1. Môže mi zamestnávateľ strhnúť 100 € za 1 deň keď som sa sťahovala? (4 replies)
 2. rozhodujúce obdobie pri pracovnom úraze (1 replies)
 3. Pracovny pomer na dobu neurcitu alebo Dohoda o pracovnej cinnosti? (15 replies)
 4. Nárok na dovolenku (6 replies)
 5. Exekučné zrážky zo mzdy u zamestnanca, ktorý poberá rentu (1 replies)
 6. Do akej platovej triedy mám byť zaradená? (0 replies)
 7. Môže zamestnávateľ uzavrieť pri podpise pracovnej zmluvy dohodu o zrážkach zo mzdy? (3 replies)
 8. Odmena 2 % od 01.09.2017 na základe memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (9 replies)
 9. Výpovedná lehota- neumožnenie vykonávať svoju prácu podľa PZ. (6 replies)
 10. externý vs študent a odvody do poistovní (2 replies)
 11. dovolenka (5 replies)
 12. Daňový bónus (1 replies)
 13. Dohoda o pracovnej činnosti (5 replies)
 14. ukoncenie pracovneho pomeru a nasledna podpora (8 replies)
 15. Prihlasovanie do SP (3 replies)
 16. Ročné zúčtovanie poistného na VZP za rok 2016 za SZČO (20 replies)
 17. preplatenie dovolenky - odvody (4 replies)
 18. Kedy najskôr mám nárok na PN po nástupe do práce po rodičovskej dovolenke? (4 replies)
 19. Prax psychologa (1 replies)
 20. Rodinné prídavky a daňový bonus (2 replies)
 21. Vyska odstupneho (7 replies)
 22. Predlžená neplatená rodičovská dovolenka- zamestnanie (4 replies)
 23. Ako napísať dohodu evidovanému nezamestnanému, ak pracuje každý druhý deň? (0 replies)
 24. Môže dohoda o pracovnej činnosti skončiť v ten istý deň ako ju podpíšu zamestnávateľ aj dohodár? (10 replies)
 25. Môžem skončiť so zamestnancom skôr pracovný pomer ak má dobu určitú? (7 replies)
 26. DoBPŠ a štátna skúška (4 replies)
 27. moze zamestnavatel vymahat naklady na skolenie na zeriav a vysokozdvizny vozik? (4 replies)
 28. Práca vo sviatok (7 replies)
 29. súbeh prac. pomerov (4 replies)
 30. Narok na dovolenku po retazovom porode (16 replies)
 31. Exekúcia ak čistá mzda je v mínuse ? (5 replies)
 32. Potrebujem urobiť výplatné pásky (4 replies)
 33. Pracovny uraz - preplacanie 100% i ked ma počas pn vyhodia? (2 replies)
 34. Vstupná prehliadka a výpis z registra trestov v školstve (0 replies)
 35. Celodenné ošetrenie /paragraf/ pri pohyblivej pracovnej dobe a prestávka na obed (8 replies)
 36. Za čo je riaditeľ zodpovedný? (1 replies)
 37. Aké zmeny sa môžu definovať v pracovnej zmluve? (3 replies)
 38. MRP-odchodné číslo položky (0 replies)
 39. priplatky za zobrazovacie zariadenia (1 replies)
 40. Priplatky za stazene podmienky (0 replies)
 41. Dovolenka za odpracovane dni pri skonceni pracovneho pomeru. (5 replies)
 42. Nepretrzita prevadzka / Vyska uvazku / Len nocne zmeny (5 replies)
 43. Zdravotné poistenie študenta v zahraničí (1 replies)
 44. Keď niekto má živnosť môže isť pracovať na normalný pracovný pomer? (4 replies)
 45. Akym sposobom rozdelit hrubu mzdu na pevnu a variabilnu zlozku? (1 replies)
 46. Zvýšenie platu pedagogických zamesntnancov (0 replies)
 47. Zamestnancovi na RD preplácam pri skončení PP zostatok dovolenky - odvody idú len do ZP? (1 replies)
 48. Účasť na pohrebe strýka a platené voľno (1 replies)
 49. Zamestnanec - nárok na odchodné (4 replies)
