľa
 70. Príplatky za prácu v So Ne a vo sviatok - mesačná mzda
 71. zamestnanec dôchodca
 72. Kontrola zo SP
 73. Priemer pre pracov.účely
 74. okamžité zrušenie prac. pomeru
 75. socialne davky a prispevok z neziskovej organizacie
 76. podiely na zisku a odvody
 77. m a t e r s k a 2007
 78. Potvrdenie o príjmoch f.o. zo závislej činnosti za rok 2006
 79. výpočet priemerky
 80. zmeny v náhrade príjmu
 81. odvody
 82. Invalidne poistenie a narok na dochodok
 83. DoVP a dobrovoľne nezamestnaný
 84. mzda-vypocet 1 den
 85. SZČO+zamestnanec - VZ zamestnanca zistím neskoro
 86. Pracovná zmluva pre čiastočného invalida
 87. Odvody za dohodárov od 1.8.2006
 88. Odvody
 89. Oznámenie o preplatku alebo nedoplatku RZ SP
 90. Odchod do dôchodku - pokračovanie
 91. nedodržanie postupu pri ukončení prac.pomeru
 92. Okamzite ukoncenie pracovneho pomeru §69
 93. Slovenská firma v ČR - odvody a daň zo závislej činnosti
 94. Este k príplatkom za sviatok
 95. Výsluhový dôchodok - DoVP
 96. pitný režim
 97. oznamenie MD
 98. Odchod do dôchodku
 99. Narodenie dieťaťa
 100. Zmeny - prestávky medzi zmenami
 101. LEKAR - Odborny zastupca a pracovny uvazok
 102. prihlásenie do SP zamestnanec
 103. Výkony rozhodnutia - prednostná pohľadávka
 104. Mesačné výkazy
 105. Prehľad odvodov poistného do ZP a SP_od 1.7.2006_dohody
 106. Prehľad odvodov poistného do ZP a SP_1.7-30.9.2006_pracovná zmluva
 107. napomenutie zamestnanca
 108. Skrátený pracovný čas - výpočet mzdy
 109. Polovičný úväzok a ...
 110. Dohoda o vykonaní práce
 111. Prehľad zraz.preddavkov
 112. VZ menší ako 6900?
 113. Nezdaniteľná čiastka
 114. Zmeny u dôchodcov od 1.8.2006
 115. Sťažené spoločenské uplatnenie
 116. Predĺžená RD a dohoda o VP
 117. Nulové oddvody do soc.poist.
 118. Nejaké zmeny??
 119. SZCO dochodca
 120. Čo mám robiť?
 121. Pracovný pomer zodpovedného zástupcu
 122. VZ SZČO do SP znížené o príspevky do DDP
 123. skladník - hmotná zodpovednosť - mzda
 124. Dohodár a odvody
 125. SZČO a odvody
 126. materiály zamestnancov po rozviazaní PP
 127. PN a viacero zamestnaní
 128. oznámenie zamestnávateľa
 129. Vymeriavaci základ NP - pravdepodobný
 130. Oznamenie o vzniku povinnosti zrazat dan
 131. zamestnanec pracujúci v ČR aj SR
 132. 2x marodky
 133. Termín na vyplatenie mzdy
 134. zamestnanie dochodcu
 135. ROZHODUJÚCE OBDOBIE
 136. Mesacny vykaz poistneho a prispevkov - poprve
 137. Výpočet mzdy-PROSIM!
 138. Rozviazanie prac pomeru?!
 139. RZP- oznamenie zamestnavatelovi
 140. Čiastočne invalidný dôchodca
 141. Ake je cislo na poslanie sms na evidenicu zamestnancov?
 142. Odvody atd.
 143. VZ SZCO pre soc. poistenie od 1.7.2006
 144. Výpoveď
 145. zmluva o výhradnej spolupráci??
