1. invalid (2 replies)
 2. prakticky lekar v 3 platovej triede (0 replies)
 3. Súbeh stravného pri PC (4 replies)
 4. SZČO - odvody do SP (3 replies)
 5. zmamestnanec-invalid (1 replies)
 6. tlačivo "Vyhlasenie... (2 replies)
 7. Pôžička zamestnancovi (5 replies)
 8. Rozviazanie PP - zdravotné dôvody (25 replies)
 9. Vypoved a PN (9 replies)
 10. Vyhláška k Zákonníku práce (3 replies)
 11. doba určitá (7 replies)
 12. zamestnanie Ukrajinca na Slovensku (4 replies)
 13. žiadosť o rozviazanie PP dohodou - termín vyjadrenia zamestnávateľa (8 replies)
 14. príkazná zmluva (2 replies)
 15. exekučné zrážky po 1.7.2006 (6 replies)
 16. MD a prac.pomer na dobu určitú (4 replies)
 17. dohoda o vykonaní práce - povinnosti pre zamestnávateľa (8 replies)
 18. Podpísané predĺženie po dobe určitej....... (2 replies)
 19. odvody do SP a ZP počas PN (1 replies)
 20. Evidencia na ÚP (3 replies)
 21. Nezdan.časť pri skrát.prac.čase (1 replies)
 22. prijem z najmu (1 replies)
 23. priemer na dovolenku - surne (1 replies)
 24. Povinnosť odhlásenia zo soc.poistenia (8 replies)
 25. Dovolenka (5 replies)
 26. Rada - Mzda (5 replies)
 27. Nahláška voľných pracovných miest (3 replies)
 28. Rodičovský príspevok a sprostredkovanie poistenia (0 replies)
 29. Max. VZ (3 replies)
 30. DBPŠ (17 replies)
 31. kolko stravnych listkov (3 replies)
 32. Ako sa odvolat voci rozhodnutiu Socialnej poistovne? (4 replies)
 33. Životopis (2 replies)
 34. Nahrada mzdy za PN (5 replies)
 35. Exekúcia (2 replies)
 36. Dovolenka (9 replies)
 37. ako zabranit zames.odchod ku konkurencii? (2 replies)
 38. pomoc-odvody podľa zmluv. (0 replies)
 39. odvod do zdravotnej poistovne pri PP na kratsi pracovny cas (4 replies)
 40. Absencia v prácii z titulu predvolania na súd (3 replies)
 41. Zákon o sociálnom poistení po lopate - odvody po lopate (12 replies)
 42. zdržiavanie sa na pracovisku po pracovnej dobe (3 replies)
 43. Neplatené voľno (12 replies)
 44. Zodpovedná osoba u živnostníka (1 replies)
 45. Práca na smeny a dovolenka (3 replies)
 46. Zahraničné cestovné náhrady - cestovné (16 replies)
 47. Evidenčné listy dôchodkové poistenia (19 replies)
 48. vykaz do soc.poist.... (20 replies)
 49. PN počas víkendu a sviatok (2 replies)
 50. Zamestnávateľ dlhuje poistné do zdravotnej poisťovne (9 replies)
 51. Dohoda o brigádnickej práci študenta (14 replies)
 52. Splatnosť odvodov do sociálnej poisťovne (1 replies)
 53. Zmena na veľký závod (15 replies)
 54. Dohoda o vykonaní práce a diety (9 replies)
 55. praca na zmeny (8 replies)
 56. Stravné kuchárov a čašníčiek (8 replies)
 57. Mzda a študent (2 replies)
 58. Dodržanie minimálnej mzdy (11 replies)
 59. Brigáda študentov (6 replies)
 60. Ročné zúčtovanie ZP (10 replies)
 61. Odvody SZČO do SP (2 replies)
 62. SZČO - odvody do poisťovní (4 replies)
 63. Dan z nepenazneho prijmu (4 replies)
 64. Prehľad na DÚ (24 replies)
 65. Prihl.a odhl. do Soc. poist. - emailom (4 replies)
 66. Neodovzdane mesačné výkazy a sankcie z toho vyplývajúce (7 replies)
 67. Ako počítať náhradu príjmu? (2 replies)
 68. Štvrťročný prehľad (6 replies)
 69. DSS II.pilier (7 replies)
 70. Danovy bonus - vykazovanie (2 replies)
 71. zmluva na dobu urcitu a materska (1 replies)
 72. dôchodca a návšteva lekára (6 replies)
 73. zrazkova dan - preddavky na dan (2 replies)
 74. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri skončení PP (3 replies)
 75. preplacanie dolez.osob.prekazok (2 replies)
 76. DDP zamestnávateľ a dovolenka (1 replies)
 77. Nelegálna práca (2 replies)
 78. nastup k novemu zamestnavatelovi ako praceneschopny (3 replies)
 79. Dohoda študenta alebo dohoda o vyk.prace (10 replies)
 80. III.pilier (32 replies)
 81. štatutár a odvody (2 replies)
 82. Pravdepodobný VZ pre účely MD (1 replies)
 83. ZAMESTNÁVANIE ŠTUDENTOV A ODVODY (1 replies)
 84. Skúšobná doba (4 replies)
 85. mzda dôchodcu (2 replies)
 86. Mzdy a odvody za prevádzky (4 replies)
