PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odchodné (§ 76 Zákonníka práce)
 2. Ako so zamestnanim VS studenta ?!?!?
 3. uplatnenie odpoctu 12 000
 4. formulár E 101
 5. výkaz preddavkov ZP
 6. výška odovodov SZ4O + zamestnanie
 7. Rozhodujúce obdobie
 8. PN vs. 2zamestnavatelia
 9. Živnostník na hlavný pracovný pomer
 10. Predkladanie a archivácia dokladov
 11. PN- prosíííím súrneeee
 12. Papierové spracovanie PN-ky od lekára
 13. Výsluhový dôchodok-Roč.Zúčt. 2005
 14. daňový bonus
 15. mesacny vykaz do ZP-kolonka pocet kalendarnych dni (prkotina)
 16. maximálna vyčerpanosť
 17. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (§ 72 Zákonníka práce)
 18. urazove poistenie v SP
 19. odvody-živnosť-zemestnanie
 20. Nesprávne hlásenie o vyúčtovaní dane....
 21. BPŠ,PZ,ale môžem dať odmenu ?
 22. odvody spoločníkov sro
 23. zase daňový bónus
 24. dohody z roku 2003
 25. Odvody zamestnanec+živnostník
 26. Odpočitateľná položka na manželku
 27. Upratovačky - dôchodkyne
 28. Nárok na nezdaniteľnú časť
 29. PP a invalidny dochodok
 30. Daňový bonus-do výšky daňovej povinnosti
 31. doklady pri skončení PP
 32. PP s dôchodcom
 33. Daňový bonus
 34. Ukoncenie rodic.dovolenky-posunuty nastup do prace
 35. stravne listky akej hodnoty?
 36. pracovny cas prevadzky podruhe
 37. Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)
 38. Prepočet dôchodku
 39. dovolenka
 40. Zle vypočítané a zrazené odvody...
 41. Zastupovanie konateľa s.r.o.
 42. ročné zúčtovanie poistného
 43. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 44. Výsluhový dôchodok- zamestnanec
 45. 2 pracovne pomery
 46. Pracovná zmluva
 47. materská
 48. je takato pracovna zmluva pravne napadnutelna?
 49. ako poslať zamestnanca domov?
 50. mzda
 51. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie
 52. Odstupné (§ 76 Zákonníka práce)
 53. DoVP je viazaná na TPP?
 54. Hruba mzda vs. premie
 55. Zahraničný konateľ - odmena, odvody...
 56. Zaokrúhlenie rezervy
 57. Odstupné
 58. co vsetko musi urobit zamestnavatel?
 59. maximalny VZ
 60. exekučné zrážky zamestnancovi
 61. dovolenkovy priemer
 62. Zmluva o zapožičaní zamestnancov
 63. Ročné zúčtovanie - dodatočný odpočet
 64. Preradenie zamestnankyne - tehotenstvo
 65. neplatenie odvodov do ZP
 66. potvrdenie o príjme
 67. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 68. Materská dovolenka
 69. Tlačivo na ročné zúčtovanie poistného
 70. Osobná asistencia
 71. Vyučtovanie ZP
 72. Usmernenie k DDP
 73. Vlastný príjem - hmotná núdza
 74. Pravdepodobný zárobok (§ 134 Zákonníka práce)
 75. Rocne zuctovanie do ZP
 76. zdravotné poistenie a neplatené voľno
 77. pomoc-kontrola Hlasenia
 78. Diety
 79. Pracovný úraz?
 80. Vyslaní zamestnanci
 81. Hlásenie a nerobenie RZD
 82. Výpis z daňového priznania pre Soc.poisťovňu
 83. danovy bonus
 84. Výpoveď daná zamestnancom
 85. materská a preplatok dane
 86. DDP SZČO keď odovzdala ŽL a zamestnala sa
 87. dohody a bonzovanie
 88. Darovanie 2% podľa zák.§50
 89. mzdy+odvody+nasledne povinnosti
 90. Potvrdenie o príjme a kolonka o príspevku na DDP
 91. VZ - zdravotná poisťovna
 92. žiadosti
 93. Dokladovanie potvrdeni
 94. Hlásenie a RZD
 95. Odpočet na daňovníka
 96. Dohoda o BPŠ a ZP
 97. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 98. Zuctovanie preddavkov ZP
 99. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (§ 134 Zákonníka práce)
 100. DDP a výška odvodu zamestnanca
 101. Ročné zúčtovanie dane
 102. Zdravotné poistenie a štúdium v USA
 103. evidovaný nezamestnaný a ročné zúčtovanie
 104. Invalidný dôchodok
 105. Odvody - zamestnanie + zivnost
 106. Daň.bonus-trvalé bydlisko
 107. zamestnanec zarábal v zahranicí
 108. Nezamestnaná po rodičovskej dovolenke
 109. dohoda este nevykonana
 110. dohoda
 111. Ročne zučtovanie-SU TU NEZROVNALOSTI
 112. Zamestnanec ID a KPČ
 113. Nezdanitelna cast na manzelku
 114. Odhlásenie zo ZP
 115. Zmluva pre dôchodcu
 116. Vym.základ do zdr.poisťovni
 117. PN!!!
 118. Má nárok na 25 dní dovolenky?
 119. ročné zúčtovanie teraz
 120. Trvaly PP a vedlajsi PP
 121. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU
 122. Daňový bonus v Hlásení
 123. danovy bonus/mzdy
 124. Polovičný úväzok a zdravotná poisťovňa
 125. Príplatky za sobotu,nedeľu
 126. dohodari, zákon 428/2002
 127. vyplnenie daň.priznanie "A"
 128. SZČO a odvody
 129. poplatok z omeškania-úrok z omeškania
 130. Odvody- surne naozaj :-(
 131. Má otec dieťaťa nárok na materskú?
 132. zamestnanec na TPP a jeho odchod za prácou do zahraničia
 133. Práca na lodi
 134. PN
 135. Mzdový list pre Dohodárov.
 136. Daňový bonus.
 137. Ukončenie pracovného pomeru
 138. odvody
 139. Postup
 140. nezdanitelna polozka
 141. Súrne - Ročné zúčtovanie - opatrovateľský
 142. aký typ pracovného pomeru zvoliť?
