PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. VZ SZČO do SP znížené o príspevky do DDP
 2. skladník - hmotná zodpovednosť - mzda
 3. Dohodár a odvody
 4. SZČO a odvody
 5. materiály zamestnancov po rozviazaní PP
 6. PN a viacero zamestnaní
 7. oznámenie zamestnávateľa
 8. Vymeriavaci základ NP - pravdepodobný
 9. Oznamenie o vzniku povinnosti zrazat dan
 10. zamestnanec pracujúci v ČR aj SR
 11. 2x marodky
 12. Termín na vyplatenie mzdy
 13. zamestnanie dochodcu
 14. ROZHODUJÚCE OBDOBIE
 15. Mesacny vykaz poistneho a prispevkov - poprve
 16. Výpočet mzdy-PROSIM!
 17. Rozviazanie prac pomeru?!
 18. RZP- oznamenie zamestnavatelovi
 19. Čiastočne invalidný dôchodca
 20. Ake je cislo na poslanie sms na evidenicu zamestnancov?
 21. Odvody atd.
 22. VZ SZCO pre soc. poistenie od 1.7.2006
 23. Výpoveď
 24. zmluva o výhradnej spolupráci??
 25. Náklady na mzdy
 26. kontrola z Apolla - predloženie dokladov
 27. Nepretržitá prevádzka - nerozumiem
 28. Archivácia osobných údajov
 29. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 30. ˇUrad práce a dohodár
 31. Rozúčtovanie miezd
 32. okamžité skončenie pracovného pomeru - alkohol
 33. Rodičovský príspevok a HPP
 34. pitný režim
 35. daňový bonus
 36. Stravne a dohoda o vykonani prace
 37. nulový prehľad
 38. VZ pre poistenie v nezamestnanosti
 39. Zákon na ochranu nefajčiarov
 40. Kolko si nezamestnany plati socialne poistenie?
 41. zrážka zo mzdy - tlačivo
 42. služobna cesta v SR - nahrady
 43. zápočet odpracovaných rokov
 44. III.pilier DDS - TATRY SYMPATIA
 45. VZP - Oznámenie zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného
 46. prechod zamestnanca zo živnosti do sro
 47. Pracovny cas a teplo
 48. chyba pri zrazkovej dani
 49. Dohoda o vykonaní práce - skončenie
 50. Výkaz do ZP a PN
 51. Vyplata - tlacivo
 52. Žiadosť o nemocenské
 53. Zmluva na dobu určitú
 54. dni pracovného pokoja
 55. Starobný dôchodca
 56. Odvody do SP
 57. Uhradená vyššia mzda
 58. exekúcia
 59. Exekúcia
 60. "Dôchodca" a PN od 1. 8. 2006
 61. Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania ZP
 62. Preplatená dovolenka
 63. Opravný prehľad o zraz.preddavkoch
 64. Nemocenské
 65. dovolenka
 66. rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 67. vyučtovanie pracovnej cesty
 68. Podpis na písomnostiach
 69. odstupné
 70. pracovny úraz
 71. Predpokladaný VZ pre nem.poistenie
 72. Neskorý odvod
 73. čo dať pri výpovedi?
 74. skončenie PP a PN
 75. sociálny fond
 76. výpoveď počas materskej dovolenky
 77. Mzda upratovačky
 78. Štatistika
 79. absencia - započet
 80. zapožičanie zamestnanca
 81. Dôchodkový vek
 82. nahrada prijmu a vyplata nemoc.davok
 83. Priemer za dovolenku
 84. narok na dovolenku
 85. PN ka
 86. odchod na MD
 87. Pracovný čas
 88. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 89. Moje práva
 90. Smrť zamestnanca
 91. Chybný dátum
 92. MZDA
 93. materská dovolenka - príspevky
 94. Pomahanie manzelky zivnostnikovi
 95. Minimalny VZ urazoveho poistenia
 96. Minimalny VZ garancneho poistenia
 97. Zmeny v odvodoch do SP
 98. Stupeň náročnosti 3
 99. tehotná a zamestnanie
 100. Sluzobna cesta
 101. dodatok k prac.zmluve
 102. rozviazanie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou
 103. zrážková daň
 104. Omylom zaplatené odvody
 105. odvody
 106. Príplatok za prácu vo sviatok
 107. materská dovolenka
 108. Preddavky ZP
 109. List zamestnávateľa
 110. okamžité skončenie pracovného pomeru
 111. neplatené voľno
 112. Pracovný úraz
 113. Náhrady PN rok po materskej
 114. Mzdové podmienky
 115. dobrovoľné nemocenské poistenie
 116. dôchodca - novela?
