1. prijatie zamestanca (4 replies)
 2. Rodičovská dovolenka a RZZP (16 replies)
 3. konateľ a jeho príjem do 31.8.2005 (0 replies)
 4. Prac zmluva na špecifický prac čas, odvody (0 replies)
 5. Hrubá mzda (7 replies)
 6. mandatna zmluva (0 replies)
 7. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2006 (0 replies)
 8. riaditeľka materskej školy (2 replies)
 9. okamžité skončenie TPP (5 replies)
 10. dve pracovné zmluvy (2 replies)
 11. životné minimum od 1.7.2006 (8 replies)
 12. Preplácanie sviatkov u zamestnanca s mesačnou mzdou (0 replies)
 13. Ochrana os.údajov ešte raz (6 replies)
 14. ukončenie VŠ (7 replies)
 15. Porusenie prac. discipliny ? (5 replies)
 16. dovolenka po MD (10 replies)
 17. invalidný dôchodca - zamestnanec (6 replies)
 18. odhlásenie - prihlásenie dôchodcu (3 replies)
 19. Dohoda o brigadnickej praci studenta (5 replies)
 20. Služobná cesta cez víkend a náhradné voľno (3 replies)
 21. DBPŠ (1 replies)
 22. Dovolenkový priemer (3 replies)
 23. ktoré tlačivo ročného ZP si vybrať pre niektoho kto je všetko dokopy? (1 replies)
 24. Pracovný čas (4 replies)
 25. Výpoveď po návrate z rodičovskej dovolenky (1 replies)
 26. Čo do riadku B05? (1 replies)
 27. Zamestnávanie zdravotne postihnutých (2 replies)
 28. ochrana osobných údajov... (1 replies)
 29. robiť zúčtovanie? (7 replies)
 30. Vedľajší pracovný pomer (10 replies)
 31. študijné voľno (1 replies)
 32. DDP a vymeriavací základ na SP (2 replies)
 33. dovolenka po MD (6 replies)
 34. Dohoda-zahraničná osoba (4 replies)
 35. zoznam dokumentov pri novom zamestnaní (3 replies)
 36. Úľava na starobné poistenie (5 replies)
 37. Nahradny pracovnik za PN (2 replies)
 38. zmena zamestnania TPP a súbeh prac.pomerov pri cerpani dovolenky (4 replies)
 39. MD+mandatna zmluva (7 replies)
 40. PN viac ako 10 dní (21 replies)
 41. Začinajúca mzdárka (14 replies)
 42. ČO JE TO Kmin v RZ typu XA ? (6 replies)
 43. Pracovný úraz - ešte raz prosím.. (1 replies)
 44. Vymeriavací základ pri úkolovej mzde (0 replies)
 45. Preplatenie dovolenky? (9 replies)
 46. majitel-zamestnanec firmy (4 replies)
 47. Rodičovská dovolenka a prac.pomer (3 replies)
 48. II. dôchodkový pilier a práca v zahraničí (1 replies)
 49. Dohoda o vykonaní práce (16 replies)
 50. príplatok zdraviu škodlivé prostredie (4 replies)
 51. Ake zdr.odvody dôchodcu na dohodu (6 replies)
 52. pracovny uraz (2 replies)
 53. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde ! (4 replies)
 54. Dodatok k pracovnej zmluve (3 replies)
 55. Danovy bonus (4 replies)
 56. Práca vo sviatok (6 replies)
 57. RZ a zamestnanec na neplatenom volne (3 replies)
 58. tlačivo SA a SB? (5 replies)
 59. SZČO_rodič.dov. a dôchod.poistenie (0 replies)
 60. Mesačný výkaz preddavkov na ZP (2 replies)
 61. súbeh zamestnania a spätný dôchodok (13 replies)
 62. SZCO a odvody od 1.07.06 (2 replies)
 63. nadčasy počas školy v prírode (3 replies)
 64. Skúšobná doba a výpoveď (17 replies)
 65. RZZP a výsluhový príspevok (5 replies)
 66. Odvody (1 replies)
 67. nejaké školenie? (7 replies)
 68. Hromadné oznámenie - SIDERIA - aký kód?? (20 replies)
 69. Konateľ - zamestnanec (0 replies)
 70. Nový občianský preukáz (2 replies)
 71. Soc.fond-minerálky (3 replies)
 72. Výpis z daňového priznania (26 replies)
 73. DoVP (1 replies)
 74. materská dovolenka (3 replies)
 75. Kratší prac. čas - zdravot. poist. zúčt 05 (2 replies)
 76. Dochodca - zdravotne - honorar (2 replies)
 77. Potvrdenie na RZP pre štatutára retroaktívne? (0 replies)
 78. ročné vyučtovnie ZP u dôchodcu (1 replies)
 79. Súbeh zrazok zo mzdy podla zakona 233/1995 (exekucny) a 40/2006 (obcianskosudny) (12 replies)
 80. Ročné zučtovanie ZP (0 replies)
 81. SZCO - povinnosti (2 replies)
 82. Dovolenka? (5 replies)
 83. Preddavky na ZP počas PN SZČO (0 replies)
 84. Zrážky zo mzdy (1 replies)
 85. Minimalna mzda (8 replies)
 86. Dovolenka pri preradení 11,5 h na 7,5 h pracovný čas (1 replies)
 87. Ročné zúčtov. ZP (1 replies)
