PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DoBPS a ročné zúčtovanie ZP
 2. príloha k roč. zúčtovaniu
 3. Čiastocne invalidný dôchodca a SZČO
 4. zamestnanec,st.dochodca a SZCO
 5. Ročné zúčtovanie a brigada
 6. starobný dôchodca a pracovný pomer
 7. RZZP, SB a následne S..
 8. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO platné v roku 2002 - tlačivo
 9. Ročné zúčtovanie - samoplatiteľ
 10. Výška odstupného????
 11. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca a konateľ
 12. zdravotný preukaz
 13. ZP z činností sprostredkovateľov
 14. dohoda o brig.práci študenta a cest.náhrady
 15. RZ dane
 16. osobna asistencia
 17. Honorár a RZZP
 18. Nové maximálne vymeriavacie základy
 19. Ročné zúčtovanie-rodičovský príspevok,výsl.dôch.
 20. Doplatok odvodov do SP
 21. Zrážková daň áno či nie???
 22. Prihlásenie do Sociálnej poisťovne
 23. Príjímanie nového zamestnanca - cudzinca
 24. študentská dohoda
 25. Odvody
 26. Nadčasy, náhradné voľno, priepustky
 27. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB+XC, konateľ bez príjmu
 28. vratnik informátor a PZ
 29. návšteva lekára
 30. Exekúcia
 31. Vyplnenie tlačiva "Prehľad preddavkov"
 32. TPP + SZČO
 33. Nový zamestnanec
 34. Doba určitá a PN
 35. RZZP - studentka VS - PZ, DVP, DBC
 36. registrácia do soc.poisť.
 37. Ročné zúčtovanie-zamestnanec a SZČO súčasne celý rok
 38. Ročné zúčtovanie ZP - vystavený formular E101
 39. Doba určitá alebo brigáda?
 40. dôchodca, podnikateľ a zamestnanec
 41. Nárok na dovolenku
 42. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB, vysoký základ
 43. evidenčný list dôchodkového zab.
 44. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnanec,samoplatiteľ
 45. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB, nízky základ
 46. Výška poistného pre invalida
 47. SZCO a praca na dohodu
 48. Ročné zúčtovanie poistného
 49. Mzdové podmienky v zmluve
 50. Pitný režim - poskytovanie nápojov zamestnancom
 51. Ročné zúčtovanie poistného - zahraničný konateľ
 52. autor.honorare a zdravotné
 53. Sociálny fond
 54. preplatenie cestovného zo soc.fondu
 55. RZZP a student
 56. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XA, zmena sadzby
 57. Zdravotné poistenie - Oznámenie zamestnávateľa (príklad)
 58. výška odvodu do zdravotnej poisťovni
 59. Skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie
 60. Voľno
 61. Odhlásenie zo ZP do 8 dní?
 62. RZZP pre cistu SZCO - riadok 27
 63. Poslanec obecného zastupiteľstva a zdravotné poistenie
 64. alkohol na pracovisku
 65. OKEČ
 66. PNS- ukončenie ročnej podpornej doby
 67. A čo teraz?
 68. Platenie odvodov do SP
 69. RZ ZP zamestnanca, zároveň osobného asistenta
 70. Rocne zuctovanie ZP
 71. socialne poistenie-SZCO po roku fungovania
 72. Dohodári
 73. RZZP - zamestnanec, SZCO a 1 den v januári neprihlásený
 74. ročné zúčtovanie poistného
 75. Neodvedené odvody do poisťovní
 76. Malý alebo veľký závod
 77. zápočet rokov-skrátený pracovný čas
 78. SP - tlacivo resp potvrdenie o vysporiadanych platbach
 79. RZZP list SD alebo SB
 80. zahraničný zamestnanec
 81. RZ ZP a SZCO
 82. min.mzda = min.vz
 83. konatel spolocnosti - mzda a subehy
 84. rizikove tehotenstvo
 85. dočasné pridelenie zamestnanca
 86. zaokrúhľovanie nároku na dovolenku
 87. Zasielanie výkazov VŠZP elektronicky
 88. konatel a zamestnanec vl. firmy
 89. Stravné lístky pri skrát. prac. čase
 90. Výpoveď
 91. Zamestnanie v ČR a RZZP
 92. vyplatenie odmeny najlepsim hracom
 93. Zamestnanie cudzinca v cudzine
 94. ročné zúčtovanie typ X
 95. vyplatna paska vypocet zakladnej mzdy
 96. Rocne zuctovanie zdr.poistenia
 97. RZ ZP 2005 autor, umelec
 98. roc.zuct.typu S
 99. Dôchodok a krátenie dovolenky
 100. Ročné zúčtovanie poistného
 101. RZZP, riadok B08 tlačiva SB
 102. Pomôžete? RZZP
 103. NV a RZ
 104. Výpoveď počas OČR
 105. RZ - zamestnanec, dôchodca, SZČO
 106. Vzor Dodatku
 107. zrážkova daň
 108. Predčasné skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie
 109. nezdaniteľná časť základu dane
 110. Predčasné skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie
 111. 602XML FILLER
 112. Ročné zúčtovanie za zamestnancov
 113. ako platit do socialnej poistovne? (SZCO)
 114. Zmluva o dielo
 115. Zdravotné poistenie z dohody o vykonaní práce
 116. RZZP-Szčo-nič-zamestnanec
 117. RZ - prijem, ktory nie je podnikanim ani zivnostou
 118. Dvojzmenná prevádzka
 119. samoplatitel+SZCO - RZZP
 120. konatelia, spoločníci bez prac.zmluvy a odvody
 121. Obedy
 122. nemocenská dávka
 123. Konatelia a odvody do ZP a SP
 124. práca nadčas, občerstvenie
 125. Evidenčný list dôch. poistenia - zapísanie materskej dovolenky
 126. Čistý priemerný mesačný príjem
 127. DSS a zahraničie
 128. SZCO+zamestnanec - odvody od 1.7.2006
 129. Narok na dovolenku po 33. roku zivota
 130. RZZ dochodca DSS
 131. Ako vysporiadať nedoplatky/preplatky z roč.zúčt.zdr.poist
 132. SZCO, pracovny cas a pocet gastrolistkov
 133. Rekreácia
 134. Zdravotné poistenie a príjem na dohodu u SD
 135. Regres
 136. Dovolenka
 137. Ročné zúčtovanie - Tlačivo SD
 138. RZZP dôchodca
 139. Výpočet materskej pri SZČO a zamest.pomere súčasne
 140. Stravné lístky spätne
 141. Dohoda o vykonaní práce
 142. dočasné pridelenie?
