1. Vstupná lekárska prehliadka (17 replies)
 2. hmotná zodpovednost (4 replies)
 3. TPP A DoVP súčasne... (5 replies)
 4. PN a zároveň sviatok (4 replies)
 5. dovolenka-docasne prideleni zamestnanci (5 replies)
 6. výplata mzdy pri nedostatku finančných prostriedkov ak ide firma do konkurzu (2 replies)
 7. okamžitá výpoveď - absencia (1 replies)
 8. Rizikové pracoviská (1 replies)
 9. invalidný dôchodca (2 replies)
 10. výpočet dovolenky (3 replies)
 11. Náročnosť práce a DDP resp minimálna mzda (4 replies)
 12. Práca vo sviatok (2 replies)
 13. poplatky SZČO na VŠZP (1 replies)
 14. pracovná náplň - súrne (2 replies)
 15. Prihlasenie na doch.poistenie a narodenie dietata (4 replies)
 16. cestovne diety (3 replies)
 17. Neodovzdaná PN (4 replies)
 18. mzda na dohodu (3 replies)
 19. Vycislovanie usleho zisku pocas rodicovskej dovolenky (8 replies)
 20. Študent a DOVP (3 replies)
 21. PRACOVNA ZMLUVA (11 replies)
 22. vymeriavaci zaklad zdravotne poistenie (5 replies)
 23. Mzda v pracovnej zmluve (3 replies)
 24. absencia a sviatok (10 replies)
 25. zrážková daň (17 replies)
 26. skončenie PP počas RD (6 replies)
 27. Výpočet čistej mzdy pri exekúciách (5 replies)
 28. zamestnanecké výhody (3 replies)
 29. RZZP (1 replies)
 30. Úraz cestou z práce (24 replies)
 31. "trinasty" plat (2 replies)
 32. ustanovený fond pracovného času (1 replies)
 33. ustanovený fond pracovného času (1 replies)
 34. Minimálna mzda (7 replies)
 35. Sadzby stravného (4 replies)
 36. Výpočet mzdy. (6 replies)
 37. Doplatenie chýbajúceho poistenia (0 replies)
 38. nenastúpenie zamestnancov (6 replies)
 39. Pracujúci starobný dôchodca a PN (7 replies)
 40. pohovor (0 replies)
 41. PP + DoOVP u jedneho zam. (1 replies)
 42. Úkolová mzda (7 replies)
 43. priemerny zarobok (2 replies)
 44. ukončenie pracovného pomeru (1 replies)
 45. nastup na matersku (12 replies)
 46. služobná cesta (4 replies)
 47. dohodari - skončenie dohody (2 replies)
 48. PP na skrátený úväzok (36 replies)
 49. Dovolenka z minulého roku - dokedy vyčerpať? (3 replies)
 50. Koniec MD - začiatok RD (2 replies)
 51. Priemer pre náhrady a úkolová mzda (4 replies)
 52. zložka zamestnanca (0 replies)
 53. Neplatené voľno - odvod poistného (9 replies)
 54. Návrat zamestnankyne z RD (0 replies)
 55. cestovne nahrady cez vikend (10 replies)
 56. Odmena konateľovi (30 replies)
 57. Úkolová mzda (2 replies)
 58. vypoved zamestnanca (13 replies)
 59. Určenie RO - náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti zamestnanca (3 replies)
 60. oznámenie do zdravotnej poistovne (6 replies)
 61. pracovna zmluva učiteľa (5 replies)
 62. Práca mimo miesta dohodnutého v PZ (2 replies)
 63. Opatrovateľské a ZŤP (4 replies)
 64. dpo a nemocenske od 1.8.2006 (52 replies)
 65. Invalidný zamestnanec (0 replies)
 66. zmena poistovne k 30.9.2006 (16 replies)
 67. Odovzdanie mesačného výkazu do Soc.poistovne (9 replies)
 68. Kontrolný systém miezd - interná smernica (5 replies)
 69. Vyhlásenie na zdanenie prijmov FO... (7 replies)
 70. Dočasné pridelenie zamestnanca (7 replies)
 71. Dohodári a prehlad na DU (36 replies)
 72. Štatistický výkaz Prod 3-04 (4 replies)
 73. Krátenie dovolenky (19 replies)
 74. zamestnanecka rada (10 replies)
 75. Hromadné oznámenie o poistencoch (10 replies)
 76. Rozhodujúce obdobie (5 replies)
 77. Dohoda na jeden mesiac (8 replies)
 78. Daňový bonus-dieťa mojej manželky (2 replies)
 79. stanovenie priemerného počtu pracovníkov (0 replies)
 80. Oznámenie o zrazení preddavku vyberaného zrážkou (12 replies)
 81. Odstupné (6 replies)
 82. cestovne nahrady (1 replies)
 83. Akceptačný list - vzor (5 replies)
