1. koľko dovolenky (2 replies)
 2. Klasický nástup na ďalšiu materskú (3 replies)
 3. socialny fond (0 replies)
 4. Zahraničný občan a polovičný úväzok (1 replies)
 5. rizikové práce (3 replies)
 6. RZ - ZP konateľ s.r.o. (0 replies)
 7. Honorár (2 replies)
 8. ročné zúčtovanie (2 replies)
 9. Diéty na prac.cesty - konateľ+spoločník (3 replies)
 10. Pracovná náplň (1 replies)
 11. Nezaplatené ZP za 14.plat (0 replies)
 12. Rocne zuctovanie ZP a PN a neplat.volno (0 replies)
 13. mzda za sviatok (3 replies)
 14. sobota (2 replies)
 15. Materská po materskej (8 replies)
 16. ročné zúčtovanie do ZP (7 replies)
 17. Daňový bonus-zamestnanec nechce (5 replies)
 18. Oslobodenie od odvodov do soc.poisťovne (3 replies)
 19. Výpočet poistného do SP - vymeriavací základ (0 replies)
 20. vyplatné pasky (5 replies)
 21. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP za rok 2005 - zberný kôš (294 replies)
 22. tlačivá na ročné zúčtovanie poistného (1 replies)
 23. súkromne auto konatela (20 replies)
 24. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP za rok 2005 - najčastejšie otázky (1485 replies)
 25. dovolenka (12 replies)
 26. Opäť RZZP (11 replies)
 27. zamestavatel - fyzicka osoba (1 replies)
 28. Rocne zuctovanie ZP - zacinajuci SZCO (1 replies)
 29. exekučný výpočet (2 replies)
 30. Ročné zúčtovanie poistného (1 replies)
 31. RZ zdrav.poistenia-zamestnanec+sprostredkovateľ DSS (7 replies)
 32. Výpoveď - § 69 ods.1 pism. b) ZP (9 replies)
 33. ročné zúčtovanie zdravot. (2 replies)
 34. Pracovný čas (10 replies)
 35. SZČO - ročné vyúčtovanie (1 replies)
 36. Ročné zúčtovanie -zamestnávateľ (3 replies)
 37. Ročné zúčtovanie zdr.p. (13 replies)
 38. výška daň.bonusu v 2006 (4 replies)
 39. ročné zúčtovanie do ZP- dobrovolne nezamestnaný (2 replies)
 40. Ročné zúčtovanie ZP (4 replies)
 41. ročné zúčtovanie a licencia SDS (3 replies)
 42. Ročné zúčtovanie ZP (38 replies)
 43. Dôchodca (1 replies)
 44. Dve skoncenia PP v skusobnej dobe (1 replies)
 45. Priemerný mesačný príjem (9 replies)
 46. koniec PN (6 replies)
 47. Platené voľno (8 replies)
 48. Ňové - ďalšie odvody za dohodárov od 1.8.2006! (4 replies)
 49. Zamestnanci (1 replies)
 50. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ (1 replies)
 51. Ročné zúčtovanie ZP - dôchodca (14 replies)
 52. Dohoda + sociálka (3 replies)
 53. Prídavky na deti vzahraničí (0 replies)
 54. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 55. Rozhodujúce obdobie pri PN (3 replies)
 56. Termín 15.5.2006 (7 replies)
 57. Stravné lístky (11 replies)
 58. nemocenske vs. zdravotne (2 replies)
 59. Náhrada za používanie mot.vozidla (2 replies)
 60. ako postupovat.. (8 replies)
 61. disdžokej ako koníček (2 replies)
 62. RZP (7 replies)
 63. Nedoplatok na zdravotnom poistení a premlčacia doba II (2 replies)
 64. Dovolenka - rozdelenie (0 replies)
 65. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, zamestnanci (205 replies)
 66. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, študenti a dôchodcovia (143 replies)
 67. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, nízky základ (15 replies)
 68. Nárok na dovolenku - reťazový pôrod (1 replies)
 69. Opäť RZ (2 replies)
 70. dohodár a starobné poistenie (2 replies)
 71. konatelia a ročné zúčtovanie (1 replies)
 72. Zrušenie pracovného miesta - ako postupovať? (4 replies)
 73. Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, konatelia (2 replies)
 74. Zdravotné poistenie - príklad na Doklad o výške príjmu (99 replies)
 75. Odporúčanie poisťovne (2 replies)
 76. Zle vypočítaná mzda (7 replies)
 77. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, konateľ zahr. (11 replies)
 78. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B, dôchodca (150 replies)
 79. RZ - opäť (2 replies)
 80. RZ zdr.poist. - podávanie žiadosti (7 replies)
 81. Aké tlačivo na RZ-ZP (5 replies)
 82. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie preddavkov, príklad typ S (SA + SC) (3 replies)
 83. zasa raz rocne zuctovanie na zdravotne poistenie (8 replies)
