1. dávka v nezamestnanosti (6 replies)
 2. mandátna zmluva (6 replies)
 3. živnostník a DoVP (9 replies)
 4. prerusenie poistenia (4 replies)
 5. Zivnost popri zamestnani (5 replies)
 6. dohodari - spätne /r.2004-2005/ (1 replies)
 7. 5 týždňov dovolenky a zápočet odprac.rokov (22 replies)
 8. V ý p o v e ď z PP (1 replies)
 9. Vyplatenie odmeny za pracu (2 replies)
 10. Autor clankov v casopise (0 replies)
 11. Nedoplatky / preplatky z RZZP - nedoručené oznámenia (17 replies)
 12. Zmena zmluvy a II. pilier (6 replies)
 13. daňový bonus (5 replies)
 14. ročný výkaz - UPSVaR (7 replies)
 15. mzda v nerovnomernom (0 replies)
 16. Potvrdenie o návšteve školy (5 replies)
 17. nahrada skody a minim. mzda ?? (10 replies)
 18. PP so živnostníkom (2 replies)
 19. Predčasný starobný dôchodok a odchodné (2 replies)
 20. Dialkové štúdium (8 replies)
 21. dańový bonus (2 replies)
 22. vyživované dieťa (3 replies)
 23. priemerka (1 replies)
 24. zodpovednost za skodu (5 replies)
 25. ZP zmena (10 replies)
 26. opravy miezd - opravit aj s vykazmi alebo "dorovnat" v dalsej mzde (3 replies)
 27. smenovosť a preplatenie sviatku (3 replies)
 28. Nahlásenie PN po vyplatach (3 replies)
 29. Nárok na dovolenku (2 replies)
 30. Normovanie práce v sťažených pracovných podmienkach (0 replies)
 31. Sociálna poistovňa a EZU (99 replies)
 32. Zápočtový list tlačivo (4 replies)
 33. FO SZČO a manželka. (1 replies)
 34. neplatene volno (1 replies)
 35. Dovolenka pracovnika pracujúceho na smeny (2 replies)
 36. Dohoda o VP (51 replies)
 37. 1/4 pracovny uväzok (7 replies)
 38. nove tlaciva SP (3 replies)
 39. Hmotna zodpovednost (14 replies)
 40. Je preplatok z RZZP vždy príjmom podľa §8 zákona o dani z príjmov? (10 replies)
 41. rodičovský príspevok a odvod do fondov (31 replies)
 42. Dohoda na jeden deň - prihlásiť do SP? (12 replies)
 43. zrušenie príspevkových organizácií (0 replies)
 44. Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare (1 replies)
 45. Nový zamestnanec a II. pilier DDS (6 replies)
 46. Nezdanitelná čiastka na zamestnanca. (2 replies)
 47. Nadčas (13 replies)
 48. § 68 skončenie PP (8 replies)
 49. Zdravotná prehliadka (6 replies)
 50. Dovolenkový priemer, nárok na dovolenku (4 replies)
 51. Rodičovská dovolenka a práca (26 replies)
 52. doba určitá (10 replies)
 53. Výpoveď (4 replies)
 54. Spoločná zdravotná poisťovňa (28 replies)
 55. Odmeňovanie, príplatky zamestnancov (3 replies)
 56. Zmeny v evidencii (2 replies)
 57. Mam narok na rodicovsky prispevok? (8 replies)
 58. Výpovedná doba (21 replies)
 59. Dohoda o skončení PP pri PN (1 replies)
 60. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 61. Predčasný dôchodok (4 replies)
 62. dovolenka (2 replies)
 63. SZČO+zamestnanec a zdrav.poistenie (4 replies)
 64. Kratší prac. čas (17 replies)
 65. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 66. PN do ZP (8 replies)
 67. strata zdravotnej spôsobilosti (0 replies)
 68. Prihlásenie zamestnanca (4 replies)
 69. zvýšenie minimalnej mzdy (19 replies)
 70. PREPLÁCANIE CESTOVNÉHO (12 replies)
 71. Pracujúci starobný dôchodca a nárok na dovolenku (2 replies)
 72. Poradte, zamestnanec od 21.08.2006 (2 replies)
 73. Registracia,dohodar, TPP (13 replies)
 74. Žiadosť o poskytnutie štúdijného voľna (2 replies)
 75. registracia IS (5 replies)
 76. Hmotna zodpovednost (3 replies)
 77. Nové tlačivá (17 replies)
 78. Čo keď zamestnanec sa stane dôchodcom... nastavenie MRP (2 replies)
 79. Skrátený prac.úväzok a plný PP (1 replies)
 80. rodičovský príspevok a pracovný pomer (2 replies)
 81. Vymeriavací základ (8 replies)
 82. Praca cez sviatok (0 replies)
 83. príkazná zmluva (1 replies)
 84. ELDP skončenie počas PN (4 replies)
 85. TPP dohoda o vykonani prace a odvody (12 replies)
 86. Doba určitá skončenie (3 replies)