 143. Exekútorské zrážky
 144. ukoncenie szco a prac pomer
 145. Zamestnanie počas materskej dovolenky
 146. praca + DSS
 147. Vyplatny listok
 148. zas ta MATERSKA
 149. DVP za 3 mesiace
 150. odvody do ZP
 151. SZČO a materská
 152. Ošetrovné
 153. Brigáda
 154. Prihlásenie sa do SP
 155. prvý zamestnanec a SZČO
 156. Polovičný pracovný uväzok a odpočitateľná položka!
 157. Odpočet % do predčasného starobného dôchodku
 158. Potvrdenie o príjme žiadateľa o úver
 159. pomoc pri výbere tlačiva
 160. VZ materská
 161. ZPS a RZZP, typ X
 162. vykaz preddavkov
 163. Odstupné
 164. dodatková dovolenka
 165. Dočasné pridelenie do zahraničia § 58 ZP
 166. Zakladna nahrada za 1 km jazdy pri PC
 167. Daňový bonus + PnD
 168. preddavky ZP, SP
 169. Potvrdenie o zamestnaní (bývalý zápočtový list)
 170. Ukoncenie PP
 171. Znalec - RZZP
 172. vyslaní pracovníci
 173. Zamestnanie občana z krajín EÚ
 174. Absencia a dôsledky pre zamestnanca a firmu
 175. RZZP typ S problém pri vyplnení
 176. Dodatok či Dohoda o zmene....
 177. ÚHRADA CESTOVNÉHO-dotaz
 178. cestovné náhrady
 179. Evidencia prac. času
 180. kratší pracovný čas a preplatenie sviatkov
 181. Dohodar-zamestnanec
 182. ročné zúčtovanie typ X
 183. ročné zúčtovanie
 184. odvody
 185. Ročné zúčt.zdr.p.-príjmy z r.2003
 186. Pomoc rodiny uz nebude nelegalna
 187. RZ - rodičovský príspevok, SZČO a zamestnanec
 188. problém s ukončením prac.pomeru !!!
 189. účet-nedoplatok RZ
 190. PN
 191. Čo má robiť?
 192. Ročné zúčtovanie ZP zahraničie
 193. ODVODY CUDZI STASTNY PRISLUSNIK
 194. Dovolenka pri skonceni PP
 195. Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 196. Potvrdenie o zamestnaní
 197. Ake odvody dobr. poist. osoby
 198. RZ a pausalna dan
 199. Skončenie MD resp. RD a neskorší nástup do práce
 200. Zahraničná pracovná cesta - stravné a výpočet mzdy
 201. Odchádza nám zamestnanec
 202. Ročné zúčtovanie poistného
 203. vyberove konanie
 204. Odhlasenie zo ZP vs rocne zuctovanie 05
 205. RZZ zamestnanec + prijem §6 pdst.2a
 206. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - chyba výpočtu v tlačive SD?
 207. vymeriavaci základ - zdravotné
 208. neprítomnosť pri kontrole SP počas PN
 209. konateľ s odmenou RZZP???
 210. Osvedčenie - hygien. minimum
 211. Péčko
 212. Rocne zuctovanie ZP
 213. Výpočet odpracovaných rokov
 214. Darovanie krvi
 215. Prihláška platiteľa dane zo závislej činnosti - tlačivo
 216. stravné
 217. szco + zamestnanec
 218. platenie preddavkov ZP
 219. ZP v SR pocas prace v UK?
 220. Práca v Nemecku a výpočet mzdy
 221. RZZP a rodičovská dovolenka
 222. RZP - SZCO a materska dovolenka
 223. Chránená dielňa a zadávanie zákaziek
 224. Preplatok na odvodoch do SP
 225. RZ ZDR spôsob úhrady nedoplatkov
 226. Dochádzkový systém
 227. SP - prihlásenie zamestnancov
 228. Ročné zúčtovanie ZP a dividendy
 229. Doba určitá a MD
 230. Prihláška SZČO do SP - tlačivo
 231. Dôchodca a RZ
 232. § 8 a ročné zúčtovanie
 233. evidencia na OÚP a zápočet rokov
 234. Krátenie dovolenky za obdobie PN
 235. vymeriavaci základ
 236. DBPŠ končí štátnicou?
 237. hlavny a vedlajsi pracovny pomer
 238. dohoda o vykonani prace
 239. Dovolenka
 240. Preddavky na poistné SZČO
 241. Odovzdanie RZZP - prílohy
 242. Vypočet dovolenky
 243. Prihlaska - konatel
 244. Osobné hodnotenie
 245. poskytnutie uveru zamestnancovi
 246. Prenos dovolenky
 247. Materska
 248. Preplatok
 249. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas PN
 250. Zmena DoVP