1. vypoveď (9 replies)
 2. SZCO bez aktivnej cinnosti a materska (0 replies)
 3. ročné zúčtovanie poistného (20 replies)
 4. Odpracované dni (1 replies)
 5. Dovolenka (12 replies)
 6. ročné zúčtovanie poistného - zamestnanie na Slovensku a v zahraničí (3 replies)
 7. Rocne zuctovanie so ZP- student (2 replies)
 8. Ročné zúčtovanie zdr.poistenie (2 replies)
 9. Konatelia-zúčtovanie (32 replies)
 10. nerovnomerny pracov. čas (2 replies)
 11. minimálna mzda (1 replies)
 12. Pracovný čas (22 replies)
 13. Odpracované dni a odpracované hodiny (1 replies)
 14. Študent a odvody do ZP (15 replies)
 15. Roč.zúčt. zdr.p.-zamestnance+príjmy§6 (7 replies)
 16. Treba dohodárovi vystaviť doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné na ZP? (2 replies)
 17. ročné zúčtovanie ZP (1 replies)
 18. príplatky (4 replies)
 19. OCHRANA OS.ÚDAJOV (1 replies)
 20. Ročné zúčtovanie poistného (73 replies)
 21. vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti - tlačivo (4 replies)
 22. Príspevok na účelové sporenie a životné poistenie (6 replies)
 23. cas. fond (8 replies)
 24. Zahraničný študent - DBPŠ (0 replies)
 25. benefit zamestnankyni - opatrovatelka k dietatu (2 replies)
 26. stravné lístky (5 replies)
 27. Treba povinne vyplniť žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch? (1 replies)
 28. žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch (4 replies)
 29. Zákon o ochrane zdravia ľudí (8 replies)
 30. počet dni-april (4 replies)
 31. preplatenie minulorocnej dovolenky (4 replies)
 32. Súrne - návšteva z IP (27 replies)
 33. Skončenie PP a dovolenka (2 replies)
 34. § 69 ods. 1 písm. b) ZP (7 replies)
 35. Ročné zúčtovanie zdr.p.-umelec (5 replies)
 36. úrazové poistenie-zmeny od 1.1.2007 (1 replies)
 37. Elektronicka registracia (6 replies)
 38. rocne zuctovanie zdravotne. - preplatok - nedoplatok (1 replies)
 39. Preradenie na inú prácu a výpoveď (7 replies)
 40. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie (1 replies)
 41. zdanienie príspevku na ošatenie (1 replies)
 42. Ukončenie VŠ - čo vybaviť na úradoch? (5 replies)
 43. Dohodar (3 replies)
 44. ZP-dôchoda, poberateľ rod.príspevku (1 replies)
 45. Znizenie pausalnej mzdy (1 replies)
 46. pracovný pomer na dobu určitú (4 replies)
 47. 2 pracovné zmluvy (1 replies)
 48. RZ ZP dohodár- dabing (2 replies)
 49. hostesky a forma zamestnania (9 replies)
 50. Postoj zamestnávateľa (9 replies)
 51. Ročné zúčtovanie ZP (4 replies)
 52. invalidný dôchodca (8 replies)
 53. Zuctovanie poistneho SZCO+zamestnanec (5 replies)
 54. namiesto PN dovolenka (7 replies)
 55. Súbeh zamestnania a SZČO-ročné zúčtovanie ZP (7 replies)
 56. Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (8 replies)
 57. dôchodok (3 replies)
 58. Vyplatený príjem z minulých období (1 replies)
 59. Odstupné aj odchodné ? (13 replies)
 60. Odvody do Sociálnej poisťovne SZČO + zamestnanec (77 replies)
 61. Vystavenie 2 PN (3 replies)
 62. Ako je treba platit odvody do SP ? (2 replies)
 63. POZASTAVENÁ ŽIVNOSŤ - ročné zúčtovanie poistneho (0 replies)
 64. Ktore tlacivo? Zamestnanec + SZCO + Dohoda (1 replies)
 65. Odmena konatela zo zisku po zdaneni (7 replies)
 66. Rôzne hodinové sadzby-jeden prac.pomer (1 replies)
 67. Absencia (2 replies)
 68. PN+preplatená dovolenka a VZ na ZP (1 replies)
 69. Ročné zúčtovanie SZČO (5 replies)
 70. Materská - vyplnenie tlačiva (13 replies)
 71. Formulár E 101 (2 replies)
 72. Tlačivo-Oznámenie ...VsZP (51 replies)
 73. Omyl v SP (14 replies)
 74. RZD (5 replies)
 75. Samoplatca (4 replies)
 76. Vypoved dana zamestnancom (3 replies)
 77. ročné zúčtovanie poistného (0 replies)
 78. odhlasenie zo Socialnej poistovne (1 replies)
 79. PN (7 replies)
 80. ročné zúčtovanie poistného (6 replies)
 81. nepeňažný príjem-ročné zúčtovanie poistného (9 replies)
 82. prepočet DoBPŠ podľa odprac.hodín (5 replies)
 83. ukoncenie dohody (2 replies)
 84. dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 85. Zamestnávanie dôchodcov (0 replies)
 86. Výpočet dovolenkového priemeru (0 replies)