 84. Hmotna zodpovednost (5 replies)
 85. Zdravotne poistenie a PN (2 replies)
 86. vypoveď (9 replies)
 87. SZCO bez aktivnej cinnosti a materska (0 replies)
 88. ročné zúčtovanie poistného (20 replies)
 89. Odpracované dni (1 replies)
 90. Dovolenka (12 replies)
 91. ročné zúčtovanie poistného - zamestnanie na Slovensku a v zahraničí (3 replies)
 92. Rocne zuctovanie so ZP- student (2 replies)
 93. Ročné zúčtovanie zdr.poistenie (2 replies)
 94. Konatelia-zúčtovanie (32 replies)
 95. nerovnomerny pracov. čas (2 replies)
 96. minimálna mzda (1 replies)
 97. Pracovný čas (22 replies)
 98. Odpracované dni a odpracované hodiny (1 replies)
 99. Študent a odvody do ZP (15 replies)
 100. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnance+príjmy§6 (7 replies)
 101. Treba dohodárovi vystaviť doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné na ZP? (2 replies)
 102. ročné zúčtovanie ZP (1 replies)
 103. príplatky (4 replies)
 104. OCHRANA OS.ÚDAJOV (1 replies)
 105. Ročné zúčtovanie poistného (73 replies)
 106. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti - tlačivo (4 replies)
 107. Príspevok na účelové sporenie a životné poistenie (6 replies)
 108. cas. fond (8 replies)
 109. Zahraničný študent - DBPŠ (0 replies)
 110. benefit zamestnankyni - opatrovatelka k dietatu (2 replies)
 111. stravné lístky (5 replies)
 112. Treba povinne vyplniť žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch? (1 replies)
 113. žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch (4 replies)
 114. Zákon o ochrane zdravia ľudí (8 replies)
 115. počet dni-april (4 replies)
 116. preplatenie minulorocnej dovolenky (4 replies)
 117. Súrne - návšteva z IP (27 replies)
 118. Skončenie PP a dovolenka (2 replies)
 119. § 69 ods. 1 písm. b) ZP (7 replies)
 120. Ročné zúčtovanie zdr.p.-umelec (5 replies)
 121. úrazové poistenie-zmeny od 1.1.2007 (1 replies)
 122. Elektronicka registracia (6 replies)
 123. rocne zuctovanie zdravotne. - preplatok - nedoplatok (1 replies)
 124. Preradenie na inú prácu a výpoveď (7 replies)
 125. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie (1 replies)
 126. zdanienie príspevku na ošatenie (1 replies)
 127. Ukončenie VŠ - čo vybaviť na úradoch? (5 replies)
 128. Dohodar (3 replies)
 129. ZP-dôchoda, poberateľ rod.príspevku (1 replies)
 130. Znizenie pausalnej mzdy (1 replies)
 131. pracovný pomer na dobu určitú (4 replies)
 132. 2 pracovné zmluvy (1 replies)
 133. RZ ZP dohodár- dabing (2 replies)
 134. hostesky a forma zamestnania (9 replies)
 135. Postoj zamestnávateľa (9 replies)
 136. Ročné zúčtovanie ZP (4 replies)
 137. invalidný dôchodca (8 replies)
 138. Zuctovanie poistneho SZCO+zamestnanec (5 replies)
 139. namiesto PN dovolenka (7 replies)
 140. Súbeh zamestnania a SZČO-ročné zúčtovanie ZP (7 replies)
 141. Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (8 replies)
 142. dôchodok (3 replies)
 143. Vyplatený príjem z minulých období (1 replies)
 144. Odstupné aj odchodné ? (13 replies)
 145. Odvody do Sociálnej poisťovne SZČO + zamestnanec (77 replies)
 146. Vystavenie 2 PN (3 replies)
 147. Ako je treba platit odvody do SP ? (2 replies)
 148. POZASTAVENÁ ŽIVNOSŤ - ročné zúčtovanie poistneho (0 replies)
 149. Ktore tlacivo? Zamestnanec + SZCO + Dohoda (1 replies)
 150. Odmena konatela zo zisku po zdaneni (7 replies)
 151. Rôzne hodinové sadzby-jeden prac.pomer (1 replies)
 152. Absencia (2 replies)
 153. PN+preplatená dovolenka a VZ na ZP (1 replies)
 154. Ročné zúčtovanie SZČO (5 replies)
 155. Materská - vyplnenie tlačiva (13 replies)
 156. Formulár E 101 (2 replies)
 157. Tlačivo-Oznámenie ...VsZP (51 replies)
 158. Omyl v SP (14 replies)
 159. RZD (5 replies)
 160. Samoplatca (4 replies)
 161. Vypoved dana zamestnancom (3 replies)
 162. ročné zúčtovanie poistného (0 replies)
 163. odhlasenie zo Socialnej poistovne (1 replies)
 164. PN (7 replies)
 165. ročné zúčtovanie poistného (6 replies)
 166. nepeňažný príjem-ročné zúčtovanie poistného (9 replies)
