PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PREDČASNÝ dôchodok
 2. zdravotné poistenie -
 3. Vymeriavací základ - zdravotné poistenie
 4. životné poistenie-RZD
 5. Náhrada príjmu-ukončenie PP
 6. Pracovný pomer počas poberania RP.
 7. kto je zodpovedný..
 8. dovolenka-strážnik
 9. Odpočítateľná položka na manželku
 10. aka zmluva?
 11. OČR
 12. RZD a preplatok
 13. 2 x použitá nezdaniteľná časť 7.328.- Sk
 14. Zrazená daň zo SF mimo výplatnej pásky
 15. zivotne poistenie
 16. daňové priznanie
 17. Povinnost zrazat dan
 18. Rodičovská dovolenka
 19. DDP
 20. Mesačný výkaz do Sociálky
 21. Konateľ ako zamestnanec
 22. prikazna zmluva - dan.priznanie
 23. Vrátenie dane
 24. Ukončenie rodičovskej dovolenky - povinnosti
 25. daňové vyrovnanie?
 26. Hlásenie o vyúčtovaní dane.
 27. Zníženie základu dane
 28. ročné zúčtovanie preddavkov a invalid.dôchodok
 29. odvody-živnostník
 30. kedy podávať štatistické výkazy
 31. RZD a DDP
 32. Dohoda o vykonaní práce
 33. DOVP a prihláška FO na Soc. poisťovňu
 34. Vypocet zo SF.
 35. Aké vystaviť potvrdenie ?
 36. paušálne výdavky
 37. DoVP, odmena v EUR
 38. priemerný mesačný zárobok-výpočet
 39. Cudzinec a RZD
 40. Doveryhodnost dokladov k RZD
 41. Registračný list
 42. Otázočka ešte k celod.ošetreniu
 43. Príjem SZČO a ročné zúčtovanie
 44. Zivnost+zamestnanie a odvody do SP a ZP
 45. praca popri rodicovskej dovolenke
 46. Sirotské davky versus DOBPŠ
 47. Výpočet mzdy v ČR
 48. Dohoda a dávka hmotnej núdzi
 49. ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť na manželku
 50. Vyhlásenie
 51. Sluzobna cesta do zahranicia
 52. Mzdy_zhrnutie
 53. neospravedlnená absencia
 54. Sociálny fond - poukážky
 55. Daň z príjmu - nezd.časť na manželku
 56. Mám nárok na materskú?
 57. Ročné zúčtovanie a veľký preplatok
 58. nárok na rodinné prídavky
 59. Ako postupovať po ukončení PP
 60. RZD a príjem z prenájmu
 61. Jednoosobová s.r.o. a mzda - optimalizácia
 62. Alkohol v pracovnej dobe
 63. Materska dovolenka
 64. Hospodárenie DSS a jej výber ?
 65. nedeľa je sviatok?
 66. mzda pre vodičov - príplatok za jazdu v noci
 67. Mam si platit zdrav. a soc. poist ked som na RD?
 68. Vypoved
 69. Dohoda o vykonaní práce
 70. Dočasné pridelenie zamestnanca
 71. Daňový bonus
 72. Súrne poistné
 73. Ročné zúčtovanie dane - zmluva o dielo
 74. RZD
 75. Zamestnanie SZČO
 76. Z akého príjmu sa platia odvody na ZP?
 77. Platené voľno - odvody
 78. Mali ste už taký prípad?
 79. benzin do VZ na ZP?
 80. autori
 81. Sociálny fond
 82. práceneschopnosť a SZČO
 83. Dovolenka
 84. Prepočet sadzieb pri inom týž.čase + ZP
 85. rozviazanie PP zo zdrav. dôvodov
 86. pracovna zmluva na dobu určitu a dovolenka
 87. zvýšenie nároku na dovolenku
 88. nárok na dovolenku-kratší pracovný čas
 89. DoVP a ZP v roku 2006
 90. doplnkové dôchodkové poistenie....
 91. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch
 92. Výkazy a oprava za rok 2005
 93. Pracovný čas- aký je max. na týžden
 94. Zrážková daň
 95. Zahraničný slovák
 96. Danovy bonus na dieta
 97. výpovedná doba a PN
 98. Ročné zúčtovanie-DDP
 99. náhrada za nemoc
 100. Pomerná časť dovolenky?
 101. potvrdenie o brigádnickom príjme
 102. celoplošné zníženie mzdy
 103. rodičovský a zamestnanie
 104. plat zamestnanca
 105. hodnota stravneho listka...
 106. zamestn.vs zivnostnik
 107. Preukázanie nároku na daňový bonus
 108. Ročné zúčtovanie a materska
 109. Tlačivko
 110. DoVP s evidovaným na úrade práce
 111. Dôchodca na dohodu a ročné zúčtovanie
 112. Dovolenka za odpracovane dni
 113. Výpočet zahraničnej pracovnej cesty
 114. Výpočet priemeru
 115. SZČO
 116. prihlásenie dohodára
 117. Mateská
 118. Dohoda popri pracovnej zmluve
 119. Pracovná zmluva na 2 mesiace .
 120. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 121. Výpočet mzdy -zrážková daň
