PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vym.základ do zdr.poisťovni
 2. PN!!!
 3. Má nárok na 25 dní dovolenky?
 4. ročné zúčtovanie teraz
 5. Trvaly PP a vedlajsi PP
 6. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU
 7. Daňový bonus v Hlásení
 8. danovy bonus/mzdy
 9. Polovičný úväzok a zdravotná poisťovňa
 10. Príplatky za sobotu,nedeľu
 11. dohodari, zákon 428/2002
 12. vyplnenie daň.priznanie "A"
 13. SZČO a odvody
 14. poplatok z omeškania-úrok z omeškania
 15. Odvody- surne naozaj :-(
 16. Má otec dieťaťa nárok na materskú?
 17. zamestnanec na TPP a jeho odchod za prácou do zahraničia
 18. Práca na lodi
 19. PN
 20. Mzdový list pre Dohodárov.
 21. Daňový bonus.
 22. Ukončenie pracovného pomeru
 23. odvody
 24. Postup
 25. nezdanitelna polozka
 26. Súrne - Ročné zúčtovanie - opatrovateľský
 27. aký typ pracovného pomeru zvoliť?
 28. zamestnanie živnostníka
 29. Zrušenie prac.pomeru dohodou
 30. PN po ukončení pracovného pomeru
 31. náhrada ušlej mzdy
 32. Mandátna zmluva
 33. Oprava platieb do sociálnej poisťovne
 34. Práca nadčas
 35. Príplatok za nadčas v sobotu,nedeľu
 36. doplatok do min. mzdy
 37. Potvrdenie o zdanitelnom prijme
 38. vymeriavací základ pre dôchodok
 39. SZCO-PN- odvody do poistovni
 40. Materská dovolenka ku koncu r 2006
 41. cestovné náhrady
 42. Personálna agenda
 43. Úhrn zúčtovaných a vypl. príjmov a príspevok DDP od organizácie
 44. Odmena počas PN-ky
 45. Nárok na dovolenku
 46. Dovolenkový priemer
 47. Odvody do SP - platiť či nie?
 48. prerušenie štúdia a daňový bonus
 49. Ešte raz ročné zúčtovanie
 50. Sociálny fond a DoVP
 51. Odvody do sociálnej poisťovňe
 52. Môže zamestnávateľ dať dovolenku aj cez víkend
 53. Odvody z nižšej ako minimálnej mzdy
 54. Zdravotná poisťovňa - potvr. zo zahraničia
 55. Odvody invalidného dôchodcu,ktorý nadobudol dôchodcovký vek
 56. Práca nezamestnaného
 57. Hlásenie o vyúčt. dane a úhrne príjmov....
 58. Výpoveď - dovolenka
 59. platba poistného za SZČO
 60. exekúcia
 61. Ročná odmena
 62. Zdravotné poistenie - preddavky SZČO
 63. Podpísaná PZ - nechcem tam vôbec nastúpiť
 64. pracovná zmluva
 65. Zdravotné poistenie - vymeriavací základ SZČO
 66. Penále Všeobecná zdravotná poisť.
 67. Daňový bonus počas PN
 68. rodicovsky prispevok a navrat do prace
 69. ESTE RAZ ROCNE ZUCTOVANIE
 70. Danove priznanie
 71. daňová úľava pre postihnuté dieťa
 72. Práca na území SR
 73. mzdy a ostatne
 74. Ošetrovné a poistné SZČO.
 75. Pridavky na dieta
 76. ročné zúčtovanie dane+predčasný dôchodok
 77. danovy bonus
 78. odpočítateľná položka - skončený študent
 79. Danove priznanie-praca v CR
 80. rodinne pridavky
 81. Pracovná pohotovosť
 82. zmluva pracovná
 83. Dôchodca a skrátený pracovný úväzok
 84. odvody zamestnávateľ
 85. Odhlásenie zamestnávateľa zo SZP
 86. krátenie mzdy
 87. problém s dátumom na potvrdení k ročnému zúčtovaniu
 88. Dohodári-mesačné prihlasovanie do Soc.P.
 89. Priepustka a ošetrenie u lekára
 90. náhrada mzdy za dovolenky a jej zaokrúhľovanie
 91. mzdová agenda
 92. Tehotná a prac. zmluva na dobu určitú
 93. príspevky zo soc. fondu
 94. 20-ročný nezamestnaný a druhý pilier
 95. doplnkové dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie
 96. výpoveď
 97. rocne zuctovanie u dohodara
 98. Prehľad a hlásenie
 99. Ročné zúčt. preddavkov na daň - hlásenie...
 100. Výpoveď a nepriznaná mzda
 101. predčasný starobný dôchodok - aké potvrdenie pre zamestnanca?
