PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Q prehlad
 2. Preplatok dane-zamestnanec a daňový úrad
 3. Miesto výkonu práce
 4. minimalna mzda mesacna/hodinova ?
 5. mzda v cudzej mene
 6. SZČO sučasne zamestnanec - ?odvody?
 7. ošetrovanie člena rodiny
 8. Zrážková daň
 9. Platiteľ ZP pri výsluhovom dôchodku
 10. PRIJEM Z MANDATNEJ ZMLUVY A ODVODY
 11. 2 dni dovolenky
 12. Mzda pri PN
 13. Výpomoc SZČO
 14. PN -neskore doručenie
 15. Dohodár a stravné lístky, diéty, náhrada za používanie vl. MT
 16. Prihlasit dohodarov do ZP?
 17. ROZDELENIE ZISKU KONATEĽOM ZA ROK 2004 A VZ
 18. invalidný dôchodok
 19. Nútená dovolenka
 20. opäť odvody do zdrav.poisťovne
 21. SZČO a PN
 22. prikazna zmluva alebo viacere prac.pomery
 23. dobrá rada
 24. Neplatené voľno a odvody
 25. Vypoved a potvrdenie na odpocitatelnu polozku
 26. Star.doch.sporenie -co s tym mam urobit?
 27. Zmena všetkých VZ pri PN?
 28. Práca na polovičný úväzok,čo všetko musí zmluva obsahovať resp.čo je potrebné?
 29. PN a výpoveď
 30. PN co s tym?
 31. A zase zápočtový list
 32. ŠTudent starší ako 26 rokov
 33. SZČO a PN
 34. Živnostník - aké odvody?
 35. Výpis z DP-ako tento rok???
 36. neplatené voľno&výpoveď
 37. Oznámenie na DÚ o zrážkovej dani
 38. RZ dane
 39. Podnikové životné poistenie
 40. Personalistka a mzdová účtovníčka
 41. Zavádzajúce info od Soc. poisť a teraz vážny problém
 42. Slobodbý prístup k informáciám.
 43. Stravne listky
 44. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenie pre SZČO
 45. Vyúčtovanie zdravotného poistenia
 46. pošta
 47. Uplatnenie nezd. casti zakladu - DDS
 48. Ročné zúčtovanie
 49. Cesťáky
 50. vymeriavaci základ
 51. Ukončenie PP a papiere
 52. Práca na zmeny
 53. Výška poistného pre SZČO
 54. Dohoda o vykonaní práce
 55. Keď sa prihlasuje nový zam. do SP
 56. potvrdenie o príjme
 57. odchod zo zamestnania
 58. Služobná cesta
 59. Nárok na dovolenku
 60. Vzor písomné napomenutie
 61. vypoved dana zamestnancom
 62. Odvody SP - dobrovoľné a povinné poistenie
 63. Príjem počas materskej???
 64. Odvody do SP za štatutára?
 65. zamestn.+vl.mot.vozidlo
 66. Číslo poslednej novely
 67. nedoplatok dane z RZ
 68. náhrada príjmu pri dočasnej PN - pracovné alebo kalendárne dni?
 69. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 70. OČR
 71. Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely
 72. Zostatok dovolenky
 73. vysluhovy dôchodok - vojsko
 74. práca na dohodu a odvody do Sociálnej poisťovne
 75. úrad práce/predčasný dôchodok ?
 76. veb. stránka sociálnej poisťovne
 77. čerpanie dovolenky po nástupe z RD
 78. prihlásenie zamestnanca na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom SMSky
