1. Splatnosť odvodov do sociálnej poisťovne (1 replies)
 2. Zmena na veľký závod (15 replies)
 3. Dohoda o vykonaní práce a diety (9 replies)
 4. praca na zmeny (8 replies)
 5. Stravné kuchárov a čašníčiek (8 replies)
 6. Mzda a študent (2 replies)
 7. Dodržanie minimálnej mzdy (11 replies)
 8. Brigáda študentov (6 replies)
 9. Ročné zúčtovanie ZP (10 replies)
 10. Odvody SZČO do SP (2 replies)
 11. SZČO - odvody do poisťovní (4 replies)
 12. Dan z nepenazneho prijmu (4 replies)
 13. Prehľad na DÚ (24 replies)
 14. Prihl.a odhl. do Soc. poist. - emailom (4 replies)
 15. Neodovzdane mesačné výkazy a sankcie z toho vyplývajúce (7 replies)
 16. Ako počítať náhradu príjmu? (2 replies)
 17. Štvrťročný prehľad (6 replies)
 18. DSS II.pilier (7 replies)
 19. Danovy bonus - vykazovanie (2 replies)
 20. zmluva na dobu urcitu a materska (1 replies)
 21. dôchodca a návšteva lekára (6 replies)
 22. zrazkova dan - preddavky na dan (2 replies)
 23. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri skončení PP (3 replies)
 24. preplacanie dolez.osob.prekazok (2 replies)
 25. DDP zamestnávateľ a dovolenka (1 replies)
 26. Nelegálna práca (2 replies)
 27. nastup k novemu zamestnavatelovi ako praceneschopny (3 replies)
 28. Dohoda študenta alebo dohoda o vyk.prace (10 replies)
 29. III.pilier (32 replies)
 30. štatutár a odvody (2 replies)
 31. Pravdepodobný VZ pre účely MD (1 replies)
 32. ZAMESTNÁVANIE ŠTUDENTOV A ODVODY (1 replies)
 33. Skúšobná doba (4 replies)
 34. mzda dôchodcu (2 replies)
 35. Mzdy a odvody za prevádzky (4 replies)
 36. Výplatný termín (12 replies)
 37. Vyplatenie odmien výpoveď (2 replies)
 38. Lekar - RP (1 replies)
 39. Minimálna mzda (5 replies)
 40. Polovičný pracovný úväzok a odvody do SP a VZP! (3 replies)
 41. Založenie živnosti - Rodičovský príspevok (1 replies)
 42. mesačná mzda - 2002 (2 replies)
 43. Spoločník s.r.o. a nelegálna práca (4 replies)
 44. prihlásenie do registra zamestnancov (3 replies)
 45. potvrdenie o zdaniteľnej mzde (3 replies)
 46. MATERSKÁ-SÚRNE (4 replies)
 47. Kto poradi ako si urobit rocne zuctovanie typu B? (65 replies)
 48. szco + zamestnanec (1 replies)
 49. RZP (3 replies)
 50. Rekordy z RZZP (11 replies)
 51. Doklady na ročne zúčtovanie. (2 replies)
 52. 2 x exekúcia (4 replies)
 53. exekúcia (1 replies)
 54. Rocne zúčtovanie zdravotnej zaplatenie nedoplatkov (11 replies)
 55. Odchod na materskú SZČO a potrebné tlačivá (0 replies)
 56. Dohoda o brig.praci studenta (1 replies)
 57. ODVODY DO SP SZČO ! (3 replies)
 58. Odmeny a prémie (6 replies)
 59. Ročné zúčtovanie ZP - Prečo sa dáva základ dane bez odrátania výdavkov? (3 replies)
 60. doklad na RZZP (8 replies)
 61. Exekucie-nariadenie vlady 268/2006 (2 replies)
 62. Odstupné (2 replies)
 63. II. pilier - 60 rokov (6 replies)
 64. Skončenie PP - PN - MD (9 replies)
 65. PN po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 66. Narok na dovolenku-vypocet (2 replies)
 67. vypoved (19 replies)
 68. odvody SP zamestnanec + SZČO (7 replies)
 69. SZČO bez príjmu + zamestnanec (30 replies)
 70. Ročné zúčtovanie ZP (3 replies)
 71. nespravne IC na vypise z DP pre SP (2 replies)
 72. SZČO-invalidný dôchodca (11 replies)
 73. Čo má obsahovať výplatná páska podľa zákona? (0 replies)
 74. Výpoveď (3 replies)
 75. Výpočet priemerného zárobku pre náhrady (3 replies)
 76. Ročné zúčtovanie - polovica minimálnej mzdy (1 replies)
 77. elektronický formulár (27 replies)
 78. Poďakovanie p. Mihálovi (4 replies)
 79. Sprostredkovatel DSS a RZZP (0 replies)
 80. Odchodné (1 replies)
 81. Výpis z DP a odvody (9 replies)
 82. RZZP - štát, zamestnanec, SZČO (1 replies)
 83. práca na dohodu - študent (19 replies)
 84. Čo za registrácia? (5 replies)
 85. Sociálne poistenie a práca v zahraničí (3 replies)
 86. Sviatok-dovolenka (4 replies)
 87. RZZP pomôžte (2 replies)
 88. HELP !!! ZDRAVOTNE POISTENIE (21 replies)
 89. Čo do riadku B22 (0 replies)
