1. Prehľad odvodov poistného do ZP a SP_od 1.7.2006_dohody (0 replies)
 2. Prehľad odvodov poistného do ZP a SP_1.7-30.9.2006_pracovná zmluva (10 replies)
 3. napomenutie zamestnanca (2 replies)
 4. Skrátený pracovný čas - výpočet mzdy (2 replies)
 5. Polovičný úväzok a ... (19 replies)
 6. Dohoda o vykonaní práce (14 replies)
 7. Prehľad zraz.preddavkov (5 replies)
 8. VZ menší ako 6900? (14 replies)
 9. Nezdaniteľná čiastka (12 replies)
 10. Zmeny u dôchodcov od 1.8.2006 (3 replies)
 11. Sťažené spoločenské uplatnenie (4 replies)
 12. Predĺžená RD a dohoda o VP (8 replies)
 13. Nulové oddvody do soc.poist. (15 replies)
 14. Nejaké zmeny?? (12 replies)
 15. SZCO dochodca (5 replies)
 16. Čo mám robiť? (6 replies)
 17. Pracovný pomer zodpovedného zástupcu (35 replies)
 18. VZ SZČO do SP znížené o príspevky do DDP (4 replies)
 19. skladník - hmotná zodpovednosť - mzda (10 replies)
 20. Dohodár a odvody (5 replies)
 21. SZČO a odvody (4 replies)
 22. materiály zamestnancov po rozviazaní PP (0 replies)
 23. PN a viacero zamestnaní (2 replies)
 24. oznámenie zamestnávateľa (43 replies)
 25. Vymeriavaci základ NP - pravdepodobný (1 replies)
 26. Oznamenie o vzniku povinnosti zrazat dan (3 replies)
 27. zamestnanec pracujúci v ČR aj SR (1 replies)
 28. 2x marodky (6 replies)
 29. Termín na vyplatenie mzdy (7 replies)
 30. zamestnanie dochodcu (2 replies)
 31. ROZHODUJÚCE OBDOBIE (5 replies)
 32. Mesacny vykaz poistneho a prispevkov - poprve (7 replies)
 33. Výpočet mzdy-PROSIM! (6 replies)
 34. Rozviazanie prac pomeru?! (2 replies)
 35. RZP- oznamenie zamestnavatelovi (1 replies)
 36. Čiastočne invalidný dôchodca (1 replies)
 37. Ake je cislo na poslanie sms na evidenicu zamestnancov? (3 replies)
 38. Odvody atd. (3 replies)
 39. VZ SZCO pre soc. poistenie od 1.7.2006 (1 replies)
 40. Výpoveď (1 replies)
 41. zmluva o výhradnej spolupráci?? (2 replies)
 42. Náklady na mzdy (3 replies)
 43. kontrola z Apolla - predloženie dokladov (7 replies)
 44. Nepretržitá prevádzka - nerozumiem (0 replies)
 45. Archivácia osobných údajov (2 replies)
 46. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (50 replies)
 47. ˇUrad práce a dohodár (7 replies)
 48. Rozúčtovanie miezd (14 replies)
 49. okamžité skončenie pracovného pomeru - alkohol (20 replies)
 50. Rodičovský príspevok a HPP (5 replies)
 51. pitný režim (7 replies)
 52. daňový bonus (3 replies)
 53. Stravne a dohoda o vykonani prace (24 replies)
 54. nulový prehľad (12 replies)
 55. VZ pre poistenie v nezamestnanosti (5 replies)
 56. Zákon na ochranu nefajčiarov (3 replies)
 57. Kolko si nezamestnany plati socialne poistenie? (1 replies)
 58. zrážka zo mzdy - tlačivo (2 replies)
 59. služobna cesta v SR - nahrady (3 replies)
 60. zápočet odpracovaných rokov (10 replies)
 61. III.pilier DDS - TATRY SYMPATIA (5 replies)
 62. VZP - Oznámenie zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného (3 replies)
 63. prechod zamestnanca zo živnosti do sro (16 replies)
 64. Pracovny cas a teplo (5 replies)
 65. chyba pri zrazkovej dani (4 replies)
 66. Dohoda o vykonaní práce - skončenie (14 replies)
 67. Výkaz do ZP a PN (8 replies)
 68. Vyplata - tlacivo (4 replies)
 69. Žiadosť o nemocenské (6 replies)
 70. Zmluva na dobu určitú (2 replies)
 71. dni pracovného pokoja (9 replies)
 72. Starobný dôchodca (3 replies)
 73. Odvody do SP (4 replies)
 74. Uhradená vyššia mzda (0 replies)
 75. exekúcia (1 replies)
 76. Exekúcia (1 replies)
 77. "Dôchodca" a PN od 1. 8. 2006 (22 replies)
 78. Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania ZP (98 replies)
 79. Preplatená dovolenka (5 replies)
 80. Opravný prehľad o zraz.preddavkoch (57 replies)
