PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. mzdový predpis
 2. Hmotná zodpovednosť - vodič
 3. REGISTRACIA ZAMESTNAVATELA V SP
 4. spoločník,konateľ -zamestnancom
 5. Ročne zučtovanie ZP
 6. ešte k pracovnej zmluve
 7. Dohoda za porušenie prac. disciplíny
 8. Záznam o porušení prac.disciplíny
 9. dva pracovné pomery
 10. Dohoda o zrážke zo mzdy - stravné
 11. Rozdiel 4 dni-dovolenka alebo náhradné voľno??
 12. Ročné zúčtovanie a minimálny vymeriavací základ
 13. rodičovský príspevok a práca
 14. štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch
 15. Ukončenie PP dohodou a problémy s vyplatením mzdy a nevyčerpanej dovolenky
 16. mesačná mzda a doplatok do minimálnej mzdy
 17. dodatočná žiadosť o daňový bonus
 18. Stravne - pozadu??
 19. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO
 20. PN - pomóooooc prosíííím!
 21. ročné zúčtovanie a brigádnik
 22. Výpoveď daná zamestnancom
 23. výpoveď
 24. stvrtročný prehľad a preplatok
 25. Nesprávny zápočet
 26. dohody - odvody a zdaňovanie (roky 2000-2005)
 27. Dohodár s podpísaným vyhlásením a nulový 1/4 prehľad
 28. PN a výkaz do Soc.poisťovne
 29. PN dlhsia ako 1mesiac
 30. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie
 31. súrne- nezdaniteľná časť
 32. Dohoda so zamestnancom
 33. nahrada prijmu
 34. Zdravotne poistenie
 35. Ročné zúčt.zdrav.poistného
 36. Skrátený pracovný čas
 37. Novela zakon o soc.poisteni
 38. prechod zamestnanca z jednej firmy do druhej
 39. žiadosti do zamestnania
 40. Exekúcie
 41. Aký spôsob náhrady?
 42. náhrada mzdy nevyčerpaná dovol odvody
 43. SZČO a sociálna poisťovňa
 44. Ukončenie prac. pomeru počas PN
 45. Súrne - skončenie PP - ako????
 46. Ročné zúčtovanie zdrav.poist. za zamestnanca ešte raz
 47. Sociálna poisťovňa - oznámenie OKEČ - úrazové poistenie
 48. Valorizácia miezd
 49. žiadateľ o predč.star.dôchodok a odvody
 50. Preplatok na dani
 51. ODVODY
 52. ročné zúčtovanie zdravotného ZP
 53. Odvody do poist.
 54. Vrátenie odstupného
 55. 1/4-ročný Prehľad a preplatky na dani
 56. PN
 57. Zápočtový list
 58. Ročné zúčtovanie ZP - konateľ
 59. Nulový prehľad a preplatok z RZ
 60. Pracovná zmluva na pružný pracovný čas
 61. Neuspokojivé pracovné výsledky
 62. Poskytovanie údajov
 63. Zvýšenie mzdy
 64. vedúca funkcia a dôchodkový vek
 65. Poskytnutie pôžičky zamestnancovi
 66. Výpovedná doba a odstupné
 67. skrátený PP - papierovačky
 68. Ročné zúčtovanie ZP - min. základ
 69. Zamestnanie cudzincov
 70. dvojmesacná výpovedná lehota
 71. HPP - polovičný úväzok - nárok na Daňový bonus ??
 72. Prerušenie PP
 73. Vstupná lekárska prehliadka
 74. Vrátenie dane
 75. Hlásenie o vyúčtovaní dane...
 76. dohoda o vykonaní práce
 77. zamestnanec zbavavený svojprávnosti
 78. Cudzinec z Ukrajiny
 79. Výplatný lístok - vzor
 80. Zahraničný cestovný príkaz
 81. Výpoveď
 82. Vyplatenie nemocenského
 83. Máme toho málo na práci?
 84. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky
 85. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky
 86. II.pilier Credit suisse
 87. brigada
 88. PN zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa
 89. Ročné zúčtovanie poistného - doklad o výške príjmu
 90. Invalidita a potvrdenie
 91. Úrazové poistenie - stavebná činnosť
 92. gastro
 93. Platenie sviatku u skrátených úväzkoch
 94. Predčasný dôchodok ešte raz
 95. Nočná práca
 96. Ročné zúčtovanie u ZŤP
 97. Dochádzka zamestnanca
 98. Narodenie dietata a prispevky
 99. úmrtie zamestnanca
 100. SZCO, ktory bol sucasne zamestnany v CR, robi rocne zuctovanie ZP?
 101. dátum výpovede
 102. Rovnaká mzda
 103. praca v CZ aj SK
 104. Odvody za preplatenú minuloročnú dovolenku
 105. Pohľadávka voči zamestnancovi
 106. Zamestnanec na predcasnom dochodku
 107. Zamestnanec nesúhlasí so zmenou PZ
 108. Pracovna cesta
 109. PN cely mesiac
 110. Elektronické zasielanie výkazov
 111. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C
 112. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B
 113. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklady TYP A
 114. Odvody do SP pocas PN, ale som SZCO aj zamestnanec
 115. Dovolenka
 116. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 117. Nevyplatenie mzdy
 118. ako spravne vyrátať VZ?
