1. dátum výpovede (11 replies)
 2. Rovnaká mzda (7 replies)
 3. praca v CZ aj SK (2 replies)
 4. Odvody za preplatenú minuloročnú dovolenku (1 replies)
 5. Pohľadávka voči zamestnancovi (4 replies)
 6. Zamestnanec na predcasnom dochodku (4 replies)
 7. Zamestnanec nesúhlasí so zmenou PZ (13 replies)
 8. Pracovna cesta (3 replies)
 9. PN cely mesiac (1 replies)
 10. Elektronické zasielanie výkazov (3 replies)
 11. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C (4 replies)
 12. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B (529 replies)
 13. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklady TYP A (16 replies)
 14. Odvody do SP pocas PN, ale som SZCO aj zamestnanec (4 replies)
 15. Dovolenka (27 replies)
 16. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (1 replies)
 17. Nevyplatenie mzdy (9 replies)
 18. ako spravne vyrátať VZ? (12 replies)
 19. Stravovanie v zahraničí (14 replies)
 20. potvrdenie o vyske prijmu (1 replies)
 21. Zápočet rokov (48 replies)
 22. Hlavný kontrolór obce (40 replies)
 23. Zrážky zo mzdy (3 replies)
 24. Prezamestnanie (2 replies)
 25. povinnosti mzdára (začiatočníka) spojené s výpočtom miezd (9 replies)
 26. vedenie krúžku - odmena (9 replies)
 27. Ročné zúčtovanie zdrav. poist. (13 replies)
 28. zrážky - exekúcia (6 replies)
 29. VZ (35 replies)
 30. rizikové pracovisko (18 replies)
 31. Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov (2 replies)
 32. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 33. Maly alebo velky zavod? (15 replies)
 34. Výpis z daňového priznania (6 replies)
 35. exekučný príkaz (1 replies)
 36. MVZ na soc.poistenie v 2004 (2 replies)
 37. prispevok na pracovné ošatenie (11 replies)
 38. Dôchodok z mladosti (4 replies)
 39. FO-Nezamestnanost & Dohoda o vykonani prace (2 replies)
 40. absencia (31 replies)
 41. čiastočný invalid (0 replies)
 42. Mzda za nadčas (3 replies)
 43. materské - ako ju dosiahnut co najvyssiu (8 replies)
 44. vypoved (1 replies)
 45. Zrážková daň - príjem do 5000,- Sk (32 replies)
 46. Doklad o príjme a preddavkoch na ZP (1 replies)
 47. Čiastočne invalidný ZC-skončenie PP (2 replies)
 48. ktorý § ktorého zákona?? (3 replies)
 49. Prevzatie výplatných pások (13 replies)
 50. exekúcia z DoVP (10 replies)
 51. II.pilier dôchodkového sporenia (19 replies)
 52. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, vyhláška MZ SR (1 replies)
 53. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív pomocných (0 replies)
 54. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív ročného zúčtovania (79 replies)
 55. Dohoda o vykonaní práce u študenta VŠ (8 replies)
 56. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, aktuálne informácie (0 replies)
 57. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, postup zamestnávateľa (41 replies)
 58. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal viac zamestnaní (59 replies)
 59. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie (0 replies)
 60. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj samoplatiteľ (0 replies)
 61. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal príjmy podľa § 13 ods.5 (0 replies)
 62. Zákl.hod.mzda vs týždenný prac.čas. (5 replies)
 63. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO (151 replies)
 64. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO (393 replies)
 65. Povinné odvody po 18-tom roku. (7 replies)
 66. nárok na dovolenku pri nerovnom.prac.čase (1 replies)
 67. Roč. zúčtovanie preddavkov do ZP. (1 replies)
 68. Min.hranica pre platbu poistného. (1 replies)
 69. Elektronické posielanie dokladov (28 replies)
 70. DOPŠ (9 replies)
 71. príplatok (3 replies)
 72. dohoda o UPP pocas skus.doby (2 replies)
 73. Štvrťročný prehľad (74 replies)
 74. Absencia (3 replies)
 75. preplatenie dovolenky (35 replies)
 76. Platené voľno podľa ZP (11 replies)
 77. Veľkonočná nedeľa (23 replies)
 78. bonus - otec (2 replies)
 79. Zdravotné poistenie pre znalcov a tlmočníkov (2 replies)
