PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika




 1. DOPRAVNE zamestnancovi
 2. Skončenie prac. pomeru § 67
 3. Zárobkový list
 4. Škoda spôsobená bývalým zamestnancom
 5. szco na materskej - odvody do ZP ?
 6. Rocne zuctovanie zdravotneho TPP + SZCO+Nezamestnany
 7. Mzda
 8. materská dovolenka
 9. Koniec RD a vyplatenie náhrady za dovolenku
 10. Minimálny základ a ročné zúčtovanie ZP.
 11. Ročné zúčtovanie preddavkov ZP
 12. Kto mi poradí s odchodným?
 13. Ukončenie PN-aké rozhodujúce obdobie?
 14. Ročné zúčtovanie ZP
 15. Náhrada mzdy za nedopracované z dôvodu sviatku
 16. výpoveď v skúšobnej dobe
 17. Oznámenie do ZP
 18. Krátenie dovolenky
 19. Prečerpanie stravných lístkov
 20. PN počas víkendu
 21. Miesto výkonu práce
 22. Rodičovský príspevok - leták
 23. Rozhodnutie pri ZP a ZŤP
 24. prosim o pomoc so zahranicnymi dietami v doprave
 25. nekvalitna praca v skusobnej dobe
 26. mzda vodiča
 27. Pracovný úraz - povinnosti
 28. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie komplexne
 29. ZPS-výpoveď podľa § 49-kratší pracovný čas
 30. Kontrola SP
 31. Posledný odpracovaný deň
 32. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C, samoplatiteľ
 33. dlzka prace - zivnostnici
 34. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP S, zamestnanec + konateľ bez pr.
 35. RZZP a príjem z ČR
 36. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP S, dve zamestnania
 37. Nahlásenie zamestnanca na inšpekt.práce
 38. Invalidný dôchodca
 39. RZZP_SZČO_Typ B_pomôcka v exceli
 40. RZZP_SZČO_Typ B_pomôcka v exceli
 41. Odvody - konatel a skrat.PP
 42. Choroba z povolania
 43. PN a rozhodné obdobie
 44. Vyhlásenie
 45. odvody do SP - navratne?
 46. sposobena skoda
 47. II.pilier, dokedy mozem vstupit
 48. Osobný asistent a RZZP
 49. Skončenie PP počas rodič. dovolenky
 50. novovzniknutá s.r.o.
 51. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie preddavkov, príklad TYP S (SA + SB)
 52. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP S
 53. zaciname zamestnavat
 54. min 10 rokov a vybrat po 55 rokoch, ale ... !!!!!!!
 55. Ročné zúčtovanie ZP
 56. Odvod poistného do Soc. poisťovne
 57. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN
 58. tlačivo RZ
 59. Ak nepracoval... - voľno bez náhrady mzdy?
 60. rizikové práce
 61. Prehlásenie o mlčanlivosti
 62. PN -nedodržanie lehoty-3 dni
 63. poistné a znalci
 64. prosim o pomoc s tlacivom do socialnej poistovne
 65. Zdravotne poistenie a uplny invalid
 66. danovy bonus
 67. Študent
 68. preddavky na ZP nižšie ako 100,-
 69. Dávky v nemocenskom poistení
 70. Preplatenie dovolenky po 7 rokoch materskej dovolenky
 71. neospravedlnená absencia
 72. Dohoda_od 1.8.06 odvody aj GP
 73. socialna poistovna
 74. Aktivačná činnosť, dôchodca v prac.pomere
 75. Konateľ s.r.o. - odvody
 76. zákon BOZP
 77. DoVP alebo brigáda?
 78. pracovna cesta na SK
 79. Hrubá mzda vodiča
 80. Zamestnanec (príjem nad min.mzdu) + SZČO (nulový príjem) - treba doplatiť ZP???
 81. Preplatenie dokladu
 82. Nahlasovanie PN do zdravotných poisť.
 83. Zdravotné poistenie - aké tlačivo použiť na ročné zúčtovanie?
 84. Občan ČR a nepeňažný príjem
 85. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 86. Odhlásenie z VšZP
 87. Zabudnuta DoVP
 88. Odpočítateľná položka vo výplate
 89. Prac. zmluva na dobu určitú
 90. práca nad čas
 91. koľko dovolenky
 92. Klasický nástup na ďalšiu materskú
 93. socialny fond
 94. Zahraničný občan a polovičný úväzok
 95. rizikové práce
 96. RZ - ZP konateľ s.r.o.
 97. Honorár
 98. ročné zúčtovanie
 99. Diéty na prac.cesty - konateľ+spoločník
 100. Pracovná náplň
 101. Nezaplatené ZP za 14.plat
 102. Rocne zuctovanie ZP a PN a neplat.volno
 103. mzda za sviatok
 104. sobota
 105. Materská po materskej
 106. ročné zúčtovanie do ZP
 107. Daňový bonus-zamestnanec nechce
 108. Oslobodenie od odvodov do soc.poisťovne
 109. Výpočet poistného do SP - vymeriavací základ
 110. vyplatné pasky
 111. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP za rok 2005 - zberný kôš
 112. tlačivá na ročné zúčtovanie poistného
 113. súkromne auto konatela
 114. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP za rok 2005 - najčastejšie otázky
 115. dovolenka
 116. Opäť RZZP
 117. zamestavatel - fyzicka osoba
 118. Rocne zuctovanie ZP - zacinajuci SZCO
 119. exekučný výpočet
 120. Ročné zúčtovanie poistného
 121. RZ zdrav.poistenia-zamestnanec+sprostredkovateľ DSS
 122. Výpoveď - § 69 ods.1 pism. b) ZP
 123. ročné zúčtovanie zdravot.
