PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výpoveď - § 69 ods.1 pism. b) ZP
 2. ročné zúčtovanie zdravot.
 3. Pracovný čas
 4. SZČO - ročné vyúčtovanie
 5. Ročné zúčtovanie -zamestnávateľ
 6. Ročné zúčtovanie zdr.p.
 7. výška daň.bonusu v 2006
 8. ročné zúčtovanie do ZP- dobrovolne nezamestnaný
 9. Ročné zúčtovanie ZP
 10. ročné zúčtovanie a licencia SDS
 11. Ročné zúčtovanie ZP
 12. Dôchodca
 13. Dve skoncenia PP v skusobnej dobe
 14. Priemerný mesačný príjem
 15. koniec PN
 16. Platené voľno
 17. Ňové - ďalšie odvody za dohodárov od 1.8.2006!
 18. Zamestnanci
 19. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
 20. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca
 21. Dohoda + sociálka
 22. Prídavky na deti vzahraničí
 23. Ročné zúčtovanie
 24. Rozhodujúce obdobie pri PN
 25. Termín 15.5.2006
 26. Stravné lístky
 27. nemocenske vs. zdravotne
 28. Náhrada za používanie mot.vozidla
 29. ako postupovat..
 30. disdžokej ako koníček
 31. RZP
 32. Nedoplatok na zdravotnom poistení a premlčacia doba II
 33. Dovolenka - rozdelenie
 34. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, zamestnanci
 35. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, študenti a dôchodcovia
 36. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, nízky základ
 37. Nárok na dovolenku - reťazový pôrod
 38. Opäť RZ
 39. dohodár a starobné poistenie
 40. konatelia a ročné zúčtovanie
 41. Zrušenie pracovného miesta - ako postupovať?
 42. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, konatelia
 43. Zdravotné poistenie - príklad na Doklad o výške príjmu
 44. Odporúčanie poisťovne
 45. Zle vypočítaná mzda
 46. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, konateľ zahr.
 47. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, dôchodca
 48. RZ - opäť
 49. RZ zdr.poist. - podávanie žiadosti
 50. Aké tlačivo na RZ-ZP
 51. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie preddavkov, príklad typ S (SA + SC)