 50. Zástup počas MD a PP počas MD (1 replies)
 51. Odpustenie pôžičky zamestnanca (0 replies)
 52. oneskorené odoslanie výkazov do SP - pokuta (8 replies)
 53. Vyhlásenie na uplatnenie NČ. (2 replies)
 54. Odhlasenie dohodara (4 replies)
 55. voľno kvôli pohrebu - doklad (2 replies)
 56. Obedna prestavka pocas prerusovanej pracovnej doby . (3 replies)
 57. Môže byť hrubá mzda nižšia počas čerpania dovolenky? (1 replies)
 58. V mesiaci kedy sa prepláca náhrada za dovolenku je hrubá mzda nižšia ako minimálna hrubá mzda. (6 replies)
 59. Odhlasenie dohodara (7 replies)
 60. Zápočtový list a neplatené voľno (15 replies)
 61. Materská vs.polovičný invalidný dôchodok (2 replies)
 62. dohoda o brigádnickej činnosti, ukončená skôr (0 replies)
 63. Co znamená pol den dovolenky, pokud zaměstnanec, pracuje každý deň iný pracovný čas? (5 replies)
 64. ukončenie pracovného pomeru v OSSR (0 replies)
 65. Ako vyriešiť druhú materskú? (3 replies)
 66. Doplatenie poistenia (3 replies)
 67. Dovolenkový listok pri práci na smeny (12 replies)
 68. Dobrovoľné a povinné poistenie - bude nárok na materské aj z dobrovoľného? (1 replies)
 69. Končí sa rodičovská dovolenka, ak požiadam o príspevok na starostlivosť o dieťa? (4 replies)
 70. Pracujem 10rokov v Ba,trvalý pobyt mám v BB,keď si zmením trvalý pobyt na Ba,mám nárok na príspevok sťahovania sa za pracou? (4 replies)
 71. nezdaniteľná časť na daňovníka (6 replies)
 72. Príplatok za hluk (1 replies)
 73. Priemerná hrubá mzda za predchádzajúci rok (5 replies)
 74. daňový bonus - vydatá dcéra (2 replies)
 75. Možem bezdôvodne ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj keď je zamestnanec PN? (5 replies)
 76. Do ktorej platovej triedy zaradiť zamestnanca? (0 replies)
 77. Z rodičovskej dovolenky opäť na materskú dovolenku - nahlásenie na SP a ZP (6 replies)
 78. elektronické odosielanie na ZP, odhláška zamestnávateľa (0 replies)
 79. Moze si zamestnavatel dovolit takyto postup? (32 replies)
 80. koľko priepustiek môžem použiť? (3 replies)
 81. Skončenie pracovného pomeru a následné uzatvorenie nového u toho istého zamestnanca (8 replies)
 82. Dohoda o pracovnej činnosti (3 replies)
 83. Otec na materskej - nová dohoda - môže byť na tú istú pozíciu? (4 replies)
 84. môžu mi zmeniť mzdu v zamestnaní keď ma chcú preradiť? (1 replies)
 85. Nočná práca (9 replies)
 86. Moze mi z-tel stale pridavat pracu? (7 replies)
 87. Zamestnanec nenastúpil do práce (6 replies)
 88. Zamestnanec nedodrziava liecebny rezim (3 replies)
 89. Exekutor pozaduje celu cistu mzdu (0 replies)
 90. Nárok na ,,Pčko,, - sprevádzanie rodinného príslušníka - sestra (2 replies)
 91. Máte niekto formulku pre ZoD so živnostníkom proti čiernej práci? (8 replies)
 92. Praca na dohodu (3 replies)
 93. Praca na dohodu v ČR (4 replies)
 94. Chcem dať výpoveď...Mám nárok na preplatenie nevyčerpaného nadčasu a dovolenky? (10 replies)
 95. MRP výpočet PN a rozhodujúce obdobie (2 replies)
 96. Odchodné - PN (1 replies)
 97. Aky dovolenkovy priemer byvalemu zamestnancovi (9 replies)
 98. Org.zmeny a zamestnankyna na rodicovskom prispevku (11 replies)