 90. Aké tlačivo? (1 replies)
 91. Výpis z DP (3 replies)
 92. RZZP-zamestnanec-nezamestnaný-zamestnanec (3 replies)
 93. typ tlačiva (2 replies)
 94. pozastavenie činnosti (1 replies)
 95. Príspevok na DDS a zrážková daň (1 replies)
 96. SP a Výpis z DP (4 replies)
 97. výška vym.základu pre odvody (2 replies)
 98. poistne od 1.7.2006 zamestnanec - SZCO (5 replies)
 99. ročné zúčtovanie poistného (3 replies)
 100. Samoplatiteľ (0 replies)
 101. Nesprávne odvádzané preddavky na ZP (3 replies)
 102. Podiely-zdravotné (2 replies)
 103. Nárok na materské a dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 104. Umelec príjem ČR-roč.zúčt. zdr.p. (1 replies)
 105. Prijatie nového zamestnanca. (181 replies)
 106. Ukončenie RP-nenastúpenie do práce (7 replies)
 107. Predčasný dôchodok (9 replies)
 108. Ročné zúčtovanie - dôchodca (3 replies)
 109. Ročné zúčtovanie ZP (17 replies)
 110. Ročné zúčtovanie - študent (1 replies)
 111. Výpočet mzdy (21 replies)
 112. Ročné zúčt.zdr.p.-umelec,príjem aj z ČR? (1 replies)
 113. konateľ-RZZP-neprihlásený v ZP ako SZČO (14 replies)
 114. Ročné zučtovanie (1 replies)
 115. DoBPS a ročné zúčtovanie ZP (1 replies)
 116. príloha k roč. zúčtovaniu (2 replies)
 117. Čiastocne invalidný dôchodca a SZČO (14 replies)
 118. zamestnanec,st.dochodca a SZCO (4 replies)
 119. Ročné zúčtovanie a brigada (10 replies)
 120. starobný dôchodca a pracovný pomer (6 replies)
 121. RZZP, SB a následne S.. (4 replies)
 122. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO platné v roku 2002 - tlačivo (2 replies)
 123. Ročné zúčtovanie - samoplatiteľ (4 replies)
 124. Výška odstupného???? (3 replies)
 125. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca a konateľ (9 replies)
 126. zdravotný preukaz (1 replies)
 127. ZP z činností sprostredkovateľov (23 replies)
 128. dohoda o brig.práci študenta a cest.náhrady (1 replies)
 129. RZ dane (7 replies)
 130. osobna asistencia (11 replies)
 131. Honorár a RZZP (2 replies)
 132. Nové maximálne vymeriavacie základy (2 replies)
 133. Ročné zúčtovanie-rodičovský príspevok,výsl.dôch. (2 replies)
 134. Doplatok odvodov do SP (1 replies)
 135. Zrážková daň áno či nie??? (10 replies)
 136. Prihlásenie do Sociálnej poisťovne (7 replies)
 137. Príjímanie nového zamestnanca - cudzinca (2 replies)
 138. študentská dohoda (2 replies)
 139. Odvody (3 replies)
 140. Nadčasy, náhradné voľno, priepustky (15 replies)
 141. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB+XC, konateľ bez príjmu (0 replies)
 142. vratnik informátor a PZ (4 replies)
 143. návšteva lekára (7 replies)
 144. Exekúcia (3 replies)
 145. Vyplnenie tlačiva "Prehľad preddavkov" (1 replies)
 146. TPP + SZČO (2 replies)
 147. Nový zamestnanec (3 replies)
 148. Doba určitá a PN (3 replies)
 149. RZZP - studentka VS - PZ, DVP, DBC (1 replies)
 150. registrácia do soc.poisť. (48 replies)
 151. Ročné zúčtovanie-zamestnanec a SZČO súčasne celý rok (9 replies)
 152. Ročné zúčtovanie ZP - vystavený formular E101 (5 replies)
 153. Doba určitá alebo brigáda? (4 replies)
 154. dôchodca, podnikateľ a zamestnanec (6 replies)
 155. Nárok na dovolenku (8 replies)
 156. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB, vysoký základ (7 replies)
 157. evidenčný list dôchodkového zab. (3 replies)
 158. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnanec,samoplatiteľ (7 replies)
 159. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB, nízky základ (0 replies)
 160. Výška poistného pre invalida (3 replies)
 161. SZCO a praca na dohodu (11 replies)
 162. Ročné zúčtovanie poistného (11 replies)
 163. Mzdové podmienky v zmluve (5 replies)
 164. Pitný režim - poskytovanie nápojov zamestnancom (13 replies)
 165. Ročné zúčtovanie poistného - zahraničný konateľ (10 replies)
 166. autor.honorare a zdravotné (0 replies)
 167. Sociálny fond (2 replies)
 168. preplatenie cestovného zo soc.fondu (1 replies)
 169. RZZP a student (4 replies)