 81. Nemocenské (15 replies)
 82. dovolenka (1 replies)
 83. rozviazanie pracovného pomeru dohodou (1 replies)
 84. vyučtovanie pracovnej cesty (2 replies)
 85. Podpis na písomnostiach (4 replies)
 86. odstupné (1 replies)
 87. pracovny úraz (0 replies)
 88. Predpokladaný VZ pre nem.poistenie (1 replies)
 89. Neskorý odvod (5 replies)
 90. čo dať pri výpovedi? (2 replies)
 91. skončenie PP a PN (11 replies)
 92. sociálny fond (1 replies)
 93. výpoveď počas materskej dovolenky (7 replies)
 94. Mzda upratovačky (1 replies)
 95. Štatistika (1 replies)
 96. absencia - započet (4 replies)
 97. zapožičanie zamestnanca (10 replies)
 98. Dôchodkový vek (5 replies)
 99. nahrada prijmu a vyplata nemoc.davok (65 replies)
 100. Priemer za dovolenku (3 replies)
 101. narok na dovolenku (20 replies)
 102. PN ka (38 replies)
 103. odchod na MD (5 replies)
 104. Pracovný čas (15 replies)
 105. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (1 replies)
 106. Moje práva (8 replies)
 107. Smrť zamestnanca (7 replies)
 108. Chybný dátum (3 replies)
 109. MZDA (5 replies)
 110. materská dovolenka - príspevky (3 replies)
 111. Pomahanie manzelky zivnostnikovi (12 replies)
 112. Minimalny VZ urazoveho poistenia (6 replies)
 113. Minimalny VZ garancneho poistenia (4 replies)
 114. Zmeny v odvodoch do SP (3 replies)
 115. Stupeň náročnosti 3 (3 replies)
 116. tehotná a zamestnanie (5 replies)
 117. Sluzobna cesta (1 replies)
 118. dodatok k prac.zmluve (1 replies)
 119. rozviazanie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou (5 replies)
 120. zrážková daň (6 replies)
 121. Omylom zaplatené odvody (15 replies)
 122. odvody (4 replies)
 123. Príplatok za prácu vo sviatok (3 replies)
 124. materská dovolenka (1 replies)
 125. Preddavky ZP (1 replies)
 126. List zamestnávateľa (1 replies)
 127. okamžité skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 128. neplatené voľno (31 replies)
 129. Pracovný úraz (11 replies)
 130. Náhrady PN rok po materskej (5 replies)
 131. Mzdové podmienky (3 replies)
 132. dobrovoľné nemocenské poistenie (4 replies)
 133. dôchodca - novela? (1 replies)
 134. Zamestnanec nechce stravné lístky (10 replies)
 135. Stravné pre študenta (2 replies)
 136. Pokuta z DÚ (5 replies)
 137. Platby od SP, OČR, PN (9 replies)
 138. odvody (8 replies)
 139. SZCO-problém so Sociálnou poisťovňou (70 replies)
 140. Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie (4 replies)
 141. Dôchodca - zánik povinného nemocenského poistenia od 1.8.2006 (32 replies)
 142. DOVP (1 replies)
 143. Zmena trvalého bydliska (12 replies)
 144. Zápočet rokov (1 replies)
 145. dovolenka a stravný lístok (1 replies)
 146. Zmeny u dohodárov (31 replies)
 147. Stravné lístky pri odchode zo zamestnania (33 replies)
 148. zdravotne-problem (25 replies)
 149. Skončenie pracovného pomeru (8 replies)
 150. szco a nemoc (6 replies)
 151. Komplikovana situacia (0 replies)
 152. Kedy do predcasneho dochodku (5 replies)
 153. ODCHOD ZAMESTNANCA (9 replies)
 154. Postup pri pracovnom úraze (37 replies)
 155. 2 pracovné pomery (2 replies)
 156. odhláška zamestnávateľa - VšZP (3 replies)
 157. čiastočný invalidný dôchodok-zamestnanec (15 replies)
 158. Oznámenie o zrážkovej dani (5 replies)
 159. príplatok za zmennosť (1 replies)
 160. DBPŠ - viac zamestnávateľov (1 replies)
 161. Výpočet mzdy-polovica mesiaca (17 replies)
 162. stravné lístky (22 replies)
 163. SZČO,materská-iná situácia (5 replies)
 164. Neplatene volno a povinnost zamestnavatela (3 replies)
 165. Nedoplatok do 100 Sk- RZZP (17 replies)
 166. Prelom mesiacov-DOVP (2 replies)
 167. Pracovná zmluva (14 replies)
 168. Dovolenkový lístok (1 replies)