 99. exekucia zamestnanca ktory uz nie je zamestnancom (6 replies)
 100. Predaj firmy so zamestnancami? ...zamestnanec PN (4 replies)
 101. Organizačné zmeny alebo nadbytočnosť (3 replies)
 102. krátenie dovolenky počas RD a PN (7 replies)
 103. Zamestnavatelom zrusena celozavodna dovolenka (1 replies)
 104. Cestovne nahrady (3 replies)
 105. Môže zamestnávateľ výnimočne udeliť dovolenku ak zatiaľ nevzniká nárok? (2 replies)
 106. Cestovne nahrady (8 replies)
 107. Výška odstupného v nástupníckej firme po delimitácii (4 replies)
 108. Skončenie pracovného pomeru dohodou pri org.zmenách (2 replies)
 109. Akú pracovnú zmluvu máme uzatvoriť s vodičom, ktorý nemá pravidelný pracovný čas? (2 replies)
 110. čerpanie dovolenky pri neplatenom volne (6 replies)
 111. Zamestnanie občana ČR (0 replies)
 112. Ako zadat manualne ELDP? (1 replies)
 113. nesprávne uplatnenie nezdaniteľnej čiastky (2 replies)
 114. Vyplácanie dividend(podielov na zisku) za rok 2017 (0 replies)
 115. Človek pracujúci na anketársku zmluvu. Je za neho platené zdravotné poistenie? (4 replies)
 116. Odchodné zamestnancovi a ELDZ (2 replies)
 117. BOZP staronového zamestnanca (2 replies)
 118. Koľko hodín musím odpracovať? (6 replies)
 119. Odchodné po podpore (3 replies)
 120. aky je vzorec na vypocet cca odvodov do ZP? (2 replies)
 121. odvody (8 replies)
 122. Tehotenstvo v zahranici a socialne poistenie (0 replies)
 123. Otec na materskej - potom HPP či len dohoda, zhrnutie. (0 replies)
 124. Dobrovoľne nemocenské poistenie SZČO a materské dávky (1 replies)
 125. Nárok na materskú (3 replies)
 126. Dohoda o pracovnej činnosti a PN - zároveň nič neodpracované (0 replies)
 127. Účasť na pohrebe švagra a platené voľno (2 replies)
 128. Priateľka je na materskej a v druhej práci je na trvaly pracovný pomer. (2 replies)
 129. Termín zaslania tlačiva PN do Sociálnej poisťovne. (2 replies)
 130. Počet dní dovolenky a PN (3 replies)
 131. Praca popri poberani materskeho u otca (1 replies)
 132. Ako mám prinútiť bývalého zamestnávateľa k vyplateniu nevyčerpanej dovolenky? (7 replies)
 133. podmienky DoBPŠ pre 16ročných - povinná školská dochádzka (9 replies)
 134. Ziadost o ID zamestnanca na PN a povinnosti zamestnavatela (2 replies)
 135. Odstupné koľko mesačné pri výpovedi podľa § 63 odst. 1 písm.c (1 replies)
 136. Metodický pokyn k výpočtu základu dane s dobrov. príspevkom na SDS (0 replies)
 137. Problém s výpoveďou od zamestnávateľa (5 replies)
 138. mzda zamestnanca vyslaneho do clenskeho statu EU (0 replies)
 139. Preplatenie telefonickej pohotovosti (2 replies)
 140. Vymeriavací základ pre náhradu príjmu (2 replies)
 141. DBPS - predlzenie dodatkom a SP (0 replies)
 142. DoBPŠ - prihlášky (2 replies)
 143. pracovnopravna zmluva medzi zamest. a zamestnavatel. (7 replies)
 144. Papierik o ukončení PN - aký dátum nástupu do zamestnania uviesť? (5 replies)
 145. Vznikol mi nárok na dovolenku počas MD? (33 replies)
 146. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (5 replies)
 147. Mozem dostat zmluvu na neurcito? (3 replies)
 148. Výpomoc súrodenca poberateľa predčasného dôchodku (8 replies)
 149. Ako získať výplaty za 3 odpracované mesiace? (7 replies)