 170. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XA, zmena sadzby (0 replies)
 171. Zdravotné poistenie - Oznámenie zamestnávateľa (príklad) (0 replies)
 172. výška odvodu do zdravotnej poisťovni (3 replies)
 173. Skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie (1 replies)
 174. Voľno (4 replies)
 175. Odhlásenie zo ZP do 8 dní? (6 replies)
 176. RZZP pre cistu SZCO - riadok 27 (0 replies)
 177. Poslanec obecného zastupiteľstva a zdravotné poistenie (7 replies)
 178. alkohol na pracovisku (1 replies)
 179. OKEČ (1 replies)
 180. PNS- ukončenie ročnej podpornej doby (3 replies)
 181. A čo teraz? (3 replies)
 182. Platenie odvodov do SP (1 replies)
 183. RZ ZP zamestnanca, zároveň osobného asistenta (1 replies)
 184. Rocne zuctovanie ZP (8 replies)
 185. socialne poistenie-SZCO po roku fungovania (8 replies)
 186. Dohodári (33 replies)
 187. RZZP - zamestnanec, SZCO a 1 den v januári neprihlásený (4 replies)
 188. ročné zúčtovanie poistného (3 replies)
 189. Neodvedené odvody do poisťovní (6 replies)
 190. Malý alebo veľký závod (1 replies)
 191. zápočet rokov-skrátený pracovný čas (3 replies)
 192. SP - tlacivo resp potvrdenie o vysporiadanych platbach (0 replies)
 193. RZZP list SD alebo SB (1 replies)
 194. zahraničný zamestnanec (3 replies)
 195. RZ ZP a SZCO (4 replies)
 196. min.mzda = min.vz (5 replies)
 197. konatel spolocnosti - mzda a subehy (0 replies)
 198. rizikove tehotenstvo (3 replies)
 199. dočasné pridelenie zamestnanca (2 replies)
 200. zaokrúhľovanie nároku na dovolenku (9 replies)
 201. Zasielanie výkazov VŠZP elektronicky (0 replies)
 202. konatel a zamestnanec vl. firmy (11 replies)
 203. Stravné lístky pri skrát. prac. čase (4 replies)
 204. Výpoveď (9 replies)
 205. Zamestnanie v ČR a RZZP (3 replies)
 206. vyplatenie odmeny najlepsim hracom (0 replies)
 207. Zamestnanie cudzinca v cudzine (1 replies)
 208. ročné zúčtovanie typ X (2 replies)
 209. vyplatna paska vypocet zakladnej mzdy (1 replies)
 210. Rocne zuctovanie zdr.poistenia (0 replies)
 211. RZ ZP 2005 autor, umelec (43 replies)
 212. roc.zuct.typu S (0 replies)
 213. Dôchodok a krátenie dovolenky (2 replies)
 214. Ročné zúčtovanie poistného (30 replies)
 215. RZZP, riadok B08 tlačiva SB (12 replies)
 216. Pomôžete? RZZP (12 replies)
 217. NV a RZ (0 replies)
 218. Výpoveď počas OČR (3 replies)
 219. RZ - zamestnanec, dôchodca, SZČO (1 replies)
 220. Vzor Dodatku (7 replies)
 221. zrážkova daň (1 replies)
 222. Predčasné skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie (1 replies)
 223. nezdaniteľná časť základu dane (3 replies)
 224. Predčasné skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie (3 replies)
 225. 602XML FILLER (1 replies)
 226. Ročné zúčtovanie za zamestnancov (14 replies)
 227. ako platit do socialnej poistovne? (SZCO) (2 replies)
 228. Zmluva o dielo (2 replies)
 229. Zdravotné poistenie z dohody o vykonaní práce (7 replies)
 230. RZZP-Szčo-nič-zamestnanec (4 replies)
 231. RZ - prijem, ktory nie je podnikanim ani zivnostou (6 replies)
 232. Dvojzmenná prevádzka (3 replies)
 233. samoplatitel+SZCO - RZZP (0 replies)
 234. konatelia, spoločníci bez prac.zmluvy a odvody (2 replies)
 235. Obedy (2 replies)
 236. nemocenská dávka (11 replies)
 237. Konatelia a odvody do ZP a SP (13 replies)
 238. práca nadčas, občerstvenie (5 replies)
 239. Evidenčný list dôch. poistenia - zapísanie materskej dovolenky (1 replies)
 240. Čistý priemerný mesačný príjem (5 replies)
 241. DSS a zahraničie (10 replies)
 242. SZCO+zamestnanec - odvody od 1.7.2006 (0 replies)
 243. Narok na dovolenku po 33. roku zivota (26 replies)
 244. RZZ dochodca DSS (0 replies)
 245. Ako vysporiadať nedoplatky/preplatky z roč.zúčt.zdr.poist (8 replies)
 246. SZCO, pracovny cas a pocet gastrolistkov (3 replies)
 247. Rekreácia (1 replies)
 248. Zdravotné poistenie a príjem na dohodu u SD (1 replies)
 249. Regres (2 replies)
 250. Dovolenka (10 replies)