 122. dohoda o zrazkach - suma prijmu
 123. Výpoveď dohodou počas PN
 124. Odvod do ZP
 125. Nezdan. suma - invalidná manželka
 126. výmer dovolenky-stážnik
 127. manzelka mi len pomaha
 128. Životné poistenie - predĺženie poistného obdobie
 129. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2003
 130. Pracovný čas
 131. Poistné do ZP z výsluhového dôchodku.
 132. Odvody za január
 133. Ucelove sporenie a uplatnenie
 134. Povinnosti mzdovej účtovníčky v súvislosti s daňami na prelome rokov 2005/2006
 135. problem v OLYMPE
 136. Chybné rodné číslo zamestnanca
 137. odvody po prerušení živnosti
 138. RD a príspevok zamestnávateľa na DDS
 139. Sankcie a pokuty
 140. VZ do ZP SZČO.
 141. Lekarska prehliadka je danovo uznatelna polozka???
 142. poistenie do rezervneho fondu
 143. Ročné zúčtovanie preddavkov
 144. doplatok do min.mzdy
 145. www.financnik.sk a starobne poistenie zamestnavatela
 146. Sociálny fond vyplatený v hotovosti
 147. Zdravotné poistenie
 148. materská dovolenka a rocne zuctovanie
 149. Zamestnanec a brigadnik
 150. Pomerná časť dovolenky
 151. Priemerný počet zamestnancov
 152. Vypocet priemer. evid.poctu zamestnancov
 153. Výpoveď po skončení RD
 154. Ukonč.PP výpoveďou zo strany zamestnanca
 155. Ročné zúčtovanie a neplatené voľno
 156. Zamestnanci a nápoje
 157. Prepusteny zamestnanec na HPP z CR a rocne zuctovanie
 158. Denny student VS a pracovny pomer
 159. Zdrovotné poistenie zahraničného spoločníka
 160. schodok a daňové vyrovnanie
 161. Invalidný dôchodca - Nezd. časť
 162. DDP - nezdaniteľná časť
 163. ZPS, povinny podiel
 164. Ukončenie PP
 165. Vyhlásenie o dani
 166. Zdravotné poistenie
 167. odpustenie penálov
 168. Splnomocnenie
 169. Zdravotne poistenie - doplatok
 170. Fond prac. casu
 171. statisticky urad
 172. nerovnomerné rozvrhnutie prac. času a dovolenka
 173. Poberateľ ID a min. VZ
 174. konateľ, dieťa a ZP
 175. tvorba socialneho fondu
 176. Mzdy - do záväzkov?
 177. Čo všetko musím..?
 178. zrážková daň
 179. zdravotne poistenie pri dohode o brigadnickej praci studentov
 180. Priplatky
 181. Životné poistenie a ročné zučtovanie dane
 182. Matka starajúca sa o dieťa do 6 rokov a ZP
 183. Príspevok na DDS v nákladoch zamestnávateľa
 184. ako dať výpoveď???
 185. zrážková daň- konštantný symbol
 186. ako získať nevyplatenú mzdu??????
 187. Zdravotné poistenie a SF od 1.1.06
 188. DVP,DoBSP,mzda
 189. zps
 190. autoskola a ochrana udajov
 191. Zamestanec v rozvodovom konaní
 192. POKYNY pre zamestnancov
 193. Spôsobilosť osoby mladšej ako 18 rokov
 194. DDP a ročné zúčtovanie dane
 195. Mám urobiť ročné zúčtovanie?!
 196. Preddavky do ZP počas PN
 197. Doplnkove dôchodkove sporenie
 198. mzda
 199. Povinný odvod za ZP
 200. potvrdenie o ošetrení
 201. zamestnanec+SZČO
 202. Stravne pre vodicov.
 203. Vlastný príjem manželky a PN
 204. SZČO a pracov.pomer
 205. Brigádnik
 206. Nárok na dovolenku.
 207. Preddavok na zdravotné poistenie.
 208. plná krátená zmluva
 209. Ochranná lehota
 210. OPchranná lehota
 211. Vyúčtovanie CP
 212. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z PFO-uplat.nároku na nezd.časť ZD
 213. Študent a ročné zučtovanie dane
 214. Práca bez zmluvy
 215. Roč.zúčt.preddavkov-dôchodca-vdova
 216. Súbežné pracovné pomery
 217. Ročné zúčtovanie preddavkov
 218. Krátenie dovolenky - je to správne?
 219. Prosím o odpoveď na konkrétny prípad
 220. Materská dovolenka a daňové priznanie
 221. Cerpanie dovolenky pri zruseni firmy.
 222. Ročné hlásenie - závislá činnosť - DU
 223. dohody a ročné zúčtovanie
 224. Registračný plán, registračný poriadok
 225. SP a ZP zamestnanci
 226. odvody a invalidita SZČO
 227. Rodíčovský príspevok a zamestnanie
 228. Rodíčovský príspevok a materská dovolenka
 229. Potvrdenie o príjmoch FO
 230. úrazové poistenie
 231. DBPŠ A ZP v roku 2006
 232. SZČO na Slovensku a súčasne zamestnaný v Čechách
 233. Odvody do ZP
 234. Nárok na daňový bonus
 235. výpoveď, práca v zahraničí
 236. Materská a práca
 237. Mzda za rok 2006 - výpočet.
 238. Dochodca a DP
 239. zacinam
 240. Slobodne povolanie - Co si mam platit v SP?
 241. vyhlasenie k dani z prijmov zo ZČ - kedy a preco?
 242. Roč.zúčt.preddavkov do zdr.poisťovne.
 243. SZČO-invalid
 244. Dôchodca na TPP a vyhlásenie
 245. ročné zúčtovanie dane
 246. Výberové konanie
 247. Dočasné pridelenie §58
 248. ELDP
 249. pracovná zmluva
 250. nadčas