PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Stravné lístky pri odchode zo zamestnania
 2. zdravotne-problem
 3. Skončenie pracovného pomeru
 4. szco a nemoc
 5. Komplikovana situacia
 6. Kedy do predcasneho dochodku
 7. ODCHOD ZAMESTNANCA
 8. Postup pri pracovnom úraze
 9. 2 pracovné pomery
 10. odhláška zamestnávateľa - VšZP
 11. čiastočný invalidný dôchodok-zamestnanec
 12. Oznámenie o zrážkovej dani
 13. príplatok za zmennosť
 14. DBPŠ - viac zamestnávateľov
 15. Výpočet mzdy-polovica mesiaca
 16. stravné lístky
 17. SZČO,materská-iná situácia
 18. Neplatene volno a povinnost zamestnavatela
 19. Nedoplatok do 100 Sk- RZZP
 20. Prelom mesiacov-DOVP
 21. Pracovná zmluva
 22. Dovolenkový lístok
 23. prepočet dovolenky
 24. Platenie ZP počas PN - SZČO
 25. štatistická značka úrazov
 26. Doprava
 27. Dokedy náhrada mzdy pri PN?
 28. odvody
 29. Odvod dan
 30. dovolenka
 31. Zrážková alebo preddavková daň?
 32. Zamestnávanie študenta
 33. Hmotná zodpovednosť
 34. Mladistvý zamestnanec
 35. 2. pilier DSS- neakceptovanie zmluvy SP
 36. nová výška odvodov
 37. Zamestnavanie cudzincov s vykonom prace na uzemí cudzieho štátu
 38. aka je teraz minimalna mzda?
 39. Ako znížiť odvody?
 40. Môže sa denný študent zamestnať?
 41. Odmena pri pracovnom jubileu
 42. preplatená dovolenka a VZ do sociálnej poisťovne
 43. Prečerpaná dovolenka
 44. Možnosť zamestnávať rod.príslušníka
 45. Novela Zákonníka práce
 46. odvody socialna invalid
 47. Odvody
 48. Porušenie pracovnej disciplíny
 49. Výpoveď-okamžité skončenie PP
 50. Nové tlačivá do Soc.poisťovne
 51. práca na dohodu-invalidný dôchodca
 52. este raz odchodne
 53. Práca vo sviatok !!!!
 54. Opäť nočná práca
 55. exekutor - zrazka zo mzdy
 56. Dohoda o pracovnej činnosti
 57. cestovné
 58. Odvody do socialnej a zdrav. poist.
 59. odstupné a odchodné
 60. odhlasenie dohodara
 61. Dovolenka viac ako 25 dní?
 62. Neplatené voľno
 63. Zákon o zdravotnom poistení - povinnosti platiteľa poistného
 64. Mzda na chybnom výrobku
 65. Dohoda o vykonaní práce
 66. pracovný úraz
 67. Nočná práca
 68. Sociálny fond-ako čerpať?
 69. Paušalizované stravovanie.
 70. Poistenie zájazdu
 71. dohoda o vykonaní práce a následný trvalý prac.pomer v jednom mesiaci
 72. oznamenie o zrazkovej dani
 73. Krátenie dovolenky počas mat.dovol. a rod. prísp.
 74. invalid
 75. prakticky lekar v 3 platovej triede
 76. Súbeh stravného pri PC
 77. SZČO - odvody do SP
 78. zmamestnanec-invalid
 79. tlačivo "Vyhlasenie...
 80. Pôžička zamestnancovi
 81. Rozviazanie PP - zdravotné dôvody
 82. Vypoved a PN
 83. Vyhláška k Zákonníku práce
 84. doba určitá
 85. zamestnanie Ukrajinca na Slovensku
 86. žiadosť o rozviazanie PP dohodou - termín vyjadrenia zamestnávateľa
 87. príkazná zmluva
 88. exekučné zrážky po 1.7.2006
 89. MD a prac.pomer na dobu určitú
 90. dohoda o vykonaní práce - povinnosti pre zamestnávateľa
 91. Podpísané predĺženie po dobe určitej.......
 92. odvody do SP a ZP počas PN
 93. Evidencia na ÚP
 94. Nezdan.časť pri skrát.prac.čase
 95. prijem z najmu
 96. priemer na dovolenku - surne
 97. Povinnosť odhlásenia zo soc.poistenia
 98. Dovolenka
 99. Rada - Mzda
 100. Nahláška voľných pracovných miest
 101. Rodičovský príspevok a sprostredkovanie poistenia
 102. Max. VZ
 103. DBPŠ
 104. kolko stravnych listkov
 105. Ako sa odvolat voci rozhodnutiu Socialnej poistovne?
 106. Životopis
 107. Nahrada mzdy za PN
 108. Exekúcia
 109. Dovolenka
 110. ako zabranit zames.odchod ku konkurencii?
 111. pomoc-odvody podľa zmluv.
 112. odvod do zdravotnej poistovne pri PP na kratsi pracovny cas
 113. Absencia v prácii z titulu predvolania na súd
 114. Zákon o sociálnom poistení po lopate - odvody po lopate
 115. zdržiavanie sa na pracovisku po pracovnej dobe
 116. Neplatené voľno
 117. Zodpovedná osoba u živnostníka
 118. Práca na smeny a dovolenka
 119. Zahraničné cestovné náhrady - cestovné
 120. Evidenčné listy dôchodkové poistenia
 121. vykaz do soc.poist....