 117. Zamestnanec nechce stravné lístky
 118. Stravné pre študenta
 119. Pokuta z DÚ
 120. Platby od SP, OČR, PN
 121. odvody
 122. SZCO-problém so Sociálnou poisťovňou
 123. Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie
 124. Dôchodca - zánik povinného nemocenského poistenia od 1.8.2006
 125. DOVP
 126. Zmena trvalého bydliska
 127. Zápočet rokov
 128. dovolenka a stravný lístok
 129. Zmeny u dohodárov
 130. Stravné lístky pri odchode zo zamestnania
 131. zdravotne-problem
 132. Skončenie pracovného pomeru
 133. szco a nemoc
 134. Komplikovana situacia
 135. Kedy do predcasneho dochodku
 136. ODCHOD ZAMESTNANCA
 137. Postup pri pracovnom úraze
 138. 2 pracovné pomery
 139. odhláška zamestnávateľa - VšZP
 140. čiastočný invalidný dôchodok-zamestnanec
 141. Oznámenie o zrážkovej dani
 142. príplatok za zmennosť
 143. DBPŠ - viac zamestnávateľov
 144. Výpočet mzdy-polovica mesiaca
 145. stravné lístky
 146. SZČO,materská-iná situácia
 147. Neplatene volno a povinnost zamestnavatela
 148. Nedoplatok do 100 Sk- RZZP
 149. Prelom mesiacov-DOVP
 150. Pracovná zmluva
 151. Dovolenkový lístok
 152. prepočet dovolenky
 153. Platenie ZP počas PN - SZČO
 154. štatistická značka úrazov
 155. Doprava
 156. Dokedy náhrada mzdy pri PN?
 157. odvody
 158. Odvod dan
 159. dovolenka
 160. Zrážková alebo preddavková daň?
 161. Zamestnávanie študenta
 162. Hmotná zodpovednosť
 163. Mladistvý zamestnanec
 164. 2. pilier DSS- neakceptovanie zmluvy SP
 165. nová výška odvodov
 166. Zamestnavanie cudzincov s vykonom prace na uzemí cudzieho štátu
 167. aka je teraz minimalna mzda?
 168. Ako znížiť odvody?
 169. Môže sa denný študent zamestnať?
 170. Odmena pri pracovnom jubileu
 171. preplatená dovolenka a VZ do sociálnej poisťovne
 172. Prečerpaná dovolenka
 173. Možnosť zamestnávať rod.príslušníka
 174. Novela Zákonníka práce
 175. odvody socialna invalid
 176. Odvody
 177. Porušenie pracovnej disciplíny
 178. Výpoveď-okamžité skončenie PP
 179. Nové tlačivá do Soc.poisťovne
 180. práca na dohodu-invalidný dôchodca
 181. este raz odchodne
 182. Práca vo sviatok !!!!
 183. Opäť nočná práca
 184. exekutor - zrazka zo mzdy
 185. Dohoda o pracovnej činnosti
 186. cestovné
 187. Odvody do socialnej a zdrav. poist.
 188. odstupné a odchodné
 189. odhlasenie dohodara
 190. Dovolenka viac ako 25 dní?
 191. Neplatené voľno
 192. Zákon o zdravotnom poistení - povinnosti platiteľa poistného
 193. Mzda na chybnom výrobku
 194. Dohoda o vykonaní práce
 195. pracovný úraz
 196. Nočná práca
 197. Sociálny fond-ako čerpať?
 198. Paušalizované stravovanie.
 199. Poistenie zájazdu
 200. dohoda o vykonaní práce a následný trvalý prac.pomer v jednom mesiaci
 201. oznamenie o zrazkovej dani
 202. Krátenie dovolenky počas mat.dovol. a rod. prísp.
 203. invalid
 204. prakticky lekar v 3 platovej triede
 205. Súbeh stravného pri PC
 206. SZČO - odvody do SP
 207. zmamestnanec-invalid
 208. tlačivo "Vyhlasenie...
 209. Pôžička zamestnancovi
 210. Rozviazanie PP - zdravotné dôvody
 211. Vypoved a PN
 212. Vyhláška k Zákonníku práce
 213. doba určitá
 214. zamestnanie Ukrajinca na Slovensku
 215. žiadosť o rozviazanie PP dohodou - termín vyjadrenia zamestnávateľa
 216. príkazná zmluva
 217. exekučné zrážky po 1.7.2006
 218. MD a prac.pomer na dobu určitú
 219. dohoda o vykonaní práce - povinnosti pre zamestnávateľa
 220. Podpísané predĺženie po dobe určitej.......
 221. odvody do SP a ZP počas PN
 222. Evidencia na ÚP
 223. Nezdan.časť pri skrát.prac.čase
 224. prijem z najmu
 225. priemer na dovolenku - surne
 226. Povinnosť odhlásenia zo soc.poistenia
 227. Dovolenka
 228. Rada - Mzda
 229. Nahláška voľných pracovných miest
 230. Rodičovský príspevok a sprostredkovanie poistenia
 231. Max. VZ
 232. DBPŠ
 233. kolko stravnych listkov
 234. Ako sa odvolat voci rozhodnutiu Socialnej poistovne?
 235. Životopis
 236. Nahrada mzdy za PN
 237. Exekúcia
 238. Dovolenka
 239. ako zabranit zames.odchod ku konkurencii?
 240. pomoc-odvody podľa zmluv.
 241. odvod do zdravotnej poistovne pri PP na kratsi pracovny cas
 242. Absencia v prácii z titulu predvolania na súd
 243. Zákon o sociálnom poistení po lopate - odvody po lopate
 244. zdržiavanie sa na pracovisku po pracovnej dobe
 245. Neplatené voľno
 246. Zodpovedná osoba u živnostníka
 247. Práca na smeny a dovolenka
 248. Zahraničné cestovné náhrady - cestovné
 249. Evidenčné listy dôchodkové poistenia
 250. vykaz do soc.poist....