 167. prepočet DoBPŠ podľa odprac.hodín (5 replies)
 168. ukoncenie dohody (2 replies)
 169. dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 170. Zamestnávanie dôchodcov (0 replies)
 171. Výpočet dovolenkového priemeru (0 replies)
 172. tlačivá na RZ zdrav. poistenia (1 replies)
 173. výpočet mzdy + nadčas (6 replies)
 174. ročné zúčtovanie (2 replies)
 175. skončenie pp (2 replies)
 176. ukončenie PP na dobu určitú a odhlásenie zo Sociálnej poisťovne (10 replies)
 177. mzdový predpis (1 replies)
 178. Hmotná zodpovednosť - vodič (6 replies)
 179. REGISTRACIA ZAMESTNAVATELA V SP (4 replies)
 180. spoločník,konateľ -zamestnancom (4 replies)
 181. Ročne zučtovanie ZP (4 replies)
 182. ešte k pracovnej zmluve (5 replies)
 183. Dohoda za porušenie prac. disciplíny (2 replies)
 184. Záznam o porušení prac.disciplíny (8 replies)
 185. dva pracovné pomery (7 replies)
 186. Dohoda o zrážke zo mzdy - stravné (1 replies)
 187. Rozdiel 4 dni-dovolenka alebo náhradné voľno?? (9 replies)
 188. Ročné zúčtovanie a minimálny vymeriavací základ (9 replies)
 189. rodičovský príspevok a práca (7 replies)
 190. štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch (1 replies)
 191. Ukončenie PP dohodou a problémy s vyplatením mzdy a nevyčerpanej dovolenky (1 replies)
 192. mesačná mzda a doplatok do minimálnej mzdy (5 replies)
 193. dodatočná žiadosť o daňový bonus (5 replies)
 194. Stravne - pozadu?? (2 replies)
 195. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO (2 replies)
 196. PN - pomóooooc prosíííím! (10 replies)
 197. ročné zúčtovanie a brigádnik (1 replies)
 198. Výpoveď daná zamestnancom (3 replies)
 199. výpoveď (5 replies)
 200. stvrtročný prehľad a preplatok (5 replies)
 201. Nesprávny zápočet (5 replies)
 202. dohody - odvody a zdaňovanie (roky 2000-2005) (4 replies)
 203. Dohodár s podpísaným vyhlásením a nulový 1/4 prehľad (2 replies)
 204. PN a výkaz do Soc.poisťovne (3 replies)
 205. PN dlhsia ako 1mesiac (11 replies)
 206. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie (732 replies)
 207. súrne- nezdaniteľná časť (21 replies)
 208. Dohoda so zamestnancom (3 replies)
 209. nahrada prijmu (2 replies)
 210. Zdravotne poistenie (4 replies)
 211. Ročné zúčt.zdrav.poistného (18 replies)
 212. Skrátený pracovný čas (16 replies)
 213. Novela zakon o soc.poisteni (0 replies)
 214. prechod zamestnanca z jednej firmy do druhej (9 replies)
 215. žiadosti do zamestnania (4 replies)
 216. Exekúcie (2 replies)
 217. Aký spôsob náhrady? (10 replies)
 218. náhrada mzdy nevyčerpaná dovol odvody (2 replies)
 219. SZČO a sociálna poisťovňa (22 replies)
 220. Ukončenie prac. pomeru počas PN (13 replies)
 221. Súrne - skončenie PP - ako???? (9 replies)
 222. Ročné zúčtovanie zdrav.poist. za zamestnanca ešte raz (0 replies)
 223. Sociálna poisťovňa - oznámenie OKEČ - úrazové poistenie (104 replies)
 224. Valorizácia miezd (2 replies)
 225. žiadateľ o predč.star.dôchodok a odvody (1 replies)
 226. Preplatok na dani (11 replies)
 227. ODVODY (3 replies)
 228. ročné zúčtovanie zdravotného ZP (29 replies)
 229. Odvody do poist. (2 replies)
 230. Vrátenie odstupného (7 replies)
 231. 1/4-ročný Prehľad a preplatky na dani (3 replies)
 232. PN (10 replies)
 233. Zápočtový list (7 replies)
 234. Ročné zúčtovanie ZP - konateľ (0 replies)
 235. Nulový prehľad a preplatok z RZ (2 replies)
 236. Pracovná zmluva na pružný pracovný čas (4 replies)
 237. Neuspokojivé pracovné výsledky (3 replies)
 238. Poskytovanie údajov (4 replies)
 239. Zvýšenie mzdy (2 replies)
 240. vedúca funkcia a dôchodkový vek (9 replies)
 241. Poskytnutie pôžičky zamestnancovi (1 replies)
 242. Výpovedná doba a odstupné (27 replies)
 243. skrátený PP - papierovačky (6 replies)
 244. Ročné zúčtovanie ZP - min. základ (11 replies)
 245. Zamestnanie cudzincov (1 replies)
 246. dvojmesacná výpovedná lehota (13 replies)
 247. HPP - polovičný úväzok - nárok na Daňový bonus ?? (5 replies)
 248. Prerušenie PP (10 replies)
 249. Vstupná lekárska prehliadka (14 replies)
 250. Vrátenie dane (6 replies)