PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Rodičovská dovolenka
 2. DDP
 3. Mesačný výkaz do Sociálky
 4. Konateľ ako zamestnanec
 5. prikazna zmluva - dan.priznanie
 6. Vrátenie dane
 7. Ukončenie rodičovskej dovolenky - povinnosti
 8. daňové vyrovnanie?
 9. Hlásenie o vyúčtovaní dane.
 10. Zníženie základu dane
 11. ročné zúčtovanie preddavkov a invalid.dôchodok
 12. odvody-živnostník
 13. kedy podávať štatistické výkazy
 14. RZD a DDP
 15. Dohoda o vykonaní práce
 16. DOVP a prihláška FO na Soc. poisťovňu
 17. Vypocet zo SF.
 18. Aké vystaviť potvrdenie ?
 19. paušálne výdavky
 20. DoVP, odmena v EUR
 21. priemerný mesačný zárobok-výpočet
 22. Cudzinec a RZD
 23. Doveryhodnost dokladov k RZD
 24. Registračný list
 25. Otázočka ešte k celod.ošetreniu
 26. Príjem SZČO a ročné zúčtovanie
 27. Zivnost+zamestnanie a odvody do SP a ZP
 28. praca popri rodicovskej dovolenke
 29. Sirotské davky versus DOBPŠ
 30. Výpočet mzdy v ČR
 31. Dohoda a dávka hmotnej núdzi
 32. ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť na manželku
 33. Vyhlásenie
 34. Sluzobna cesta do zahranicia
 35. Mzdy_zhrnutie
 36. neospravedlnená absencia
 37. Sociálny fond - poukážky
 38. Daň z príjmu - nezd.časť na manželku
 39. Mám nárok na materskú?
 40. Ročné zúčtovanie a veľký preplatok
 41. nárok na rodinné prídavky
 42. Ako postupovať po ukončení PP
 43. RZD a príjem z prenájmu
 44. Jednoosobová s.r.o. a mzda - optimalizácia
 45. Alkohol v pracovnej dobe
 46. Materska dovolenka
 47. Hospodárenie DSS a jej výber ?
 48. nedeľa je sviatok?
 49. mzda pre vodičov - príplatok za jazdu v noci
 50. Mam si platit zdrav. a soc. poist ked som na RD?
 51. Vypoved
 52. Dohoda o vykonaní práce
 53. Dočasné pridelenie zamestnanca
 54. Daňový bonus
 55. Súrne poistné
 56. Ročné zúčtovanie dane - zmluva o dielo
 57. RZD
 58. Zamestnanie SZČO
 59. Z akého príjmu sa platia odvody na ZP?
 60. Platené voľno - odvody
 61. Mali ste už taký prípad?
 62. benzin do VZ na ZP?
 63. autori
 64. Sociálny fond
 65. práceneschopnosť a SZČO
 66. Dovolenka
 67. Prepočet sadzieb pri inom týž.čase + ZP
 68. rozviazanie PP zo zdrav. dôvodov
 69. pracovna zmluva na dobu určitu a dovolenka
 70. zvýšenie nároku na dovolenku
 71. nárok na dovolenku-kratší pracovný čas
 72. DoVP a ZP v roku 2006
 73. doplnkové dôchodkové poistenie....
 74. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch
 75. Výkazy a oprava za rok 2005
 76. Pracovný čas- aký je max. na týžden
 77. Zrážková daň
 78. Zahraničný slovák
 79. Danovy bonus na dieta
 80. výpovedná doba a PN
 81. Ročné zúčtovanie-DDP
 82. náhrada za nemoc
 83. Pomerná časť dovolenky?
 84. potvrdenie o brigádnickom príjme
 85. celoplošné zníženie mzdy
 86. rodičovský a zamestnanie
 87. plat zamestnanca
 88. hodnota stravneho listka...
 89. zamestn.vs zivnostnik
 90. Preukázanie nároku na daňový bonus
 91. Ročné zúčtovanie a materska
 92. Tlačivko
 93. DoVP s evidovaným na úrade práce
 94. Dôchodca na dohodu a ročné zúčtovanie
 95. Dovolenka za odpracovane dni
 96. Výpočet zahraničnej pracovnej cesty
 97. Výpočet priemeru
 98. SZČO
 99. prihlásenie dohodára
 100. Mateská
 101. Dohoda popri pracovnej zmluve
 102. Pracovná zmluva na 2 mesiace .
 103. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 104. Výpočet mzdy -zrážková daň