 169. prepočet dovolenky (4 replies)
 170. Platenie ZP počas PN - SZČO (4 replies)
 171. štatistická značka úrazov (4 replies)
 172. Doprava (1 replies)
 173. Dokedy náhrada mzdy pri PN? (4 replies)
 174. odvody (1 replies)
 175. Odvod dan (1 replies)
 176. dovolenka (2 replies)
 177. Zrážková alebo preddavková daň? (1 replies)
 178. Zamestnávanie študenta (9 replies)
 179. Hmotná zodpovednosť (3 replies)
 180. Mladistvý zamestnanec (2 replies)
 181. 2. pilier DSS- neakceptovanie zmluvy SP (7 replies)
 182. nová výška odvodov (6 replies)
 183. Zamestnavanie cudzincov s vykonom prace na uzemí cudzieho štátu (0 replies)
 184. aka je teraz minimalna mzda? (6 replies)
 185. Ako znížiť odvody? (1 replies)
 186. Môže sa denný študent zamestnať? (8 replies)
 187. Odmena pri pracovnom jubileu (1 replies)
 188. preplatená dovolenka a VZ do sociálnej poisťovne (1 replies)
 189. Prečerpaná dovolenka (3 replies)
 190. Možnosť zamestnávať rod.príslušníka (1 replies)
 191. Novela Zákonníka práce (1 replies)
 192. odvody socialna invalid (3 replies)
 193. Odvody (5 replies)
 194. Porušenie pracovnej disciplíny (9 replies)
 195. Výpoveď-okamžité skončenie PP (2 replies)
 196. Nové tlačivá do Soc.poisťovne (89 replies)
 197. práca na dohodu-invalidný dôchodca (1 replies)
 198. este raz odchodne (22 replies)
 199. Práca vo sviatok !!!! (2 replies)
 200. Opäť nočná práca (2 replies)
 201. exekutor - zrazka zo mzdy (14 replies)
 202. Dohoda o pracovnej činnosti (3 replies)
 203. cestovné (1 replies)
 204. Odvody do socialnej a zdrav. poist. (2 replies)
 205. odstupné a odchodné (4 replies)
 206. odhlasenie dohodara (8 replies)
 207. Dovolenka viac ako 25 dní? (2 replies)
 208. Neplatené voľno (3 replies)
 209. Zákon o zdravotnom poistení - povinnosti platiteľa poistného (1 replies)
 210. Mzda na chybnom výrobku (0 replies)
 211. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 212. pracovný úraz (1 replies)
 213. Nočná práca (1 replies)
 214. Sociálny fond-ako čerpať? (3 replies)
 215. Paušalizované stravovanie. (8 replies)
 216. Poistenie zájazdu (2 replies)
 217. dohoda o vykonaní práce a následný trvalý prac.pomer v jednom mesiaci (5 replies)
 218. oznamenie o zrazkovej dani (4 replies)
 219. Krátenie dovolenky počas mat.dovol. a rod. prísp. (6 replies)
 220. invalid (2 replies)
 221. prakticky lekar v 3 platovej triede (0 replies)
 222. Súbeh stravného pri PC (4 replies)
 223. SZČO - odvody do SP (3 replies)
 224. zmamestnanec-invalid (1 replies)
 225. tlačivo "Vyhlasenie... (2 replies)
 226. Pôžička zamestnancovi (5 replies)
 227. Rozviazanie PP - zdravotné dôvody (25 replies)
 228. Vypoved a PN (9 replies)
 229. Vyhláška k Zákonníku práce (3 replies)
 230. doba určitá (7 replies)
 231. zamestnanie Ukrajinca na Slovensku (4 replies)
 232. žiadosť o rozviazanie PP dohodou - termín vyjadrenia zamestnávateľa (8 replies)
 233. príkazná zmluva (2 replies)
 234. exekučné zrážky po 1.7.2006 (6 replies)
 235. MD a prac.pomer na dobu určitú (4 replies)
 236. dohoda o vykonaní práce - povinnosti pre zamestnávateľa (8 replies)
 237. Podpísané predĺženie po dobe určitej....... (2 replies)
 238. odvody do SP a ZP počas PN (1 replies)
 239. Evidencia na ÚP (3 replies)
 240. Nezdan.časť pri skrát.prac.čase (1 replies)
 241. prijem z najmu (1 replies)
 242. priemer na dovolenku - surne (1 replies)
 243. Povinnosť odhlásenia zo soc.poistenia (8 replies)
 244. Dovolenka (5 replies)
 245. Rada - Mzda (5 replies)
 246. Nahláška voľných pracovných miest (3 replies)
 247. Rodičovský príspevok a sprostredkovanie poistenia (0 replies)
 248. Max. VZ (3 replies)
 249. DBPŠ (17 replies)
 250. kolko stravnych listkov (3 replies)