 79. odvody pri polovicnom uvazku
 80. Predpokladany priemer na dovolenku
 81. Hlásenie o vyúčtovní dane
 82. Povinný podiel ZPS
 83. dodatok k dohode
 84. Potvrdenie o príjme pre banku
 85. stravné a kuchári
 86. nadčasy+stravné
 87. dohoda a ZP
 88. ukončenie štúdia a nárok na DB v 1/3 mesiaca
 89. Jubileum a odvody
 90. Konzultacie - pracovne pravo
 91. dohoda
 92. Potvrdenie o zaplatení dane
 93. Škodová komisia
 94. Vzor ukoncenia prac.pomeru dohodou.
 95. Pracovný pomer na dobu určitú
 96. Min. mzda r. 1994,1995
 97. Odvody do ZP - samoplatiteľ
 98. Dohoda o vykonaní práce alebo živnosť popri zamestnaní
 99. Prihlásenie a storno-súrne prosím
 100. Začínajúci živnostník...
 101. Mesačný výkaz do SP
 102. Dohoda o BPŠ - občan ČR
 103. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca - DOKLADY
 104. kamery na pracoviskách
 105. danový bonus
 106. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 107. ked SZČO otehotnie
 108. povinnosti zamestnavatela
 109. Daňový bonus na vydatú dcéru
 110. Pracujúci dôchodca
 111. Daň zo mzdy
 112. Odstupné a odchodné
 113. Danovy bonus-deti od 2 partnerov
 114. nárok na dovolenku pri viacerých pracovných pomeroch
 115. Odvod za ZŤP
 116. Hlásenie o zamestnaní dôchodcov
 117. PN-výpočet mzdy,prosííím poraďte
 118. okamžité skončenie pp
 119. odvody - zivnost
 120. Materská a príjem na mand. zmluvu
 121. Dovolenka
 122. Dôchodca-DOVP+SZČO
 123. dohodar- potvrdenie o prijme za rok 2005
 124. Pracovná zmluva ADZ
 125. odvody z odmien po ukončení PP
 126. rod. príspevok
 127. Hlásenie o vyúčtovaní dane - 3.časť
 128. ročné zúčtovanie poistného
 129. Skončenie prac. pomeru počas výpovednej lehoty
 130. odvody - hlavný PP a živnosť
 131. Prenajom v ČR a odvody
 132. životné minimum
 133. Odvody do SP a ZP - skontrolujte prosím
 134. príležitostná práca
 135. Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)
 136. Zmluva na dobu určitú
 137. Výška mzdy
 138. zrazkova dan
 139. Tlačivo- Žiadosť o vrátenie preplatku z RZD
 140. Ročné zúčtovanie a DDP
 141. Hlásenie o PN
 142. výkazy do SP
 143. Český zákonník práce
 144. Pokarhanie zamestnanca
 145. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV
 146. Daňový bonus
 147. poistenie zamestnávateľa za škodu
 148. Dôchodca a DP A
 149. materská a vedľajší pracovný pomer
 150. Daňové priznanie "A"-súúúrne
 151. študijné voľno
 152. PN a nárok na dovolenku.
 153. Ročný výkaz o plnení povin.zamest.občanov so zdrav.postihnutím
 154. Zdravotné odvody pre dôchodcov
 155. SZČO a poistné...
 156. Zápočet rokov
 157. sukromne auto
 158. DP za FO "A"
 159. pre p.Mihála
 160. Družstevné podiel. listy
 161. Ročné zúčtovanie -dôchodca
 162. Základ dane a prerušená živnosť
 163. Daň. priznanie - nevykryté obdobie
 164. vypocet neskorej PN
 165. ZP - specificky pripad
 166. rodné čislo, zdravotné poistenie
 167. Odvody ZP - SP
 168. VZ pre PN
 169. Potvrdenie o zamestnaní
 170. Ročné zúčtovanie dane
 171. odvody SZČO
 172. Príkaz na vykonanie exekúcie
 173. materska a nemocenske
 174. odvody SZČO a zároveň zamestnanca
 175. Nárok na starobný dôchodok
 176. Započítanie odpracovaných rokov na určenie výmery dovolenky (§ 103 Zákonníka práce)
 177. zdravotka -dôchodca- študent
 178. Dohoda o vykonani prace?
 179. prihlasovanie/odhlasovanie dohodárov do/zo Sociálnej poisťovne na prelome rokov
 180. Úver - potvrdenie o príjme
 181. návrat po rodič. dovol . do práce
 182. výpoveď a výpovedná lehota
 183. Vysokoškolák a ročné ZD
 184. Skončenie prac. pomeru
 185. ELDP
 186. Nezdaniteľná čiastka a daň. bonus
 187. PN a absencie
 188. Výpovedná doba
 189. Odvody po prerušení živnosti
 190. konatel s.r.o. a živnostnik súčastne - odvody
 191. Upozornenie pri spracovaní RZD-chyba v programe
 192. cudzinec a DOVP
 193. odvody
 194. Potvrdenie o príjme+ DPFO A
 195. správny vypočet DVZ?
 196. Dohoda o vykonani prace a sluzobna cesta
 197. Cestovné
 198. Daňový bonus a ročné zúčt.zdrav.poistenia
 199. PN-ka
 200. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO...
 201. Ukončenie PP a výstupné papiere
 202. preplatok daň. bonusu z r. 2004 v hlásení
 203. MZDY 2005
 204. Preplatok na dani z RZ
 205. rok 2005
 206. nedoplatok na dani
 207. Pracovna napln-vodic kamionu
 208. Exekúcia zrážkami zo mzdy
 209. OÚ-fotografie zamestnancov
 210. ako zistim vymeriavací základ
 211. doplatenie danoveho bonusu
 212. výpočet starobného (aj predčasného) dôchodku
 213. DOBPŠ versus hmotná zodpovednosť
 214. platenie odvodov zo zahraničia
 215. Finančný príspevok namiesto stravných l.
 216. pracovna zmluva - TAXIKAR
 217. nemocenské - vymeriavací základ
 218. Nástup na skrátený uväzok z materskej alebo rodičovskej dovolenky
 219. Zamestnanec a daň.priznanie A
 220. dohody o vykonaní práce
 221. dovolenka
 222. Minimálna mzda
 223. Odvody?
 224. narok na materske z dobrovol.nemoc.poist.
 225. skrateny pracovny pomer a dovolenka
 226. dobrovoľne nezamestnaný
 227. Odchodné - vyplatiť?
 228. mzda
 229. RZD - MD, RD
 230. výsluhový dôchodok
 231. Hlasenie
 232. maximálny denný VZ
 233. Čestné prehlásenie
 234. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce
 235. mzda v inej mene
 236. praca v CR a licencna zmluva v SR
 237. čo je to Doplnený doklad?
 238. rozhodne obdobie
 239. nedoplatok z r.2004vs.rocne hlasenie dane
 240. Výpis z DP
 241. zaklad dane u studentov
 242. kratka PN
 243. MD, RD a poistne
 244. PN v ochrannej lehote
 245. zamestnavanie obcanov so zdravot. post.
 246. neskora PN
 247. Hmotna zodpovednost
 248. Neplatené voľno a Zdravotné poistenie
 249. Zamestnanec vo väzbe
 250. spoločník - dochodca- ŽP