 124. Pracovný čas
 125. SZČO - ročné vyúčtovanie
 126. Ročné zúčtovanie -zamestnávateľ
 127. Ročné zúčtovanie zdr.p.
 128. výška daň.bonusu v 2006
 129. ročné zúčtovanie do ZP- dobrovolne nezamestnaný
 130. Ročné zúčtovanie ZP
 131. ročné zúčtovanie a licencia SDS
 132. Ročné zúčtovanie ZP
 133. Dôchodca
 134. Dve skoncenia PP v skusobnej dobe
 135. Priemerný mesačný príjem
 136. koniec PN
 137. Platené voľno
 138. Ňové - ďalšie odvody za dohodárov od 1.8.2006!
 139. Zamestnanci
 140. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
 141. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca
 142. Dohoda + sociálka
 143. Prídavky na deti vzahraničí
 144. Ročné zúčtovanie
 145. Rozhodujúce obdobie pri PN
 146. Termín 15.5.2006
 147. Stravné lístky
 148. nemocenske vs. zdravotne
 149. Náhrada za používanie mot.vozidla
 150. ako postupovat..
 151. disdžokej ako koníček
 152. RZP
 153. Nedoplatok na zdravotnom poistení a premlčacia doba II
 154. Dovolenka - rozdelenie
 155. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, zamestnanci
 156. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, študenti a dôchodcovia
 157. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, nízky základ
 158. Nárok na dovolenku - reťazový pôrod
 159. Opäť RZ
 160. dohodár a starobné poistenie
 161. konatelia a ročné zúčtovanie
 162. Zrušenie pracovného miesta - ako postupovať?
 163. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, konatelia
 164. Zdravotné poistenie - príklad na Doklad o výške príjmu
 165. Odporúčanie poisťovne
 166. Zle vypočítaná mzda
 167. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, konateľ zahr.
 168. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, dôchodca
 169. RZ - opäť
 170. RZ zdr.poist. - podávanie žiadosti
 171. Aké tlačivo na RZ-ZP
 172. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie preddavkov, príklad typ S (SA + SC)
 173. zasa raz rocne zuctovanie na zdravotne poistenie
 174. Hmotna zodpovednost
 175. Zdravotne poistenie a PN
 176. vypoveď
 177. SZCO bez aktivnej cinnosti a materska
 178. ročné zúčtovanie poistného
 179. Odpracované dni
 180. Dovolenka
 181. ročné zúčtovanie poistného - zamestnanie na Slovensku a v zahraničí
 182. Rocne zuctovanie so ZP- student
 183. Ročné zúčtovanie zdr.poistenie
 184. Konatelia-zúčtovanie
 185. nerovnomerny pracov. čas
 186. minimálna mzda
 187. Pracovný čas
 188. Odpracované dni a odpracované hodiny
 189. Študent a odvody do ZP
 190. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnance+príjmy§6
 191. Treba dohodárovi vystaviť doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné na ZP?
 192. ročné zúčtovanie ZP
 193. príplatky
 194. OCHRANA OS.ÚDAJOV
 195. Ročné zúčtovanie poistného
 196. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti - tlačivo
 197. Príspevok na účelové sporenie a životné poistenie
 198. cas. fond
 199. Zahraničný študent - DBPŠ
 200. benefit zamestnankyni - opatrovatelka k dietatu
 201. stravné lístky
 202. Treba povinne vyplniť žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch?
 203. žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch
 204. Zákon o ochrane zdravia ľudí
 205. počet dni-april
 206. preplatenie minulorocnej dovolenky
 207. Súrne - návšteva z IP
 208. Skončenie PP a dovolenka
 209. § 69 ods. 1 písm. b) ZP
 210. Ročné zúčtovanie zdr.p.-umelec
 211. úrazové poistenie-zmeny od 1.1.2007
 212. Elektronicka registracia
 213. rocne zuctovanie zdravotne. - preplatok - nedoplatok
 214. Preradenie na inú prácu a výpoveď
 215. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie
 216. zdanienie príspevku na ošatenie
 217. Ukončenie VŠ - čo vybaviť na úradoch?
 218. Dohodar
 219. ZP-dôchoda, poberateľ rod.príspevku
 220. Znizenie pausalnej mzdy
 221. pracovný pomer na dobu určitú
 222. 2 pracovné zmluvy
 223. RZ ZP dohodár- dabing
 224. hostesky a forma zamestnania
 225. Postoj zamestnávateľa
 226. Ročné zúčtovanie ZP
 227. invalidný dôchodca
 228. Zuctovanie poistneho SZCO+zamestnanec
 229. namiesto PN dovolenka
 230. Súbeh zamestnania a SZČO-ročné zúčtovanie ZP
 231. Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 232. dôchodok
 233. Vyplatený príjem z minulých období
 234. Odstupné aj odchodné ?
 235. Odvody do Sociálnej poisťovne SZČO + zamestnanec
 236. Vystavenie 2 PN
 237. Ako je treba platit odvody do SP ?
 238. POZASTAVENÁ ŽIVNOSŤ - ročné zúčtovanie poistneho
 239. Ktore tlacivo? Zamestnanec + SZCO + Dohoda
 240. Odmena konatela zo zisku po zdaneni
 241. Rôzne hodinové sadzby-jeden prac.pomer
 242. Absencia
 243. PN+preplatená dovolenka a VZ na ZP
 244. Ročné zúčtovanie SZČO
 245. Materská - vyplnenie tlačiva
 246. Formulár E 101
 247. Tlačivo-Oznámenie ...VsZP
 248. Omyl v SP
 249. RZD
 250. Samoplatca