 87. tlačivá na RZ zdrav. poistenia (1 replies)
 88. výpočet mzdy + nadčas (6 replies)
 89. ročné zúčtovanie (2 replies)
 90. skončenie pp (2 replies)
 91. ukončenie PP na dobu určitú a odhlásenie zo Sociálnej poisťovne (10 replies)
 92. mzdový predpis (1 replies)
 93. Hmotná zodpovednosť - vodič (6 replies)
 94. REGISTRACIA ZAMESTNAVATELA V SP (4 replies)
 95. spoločník,konateľ -zamestnancom (4 replies)
 96. Ročne zučtovanie ZP (4 replies)
 97. ešte k pracovnej zmluve (5 replies)
 98. Dohoda za porušenie prac. disciplíny (2 replies)
 99. Záznam o porušení prac.disciplíny (8 replies)
 100. dva pracovné pomery (7 replies)
 101. Dohoda o zrážke zo mzdy - stravné (1 replies)
 102. Rozdiel 4 dni-dovolenka alebo náhradné voľno?? (9 replies)
 103. Ročné zúčtovanie a minimálny vymeriavací základ (9 replies)
 104. rodičovský príspevok a práca (7 replies)
 105. štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch (1 replies)
 106. Ukončenie PP dohodou a problémy s vyplatením mzdy a nevyčerpanej dovolenky (1 replies)
 107. mesačná mzda a doplatok do minimálnej mzdy (5 replies)
 108. dodatočná žiadosť o daňový bonus (5 replies)
 109. Stravne - pozadu?? (2 replies)
 110. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO (2 replies)
 111. PN - pomóooooc prosíííím! (10 replies)
 112. ročné zúčtovanie a brigádnik (1 replies)
 113. Výpoveď daná zamestnancom (3 replies)
 114. výpoveď (5 replies)
 115. stvrtročný prehľad a preplatok (5 replies)
 116. Nesprávny zápočet (5 replies)
 117. dohody - odvody a zdaňovanie (roky 2000-2005) (4 replies)
 118. Dohodár s podpísaným vyhlásením a nulový 1/4 prehľad (2 replies)
 119. PN a výkaz do Soc.poisťovne (3 replies)
 120. PN dlhsia ako 1mesiac (11 replies)
 121. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie (732 replies)
 122. súrne- nezdaniteľná časť (21 replies)
 123. Dohoda so zamestnancom (3 replies)
 124. nahrada prijmu (2 replies)
 125. Zdravotne poistenie (4 replies)
 126. Ročné zúčt.zdrav.poistného (18 replies)
 127. Skrátený pracovný čas (16 replies)
 128. Novela zakon o soc.poisteni (0 replies)
 129. prechod zamestnanca z jednej firmy do druhej (9 replies)
 130. žiadosti do zamestnania (4 replies)
 131. Exekúcie (2 replies)
 132. Aký spôsob náhrady? (10 replies)
 133. náhrada mzdy nevyčerpaná dovol odvody (2 replies)
 134. SZČO a sociálna poisťovňa (22 replies)
 135. Ukončenie prac. pomeru počas PN (13 replies)
 136. Súrne - skončenie PP - ako???? (9 replies)
 137. Ročné zúčtovanie zdrav.poist. za zamestnanca ešte raz (0 replies)
 138. Sociálna poisťovňa - oznámenie OKEČ - úrazové poistenie (104 replies)
 139. Valorizácia miezd (2 replies)
 140. žiadateľ o predč.star.dôchodok a odvody (1 replies)
 141. Preplatok na dani (11 replies)
 142. ODVODY (3 replies)
 143. ročné zúčtovanie zdravotného ZP (29 replies)
 144. Odvody do poist. (2 replies)
 145. Vrátenie odstupného (7 replies)
 146. 1/4-ročný Prehľad a preplatky na dani (3 replies)
 147. PN (10 replies)
 148. Zápočtový list (7 replies)
 149. Ročné zúčtovanie ZP - konateľ (0 replies)
 150. Nulový prehľad a preplatok z RZ (2 replies)
 151. Pracovná zmluva na pružný pracovný čas (4 replies)
 152. Neuspokojivé pracovné výsledky (3 replies)
 153. Poskytovanie údajov (4 replies)
 154. Zvýšenie mzdy (2 replies)
 155. vedúca funkcia a dôchodkový vek (9 replies)
 156. Poskytnutie pôžičky zamestnancovi (1 replies)
 157. Výpovedná doba a odstupné (27 replies)
 158. skrátený PP - papierovačky (6 replies)
 159. Ročné zúčtovanie ZP - min. základ (11 replies)
 160. Zamestnanie cudzincov (1 replies)
 161. dvojmesacná výpovedná lehota (13 replies)
 162. HPP - polovičný úväzok - nárok na Daňový bonus ?? (5 replies)
 163. Prerušenie PP (10 replies)
 164. Vstupná lekárska prehliadka (14 replies)
 165. Vrátenie dane (6 replies)
 166. Hlásenie o vyúčtovaní dane... (5 replies)
 167. dohoda o vykonaní práce (24 replies)
 168. zamestnanec zbavavený svojprávnosti (5 replies)
 169. Cudzinec z Ukrajiny (1 replies)
 170. Výplatný lístok - vzor (0 replies)
 171. Zahraničný cestovný príkaz (65 replies)