 150. Dohoda o pracovnej činnosti a PN (4 replies)
 151. Aký je výpočet čistej mzdy pre ZŤP? (1 replies)
 152. Ako zakonne pokryt zaucanie v praci? (6 replies)
 153. ako na vyššiu materskú (4 replies)
 154. chybajuce dni vo vypise zo SP (2 replies)
 155. Vymeriavací základ pre SP a ZP (14 replies)
 156. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne (0 replies)
 157. Kedy zamestnávateľ odvádza odvody do sociálnej poisťovne? (13 replies)
 158. Nemocenské a odmena (1 replies)
 159. Ukončenie pracovneho pomeru počas PN (6 replies)
 160. Odvody SZCO+pracovna zmluva (2 replies)
 161. Uchovavanie dokumentov z oblasti personalistiky (1 replies)
 162. limity pri dohodách po novom (3 replies)
 163. Zamestnanec a starobny dochodok (4 replies)
 164. Skrátený úväzok (6 replies)
 165. deň okamžitého skončenia pracovného pomeru (3 replies)
 166. PZ na dobu určitu a prepustenie (1 replies)
 167. Mzda v programe MRP a prestoj v práci (2 replies)
 168. mesačný prehľad daň nula - správnosť prehľadu na odoslanie (2 replies)
 169. Musia sa nároky za nadčasy vyplácať až po skončení u zamestnávateľa stanoveného pružného pracovného obdobia? (0 replies)
 170. Daňový bonus (1 replies)
 171. narok na dovolenku pocas roka (3 replies)
 172. Nadčas_zaokrúľovanie (1 replies)
 173. Zamestnanec s nepravidelným príjmom (5 replies)
 174. dohoda pracovný čas a rozsah (4 replies)
 175. Dohoda o brigádnickej práci študenta - ukončenie VŠ (12 replies)
 176. Oprava mzdy treba poslať opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch? (2 replies)
 177. Ako urobiť poisťovne ak bol ukončený prac.pomer k 30.6. a po vyplatnom termíne bola priznaná odmenu, ktorú treba vyplatiť? (5 replies)
 178. Spoločná domácnosť (9 replies)
 179. narok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 180. Zrážka zo mzdy - nedodržanie rýchlosti vozidla (6 replies)
 181. zrázky zo mzdy a vyzivovane osoby (1 replies)
 182. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (0 replies)
 183. Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie (3 replies)
 184. Riaditeľ ZŠ príplatok za prácu nadčas (1 replies)
 185. Môžem mať mandatnu zmluvu popri urade prace? Aké sú povinosti? (10 replies)
 186. Nárok na MD od dvoch zamestnávateľov (1 replies)
 187. Zamestnanec v slovenskej firme pracujúci v Nemecku (8 replies)
 188. Môžem byť na úrade práce a zároveň mať SRO? (2 replies)
 189. Daňový bonus na dieťa (5 replies)
 190. priemer na dovolenku - ako sa počíta? (3 replies)
 191. Predaj firmy - pracovné zmluvy (8 replies)
 192. ako vypočítať exekučné zrážky keď mám aj prednostnú aj neprednostnú pohľadávku? (5 replies)
 193. Dohodar - nepravidelny prijem - vyska VZ do SP (1 replies)
 194. Pracujuca invalidna dochodkyna (1 replies)
 195. odstupne po skonceni pracovneho pomeru a odvody (12 replies)
 196. Narok na dovolenku (2 replies)
 197. dohoda na viac ako 12 mesiacov (14 replies)
 198. vzdanie sa nároku na preplatenie dovolenky (9 replies)
 199. Aka je lehota na dorucenie vypovede zo strany zamestnavatela? Su rovnake podmienky pri vypovedi ako pri okmazitom skonceni PP? (3 replies)