 88. Poistenie konateľa (10 replies)
 89. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (4 replies)
 90. plna invalidita (6 replies)
 91. Kde nájdem tlačivá k RZZP, v ktorých je možné vpisovať údaje? (9 replies)
 92. Ukoncenie pracovneho pomeru - ochranna doba (1 replies)
 93. Výška odvodov SZČO (2 replies)
 94. školenie (2 replies)
 95. Vyplatenie odmeny (4 replies)
 96. Priemery - ručne vs. cez soft - nezrovnalosti (0 replies)
 97. Starobné dôchodkové sporenie - II.pilier (1 replies)
 98. Stravné lístky (5 replies)
 99. Definícia pojmu: pomocné účtovnícke práce (3 replies)
 100. škôlka, materská, adaptačné (9 replies)
 101. Nepretržitá prevádzka (1 replies)
 102. Výpočet materskej (0 replies)
 103. Mzda-odvody (3 replies)
 104. DEMO verzia RZZP (74 replies)
 105. Úhrada nákladov za školenie (20 replies)
 106. Skúšobná lehota, PN a výpoveď (55 replies)
 107. Neplatene volno a odvody.. poradte prosim (1 replies)
 108. A zase príkazná zmluva (2 replies)
 109. honorare (0 replies)
 110. Výkony rozhodnutia - zrážky zo mzdy (13 replies)
 111. Príspevok zo SF (1 replies)
 112. Ročné zúčtovanie zdravotného pistenia (1 replies)
 113. Ročné zúčtovanie potvrdenie od neexistujuceho zamestnavatela (3 replies)
 114. Dôchodca, dohoda a pracovná zmluva (34 replies)
 115. Aké doklady? (9 replies)
 116. Odvody pri PN (9 replies)
 117. Súbežný pracovný pomer (18 replies)
 118. Priemerny hod. zarobok-hruba mzda (6 replies)
 119. kontrola IBP (2 replies)
 120. nahlásiť konateľa (27 replies)
 121. Vreckové pri ZPC (3 replies)
 122. Pracovný úraz (2 replies)
 123. Dohoda o zotrvaní (1 replies)
 124. Prax študentov (2 replies)
 125. Príjem zo ZČ a vyhlásenie k zdaniteľnej mzde (3 replies)
 126. Nepretržitá prevádzka (3 replies)
 127. Invalidita+minimalny zaklad ZP (1 replies)
 128. Studentka - ako to vyriesit? (3 replies)
 129. PN v ochr.lehote-zmena platiteľa ZP (0 replies)
 130. zamestnanec nenastúpil po PN do práce (9 replies)
 131. Odpracované hodiny. (4 replies)
 132. odvody (6 replies)
 133. Aké doklady? (6 replies)
 134. skončenie dohody o vykonaní práce (2 replies)
 135. výmera dovolenky (2 replies)
 136. Nepostihnuteľné sumy pri exekúcii (5 replies)
 137. nadbytočnosť (8 replies)
 138. čo musí obsahovať výplatná páska zamestnanca (3 replies)
 139. Diskrétne výplatné pásky (7 replies)
 140. Denný vymeriavací základ (6 replies)
 141. II.pilier (35 replies)
 142. Čiastočný invalid (3 replies)
 143. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (6 replies)
 144. Platený pracovný čas (2 replies)
 145. Pokles zárobku u inv.dôchodcu (1 replies)
 146. Dohoda - s osobou, ktorá má aj inú PČ (4 replies)
 147. Liečebný pobyt a PN (3 replies)
 148. Vyplatenie odmeny (2 replies)
 149. Tabuľky pre ročné zúčtovanie poistného (2 replies)
 150. Minuly rok student, teraz zamestnanec, popri tom zivnostnik. (0 replies)
 151. RZZP (2 replies)
 152. Štátny zamestnanec - zápočet rokov praxe (2 replies)
 153. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, zamestnanci II. (34 replies)
 154. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie osobného asistenta (41 replies)
 155. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2005 (1 replies)
 156. DoVP (4 replies)
 157. dohoda (1 replies)
 158. Prihláška do SP (4 replies)
 159. Aký typ na ročné zúč. ZP? (1 replies)
 160. vyplnenie tlačiva ročného zúčtovania (5 replies)
 161. DOPRAVNE zamestnancovi (2 replies)
 162. Skončenie prac. pomeru § 67 (3 replies)
 163. Zárobkový list (2 replies)
 164. Škoda spôsobená bývalým zamestnancom (3 replies)
 165. szco na materskej - odvody do ZP ? (3 replies)
 166. Rocne zuctovanie zdravotneho TPP + SZCO+Nezamestnany (4 replies)
 167. Mzda (0 replies)
 168. materská dovolenka (3 replies)
 169. Koniec RD a vyplatenie náhrady za dovolenku (3 replies)
 170. Minimálny základ a ročné zúčtovanie ZP. (2 replies)
 171. Ročné zúčtovanie preddavkov ZP (1 replies)