 172. Výpoveď (3 replies)
 173. Vyplatenie nemocenského (6 replies)
 174. Máme toho málo na práci? (3 replies)
 175. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky (6 replies)
 176. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky (0 replies)
 177. II.pilier Credit suisse (10 replies)
 178. brigada (2 replies)
 179. PN zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa (8 replies)
 180. Ročné zúčtovanie poistného - doklad o výške príjmu (9 replies)
 181. Invalidita a potvrdenie (0 replies)
 182. Úrazové poistenie - stavebná činnosť (2 replies)
 183. gastro (5 replies)
 184. Platenie sviatku u skrátených úväzkoch (1 replies)
 185. Predčasný dôchodok ešte raz (49 replies)
 186. Nočná práca (6 replies)
 187. Ročné zúčtovanie u ZŤP (3 replies)
 188. Dochádzka zamestnanca (14 replies)
 189. Narodenie dietata a prispevky (2 replies)
 190. úmrtie zamestnanca (6 replies)
 191. SZCO, ktory bol sucasne zamestnany v CR, robi rocne zuctovanie ZP? (2 replies)
 192. dátum výpovede (11 replies)
 193. Rovnaká mzda (7 replies)
 194. praca v CZ aj SK (2 replies)
 195. Odvody za preplatenú minuloročnú dovolenku (1 replies)
 196. Pohľadávka voči zamestnancovi (4 replies)
 197. Zamestnanec na predcasnom dochodku (4 replies)
 198. Zamestnanec nesúhlasí so zmenou PZ (13 replies)
 199. Pracovna cesta (3 replies)
 200. PN cely mesiac (1 replies)
 201. Elektronické zasielanie výkazov (3 replies)
 202. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C (4 replies)
 203. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B (529 replies)
 204. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklady TYP A (16 replies)
 205. Odvody do SP pocas PN, ale som SZCO aj zamestnanec (4 replies)
 206. Dovolenka (27 replies)
 207. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (1 replies)
 208. Nevyplatenie mzdy (9 replies)
 209. ako spravne vyrátať VZ? (12 replies)
 210. Stravovanie v zahraničí (14 replies)
 211. potvrdenie o vyske prijmu (1 replies)
 212. Zápočet rokov (48 replies)
 213. Hlavný kontrolór obce (40 replies)
 214. Zrážky zo mzdy (3 replies)
 215. Prezamestnanie (2 replies)
 216. povinnosti mzdára (začiatočníka) spojené s výpočtom miezd (9 replies)
 217. vedenie krúžku - odmena (9 replies)
 218. Ročné zúčtovanie zdrav. poist. (13 replies)
 219. zrážky - exekúcia (6 replies)
 220. VZ (35 replies)
 221. rizikové pracovisko (18 replies)
 222. Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov (2 replies)
 223. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 224. Maly alebo velky zavod? (15 replies)
 225. Výpis z daňového priznania (6 replies)
 226. exekučný príkaz (1 replies)
 227. MVZ na soc.poistenie v 2004 (2 replies)
 228. prispevok na pracovné ošatenie (11 replies)
 229. Dôchodok z mladosti (4 replies)
 230. FO-Nezamestnanost & Dohoda o vykonani prace (2 replies)
 231. absencia (31 replies)
 232. čiastočný invalid (0 replies)
 233. Mzda za nadčas (3 replies)
 234. materské - ako ju dosiahnut co najvyssiu (8 replies)
 235. vypoved (1 replies)
 236. Zrážková daň - príjem do 5000,- Sk (32 replies)
 237. Doklad o príjme a preddavkoch na ZP (1 replies)
 238. Čiastočne invalidný ZC-skončenie PP (2 replies)
 239. ktorý § ktorého zákona?? (3 replies)
 240. Prevzatie výplatných pások (13 replies)
 241. exekúcia z DoVP (10 replies)
 242. II.pilier dôchodkového sporenia (19 replies)
 243. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, vyhláška MZ SR (1 replies)
 244. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív pomocných (0 replies)
 245. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív ročného zúčtovania (79 replies)
 246. Dohoda o vykonaní práce u študenta VŠ (8 replies)
 247. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, aktuálne informácie (0 replies)
 248. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, postup zamestnávateľa (41 replies)
 249. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal viac zamestnaní (59 replies)
 250. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie (0 replies)