 80. Odpustenie penále + ZP (0 replies)
 81. Výpočet hodín, ktoré je pracovník povinný za mesiac odpracovať (4 replies)
 82. odvody (1 replies)
 83. preplatok na socialnej poistovni a vratka? (2 replies)
 84. živnosť a odvody ZP a SP (16 replies)
 85. dohoda o hmotnej zodpovednosti na DoVP (13 replies)
 86. Súdny výkon rozhodnutia (3 replies)
 87. PN - náhrada príjmu (1 replies)
 88. Rozvrhnutie pracovného času a dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (83 replies)
 89. Zamestnanec počas prerušenia štúdia (3 replies)
 90. Prilohy k tlacivu na 2% (16 replies)
 91. Rodinné prídavky (2 replies)
 92. Prac.zmluva na dobu určitú (2 replies)
 93. Odpočinok, čerpanie RD... (1 replies)
 94. Výpoveď zamestnancovi - odstupné ??? (8 replies)
 95. k dohode a zrušenie (1 replies)
 96. vypocet PN (4 replies)
 97. Príkaz na začatie exekúcie (3 replies)
 98. Mzdové účtovníctvo - odvolanie z funkcie (1 replies)
 99. Účtovanie kalkulovanej ceny stravného (2 replies)
 100. prikazná zmluva - náhodilá činnosť (1 replies)
 101. Tvorba SF (11 replies)
 102. PN (4 replies)
 103. odvody dobrovoľne nezamestnaného (11 replies)
 104. Dva pracovné pomery a max. VZ (9 replies)
 105. Stravné lístky pri 12 hod. smenách (2 replies)
 106. sociálna poisťovňa - kontrola (56 replies)
 107. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť (1 replies)
 108. Ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 109. Ročné zúčtovanie dane. (7 replies)
 110. Pracovný čas-nepretržitá prev. (0 replies)
 111. Sofer bez vodicskeho preukazu (1 replies)
 112. Pracovná zmluva. (2 replies)
 113. exekučný príkaz (40 replies)
 114. Odvody do ZP a SP - 2.pracovný pomer (3 replies)
 115. Žiadosť o vyplatenie daňového bonu z DÚ (6 replies)
 116. RZ ZP (7 replies)
 117. Potvrdenie o zraz.preddavkoch a zrážkový príjem do 5 tis. (17 replies)
 118. Neplatenie odvodov zamestnávateľom. (5 replies)
 119. preplatenie dovolenky (8 replies)
 120. zamestnanec-podiely zo zisku (25 replies)
 121. výpovedný dôvod (2 replies)
 122. poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu (17 replies)
 123. Platenie odvodov popri zamestnaní (5 replies)
 124. Odmena konateľa (1 replies)
 125. Návšteva u lekára - náhrada príjmu (91 replies)
 126. Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú (§ 48 Zákonníka práce) (0 replies)
 127. Nezdaniteľná časť....poradíte? (3 replies)
 128. zdravotne poistenie (2 replies)
 129. Dvojité zdanenie ? (4 replies)
 130. Ako kontrolovať prácu účtovníčky (40 replies)
 131. ako na to... (2 replies)
 132. Zamestnávanie dôchodcu (13 replies)
 133. Výsluh. dôchodca-zamestnanec-odvody (1 replies)
 134. ELDP - súrne (4 replies)
 135. čo všetko na SP (13 replies)
 136. dôchodca a podpora (1 replies)
 137. Pracovná zmluva + DoVP a odvody do ZP (25 replies)
 138. úmrtie zamestnávateľa (4 replies)
 139. DIČ (6 replies)
 140. DOVP v českých korunách (3 replies)
 141. Q prehlad (2 replies)
 142. Preplatok dane-zamestnanec a daňový úrad (6 replies)
 143. Miesto výkonu práce (7 replies)
 144. minimalna mzda mesacna/hodinova ? (23 replies)
 145. mzda v cudzej mene (0 replies)
 146. SZČO sučasne zamestnanec - ?odvody? (17 replies)
 147. ošetrovanie člena rodiny (25 replies)
 148. Zrážková daň (33 replies)
 149. Platiteľ ZP pri výsluhovom dôchodku (1 replies)
 150. PRIJEM Z MANDATNEJ ZMLUVY A ODVODY (4 replies)
 151. 2 dni dovolenky (1 replies)
 152. Mzda pri PN (2 replies)
 153. Výpomoc SZČO (19 replies)
 154. PN -neskore doručenie (11 replies)
 155. Dohodár a stravné lístky, diéty, náhrada za používanie vl. MT (30 replies)
 156. Prihlasit dohodarov do ZP? (13 replies)
 157. ROZDELENIE ZISKU KONATEĽOM ZA ROK 2004 A VZ (2 replies)
 158. invalidný dôchodok (3 replies)
 159. Nútená dovolenka (7 replies)
 160. opäť odvody do zdrav.poisťovne (3 replies)
 161. SZČO a PN (2 replies)
 162. prikazna zmluva alebo viacere prac.pomery (0 replies)
 163. dobrá rada (3 replies)
 164. Neplatené voľno a odvody (48 replies)
 165. Vypoved a potvrdenie na odpocitatelnu polozku (1 replies)