 84. Nahlasovanie sobáša na SP (4 replies)
 85. Zamestnanci pridelení na prácu k inému zamestnávateľovi (6 replies)
 86. Výpovedná lehota (2 replies)
 87. Mesačný výkaz - SOC.POISTOVNA (2 replies)
 88. Nárok na materskú (13 replies)
 89. VZ na zdravotné poistenie (1 replies)
 90. Mzdové zvýhodnenie za prácu v zdraviu škodlivom prostredí (2 replies)
 91. tehotna zamestnankyna (5 replies)
 92. splatenie skody (3 replies)
 93. zmeny v prac.zmluve a výplat. páska (3 replies)
 94. Zrazky zo mzdy - exekucia (25 replies)
 95. Vykaz pre Soc.poisť. k 31.12. (1 replies)
 96. SZČO bez odvodov do SP a materská (9 replies)
 97. materská počas "rodičovskej" (2 replies)
 98. Obsah pracovnej zmluvy (6 replies)
 99. Nezamestnaný a DoVP (2 replies)
 100. čo urobiť? (17 replies)
 101. odvody do SP (4 replies)
 102. rozdiel medzi dohodou a BPŠ (21 replies)
 103. Zahraničný prednášajúci - ako ho vyplatiť ? (1 replies)
 104. výpočet PN (25 replies)
 105. Miesto výkonu práce a náklady na ubytovanie (11 replies)
 106. DoVP - odhlásenie (3 replies)
 107. odvody do 2.piliera (2 replies)
 108. odvody do 2.piliiera (2 replies)
 109. ELDP-zmena sídla firmy (6 replies)
 110. Pracovny uraz (12 replies)
 111. Nemocenské (6 replies)
 112. Minimálna mzda (2 replies)
 113. Preradenie po ukončení štúdia (2 replies)
 114. Dovolenka (5 replies)
 115. Spotreba PHL (1 replies)
 116. Nárok na dovolenku (6 replies)
 117. DOVP - dátum vyplatenia mzdy (4 replies)
 118. zamestnanec z ČR a Poľska (2 replies)
 119. Preddavok na ZP menej ako 100,-Sk (2 replies)
 120. dôchodca a DOVP (5 replies)
 121. Pracovný čas v doprave (40 replies)
 122. vyplata mzdy (1 replies)
 123. Zápočtový list - kde hľadať? (2 replies)
 124. Ako ho donútiť? (7 replies)
 125. Práca nadčas (27 replies)
 126. Zmena pracovneho zaradenia (2 replies)
 127. príspevok zo SF na stravné lístky (12 replies)
 128. Okamžitá výpoveď počas PN ?????? (17 replies)
 129. minimalna mzda 4000Sk(!) (12 replies)
 130. Vyživované osoby (6 replies)
 131. Odmena členom dozornej rady (0 replies)
 132. Výživné a exekúcie (1 replies)
 133. Ochrana osobných údajov (2 replies)
 134. Daňový bonus a nezdaniteľná časť (1 replies)
 135. pracovna cesta a stravny listok (7 replies)
 136. Cudzinec ako zamestnanec (75 replies)
 137. Ako vylepšiť svoju prácu? (19 replies)
 138. Neplatene volno (9 replies)
 139. Neplatené voľno - skrátený úväzok (3 replies)
 140. Maximálny VZ pre ZP v roku 2007 (2 replies)
 141. DOVP - minimálna odmena - mzda???? (4 replies)
 142. Práca nadčas vo sviatok (2 replies)
 143. ochranny kryt (6 replies)
 144. Práca v zahraničí - slovenský zamestnávateľ (0 replies)
 145. ukončenie PP (23 replies)
 146. Dá sa dohodnúť mzda v čistom? (3 replies)
 147. Minimálna mzda-dodatok k zmluve (2 replies)
 148. ošetrovné (14 replies)
 149. DDP/DDS odpočítateľná položka (4 replies)
 150. na kolko dni dovolenky mam narok? (76 replies)
 151. Určenie výživného (9 replies)
 152. Cestovné náhrady ako počítať? (4 replies)
 153. Nové tlačivo - záznam o úraze (3 replies)
 154. Daňový bonus a daňový úrad (9 replies)
 155. vypocet mzdy (5 replies)
 156. exekúcia (2 replies)
 157. dodatok (3 replies)
 158. darovanie krvi (9 replies)
 159. Zamestnávanie ZPS (1 replies)
 160. Zamestnávanie ZPS (2 replies)
 161. S Z Č O - odvody po N O V O M od 1.10.2006 (9 replies)
 162. Nemocenské poistenie - ZŤP (1 replies)
 163. nemocenské poistenie (9 replies)
 164. tlačivo - započet rokov (31 replies)
 165. náhrada pri neplatnom skončení PP (0 replies)
 166. Výpočet odpracovaných dní do Zápočtového listu (2 replies)