 172. Kto mi poradí s odchodným? (16 replies)
 173. Ukončenie PN-aké rozhodujúce obdobie? (8 replies)
 174. Ročné zúčtovanie ZP (1 replies)
 175. Náhrada mzdy za nedopracované z dôvodu sviatku (3 replies)
 176. výpoveď v skúšobnej dobe (13 replies)
 177. Oznámenie do ZP (7 replies)
 178. Krátenie dovolenky (2 replies)
 179. Prečerpanie stravných lístkov (9 replies)
 180. PN počas víkendu (12 replies)
 181. Miesto výkonu práce (4 replies)
 182. Rodičovský príspevok - leták (4 replies)
 183. Rozhodnutie pri ZP a ZŤP (0 replies)
 184. prosim o pomoc so zahranicnymi dietami v doprave (7 replies)
 185. nekvalitna praca v skusobnej dobe (1 replies)
 186. mzda vodiča (2 replies)
 187. Pracovný úraz - povinnosti (23 replies)
 188. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie komplexne (30 replies)
 189. ZPS-výpoveď podľa § 49-kratší pracovný čas (8 replies)
 190. Kontrola SP (2 replies)
 191. Posledný odpracovaný deň (3 replies)
 192. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C, samoplatiteľ (77 replies)
 193. dlzka prace - zivnostnici (0 replies)
 194. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP S, zamestnanec + konateľ bez pr. (78 replies)
 195. RZZP a príjem z ČR (6 replies)
 196. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP S, dve zamestnania (1 replies)
 197. Nahlásenie zamestnanca na inšpekt.práce (3 replies)
 198. Invalidný dôchodca (6 replies)
 199. RZZP_SZČO_Typ B_pomôcka v exceli (0 replies)
 200. RZZP_SZČO_Typ B_pomôcka v exceli (3 replies)
 201. Odvody - konatel a skrat.PP (8 replies)
 202. Choroba z povolania (1 replies)
 203. PN a rozhodné obdobie (10 replies)
 204. Vyhlásenie (26 replies)
 205. odvody do SP - navratne? (9 replies)
 206. sposobena skoda (4 replies)
 207. II.pilier, dokedy mozem vstupit (2 replies)
 208. Osobný asistent a RZZP (2 replies)
 209. Skončenie PP počas rodič. dovolenky (2 replies)
 210. novovzniknutá s.r.o. (0 replies)
 211. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie preddavkov, príklad TYP S (SA + SB) (1 replies)
 212. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP S (22 replies)
 213. zaciname zamestnavat (78 replies)
 214. min 10 rokov a vybrat po 55 rokoch, ale ... !!!!!!! (11 replies)
 215. Ročné zúčtovanie ZP (18 replies)
 216. Odvod poistného do Soc. poisťovne (4 replies)
 217. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN (3 replies)
 218. tlačivo RZ (5 replies)
 219. Ak nepracoval... - voľno bez náhrady mzdy? (14 replies)
 220. rizikové práce (1 replies)
 221. Prehlásenie o mlčanlivosti (10 replies)
 222. PN -nedodržanie lehoty-3 dni (6 replies)
 223. poistné a znalci (0 replies)
 224. prosim o pomoc s tlacivom do socialnej poistovne (6 replies)
 225. Zdravotne poistenie a uplny invalid (1 replies)
 226. danovy bonus (118 replies)
 227. Študent (3 replies)
 228. preddavky na ZP nižšie ako 100,- (19 replies)
 229. Dávky v nemocenskom poistení (12 replies)
 230. Preplatenie dovolenky po 7 rokoch materskej dovolenky (8 replies)
 231. neospravedlnená absencia (40 replies)
 232. Dohoda_od 1.8.06 odvody aj GP (8 replies)
 233. socialna poistovna (16 replies)
 234. Aktivačná činnosť, dôchodca v prac.pomere (3 replies)
 235. Konateľ s.r.o. - odvody (4 replies)
 236. zákon BOZP (5 replies)
 237. DoVP alebo brigáda? (18 replies)
 238. pracovna cesta na SK (17 replies)
 239. Hrubá mzda vodiča (5 replies)
 240. Zamestnanec (príjem nad min.mzdu) + SZČO (nulový príjem) - treba doplatiť ZP??? (10 replies)
 241. Preplatenie dokladu (2 replies)
 242. Nahlasovanie PN do zdravotných poisť. (17 replies)
 243. Zdravotné poistenie - aké tlačivo použiť na ročné zúčtovanie? (123 replies)
 244. Občan ČR a nepeňažný príjem (0 replies)
 245. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (4 replies)
 246. Odhlásenie z VšZP (5 replies)
 247. Zabudnuta DoVP (27 replies)
 248. Odpočítateľná položka vo výplate (4 replies)
 249. Prac. zmluva na dobu určitú (10 replies)
 250. práca nad čas (7 replies)