 166. Star.doch.sporenie -co s tym mam urobit? (13 replies)
 167. Zmena všetkých VZ pri PN? (3 replies)
 168. Práca na polovičný úväzok,čo všetko musí zmluva obsahovať resp.čo je potrebné? (4 replies)
 169. PN a výpoveď (19 replies)
 170. PN co s tym? (21 replies)
 171. A zase zápočtový list (3 replies)
 172. ŠTudent starší ako 26 rokov (7 replies)
 173. SZČO a PN (12 replies)
 174. Živnostník - aké odvody? (6 replies)
 175. Výpis z DP-ako tento rok??? (1 replies)
 176. neplatené voľno&výpoveď (5 replies)
 177. Oznámenie na DÚ o zrážkovej dani (126 replies)
 178. RZ dane (6 replies)
 179. Podnikové životné poistenie (1 replies)
 180. Personalistka a mzdová účtovníčka (23 replies)
 181. Zavádzajúce info od Soc. poisť a teraz vážny problém (3 replies)
 182. Slobodbý prístup k informáciám. (5 replies)
 183. Stravne listky (4 replies)
 184. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenie pre SZČO (2 replies)
 185. Vyúčtovanie zdravotného poistenia (5 replies)
 186. pošta (3 replies)
 187. Uplatnenie nezd. casti zakladu - DDS (36 replies)
 188. Ročné zúčtovanie (27 replies)
 189. Cesťáky (2 replies)
 190. vymeriavaci základ (8 replies)
 191. Ukončenie PP a papiere (10 replies)
 192. Práca na zmeny (0 replies)
 193. Výška poistného pre SZČO (2 replies)
 194. Dohoda o vykonaní práce (20 replies)
 195. Keď sa prihlasuje nový zam. do SP (4 replies)
 196. potvrdenie o príjme (3 replies)
 197. odchod zo zamestnania (1 replies)
 198. Služobná cesta (8 replies)
 199. Nárok na dovolenku (2 replies)
 200. Vzor písomné napomenutie (4 replies)
 201. vypoved dana zamestnancom (15 replies)
 202. Odvody SP - dobrovoľné a povinné poistenie (2 replies)
 203. Príjem počas materskej??? (5 replies)
 204. Odvody do SP za štatutára? (2 replies)
 205. zamestn.+vl.mot.vozidlo (8 replies)
 206. Číslo poslednej novely (5 replies)
 207. nedoplatok dane z RZ (4 replies)
 208. náhrada príjmu pri dočasnej PN - pracovné alebo kalendárne dni? (2 replies)
 209. Hlásenie o vyúčtovaní dane (10 replies)
 210. OČR (24 replies)
 211. Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (0 replies)
 212. Zostatok dovolenky (1 replies)
 213. vysluhovy dôchodok - vojsko (7 replies)
 214. práca na dohodu a odvody do Sociálnej poisťovne (42 replies)
 215. úrad práce/predčasný dôchodok ? (32 replies)
 216. veb. stránka sociálnej poisťovne (6 replies)
 217. čerpanie dovolenky po nástupe z RD (0 replies)
 218. prihlásenie zamestnanca na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom SMSky (4 replies)
 219. odvody pri polovicnom uvazku (3 replies)
 220. Predpokladany priemer na dovolenku (89 replies)
 221. Hlásenie o vyúčtovní dane (3 replies)
 222. Povinný podiel ZPS (6 replies)
 223. dodatok k dohode (3 replies)
 224. Potvrdenie o príjme pre banku (33 replies)
 225. stravné a kuchári (8 replies)
 226. nadčasy+stravné (3 replies)
 227. dohoda a ZP (4 replies)
 228. ukončenie štúdia a nárok na DB v 1/3 mesiaca (4 replies)
 229. Jubileum a odvody (3 replies)
 230. Konzultacie - pracovne pravo (5 replies)
 231. dohoda (1 replies)
 232. Potvrdenie o zaplatení dane (3 replies)
 233. Škodová komisia (1 replies)
 234. Vzor ukoncenia prac.pomeru dohodou. (2 replies)
 235. Pracovný pomer na dobu určitú (12 replies)
 236. Min. mzda r. 1994,1995 (2 replies)
 237. Odvody do ZP - samoplatiteľ (10 replies)
 238. Dohoda o vykonaní práce alebo živnosť popri zamestnaní (1 replies)
 239. Prihlásenie a storno-súrne prosím (16 replies)
 240. Začínajúci živnostník... (1 replies)
 241. Mesačný výkaz do SP (12 replies)
 242. Dohoda o BPŠ - občan ČR (0 replies)
 243. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca - DOKLADY (0 replies)
 244. kamery na pracoviskách (17 replies)
 245. danový bonus (4 replies)
 246. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (19 replies)
 247. ked SZČO otehotnie (10 replies)
 248. povinnosti zamestnavatela (5 replies)
 249. Daňový bonus na vydatú dcéru (3 replies)
 250. Pracujúci dôchodca (6 replies)