PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Denný VZ pre výpočet náhrady príjmu za nemoc
 2. Ročné zúčtovanie ZP a študent
 3. 1 deň samoplatiteľ a ročné zúčtovanie
 4. Nezávisle povolanie §6
 5. RZ zdr.poisť.-sprostredkovateľ živ,stav.spor.
 6. Mzdové náklady
 7. Minimálny VZ - krátenie pre účely rzzp
 8. Praceneschopnost
 9. prac. uraz
 10. povrdenie na RZZ student a dohodár
 11. tlačivá do všeobecnej zp
 12. Predčasný starobný dôchodok a odchodné
 13. Pol dňa dovolenky pri 7,5 hod. pracovnom čase
 14. RZP a SZČO s predĺženou lehotou na podanie DP.
 15. vymeriavací základ
 16. ako počítať cestovné náhrady?
 17. Dohoda o odbornej praxi studenta vo firme
 18. Študent a prázdniny
 19. Zahraničná pracovná cesta cez 2 krajiny
 20. minimalny vymer. zaklad
 21. Vymeriavací základ na nemocenské
 22. Ochranná doba a nemocenské
 23. Postup môjho zamestnávateľa pri strhnutí 1/2 mzdy - je správny?
 24. Minimalna mzda a poberateľ invalidneho dochodku, alebo student
 25. Dobrovoľne nezamestnaný a odvody do SP
 26. položka 28 a 42 roč. zúčtovani poistného typ B + ...
 27. Výpočet úkolovej mzdy
 28. Kúpeľná starostlivosť
 29. Invalidný dôchodca-odvody
 30. Mandatna zmluva versus praca na dohodu
 31. PN
 32. doplnkove dochodkove poistenie
 33. danovy bonus na manzelku
 34. ODVODY?
 35. MINiMALNA MZDA
 36. Skrátený pracovný pomer
 37. problem SP odvody
 38. konateľ-ročné zúčtovanie
 39. charakteristiky stupňov náročnosti pracovného miesta
 40. Skončenie dohody o brig.práci študenta
 41. Lepší dôchodok
 42. Ukončenie PP späť
 43. Odvody za konateľa
 44. Preddavky na ZP
 45. Stravné
 46. RZZP fyz.osoba a konateľ
 47. co vsetko si musi mzdar vytlacit a zalozit?
 48. Ročné zúčtovanie ZP-list XD
 49. prispevok na stravne zo socialneho fondu
 50. alkohol na pracovisku
 51. ZP a SP a SZČO
 52. Zdravotné poistenie odvody
 53. vzor RZ zdravotneho poist. pre SZCO
 54. Diety sofera kamionu
 55. pracovne dni alebo aj soboty a nedele
 56. moze spolocnik pracovat za zisk?
 57. student a dohoda o VP
 58. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu
 59. Odchod zamestnanca na mater.dovolenku
 60. Mandatna zmluva
 61. PN a prechodný lístok
 62. Rada
 63. SZČO na Slovensku / Zamestnanec v zahraničí -Aký typ tlačiva pre ročné zúčtovanie ZP?
 64. nárok na podporu v nezamestnanosti
 65. Zdravotné poistenie-vymeriavací základ
 66. Dohoda o vykonaní práce
 67. Výpoveď daná zamestnancom
 68. Tzv. pomoc zo Všeobecnej ZP
 69. tehotná žena
 70. ročné zúčtovanie
 71. Ročné zúčtovanie ZP - zamestnaný dôchodca
 72. rocne zuctovanie ZP a neplatene volno
 73. odhláška invalidného dôchodcu
 74. prijatie zamestanca
 75. Rodičovská dovolenka a RZZP
 76. konateľ a jeho príjem do 31.8.2005
 77. Prac zmluva na špecifický prac čas, odvody
 78. Hrubá mzda
 79. mandatna zmluva
 80. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2006
 81. riaditeľka materskej školy
 82. okamžité skončenie TPP
 83. dve pracovné zmluvy
 84. životné minimum od 1.7.2006
 85. Preplácanie sviatkov u zamestnanca s mesačnou mzdou
 86. Ochrana os.údajov ešte raz
 87. ukončenie VŠ
 88. Porusenie prac. discipliny ?
 89. dovolenka po MD
 90. invalidný dôchodca - zamestnanec
 91. odhlásenie - prihlásenie dôchodcu
 92. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 93. Služobná cesta cez víkend a náhradné voľno
 94. DBPŠ
 95. Dovolenkový priemer
 96. ktoré tlačivo ročného ZP si vybrať pre niektoho kto je všetko dokopy?
 97. Pracovný čas
 98. Výpoveď po návrate z rodičovskej dovolenky
 99. Čo do riadku B05?
 100. Zamestnávanie zdravotne postihnutých
 101. ochrana osobných údajov...
 102. robiť zúčtovanie?
 103. Vedľajší pracovný pomer
 104. študijné voľno
 105. DDP a vymeriavací základ na SP
 106. dovolenka po MD
 107. Dohoda-zahraničná osoba
 108. zoznam dokumentov pri novom zamestnaní
 109. Úľava na starobné poistenie
 110. Nahradny pracovnik za PN
 111. zmena zamestnania TPP a súbeh prac.pomerov pri cerpani dovolenky
 112. MD+mandatna zmluva
 113. PN viac ako 10 dní
 114. Začinajúca mzdárka
 115. ČO JE TO Kmin v RZ typu XA ?
 116. Pracovný úraz - ešte raz prosím..
 117. Vymeriavací základ pri úkolovej mzde
 118. Preplatenie dovolenky?
 119. majitel-zamestnanec firmy
 120. Rodičovská dovolenka a prac.pomer
 121. II. dôchodkový pilier a práca v zahraničí
 122. Dohoda o vykonaní práce
 123. príplatok zdraviu škodlivé prostredie
 124. Ake zdr.odvody dôchodcu na dohodu
 125. pracovny uraz
 126. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde !
 127. Dodatok k pracovnej zmluve
 128. Danovy bonus
 129. Práca vo sviatok
 130. RZ a zamestnanec na neplatenom volne
 131. tlačivo SA a SB?
 132. SZČO_rodič.dov. a dôchod.poistenie
 133. Mesačný výkaz preddavkov na ZP
 134. súbeh zamestnania a spätný dôchodok
 135. SZCO a odvody od 1.07.06
 136. nadčasy počas školy v prírode
 137. Skúšobná doba a výpoveď
 138. RZZP a výsluhový príspevok
 139. Odvody
 140. nejaké školenie?
 141. Hromadné oznámenie - SIDERIA - aký kód??
 142. Konateľ - zamestnanec
 143. Nový občianský preukáz
 144. Soc.fond-minerálky
 145. Výpis z daňového priznania
 146. DoVP
 147. materská dovolenka
 148. Kratší prac. čas - zdravot. poist. zúčt 05
 149. Dochodca - zdravotne - honorar
 150. Potvrdenie na RZP pre štatutára retroaktívne?
 151. ročné vyučtovnie ZP u dôchodcu
 152. Súbeh zrazok zo mzdy podla zakona 233/1995 (exekucny) a 40/2006 (obcianskosudny)
 153. Ročné zučtovanie ZP
 154. SZCO - povinnosti
 155. Dovolenka?
 156. Preddavky na ZP počas PN SZČO
 157. Zrážky zo mzdy
 158. Minimalna mzda
 159. Dovolenka pri preradení 11,5 h na 7,5 h pracovný čas
 160. Ročné zúčtov. ZP
 161. Poistenie konateľa
 162. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 163. plna invalidita
 164. Kde nájdem tlačivá k RZZP, v ktorých je možné vpisovať údaje?
 165. Ukoncenie pracovneho pomeru - ochranna doba
 166. Výška odvodov SZČO
 167. školenie
 168. Vyplatenie odmeny
 169. Priemery - ručne vs. cez soft - nezrovnalosti
 170. Starobné dôchodkové sporenie - II.pilier
 171. Stravné lístky
 172. Definícia pojmu: pomocné účtovnícke práce
 173. škôlka, materská, adaptačné
 174. Nepretržitá prevádzka
 175. Výpočet materskej
 176. Mzda-odvody
 177. DEMO verzia RZZP
 178. Úhrada nákladov za školenie
 179. Skúšobná lehota, PN a výpoveď
 180. Neplatene volno a odvody.. poradte prosim
 181. A zase príkazná zmluva
 182. honorare
 183. Výkony rozhodnutia - zrážky zo mzdy
 184. Príspevok zo SF
 185. Ročné zúčtovanie zdravotného pistenia
 186. Ročné zúčtovanie potvrdenie od neexistujuceho zamestnavatela
 187. Dôchodca, dohoda a pracovná zmluva
 188. Aké doklady?
 189. Odvody pri PN
 190. Súbežný pracovný pomer
 191. Priemerny hod. zarobok-hruba mzda
 192. kontrola IBP
 193. nahlásiť konateľa
 194. Vreckové pri ZPC
 195. Pracovný úraz
 196. Dohoda o zotrvaní
 197. Prax študentov
 198. Príjem zo ZČ a vyhlásenie k zdaniteľnej mzde
 199. Nepretržitá prevádzka
 200. Invalidita+minimalny zaklad ZP
 201. Studentka - ako to vyriesit?
 202. PN v ochr.lehote-zmena platiteľa ZP
 203. zamestnanec nenastúpil po PN do práce
 204. Odpracované hodiny.
 205. odvody
 206. Aké doklady?
 207. skončenie dohody o vykonaní práce
 208. výmera dovolenky
 209. Nepostihnuteľné sumy pri exekúcii
 210. nadbytočnosť
 211. čo musí obsahovať výplatná páska zamestnanca
 212. Diskrétne výplatné pásky
 213. Denný vymeriavací základ
 214. II.pilier
 215. Čiastočný invalid
 216. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 217. Platený pracovný čas
 218. Pokles zárobku u inv.dôchodcu
 219. Dohoda - s osobou, ktorá má aj inú PČ
 220. Liečebný pobyt a PN
 221. Vyplatenie odmeny
 222. Tabuľky pre ročné zúčtovanie poistného
 223. Minuly rok student, teraz zamestnanec, popri tom zivnostnik.
 224. RZZP
 225. Štátny zamestnanec - zápočet rokov praxe
 226. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, zamestnanci II.
 227. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie osobného asistenta
 228. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2005
 229. DoVP
 230. dohoda
 231. Prihláška do SP
 232. Aký typ na ročné zúč. ZP?
 233. vyplnenie tlačiva ročného zúčtovania
 234. DOPRAVNE zamestnancovi
 235. Skončenie prac. pomeru § 67
 236. Zárobkový list
 237. Škoda spôsobená bývalým zamestnancom
 238. szco na materskej - odvody do ZP ?
 239. Rocne zuctovanie zdravotneho TPP + SZCO+Nezamestnany
 240. Mzda
 241. materská dovolenka
 242. Koniec RD a vyplatenie náhrady za dovolenku
 243. Minimálny základ a ročné zúčtovanie ZP.
 244. Ročné zúčtovanie preddavkov ZP
 245. Kto mi poradí s odchodným?
 246. Ukončenie PN-aké rozhodujúce obdobie?
 247. Ročné zúčtovanie ZP
 248. Náhrada mzdy za nedopracované z dôvodu sviatku
 249. výpoveď v skúšobnej dobe
 250. Oznámenie do ZP