 87. Výplatný termín (12 replies)
 88. Vyplatenie odmien výpoveď (2 replies)
 89. Lekar - RP (1 replies)
 90. Minimálna mzda (5 replies)
 91. Polovičný pracovný úväzok a odvody do SP a VZP! (3 replies)
 92. Založenie živnosti - Rodičovský príspevok (1 replies)
 93. mesačná mzda - 2002 (2 replies)
 94. Spoločník s.r.o. a nelegálna práca (4 replies)
 95. prihlásenie do registra zamestnancov (3 replies)
 96. potvrdenie o zdaniteľnej mzde (3 replies)
 97. MATERSKÁ-SÚRNE (4 replies)
 98. Kto poradi ako si urobit rocne zuctovanie typu B? (65 replies)
 99. szco + zamestnanec (1 replies)
 100. RZP (3 replies)
 101. Rekordy z RZZP (11 replies)
 102. Doklady na ročne zúčtovanie. (2 replies)
 103. 2 x exekúcia (4 replies)
 104. exekúcia (1 replies)
 105. Rocne zúčtovanie zdravotnej zaplatenie nedoplatkov (11 replies)
 106. Odchod na materskú SZČO a potrebné tlačivá (0 replies)
 107. Dohoda o brig.praci studenta (1 replies)
 108. ODVODY DO SP SZČO ! (3 replies)
 109. Odmeny a prémie (6 replies)
 110. Ročné zúčtovanie ZP - Prečo sa dáva základ dane bez odrátania výdavkov? (3 replies)
 111. doklad na RZZP (8 replies)
 112. Exekucie-nariadenie vlady 268/2006 (2 replies)
 113. Odstupné (2 replies)
 114. II. pilier - 60 rokov (6 replies)
 115. Skončenie PP - PN - MD (9 replies)
 116. PN po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 117. Narok na dovolenku-vypocet (2 replies)
 118. vypoved (19 replies)
 119. odvody SP zamestnanec + SZČO (7 replies)
 120. SZČO bez príjmu + zamestnanec (30 replies)
 121. Ročné zúčtovanie ZP (3 replies)
 122. nespravne IC na vypise z DP pre SP (2 replies)
 123. SZČO-invalidný dôchodca (11 replies)
 124. Čo má obsahovať výplatná páska podľa zákona? (0 replies)
 125. Výpoveď (3 replies)
 126. Výpočet priemerného zárobku pre náhrady (3 replies)
 127. Ročné zúčtovanie - polovica minimálnej mzdy (1 replies)
 128. elektronický formulár (27 replies)
 129. Poďakovanie p. Mihálovi (4 replies)
 130. Sprostredkovatel DSS a RZZP (0 replies)
 131. Odchodné (1 replies)
 132. Výpis z DP a odvody (9 replies)
 133. RZZP - štát, zamestnanec, SZČO (1 replies)
 134. práca na dohodu - študent (19 replies)
 135. Čo za registrácia? (5 replies)
 136. Sociálne poistenie a práca v zahraničí (3 replies)
 137. Sviatok-dovolenka (4 replies)
 138. RZZP pomôžte (2 replies)
 139. HELP !!! ZDRAVOTNE POISTENIE (21 replies)
 140. Čo do riadku B22 (0 replies)
 141. Aké tlačivo? (1 replies)
 142. Výpis z DP (3 replies)
 143. RZZP-zamestnanec-nezamestnaný-zamestnanec (3 replies)
 144. typ tlačiva (2 replies)
 145. pozastavenie činnosti (1 replies)
 146. Príspevok na DDS a zrážková daň (1 replies)
 147. SP a Výpis z DP (4 replies)
 148. výška vym.základu pre odvody (2 replies)
 149. poistne od 1.7.2006 zamestnanec - SZCO (5 replies)
 150. ročné zúčtovanie poistného (3 replies)
 151. Samoplatiteľ (0 replies)
 152. Nesprávne odvádzané preddavky na ZP (3 replies)
 153. Podiely-zdravotné (2 replies)
 154. Nárok na materské a dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 155. Umelec príjem ČR-roč.zúčt. zdr.p. (1 replies)
 156. Prijatie nového zamestnanca. (181 replies)
 157. Ukončenie RP-nenastúpenie do práce (7 replies)
 158. Predčasný dôchodok (9 replies)
 159. Ročné zúčtovanie - dôchodca (3 replies)
 160. Ročné zúčtovanie ZP (17 replies)
 161. Ročné zúčtovanie - študent (1 replies)
 162. Výpočet mzdy (21 replies)
 163. Ročné zúčt.zdr.p.-umelec,príjem aj z ČR? (1 replies)
 164. konateľ-RZZP-neprihlásený v ZP ako SZČO (14 replies)
 165. Ročné zučtovanie (1 replies)
 166. DoBPS a ročné zúčtovanie ZP (1 replies)
 167. príloha k roč. zúčtovaniu (2 replies)
 168. Čiastocne invalidný dôchodca a SZČO (14 replies)
 169. zamestnanec,st.dochodca a SZCO (4 replies)
 170. Ročné zúčtovanie a brigada (10 replies)
 171. starobný dôchodca a pracovný pomer (6 replies)
 172. RZZP, SB a následne S.. (4 replies)