 105. dohoda o zrazkach - suma prijmu
 106. Výpoveď dohodou počas PN
 107. Odvod do ZP
 108. Nezdan. suma - invalidná manželka
 109. výmer dovolenky-stážnik
 110. manzelka mi len pomaha
 111. Životné poistenie - predĺženie poistného obdobie
 112. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2003
 113. Pracovný čas
 114. Poistné do ZP z výsluhového dôchodku.
 115. Odvody za január
 116. Ucelove sporenie a uplatnenie
 117. Povinnosti mzdovej účtovníčky v súvislosti s daňami na prelome rokov 2005/2006
 118. problem v OLYMPE
 119. Chybné rodné číslo zamestnanca
 120. odvody po prerušení živnosti
 121. RD a príspevok zamestnávateľa na DDS
 122. Sankcie a pokuty
 123. VZ do ZP SZČO.
 124. Lekarska prehliadka je danovo uznatelna polozka???
 125. poistenie do rezervneho fondu
 126. Ročné zúčtovanie preddavkov
 127. doplatok do min.mzdy
 128. www.financnik.sk a starobne poistenie zamestnavatela
 129. Sociálny fond vyplatený v hotovosti
 130. Zdravotné poistenie
 131. materská dovolenka a rocne zuctovanie
 132. Zamestnanec a brigadnik
 133. Pomerná časť dovolenky
 134. Priemerný počet zamestnancov
 135. Vypocet priemer. evid.poctu zamestnancov
 136. Výpoveď po skončení RD
 137. Ukonč.PP výpoveďou zo strany zamestnanca
 138. Ročné zúčtovanie a neplatené voľno
 139. Zamestnanci a nápoje
 140. Prepusteny zamestnanec na HPP z CR a rocne zuctovanie
 141. Denny student VS a pracovny pomer
 142. Zdrovotné poistenie zahraničného spoločníka
 143. schodok a daňové vyrovnanie
 144. Invalidný dôchodca - Nezd. časť
 145. DDP - nezdaniteľná časť
 146. ZPS, povinny podiel
 147. Ukončenie PP
 148. Vyhlásenie o dani
 149. Zdravotné poistenie
 150. odpustenie penálov
 151. Splnomocnenie
 152. Zdravotne poistenie - doplatok
 153. Fond prac. casu
 154. statisticky urad
 155. nerovnomerné rozvrhnutie prac. času a dovolenka
 156. Poberateľ ID a min. VZ
 157. konateľ, dieťa a ZP
 158. tvorba socialneho fondu
 159. Mzdy - do záväzkov?
 160. Čo všetko musím..?
 161. zrážková daň
 162. zdravotne poistenie pri dohode o brigadnickej praci studentov
 163. Priplatky
 164. Životné poistenie a ročné zučtovanie dane
 165. Matka starajúca sa o dieťa do 6 rokov a ZP
 166. Príspevok na DDS v nákladoch zamestnávateľa
 167. ako dať výpoveď???
 168. zrážková daň- konštantný symbol
 169. ako získať nevyplatenú mzdu??????
 170. Zdravotné poistenie a SF od 1.1.06
 171. DVP,DoBSP,mzda
 172. zps
 173. autoskola a ochrana udajov
 174. Zamestanec v rozvodovom konaní
 175. POKYNY pre zamestnancov
 176. Spôsobilosť osoby mladšej ako 18 rokov
 177. DDP a ročné zúčtovanie dane
 178. Mám urobiť ročné zúčtovanie?!
 179. Preddavky do ZP počas PN
 180. Doplnkove dôchodkove sporenie
 181. mzda
 182. Povinný odvod za ZP
 183. potvrdenie o ošetrení
 184. zamestnanec+SZČO
 185. Stravne pre vodicov.
 186. Vlastný príjem manželky a PN
 187. SZČO a pracov.pomer
 188. Brigádnik
 189. Nárok na dovolenku.
 190. Preddavok na zdravotné poistenie.
 191. plná krátená zmluva
 192. Ochranná lehota
 193. OPchranná lehota
 194. Vyúčtovanie CP
 195. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z PFO-uplat.nároku na nezd.časť ZD
 196. Študent a ročné zučtovanie dane
 197. Práca bez zmluvy
 198. Roč.zúčt.preddavkov-dôchodca-vdova
 199. Súbežné pracovné pomery
 200. Ročné zúčtovanie preddavkov
 201. Krátenie dovolenky - je to správne?
 202. Prosím o odpoveď na konkrétny prípad
 203. Materská dovolenka a daňové priznanie
 204. Cerpanie dovolenky pri zruseni firmy.
 205. Ročné hlásenie - závislá činnosť - DU
 206. dohody a ročné zúčtovanie
 207. Registračný plán, registračný poriadok
 208. SP a ZP zamestnanci
 209. odvody a invalidita SZČO
 210. Rodíčovský príspevok a zamestnanie
 211. Rodíčovský príspevok a materská dovolenka
 212. Potvrdenie o príjmoch FO
 213. úrazové poistenie
 214. DBPŠ A ZP v roku 2006
 215. SZČO na Slovensku a súčasne zamestnaný v Čechách
 216. Odvody do ZP
 217. Nárok na daňový bonus
 218. výpoveď, práca v zahraničí
 219. Materská a práca
 220. Mzda za rok 2006 - výpočet.
 221. Dochodca a DP
 222. zacinam
 223. Slobodne povolanie - Co si mam platit v SP?
 224. vyhlasenie k dani z prijmov zo ZČ - kedy a preco?
 225. Roč.zúčt.preddavkov do zdr.poisťovne.
 226. SZČO-invalid
 227. Dôchodca na TPP a vyhlásenie
 228. ročné zúčtovanie dane
 229. Výberové konanie
 230. Dočasné pridelenie §58
 231. ELDP
 232. pracovná zmluva
 233. nadčas
 234. Príplatok za sviatky
 235. SZČO-daňový bunus-minim.zdan.príjem
 236. odvody zo živnosti (popri zamestnaní)
 237. pracovná zmluva
 238. OČR - Žiadosť o ošetrovné II.
 239. Odpočitateľná položka
 240. nezdaniteľná časť - invalidný dôchodca
 241. Daňový bonus
 242. vymeriavaci základ
 243. Kto mi pradí
 244. Je v súlade so zákonom ak, ...
 245. Prémia - zrazenie spätne
 246. Rodičovské materské a nezdaniteľná časť
 247. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 248. PN
 249. Vymeriavaci základ do ZP-člen štatut.org.
 250. Neplatené voľno