 143. zamestnanie živnostníka
 144. Zrušenie prac.pomeru dohodou
 145. PN po ukončení pracovného pomeru
 146. náhrada ušlej mzdy
 147. Mandátna zmluva
 148. Oprava platieb do sociálnej poisťovne
 149. Práca nadčas
 150. Príplatok za nadčas v sobotu,nedeľu
 151. doplatok do min. mzdy
 152. Potvrdenie o zdanitelnom prijme
 153. vymeriavací základ pre dôchodok
 154. SZCO-PN- odvody do poistovni
 155. Materská dovolenka ku koncu r 2006
 156. cestovné náhrady
 157. Personálna agenda
 158. Úhrn zúčtovaných a vypl. príjmov a príspevok DDP od organizácie
 159. Odmena počas PN-ky
 160. Nárok na dovolenku
 161. Dovolenkový priemer
 162. Odvody do SP - platiť či nie?
 163. prerušenie štúdia a daňový bonus
 164. Ešte raz ročné zúčtovanie
 165. Sociálny fond a DoVP
 166. Odvody do sociálnej poisťovňe
 167. Môže zamestnávateľ dať dovolenku aj cez víkend
 168. Odvody z nižšej ako minimálnej mzdy
 169. Zdravotná poisťovňa - potvr. zo zahraničia
 170. Odvody invalidného dôchodcu,ktorý nadobudol dôchodcovký vek
 171. Práca nezamestnaného
 172. Hlásenie o vyúčt. dane a úhrne príjmov....
 173. Výpoveď - dovolenka
 174. platba poistného za SZČO
 175. exekúcia
 176. Ročná odmena
 177. Zdravotné poistenie - preddavky SZČO
 178. Podpísaná PZ - nechcem tam vôbec nastúpiť
 179. pracovná zmluva
 180. Zdravotné poistenie - vymeriavací základ SZČO
 181. Penále Všeobecná zdravotná poisť.
 182. Daňový bonus počas PN
 183. rodicovsky prispevok a navrat do prace
 184. ESTE RAZ ROCNE ZUCTOVANIE
 185. Danove priznanie
 186. daňová úľava pre postihnuté dieťa
 187. Práca na území SR
 188. mzdy a ostatne
 189. Ošetrovné a poistné SZČO.
 190. Pridavky na dieta
 191. ročné zúčtovanie dane+predčasný dôchodok
 192. danovy bonus
 193. odpočítateľná položka - skončený študent
 194. Danove priznanie-praca v CR
 195. rodinne pridavky
 196. Pracovná pohotovosť
 197. zmluva pracovná
 198. Dôchodca a skrátený pracovný úväzok
 199. odvody zamestnávateľ
 200. Odhlásenie zamestnávateľa zo SZP
 201. krátenie mzdy
 202. problém s dátumom na potvrdení k ročnému zúčtovaniu
 203. Dohodári-mesačné prihlasovanie do Soc.P.
 204. Priepustka a ošetrenie u lekára
 205. náhrada mzdy za dovolenky a jej zaokrúhľovanie
 206. mzdová agenda
 207. Tehotná a prac. zmluva na dobu určitú
 208. príspevky zo soc. fondu
 209. 20-ročný nezamestnaný a druhý pilier
 210. doplnkové dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie
 211. výpoveď
 212. rocne zuctovanie u dohodara
 213. Prehľad a hlásenie
 214. Ročné zúčt. preddavkov na daň - hlásenie...
 215. Výpoveď a nepriznaná mzda
 216. predčasný starobný dôchodok - aké potvrdenie pre zamestnanca?
 217. počet kal. dní v mesačnom výkaze do SP
 218. Zdravotné poistenie - štát
 219. Ako si pomôcť pri PN vyšším vymer.základom?
 220. ročné zúčtovanie predd. na daň
 221. Opakovanie PNky pre sústavne vyplacanie náhrady príjmu?
 222. minimalna mzda
 223. Zdravotné poistenie - podiely na zisku
 224. dane
 225. DÚ - daňové exekučné konanie
 226. Dôchodca - príjem do 43 968
 227. potvrdenie o poberaní nem. dávok
 228. RZD a 2%
 229. ročné zúčtovanie dane
 230. DDS a SZČO
 231. zrazený preddavok
 232. platenie odvodov
 233. vratenie dane , student VS
 234. SZČO a stravné
 235. daňový bonus a čiastoč. invalidný dôchodca
 236. SZCO len 4 mesiace/2005 + Sprostr.SDS + odvody
 237. dańový bonus po x-krát
 238. odpočitateľné položky
 239. počet lístkov
 240. Sociálny fond
 241. mzdove naklady
 242. odvody SZCO + HPP
 243. doplnkové dôchodkové poistenie
 244. roč.záčtovanie-nevypl.mzda
 245. opäť bonus
 246. Dohoda o vykonaní práce
 247. materská-rodičovská-povinnosti
 248. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste a pracovné voľno
 249. K Dohode o vykonaní práce
 250. priplatok za nocnu pracu