 167. tlačivo -potvrdenie o zúčt. a vypt. príjmoch FO (2 replies)
 168. Doručenie-skúš.doba (2 replies)
 169. Odstupné po materskej dovolenke (20 replies)
 170. Ukončenie prac.pomeru výpovedou (0 replies)
 171. PN (11 replies)
 172. Rozhodujúce obdobie - náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti (8 replies)
 173. Definícia čistého príjmu (7 replies)
 174. čistý príjem: ako je definovaný (bonusy, nepeňažné odmeny, cestovné nadlimity,...) (11 replies)
 175. VYPOVED (7 replies)
 176. dovolenka (5 replies)
 177. 2 pracovné pomery a PN (19 replies)
 178. vymeriavací základ (2 replies)
 179. Výpočet hodinovky (3 replies)
 180. ELDP (2 replies)
 181. Nezdanitelna cast mzdy - dohoda studenta (7 replies)
 182. ELDP (8 replies)
 183. Úkolová mzda (1 replies)
 184. PN zamestnanca (3 replies)
 185. Odchod do dôchodku (9 replies)
 186. PN - oznámenie zamestnávateľovi (15 replies)
 187. Ukončenie rodičovskej dovolenky (2 replies)
 188. OČR-iný rod.príslušník (24 replies)
 189. DPO nemocenské (25 replies)
 190. mzda ekonomky (7 replies)
 191. Zaúčtovanie stravného pri pracovnej ceste (2 replies)
 192. Uplatnenie daňového bonusu (7 replies)
 193. Registračný list (1 replies)
 194. materská pri umrtí jedného z dvojičiek (9 replies)
 195. Ukončenie PP v skúš. dobe ... (8 replies)
 196. III.pilier - odvody (3 replies)
 197. Ako ďalej. (2 replies)
 198. Materské (7 replies)
 199. odvody do sociálnej poisťovni pri spätnom doručení starobného dôchodku (5 replies)
 200. pracovná zmluva a mzdový predpis (22 replies)
 201. Náhrada mzdy za pohreb (1 replies)
 202. Pomoc začinajúcej mzdárke (22 replies)
 203. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 204. Príplatky (2 replies)
 205. minimálna mzda (5 replies)
 206. Vypocet cistej mzdy 1.7.2006 (2 replies)
 207. Stupeň náročnosti práce - vodič MKD (1 replies)
 208. minimálny VZ - nárok na vrátenie (3 replies)
 209. konatel - zamestnanec (3 replies)
 210. Kto bude vyplácať materskú! (1 replies)
 211. DOVOLENKA (5 replies)
 212. zastupovanie predavačky a DOVP (21 replies)
 213. Praca vo sviatok, v nedelu (6 replies)
 214. Súbeh 2 zamestnaní a maximálny VZ (12 replies)
 215. Minimálna mzda (9 replies)
 216. absencia (9 replies)
 217. Okamžitá výpoveď (3 replies)
 218. Daňový bonus (1 replies)
 219. výpoveď-súrne (19 replies)
 220. Odvody čiastočne invalidného zamestnanca (52 replies)
 221. TPP a DoVP nezd.časť? (5 replies)
 222. žena na materskej a SP a ZP (1 replies)
 223. TPP + SCZO + praca na dohodu (11 replies)
 224. co s tým (4 replies)
 225. príspevok zamestnancom (5 replies)
 226. odmena po skončení RP (6 replies)
 227. Kalendárne dni vo výkazoch SP a ZP (5 replies)
 228. výpoveď počas PN (2 replies)
 229. Kedy do dôchodku? (78 replies)
 230. Prihlásenie - úrad na ochranu osobných údajov (1 replies)
 231. Má nárok na podporu? (3 replies)
 232. odmena (4 replies)
 233. Zmena v stravovaní zamestnancov (12 replies)
 234. Pracovná zmluva (1 replies)
 235. Nové vymeriavacie základy pre SZČO (3 replies)
 236. rocne zuctovanie za rok 2006 (2 replies)
 237. Daň z príjmu (1 replies)
 238. koniec MD a následne PN (5 replies)
 239. Exekúcia (2 replies)
 240. Vrátenie omylom zaplatených preddavkov poistného na ZP (4 replies)
 241. starobny dochodok+DNP (2 replies)
 242. hodnotenie zamestnancov (1 replies)
 243. Ukončenie PP (1 replies)
 244. Poistenie v nezamestnanosti (2 replies)
 245. Preplatenie dovolenky (14 replies)
 246. Povinné zamestnávanie občanov ZŤP (26 replies)
 247. zamestnanec z Bulharska (2 replies)
 248. Odmena - vyhra v sutazi (4 replies)
 249. Stravné lístky - sobota, nedeľa (6 replies)
 250. dovolenka (1 replies)