 119. Stravovanie v zahraničí
 120. potvrdenie o vyske prijmu
 121. Zápočet rokov
 122. Hlavný kontrolór obce
 123. Zrážky zo mzdy
 124. Prezamestnanie
 125. povinnosti mzdára (začiatočníka) spojené s výpočtom miezd
 126. vedenie krúžku - odmena
 127. Ročné zúčtovanie zdrav. poist.
 128. zrážky - exekúcia
 129. VZ
 130. rizikové pracovisko
 131. Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov
 132. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 133. Maly alebo velky zavod?
 134. Výpis z daňového priznania
 135. exekučný príkaz
 136. MVZ na soc.poistenie v 2004
 137. prispevok na pracovné ošatenie
 138. Dôchodok z mladosti
 139. FO-Nezamestnanost & Dohoda o vykonani prace
 140. absencia
 141. čiastočný invalid
 142. Mzda za nadčas
 143. materské - ako ju dosiahnut co najvyssiu
 144. vypoved
 145. Zrážková daň - príjem do 5000,- Sk
 146. Doklad o príjme a preddavkoch na ZP
 147. Čiastočne invalidný ZC-skončenie PP
 148. ktorý § ktorého zákona??
 149. Prevzatie výplatných pások
 150. exekúcia z DoVP
 151. II.pilier dôchodkového sporenia
 152. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, vyhláška MZ SR
 153. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív pomocných
 154. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív ročného zúčtovania
 155. Dohoda o vykonaní práce u študenta VŠ
 156. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, aktuálne informácie
 157. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, postup zamestnávateľa
 158. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal viac zamestnaní
 159. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie
 160. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj samoplatiteľ
 161. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal príjmy podľa § 13 ods.5
 162. Zákl.hod.mzda vs týždenný prac.čas.
 163. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO
 164. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO
 165. Povinné odvody po 18-tom roku.
 166. nárok na dovolenku pri nerovnom.prac.čase
 167. Roč. zúčtovanie preddavkov do ZP.
 168. Min.hranica pre platbu poistného.
 169. Elektronické posielanie dokladov
 170. DOPŠ
 171. príplatok
 172. dohoda o UPP pocas skus.doby
 173. Štvrťročný prehľad
 174. Absencia
 175. preplatenie dovolenky
 176. Platené voľno podľa ZP
 177. Veľkonočná nedeľa
 178. bonus - otec
 179. Zdravotné poistenie pre znalcov a tlmočníkov
 180. Odpustenie penále + ZP
 181. Výpočet hodín, ktoré je pracovník povinný za mesiac odpracovať
 182. odvody
 183. preplatok na socialnej poistovni a vratka?
 184. živnosť a odvody ZP a SP
 185. dohoda o hmotnej zodpovednosti na DoVP
 186. Súdny výkon rozhodnutia
 187. PN - náhrada príjmu
 188. Rozvrhnutie pracovného času a dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 189. Zamestnanec počas prerušenia štúdia
 190. Prilohy k tlacivu na 2%
 191. Rodinné prídavky
 192. Prac.zmluva na dobu určitú
 193. Odpočinok, čerpanie RD...
 194. Výpoveď zamestnancovi - odstupné ???
 195. k dohode a zrušenie
 196. vypocet PN
 197. Príkaz na začatie exekúcie
 198. Mzdové účtovníctvo - odvolanie z funkcie
 199. Účtovanie kalkulovanej ceny stravného
 200. prikazná zmluva - náhodilá činnosť
 201. Tvorba SF
 202. PN
 203. odvody dobrovoľne nezamestnaného
 204. Dva pracovné pomery a max. VZ
 205. Stravné lístky pri 12 hod. smenách
 206. sociálna poisťovňa - kontrola
 207. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť
 208. Ročné zúčtovanie ZP
 209. Ročné zúčtovanie dane.
 210. Pracovný čas-nepretržitá prev.
 211. Sofer bez vodicskeho preukazu
 212. Pracovná zmluva.
 213. exekučný príkaz
 214. Odvody do ZP a SP - 2.pracovný pomer
 215. Žiadosť o vyplatenie daňového bonu z DÚ
 216. RZ ZP
 217. Potvrdenie o zraz.preddavkoch a zrážkový príjem do 5 tis.
 218. Neplatenie odvodov zamestnávateľom.
 219. preplatenie dovolenky
 220. zamestnanec-podiely zo zisku
 221. výpovedný dôvod
 222. poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu
 223. Platenie odvodov popri zamestnaní
 224. Odmena konateľa
 225. Návšteva u lekára - náhrada príjmu
 226. Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú (§ 48 Zákonníka práce)
 227. Nezdaniteľná časť....poradíte?
 228. zdravotne poistenie
 229. Dvojité zdanenie ?
 230. Ako kontrolovať prácu účtovníčky
 231. ako na to...
 232. Zamestnávanie dôchodcu
 233. Výsluh. dôchodca-zamestnanec-odvody
 234. ELDP - súrne
 235. čo všetko na SP
 236. dôchodca a podpora
 237. Pracovná zmluva + DoVP a odvody do ZP
 238. úmrtie zamestnávateľa
 239. DIČ
 240. DOVP v českých korunách
 241. Q prehlad
 242. Preplatok dane-zamestnanec a daňový úrad
 243. Miesto výkonu práce
 244. minimalna mzda mesacna/hodinova ?
 245. mzda v cudzej mene
 246. SZČO sučasne zamestnanec - ?odvody?
 247. ošetrovanie člena rodiny
 248. Zrážková daň
 249. Platiteľ ZP pri výsluhovom dôchodku
 250. PRIJEM Z MANDATNEJ ZMLUVY A ODVODY