 102. počet kal. dní v mesačnom výkaze do SP
 103. Zdravotné poistenie - štát
 104. Ako si pomôcť pri PN vyšším vymer.základom?
 105. ročné zúčtovanie predd. na daň
 106. Opakovanie PNky pre sústavne vyplacanie náhrady príjmu?
 107. minimalna mzda
 108. Zdravotné poistenie - podiely na zisku
 109. dane
 110. DÚ - daňové exekučné konanie
 111. Dôchodca - príjem do 43 968
 112. potvrdenie o poberaní nem. dávok
 113. RZD a 2%
 114. ročné zúčtovanie dane
 115. DDS a SZČO
 116. zrazený preddavok
 117. platenie odvodov
 118. vratenie dane , student VS
 119. SZČO a stravné
 120. daňový bonus a čiastoč. invalidný dôchodca
 121. SZCO len 4 mesiace/2005 + Sprostr.SDS + odvody
 122. dańový bonus po x-krát
 123. odpočitateľné položky
 124. počet lístkov
 125. Sociálny fond
 126. mzdove naklady
 127. odvody SZCO + HPP
 128. doplnkové dôchodkové poistenie
 129. roč.záčtovanie-nevypl.mzda
 130. opäť bonus
 131. Dohoda o vykonaní práce
 132. materská-rodičovská-povinnosti
 133. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste a pracovné voľno
 134. K Dohode o vykonaní práce
 135. priplatok za nocnu pracu
 136. DOHODA a odvody
 137. Zdravotné poistenie - zvýhodnenie podnikajúcich dôchodcov a študentov
 138. výška materského
 139. RZD
 140. živnostník a sociálna poistovňa
 141. SZCO - a PN
 142. KEDY NAJNESKOR DONIESŤ PN?
 143. Dohoda o vykonaní práce
 144. Zamestnávatel UP
 145. Odvody do SP aj z dohôd?!?
 146. Fond pracovného času
 147. Dôchodca a RZD
 148. daňový bonus a pracovný pomer študenta
 149. Zahraničie
 150. vypoved-koniec starosti ?
 151. Výpoveď dohodou
 152. Povinna prestavka v praci?
 153. Vysoká škola - potvrdenie
 154. Výplata mzdy v EUR
 155. Výpočet odvodov po PN
 156. Prémiové ukazovatele
 157. Kratší PČ - doplatok min.mzdy
 158. mzdový list r.2006
 159. prispevky na dlhodobo nezamestanych
 160. Ukončenie PP a odvody
 161. Zabezpečenie stravy
 162. Uplatnenie daň.bonusu
 163. Dôchodok a odpočítateľná suma na daňovníka
 164. ročné zúčtovanie - presun zamestnancov
 165. Sociálne poistenie a práca v zahraničí
 166. Doplatok do minimálnej mzdy
 167. tlačivo Vyhlasenie
 168. Odvody studenta do ZP
 169. Predčasný starobný dôchodok
 170. DDP a odvody
 171. Odchod do dôchodku
 172. Odstupenie od uzatvorenej PZ
 173. Mzda a odvody pri 1/2-úväzku
 174. Pokuta za ZŤP
 175. Odhlásenie zo ZP
 176. vyúčtovanie
 177. Výška dovolenky
 178. Originálne tlačivo na daňový úrad - Áno alebo Nie?
 179. výp.doba a prekážka na strane zamestnávateľa
 180. Ročné zúčtovanie ZP
 181. práca v ČR
 182. Socialny fond
 183. majitelia s.r.o. - mesačný plat
 184. osobná asistencia
 185. skončenie PP §60
 186. Odvody na ZP do 100 Sk
 187. Živnostník a zamestnanec v jednom...
 188. PN v tehotenstve
 189. vrátenie PvN u dôchodcu
 190. Finančný dar a jeho zdanenie
 191. Ročné zúčtovanie ZP
 192. ..............
 193. hlásenie
 194. Prechod zamestnancov
 195. Hranice povinnej ucasti SZCO na SP od danoveho r. 1999
 196. Ročné zúčtovanie
 197. Doktorand-prerusenie studia
 198. Danovy zaklad 114tis.-ake odvody do soc. a zdr.
 199. Dovolenka - malá otázočka
 200. cestovné náhrady
 201. Náhrada mzdy pri darovaní krvi
 202. ročné zúčtovanie
 203. osobné spisy zamestnancov
 204. Daňový bonus-druh a družka
 205. ročné zúčtovanie dane- študent
 206. SZCO a odvody
 207. brigádnická práca študenta - odvody
 208. Neplatené voľno
 209. Výpočet mzdy
 210. nahrada mzdy za pohreb a narok na gastracik
 211. zuctovanie dane pri praci na dohodu
 212. zučtovanie dane pri praci na dohodu
 213. prerábanie mzdového účtovníctva za rok 2005
 214. prac. zmluva
 215. platiť alebo neplatiť?
 216. rodicovska dovolenka-kam sa prihlasit? kto ju plati?
 217. Zrážková daň
 218. denny student, reg. DIC, brigada
 219. nekratenie predcasneho starobneho dochodku
 220. ukoncenie pracovneho pomeru
 221. zúčtovanie
 222. ochrana osobných údajov - internet
 223. ročné zúčtovanie - ako skontrolovať správnosť výpočtu?
 224. Nástup na materskú
 225. Potvrdenie o ZaVP
 226. mzdy, odvody a evidencia záväzkov
 227. Dôchodok
 228. Návrat po RD
 229. dôchodca - nárok na nezdaniteľnú časť základu dane
 230. Odvody SP
 231. Prečerpaná dovolenka
 232. Daňový bonus v ČR
 233. potvrdenie na účely nemocenských dávok - ako vypísať?
 234. náhrada mzdy - účasť na pohrebe
 235. Zmena výpočtu PN
 236. daňový bonus a ročné zúčtovanie
 237. PP + materska + RZ
 238. výška nezdaniteľnej časti na rok 2005 u absolventa VŠ
 239. nezdaniteľná časť na manželku - doloženie sobášneho listu
 240. Zahraničné cestovné príkazy - vyúčtovanie
 241. výplatný termín
 242. DVZ pre ND pre úkolových robotníkov
 243. hlásenie PN do zdrav.poisťovne
 244. študent a zdravotné poistenie
 245. uplatnenie manželky
 246. Mimopracovný úraz
 247. Vyplácanie ošetrovného
 248. evidencia uzatvorených dohôd o vykonaní práce
 249. Nezdaniteľná časť, hlavná a vedľajší prac.pomer
 250. Výpoveď