 52. zasa raz rocne zuctovanie na zdravotne poistenie
 53. Hmotna zodpovednost
 54. Zdravotne poistenie a PN
 55. vypoveď
 56. SZCO bez aktivnej cinnosti a materska
 57. ročné zúčtovanie poistného
 58. Odpracované dni
 59. Dovolenka
 60. ročné zúčtovanie poistného - zamestnanie na Slovensku a v zahraničí
 61. Rocne zuctovanie so ZP- student
 62. Ročné zúčtovanie zdr.poistenie
 63. Konatelia-zúčtovanie
 64. nerovnomerny pracov. čas
 65. minimálna mzda
 66. Pracovný čas
 67. Odpracované dni a odpracované hodiny
 68. Študent a odvody do ZP
 69. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnance+príjmy§6
 70. Treba dohodárovi vystaviť doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné na ZP?
 71. ročné zúčtovanie ZP
 72. príplatky
 73. OCHRANA OS.ÚDAJOV
 74. Ročné zúčtovanie poistného
 75. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti - tlačivo
 76. Príspevok na účelové sporenie a životné poistenie
 77. cas. fond
 78. Zahraničný študent - DBPŠ
 79. benefit zamestnankyni - opatrovatelka k dietatu
 80. stravné lístky
 81. Treba povinne vyplniť žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch?
 82. žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch
 83. Zákon o ochrane zdravia ľudí
 84. počet dni-april
 85. preplatenie minulorocnej dovolenky
 86. Súrne - návšteva z IP
 87. Skončenie PP a dovolenka
 88. § 69 ods. 1 písm. b) ZP
 89. Ročné zúčtovanie zdr.p.-umelec
 90. úrazové poistenie-zmeny od 1.1.2007
 91. Elektronicka registracia
 92. rocne zuctovanie zdravotne. - preplatok - nedoplatok
 93. Preradenie na inú prácu a výpoveď
 94. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie
 95. zdanienie príspevku na ošatenie
 96. Ukončenie VŠ - čo vybaviť na úradoch?
 97. Dohodar
 98. ZP-dôchoda, poberateľ rod.príspevku
 99. Znizenie pausalnej mzdy
 100. pracovný pomer na dobu určitú
 101. 2 pracovné zmluvy
 102. RZ ZP dohodár- dabing
 103. hostesky a forma zamestnania
 104. Postoj zamestnávateľa
 105. Ročné zúčtovanie ZP
 106. invalidný dôchodca
 107. Zuctovanie poistneho SZCO+zamestnanec
 108. namiesto PN dovolenka
 109. Súbeh zamestnania a SZČO-ročné zúčtovanie ZP
 110. Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 111. dôchodok
 112. Vyplatený príjem z minulých období
 113. Odstupné aj odchodné ?
 114. Odvody do Sociálnej poisťovne SZČO + zamestnanec
 115. Vystavenie 2 PN
 116. Ako je treba platit odvody do SP ?
 117. POZASTAVENÁ ŽIVNOSŤ - ročné zúčtovanie poistneho
 118. Ktore tlacivo? Zamestnanec + SZCO + Dohoda
 119. Odmena konatela zo zisku po zdaneni
 120. Rôzne hodinové sadzby-jeden prac.pomer
 121. Absencia
 122. PN+preplatená dovolenka a VZ na ZP
 123. Ročné zúčtovanie SZČO
 124. Materská - vyplnenie tlačiva
 125. Formulár E 101
 126. Tlačivo-Oznámenie ...VsZP
 127. Omyl v SP
 128. RZD
 129. Samoplatca
 130. Vypoved dana zamestnancom
 131. ročné zúčtovanie poistného
 132. odhlasenie zo Socialnej poistovne
 133. PN
 134. ročné zúčtovanie poistného
 135. nepeňažný príjem-ročné zúčtovanie poistného
 136. prepočet DoBPŠ podľa odprac.hodín
 137. ukoncenie dohody
 138. dohoda o vykonaní práce
 139. Zamestnávanie dôchodcov
 140. Výpočet dovolenkového priemeru
 141. tlačivá na RZ zdrav. poistenia
 142. výpočet mzdy + nadčas
 143. ročné zúčtovanie
 144. skončenie pp
 145. ukončenie PP na dobu určitú a odhlásenie zo Sociálnej poisťovne
 146. mzdový predpis
 147. Hmotná zodpovednosť - vodič
 148. REGISTRACIA ZAMESTNAVATELA V SP
 149. spoločník,konateľ -zamestnancom
 150. Ročne zučtovanie ZP
 151. ešte k pracovnej zmluve
 152. Dohoda za porušenie prac. disciplíny
 153. Záznam o porušení prac.disciplíny
 154. dva pracovné pomery
 155. Dohoda o zrážke zo mzdy - stravné
 156. Rozdiel 4 dni-dovolenka alebo náhradné voľno??
 157. Ročné zúčtovanie a minimálny vymeriavací základ
 158. rodičovský príspevok a práca
 159. štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch
 160. Ukončenie PP dohodou a problémy s vyplatením mzdy a nevyčerpanej dovolenky
 161. mesačná mzda a doplatok do minimálnej mzdy
 162. dodatočná žiadosť o daňový bonus
 163. Stravne - pozadu??
 164. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO
 165. PN - pomóooooc prosíííím!
 166. ročné zúčtovanie a brigádnik
 167. Výpoveď daná zamestnancom
 168. výpoveď
 169. stvrtročný prehľad a preplatok
 170. Nesprávny zápočet
 171. dohody - odvody a zdaňovanie (roky 2000-2005)
 172. Dohodár s podpísaným vyhlásením a nulový 1/4 prehľad
 173. PN a výkaz do Soc.poisťovne
 174. PN dlhsia ako 1mesiac
 175. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie
 176. súrne- nezdaniteľná časť
 177. Dohoda so zamestnancom
 178. nahrada prijmu
 179. Zdravotne poistenie
 180. Ročné zúčt.zdrav.poistného
 181. Skrátený pracovný čas
 182. Novela zakon o soc.poisteni
 183. prechod zamestnanca z jednej firmy do druhej
 184. žiadosti do zamestnania
 185. Exekúcie
 186. Aký spôsob náhrady?
 187. náhrada mzdy nevyčerpaná dovol odvody
 188. SZČO a sociálna poisťovňa
 189. Ukončenie prac. pomeru počas PN
 190. Súrne - skončenie PP - ako????
 191. Ročné zúčtovanie zdrav.poist. za zamestnanca ešte raz
 192. Sociálna poisťovňa - oznámenie OKEČ - úrazové poistenie
 193. Valorizácia miezd
 194. žiadateľ o predč.star.dôchodok a odvody
 195. Preplatok na dani
 196. ODVODY
 197. ročné zúčtovanie zdravotného ZP
 198. Odvody do poist.
 199. Vrátenie odstupného
 200. 1/4-ročný Prehľad a preplatky na dani
 201. PN
 202. Zápočtový list
 203. Ročné zúčtovanie ZP - konateľ
 204. Nulový prehľad a preplatok z RZ
 205. Pracovná zmluva na pružný pracovný čas
 206. Neuspokojivé pracovné výsledky
 207. Poskytovanie údajov
 208. Zvýšenie mzdy
 209. vedúca funkcia a dôchodkový vek
 210. Poskytnutie pôžičky zamestnancovi
 211. Výpovedná doba a odstupné
 212. skrátený PP - papierovačky
 213. Ročné zúčtovanie ZP - min. základ
 214. Zamestnanie cudzincov
 215. dvojmesacná výpovedná lehota
 216. HPP - polovičný úväzok - nárok na Daňový bonus ??
 217. Prerušenie PP
 218. Vstupná lekárska prehliadka
 219. Vrátenie dane
 220. Hlásenie o vyúčtovaní dane...
 221. dohoda o vykonaní práce
 222. zamestnanec zbavavený svojprávnosti
 223. Cudzinec z Ukrajiny
 224. Výplatný lístok - vzor
 225. Zahraničný cestovný príkaz
 226. Výpoveď
 227. Vyplatenie nemocenského
 228. Máme toho málo na práci?
 229. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky
 230. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky
 231. II.pilier Credit suisse
 232. brigada
 233. PN zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa
 234. Ročné zúčtovanie poistného - doklad o výške príjmu
 235. Invalidita a potvrdenie
 236. Úrazové poistenie - stavebná činnosť
 237. gastro
 238. Platenie sviatku u skrátených úväzkoch
 239. Predčasný dôchodok ešte raz
 240. Nočná práca
 241. Ročné zúčtovanie u ZŤP
 242. Dochádzka zamestnanca
 243. Narodenie dietata a prispevky
 244. úmrtie zamestnanca
 245. SZCO, ktory bol sucasne zamestnany v CR, robi rocne zuctovanie ZP?
 246. dátum výpovede
 247. Rovnaká mzda
 248. praca v CZ aj SK
 249. Odvody za preplatenú minuloročnú dovolenku
 250. Pohľadávka voči zamestnancovi