 87. konateľ vs SZČO (1 replies)
 88. Prečerpaná dovolenka (29 replies)
 89. Výpoveď § 67 ZP (16 replies)
 90. Neplatené volno (4 replies)
 91. konateľ a dovolenka - súrne (1 replies)
 92. Oznámenie na DÚ (1 replies)
 93. Školenie zamestnancov (0 replies)
 94. potvrdenie zamestnávateľa (5 replies)
 95. Prídavky, bonus a II. pilier (3 replies)
 96. Gastro listky vs. zivnostnik (0 replies)
 97. Krátenie mzdy (10 replies)
 98. Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie (0 replies)
 99. TPP a dohoda o vykonaní práce, suhlas (8 replies)
 100. Okamžité skončenie prac. pomeru. (6 replies)
 101. klauzula v pracovnej zmluve (4 replies)
 102. Predčasne ukončená MD - nárok na dovolenku (10 replies)
 103. Plny pracovny vztah v zahranici a polovicny doma. (1 replies)
 104. zapocet rokov (2 replies)
 105. Bezpečnostný technik v organizácii (9 replies)
 106. DOCHODOK ZO ZAHRANICIA (6 replies)
 107. zákonník práce - nadčasy (5 replies)
 108. náhrada škody (10 replies)
 109. §138 odst.2 (5 replies)
 110. vystúpeny zamestnanec a odmena (1 replies)
 111. II.pilier - povinnosť zamestnávateľa (2 replies)
 112. 3.pilier DDS a platenie odvodov (2 replies)
 113. prijem z dohod nad 40 tis...a ZP (5 replies)
 114. problem odvody ST a PST (9 replies)
 115. Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (6 replies)
 116. Krátenie dávok v hmotnej núdzi / DOHODA o VP (2 replies)
 117. § 60 a odstupné (2 replies)
 118. Dovolenkový priemer (10 replies)
 119. Príspevok zamestnávateľa - životné poistenie (13 replies)
 120. odchodné pri ZPS (4 replies)
 121. ODHLASENIE A PRIHLASENIE V JEDEN DEN 31.08.2006 (3 replies)
 122. Zapocet (2 replies)
 123. operatívna evidencia (2 replies)
 124. garančné poistenie (1 replies)
 125. dva paragrafy (27 replies)
 126. Ako postupovať pri skončení PN a zároveň nástupu na materskú? (3 replies)
 127. RZZP - do 31.8. (2 replies)
 128. PN a dohoda o skončení PP (27 replies)
 129. neplatené volno (2 replies)
 130. nie je protizakonne pracovat ked nejde voda? (7 replies)
 131. Nadčasy pri práci na zmeny (0 replies)
 132. vzor vypovede podla par. 63 (8 replies)
 133. DOHODA O VYKONANI PRACE - nástup sviatok ? PRACOVNA ZMLUVA nástup sviatok? (6 replies)
 134. Preradenie bez zmeny zmluvy (4 replies)
 135. PN, preradenie na inú prácu, výpoveď (4 replies)
 136. PN a výpoved z prac. pomeru na urč. dobu (1 replies)
 137. Výpoveď z PP (2 replies)
 138. Garančné poistenie (1 replies)
 139. GP u dohodárov a firma na ktorú môže byť vyhlásený konurz (5 replies)
 140. Stravné 89 alebo nie?? (2 replies)
 141. Zamestnávame občana CZ (3 replies)
 142. dohodari po novom (3 replies)
 143. PN a odvody SZČO (11 replies)
 144. Oznámenie zamestnávateľa ZP (5 replies)
 145. konateľka s r. o a mandátna zmluva (7 replies)
 146. Materské od 1.8.2006, časť VIII. (Záver) (1172 replies)
 147. Materské od 1.8.2006, časť VII. (5 replies)
 148. Materské od 1.8.2006, časť VI. (11 replies)
 149. DPN - pri DoVP (7 replies)
 150. Potvrdenie o navsteve skoly (10 replies)
 151. Rozvrh zmien - nepretržitá prevádzka (1 replies)
 152. Rozvrh zmien - nepretržitá prevádzka (1 replies)
 153. Neplatené voľno a SP (2 replies)
 154. Zamestnanec ZŤP (3 replies)
 155. reorganizácia (10 replies)
 156. Materská dovolenka (3 replies)
 157. Prekážky v práci (1 replies)
 158. PN a invalidita (115 replies)
 159. Zamestnanie cudzinca (5 replies)
 160. Predlzovanie zmluvy (25 replies)
 161. ZP a dôchodca (1 replies)
 162. odstupne (1 replies)
 163. tehotenstvo a rozviazanie pracovného pomeru (2 replies)
 164. 1. odvody do soc. SZCO (3 replies)
 165. Szčo a HPP vs odvody (0 replies)
 166. Odvody (50 replies)
 167. Garančný fond a Základná škola s právnou subjektivitou (11 replies)
 168. preplatenie zdravotnej prehliadky (11 replies)
 169. stravovanie pre zamestnancov (2 replies)