 200. Ako môžem ukončiť dohodu o pracovnej činnosti s človekom po porážke? (4 replies)
 201. Zaratavaju sa dni, vikendy pocas ocr do pracovneho fondu? (9 replies)
 202. Aká sa minimálna hod.sadzba pri Dohode o brig.pr.študentov? (1 replies)
 203. Pracovný pomer na dobu určitú a PN (1 replies)
 204. Vyska mzdy (8 replies)
 205. Vyska odvodov (4 replies)
 206. Reťazový pôrod a nárok na dovolenku (8 replies)
 207. ID (6 replies)
 208. praca cez sviatky 25.12.,26,12.,1.1.,velkonocna nedela (4 replies)
 209. Exekucia zamestnanca na Dohodu o prac.cinnosti (3 replies)
 210. Dohoda o pracovnej činnosti-odvody (2 replies)
 211. Danovy bonus na dieta za jeden mesiac. (4 replies)
 212. Pravdepodobny zarobok (1 replies)
 213. Skrátenie pracovného úväzku - rozviazanie pracovného pomeru. (3 replies)
 214. Definícia pojmu "týždenne" pri dohodách. (3 replies)
 215. Ako môžem zamestnať cez prázdniny absolventa základnej školy, ktorý už dovŕšil 15 rokov a je prijatý na strednú školu? (16 replies)
 216. Preradenie do nizsej platovej triedy pocas rodicovskej dovolenky (0 replies)
 217. Práca vo sviatok (6 replies)
 218. dlhodobo nezamestnany - splnenie podmienok (0 replies)
 219. rodinné prídavky (12 replies)
 220. Ukoncenie PP (3 replies)
 221. Z čoho sa počíta predčasný dôchodok? (1 replies)
 222. Má zamestnávateľ právo nedať mi výplatu??? (7 replies)
 223. začiatok pracovného pomeru počas trvania Pn nad 10 dní (1 replies)
 224. Uplatnenie NČZD u dôchodcu (3 replies)
 225. Dohoda o brigádnickej práci študenta 3. stupňa VŠ (2 replies)
 226. Subeh vypovede a ustnej dohody o skonceni pracovneho pomeru (3 replies)
 227. Text výpovede dohodou podľa §60 spochybnený zamestnávateľom. (12 replies)
 228. Ziadost o znizenie pracovneho uvazku (7 replies)
 229. Môže zamestnanec v lete žiť v zahraničí a pracovať zdomu? (5 replies)
 230. Subeh MD a DVP z pohladu odvodov (4 replies)
 231. Zánik firmy,PN ........dohoda o rozviazaní pracovného pomeru (9 replies)
 232. Aké musí spĺnať požiadavky na výpoveď s odstupným občan SR, ktorý pracuje v českej firme? (4 replies)
 233. Sociálna poisťovňa výkaz poistného nepravidelný príjem - (0 replies)
 234. Dohodár s nepravidelným príjmom a PN (3 replies)
 235. Zrusenie zmluvy s DDS v TB (0 replies)
 236. Práca popri rodičovskom príspevku (7 replies)
 237. Nariadeny nadcas a navsteva lekara (5 replies)
 238. učiteľ a nárok na dovolenku (16 replies)
 239. Štatút študenta pri opakovaní štátnej skúšky (6 replies)
 240. Ako vypočítam Fluktuáciu (1 replies)
 241. dohoda o brigadnickej práci študenta a živnosť (1 replies)
 242. Zmena úväzku. (4 replies)
 243. Krátenie dovolenky pri PN (1 replies)
 244. Prepoistenie do ČR (2 replies)
 245. Mozna skoda sposobena zamestnavatelovi pri DoVP (2 replies)
 246. Zamestnanecke akcie - nepenazny prijem (0 replies)
 247. Štátny zamestnanec- narok na dovolenku (3 replies)
 248. Zamestnanie pracovníka len na jeden mesiac - je lepšia pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce? (2 replies)
 249. Vypoved pocas trvania Rodicovskej dovolenky (2 replies)
 250. Ak nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, musí mi dať zamestnávateľ výpoveď? (7 replies)