 146. Náklady na mzdy
 147. kontrola z Apolla - predloženie dokladov
 148. Nepretržitá prevádzka - nerozumiem
 149. Archivácia osobných údajov
 150. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 151. ˇUrad práce a dohodár
 152. Rozúčtovanie miezd
 153. okamžité skončenie pracovného pomeru - alkohol
 154. Rodičovský príspevok a HPP
 155. pitný režim
 156. daňový bonus
 157. Stravne a dohoda o vykonani prace
 158. nulový prehľad
 159. VZ pre poistenie v nezamestnanosti
 160. Zákon na ochranu nefajčiarov
 161. Kolko si nezamestnany plati socialne poistenie?
 162. zrážka zo mzdy - tlačivo
 163. služobna cesta v SR - nahrady
 164. zápočet odpracovaných rokov
 165. III.pilier DDS - TATRY SYMPATIA
 166. VZP - Oznámenie zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného
 167. prechod zamestnanca zo živnosti do sro
 168. Pracovny cas a teplo
 169. chyba pri zrazkovej dani
 170. Dohoda o vykonaní práce - skončenie
 171. Výkaz do ZP a PN
 172. Vyplata - tlacivo
 173. Žiadosť o nemocenské
 174. Zmluva na dobu určitú
 175. dni pracovného pokoja
 176. Starobný dôchodca
 177. Odvody do SP
 178. Uhradená vyššia mzda
 179. exekúcia
 180. Exekúcia
 181. "Dôchodca" a PN od 1. 8. 2006
 182. Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania ZP
 183. Preplatená dovolenka
 184. Opravný prehľad o zraz.preddavkoch
 185. Nemocenské
 186. dovolenka
 187. rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 188. vyučtovanie pracovnej cesty
 189. Podpis na písomnostiach
 190. odstupné
 191. pracovny úraz
 192. Predpokladaný VZ pre nem.poistenie
 193. Neskorý odvod
 194. čo dať pri výpovedi?
 195. skončenie PP a PN
 196. sociálny fond
 197. výpoveď počas materskej dovolenky
 198. Mzda upratovačky
 199. Štatistika
 200. absencia - započet
 201. zapožičanie zamestnanca
 202. Dôchodkový vek
 203. nahrada prijmu a vyplata nemoc.davok
 204. Priemer za dovolenku
 205. narok na dovolenku
 206. PN ka
 207. odchod na MD
 208. Pracovný čas
 209. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 210. Moje práva
 211. Smrť zamestnanca
 212. Chybný dátum
 213. MZDA
 214. materská dovolenka - príspevky
 215. Pomahanie manzelky zivnostnikovi
 216. Minimalny VZ urazoveho poistenia
 217. Minimalny VZ garancneho poistenia
 218. Zmeny v odvodoch do SP
 219. Stupeň náročnosti 3
 220. tehotná a zamestnanie
 221. Sluzobna cesta
 222. dodatok k prac.zmluve
 223. rozviazanie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou
 224. zrážková daň
 225. Omylom zaplatené odvody
 226. odvody
 227. Príplatok za prácu vo sviatok
 228. materská dovolenka
 229. Preddavky ZP
 230. List zamestnávateľa
 231. okamžité skončenie pracovného pomeru
 232. neplatené voľno
 233. Pracovný úraz
 234. Náhrady PN rok po materskej
 235. Mzdové podmienky
 236. dobrovoľné nemocenské poistenie
 237. dôchodca - novela?
 238. Zamestnanec nechce stravné lístky
 239. Stravné pre študenta
 240. Pokuta z DÚ
 241. Platby od SP, OČR, PN
 242. odvody
 243. SZCO-problém so Sociálnou poisťovňou
 244. Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie
 245. Dôchodca - zánik povinného nemocenského poistenia od 1.8.2006
 246. DOVP
 247. Zmena trvalého bydliska
 248. Zápočet rokov
 249. dovolenka a stravný lístok
 250. Zmeny u dohodárov