 170. prepustenie z dovodu organizacnych zmien (3 replies)
 171. exekucia (16 replies)
 172. vstupná lekárska prehliadka (4 replies)
 173. Materské od 1.8.2006, časť V. (15 replies)
 174. predĺženie PP uzavretého na dobu určitú (6 replies)
 175. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu - spätne (3 replies)
 176. Nedoplatky/Preplatky do Spoločnej ZP (6 replies)
 177. Materské od 1.8.2006, časť IV. (37 replies)
 178. Nárok na dovolenku (2 replies)
 179. Personalistika (5 replies)
 180. exekúcia (2 replies)
 181. zrušenie pracovného pomeru - smrť zamestnanca (7 replies)
 182. Dovolenka (17 replies)
 183. Ošetrovné nad 10 dní a čerpanie dovolenky (2 replies)
 184. Stravné (13 replies)
 185. stravne listky (3 replies)
 186. PP na kratší pracovný čas (5 replies)
 187. Zamesntnanec - občan CZ (1 replies)
 188. Výplata mzdy dohodárom (8 replies)
 189. nárok na odmeny (5 replies)
 190. Rozhodujúce obdobie pre výpočet denného VZ (3 replies)
 191. Dohoda - minimálny a maximálny VZ na GP od 1.8.2006 (30 replies)
 192. SZCO PRED VYJAZDOM NA 6-12 MES. ZAHR.PRAC. POBYT (2 replies)
 193. zníženie mzdy z dôvodu platobnej neschopnosti organizácie (13 replies)
 194. mzda a diety (2 replies)
 195. Zamestnávanie cudzincov (2 replies)
 196. Pružný pracovný čas (2 replies)
 197. Obchodné meno a ochrana osobných údajov (3 replies)
 198. Potvrdenie prísľubu (1 replies)
 199. preventívna lekárska prehliadka (2 replies)
 200. Zneužitie DPN (11 replies)
 201. Vymer.základ ZP (4 replies)
 202. Osetrovanie clena rodiny (11 replies)
 203. Výpoveď (5 replies)
 204. DIABETIK ake ulavy, odvody, zvyhodnenia? (2 replies)
 205. Pracovná zmluva (1 replies)
 206. prihláška do VŠZP - za zamestnancov (4 replies)
 207. Moze zamestnanec poslat vypoved emailom? (4 replies)
 208. Materské od 1.8.2006, časť III. (92 replies)
 209. ako zraziť nedoplatok z RZ zdr.p. zamestnancovi (16 replies)
 210. pracovný pomer (5 replies)
 211. Nástup do práce po rod. dovolenke (3 replies)
 212. Krátenie dovolenky (7 replies)
 213. vypocet mzdy (4 replies)
 214. Odvody na urazove poistenie (9 replies)
 215. Zahraničná pracovná cesta zamestnanca (1 replies)
 216. Pracujúci doma a stravné (21 replies)
 217. tehotenstvo a znizenie platu (3 replies)
 218. Zrážková daň (4 replies)
 219. Nižší vymeriavací základ ako min.mzda (3 replies)
 220. pracovný úraz (21 replies)
 221. Sociálné a zdravotné odvody(študent) (1 replies)
 222. Vyplatenie odstupného dôchodcom (5 replies)
 223. Agentúra dočasného zamestnávania - zamestnávanie cudzincov (0 replies)
 224. pracovný pomer - pokuta (2 replies)
 225. Dohoda - sociálna poisťovňa registrácie (32 replies)
 226. práca mzdového účtovníka (4 replies)
 227. Materské od 1.8.2006, časť II. (0 replies)
 228. Popis pracovných činností (2 replies)
 229. zmluva o najme s dochodcom (1 replies)
 230. Študent - hlavný prac. pomer (6 replies)
 231. Materské od 1.8.2006, časť I. (552 replies)
 232. Dovolenka (0 replies)
 233. Odvody SZCO pri zmene zamestnania (2 replies)
 234. Spoločník v.o.s. a sociálne poistenie (0 replies)
 235. SP a test noveho formatu XML (20 replies)
 236. odvody z odmeny konateľa (4 replies)
 237. Odhlášky a prihlášky na SP - prelom rokov (3 replies)
 238. Výstupná preventívna prehliadka (4 replies)
 239. Koľko odpracovať? (2 replies)
 240. ELDP - vylucene doby (4 replies)
 241. Dochádzka zamestnanca (4 replies)
 242. Dohoda o vykonaní práce (16 replies)
 243. Preplatky,nedoplatky na RZZP (8 replies)
 244. ID a náhrada príjmu (20 replies)
 245. Stravovanie vs finančný príspevok (2 replies)
 246. Vyhlásenie na zdanenie príjmu FO zo záv.činnosti (7 replies)
 247. volno za odpracovane vikendy (2 replies)
 248. Subezny pracovny pomer - SP,ZP (3 replies)
 249. Nezdaniteľná časť po ukončení PP (3 replies)
 250. Pravdepodobný zárobok (5 replies)