 122. PN počas víkendu a sviatok
 123. Zamestnávateľ dlhuje poistné do zdravotnej poisťovne
 124. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 125. Splatnosť odvodov do sociálnej poisťovne
 126. Zmena na veľký závod
 127. Dohoda o vykonaní práce a diety
 128. praca na zmeny
 129. Stravné kuchárov a čašníčiek
 130. Mzda a študent
 131. Dodržanie minimálnej mzdy
 132. Brigáda študentov
 133. Ročné zúčtovanie ZP
 134. Odvody SZČO do SP
 135. SZČO - odvody do poisťovní
 136. Dan z nepenazneho prijmu
 137. Prehľad na DÚ
 138. Prihl.a odhl. do Soc. poist. - emailom
 139. Neodovzdane mesačné výkazy a sankcie z toho vyplývajúce
 140. Ako počítať náhradu príjmu?
 141. Štvrťročný prehľad
 142. DSS II.pilier
 143. Danovy bonus - vykazovanie
 144. zmluva na dobu urcitu a materska
 145. dôchodca a návšteva lekára
 146. zrazkova dan - preddavky na dan
 147. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri skončení PP
 148. preplacanie dolez.osob.prekazok
 149. DDP zamestnávateľ a dovolenka
 150. Nelegálna práca
 151. nastup k novemu zamestnavatelovi ako praceneschopny
 152. Dohoda študenta alebo dohoda o vyk.prace
 153. III.pilier
 154. štatutár a odvody
 155. Pravdepodobný VZ pre účely MD
 156. ZAMESTNÁVANIE ŠTUDENTOV A ODVODY
 157. Skúšobná doba
 158. mzda dôchodcu
 159. Mzdy a odvody za prevádzky
 160. Výplatný termín
 161. Vyplatenie odmien výpoveď
 162. Lekar - RP
 163. Minimálna mzda
 164. Polovičný pracovný úväzok a odvody do SP a VZP!
 165. Založenie živnosti - Rodičovský príspevok
 166. mesačná mzda - 2002
 167. Spoločník s.r.o. a nelegálna práca
 168. prihlásenie do registra zamestnancov
 169. potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 170. MATERSKÁ-SÚRNE
 171. Kto poradi ako si urobit rocne zuctovanie typu B?
 172. szco + zamestnanec
 173. RZP
 174. Rekordy z RZZP
 175. Doklady na ročne zúčtovanie.
 176. 2 x exekúcia
 177. exekúcia
 178. Rocne zúčtovanie zdravotnej zaplatenie nedoplatkov
 179. Odchod na materskú SZČO a potrebné tlačivá
 180. Dohoda o brig.praci studenta
 181. ODVODY DO SP SZČO !
 182. Odmeny a prémie
 183. Ročné zúčtovanie ZP - Prečo sa dáva základ dane bez odrátania výdavkov?
 184. doklad na RZZP
 185. Exekucie-nariadenie vlady 268/2006
 186. Odstupné
 187. II. pilier - 60 rokov
 188. Skončenie PP - PN - MD
 189. PN po skončení pracovného pomeru
 190. Narok na dovolenku-vypocet
 191. vypoved
 192. odvody SP zamestnanec + SZČO
 193. SZČO bez príjmu + zamestnanec
 194. Ročné zúčtovanie ZP
 195. nespravne IC na vypise z DP pre SP
 196. SZČO-invalidný dôchodca
 197. Čo má obsahovať výplatná páska podľa zákona?
 198. Výpoveď
 199. Výpočet priemerného zárobku pre náhrady
 200. Ročné zúčtovanie - polovica minimálnej mzdy
 201. elektronický formulár
 202. Poďakovanie p. Mihálovi
 203. Sprostredkovatel DSS a RZZP
 204. Odchodné
 205. Výpis z DP a odvody
 206. RZZP - štát, zamestnanec, SZČO
 207. práca na dohodu - študent
 208. Čo za registrácia?
 209. Sociálne poistenie a práca v zahraničí
 210. Sviatok-dovolenka
 211. RZZP pomôžte
 212. HELP !!! ZDRAVOTNE POISTENIE
 213. Čo do riadku B22
 214. Aké tlačivo?
 215. Výpis z DP
 216. RZZP-zamestnanec-nezamestnaný-zamestnanec
 217. typ tlačiva
 218. pozastavenie činnosti
 219. Príspevok na DDS a zrážková daň
 220. SP a Výpis z DP
 221. výška vym.základu pre odvody
 222. poistne od 1.7.2006 zamestnanec - SZCO
 223. ročné zúčtovanie poistného
 224. Samoplatiteľ
 225. Nesprávne odvádzané preddavky na ZP
 226. Podiely-zdravotné
 227. Nárok na materské a dohoda o vykonaní práce
 228. Umelec príjem ČR-roč.zúčt. zdr.p.
 229. Prijatie nového zamestnanca.
 230. Ukončenie RP-nenastúpenie do práce
 231. Predčasný dôchodok
 232. Ročné zúčtovanie - dôchodca
 233. Ročné zúčtovanie ZP
 234. Ročné zúčtovanie - študent
 235. Výpočet mzdy
 236. Ročné zúčt.zdr.p.-umelec,príjem aj z ČR?
 237. konateľ-RZZP-neprihlásený v ZP ako SZČO
 238. Ročné zučtovanie
 239. DoBPS a ročné zúčtovanie ZP
 240. príloha k roč. zúčtovaniu
 241. Čiastocne invalidný dôchodca a SZČO
 242. zamestnanec,st.dochodca a SZCO
 243. Ročné zúčtovanie a brigada
 244. starobný dôchodca a pracovný pomer
 245. RZZP, SB a následne S..
 246. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO platné v roku 2002 - tlačivo
 247. Ročné zúčtovanie - samoplatiteľ
 248. Výška odstupného????
 249. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca a konateľ
 250. zdravotný preukaz