 173. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO platné v roku 2002 - tlačivo (2 replies)
 174. Ročné zúčtovanie - samoplatiteľ (4 replies)
 175. Výška odstupného???? (3 replies)
 176. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca a konateľ (9 replies)
 177. zdravotný preukaz (1 replies)
 178. ZP z činností sprostredkovateľov (23 replies)
 179. dohoda o brig.práci študenta a cest.náhrady (1 replies)
 180. RZ dane (7 replies)
 181. osobna asistencia (11 replies)
 182. Honorár a RZZP (2 replies)
 183. Nové maximálne vymeriavacie základy (2 replies)
 184. Ročné zúčtovanie-rodičovský príspevok,výsl.dôch. (2 replies)
 185. Doplatok odvodov do SP (1 replies)
 186. Zrážková daň áno či nie??? (10 replies)
 187. Prihlásenie do Sociálnej poisťovne (7 replies)
 188. Príjímanie nového zamestnanca - cudzinca (2 replies)
 189. študentská dohoda (2 replies)
 190. Odvody (3 replies)
 191. Nadčasy, náhradné voľno, priepustky (15 replies)
 192. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB+XC, konateľ bez príjmu (0 replies)
 193. vratnik informátor a PZ (4 replies)
 194. návšteva lekára (7 replies)
 195. Exekúcia (3 replies)
 196. Vyplnenie tlačiva "Prehľad preddavkov" (1 replies)
 197. TPP + SZČO (2 replies)
 198. Nový zamestnanec (3 replies)
 199. Doba určitá a PN (3 replies)
 200. RZZP - studentka VS - PZ, DVP, DBC (1 replies)
 201. registrácia do soc.poisť. (48 replies)
 202. Ročné zúčtovanie-zamestnanec a SZČO súčasne celý rok (9 replies)
 203. Ročné zúčtovanie ZP - vystavený formular E101 (5 replies)
 204. Doba určitá alebo brigáda? (4 replies)
 205. dôchodca, podnikateľ a zamestnanec (6 replies)
 206. Nárok na dovolenku (8 replies)
 207. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB, vysoký základ (7 replies)
 208. evidenčný list dôchodkového zab. (3 replies)
 209. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnanec,samoplatiteľ (7 replies)
 210. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XB, nízky základ (0 replies)
 211. Výška poistného pre invalida (3 replies)
 212. SZCO a praca na dohodu (11 replies)
 213. Ročné zúčtovanie poistného (11 replies)
 214. Mzdové podmienky v zmluve (5 replies)
 215. Pitný režim - poskytovanie nápojov zamestnancom (13 replies)
 216. Ročné zúčtovanie poistného - zahraničný konateľ (10 replies)
 217. autor.honorare a zdravotné (0 replies)
 218. Sociálny fond (2 replies)
 219. preplatenie cestovného zo soc.fondu (1 replies)
 220. RZZP a student (4 replies)
 221. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP X+XA, zmena sadzby (0 replies)
 222. Zdravotné poistenie - Oznámenie zamestnávateľa (príklad) (0 replies)
 223. výška odvodu do zdravotnej poisťovni (3 replies)
 224. Skončenie dohody o zvýšení kvalifikácie (1 replies)
 225. Voľno (4 replies)
 226. Odhlásenie zo ZP do 8 dní? (6 replies)
 227. RZZP pre cistu SZCO - riadok 27 (0 replies)
 228. Poslanec obecného zastupiteľstva a zdravotné poistenie (7 replies)
 229. alkohol na pracovisku (1 replies)
 230. OKEČ (1 replies)
 231. PNS- ukončenie ročnej podpornej doby (3 replies)
 232. A čo teraz? (3 replies)
 233. Platenie odvodov do SP (1 replies)
 234. RZ ZP zamestnanca, zároveň osobného asistenta (1 replies)
 235. Rocne zuctovanie ZP (8 replies)
 236. socialne poistenie-SZCO po roku fungovania (8 replies)
 237. Dohodári (33 replies)
 238. RZZP - zamestnanec, SZCO a 1 den v januári neprihlásený (4 replies)
 239. ročné zúčtovanie poistného (3 replies)
 240. Neodvedené odvody do poisťovní (6 replies)
 241. Malý alebo veľký závod (1 replies)
 242. zápočet rokov-skrátený pracovný čas (3 replies)
 243. SP - tlacivo resp potvrdenie o vysporiadanych platbach (0 replies)
 244. RZZP list SD alebo SB (1 replies)
 245. zahraničný zamestnanec (3 replies)
 246. RZ ZP a SZCO (4 replies)
 247. min.mzda = min.vz (5 replies)
 248. konatel spolocnosti - mzda a subehy (0 replies)
 249. rizikove tehotenstvo (3 replies)
 250. dočasné pridelenie zamestnanca (2 replies)