1. RZD a 2% (4 replies)
 2. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 3. DDS a SZČO (6 replies)
 4. zrazený preddavok (0 replies)
 5. platenie odvodov (2 replies)
 6. vratenie dane , student VS (4 replies)
 7. SZČO a stravné (2 replies)
 8. daňový bonus a čiastoč. invalidný dôchodca (1 replies)
 9. SZCO len 4 mesiace/2005 + Sprostr.SDS + odvody (1 replies)
 10. dańový bonus po x-krát (5 replies)
 11. odpočitateľné položky (12 replies)
 12. počet lístkov (25 replies)
 13. Sociálny fond (3 replies)
 14. mzdove naklady (6 replies)
 15. odvody SZCO + HPP (5 replies)
 16. doplnkové dôchodkové poistenie (25 replies)
 17. roč.záčtovanie-nevypl.mzda (2 replies)
 18. opäť bonus (1 replies)
 19. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 20. materská-rodičovská-povinnosti (2 replies)
 21. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste a pracovné voľno (11 replies)
 22. K Dohode o vykonaní práce (7 replies)
 23. priplatok za nocnu pracu (3 replies)
 24. DOHODA a odvody (1 replies)
 25. Zdravotné poistenie - zvýhodnenie podnikajúcich dôchodcov a študentov (24 replies)
 26. výška materského (3 replies)
 27. RZD (2 replies)
 28. živnostník a sociálna poistovňa (50 replies)
 29. SZCO - a PN (4 replies)
 30. KEDY NAJNESKOR DONIESŤ PN? (3 replies)
 31. Dohoda o vykonaní práce (16 replies)
 32. Zamestnávatel UP (3 replies)
 33. Odvody do SP aj z dohôd?!? (1 replies)
 34. Fond pracovného času (17 replies)
 35. Dôchodca a RZD (4 replies)
 36. daňový bonus a pracovný pomer študenta (5 replies)
 37. Zahraničie (0 replies)
 38. vypoved-koniec starosti ? (5 replies)
 39. Výpoveď dohodou (40 replies)
 40. Povinna prestavka v praci? (24 replies)
 41. Vysoká škola - potvrdenie (8 replies)
 42. Výplata mzdy v EUR (1 replies)
 43. Výpočet odvodov po PN (13 replies)
 44. Prémiové ukazovatele (13 replies)
 45. Kratší PČ - doplatok min.mzdy (4 replies)
 46. mzdový list r.2006 (6 replies)
 47. prispevky na dlhodobo nezamestanych (2 replies)
 48. Ukončenie PP a odvody (1 replies)
 49. Zabezpečenie stravy (23 replies)
 50. Uplatnenie daň.bonusu (13 replies)
 51. Dôchodok a odpočítateľná suma na daňovníka (4 replies)
 52. ročné zúčtovanie - presun zamestnancov (8 replies)
 53. Sociálne poistenie a práca v zahraničí (1 replies)
 54. Doplatok do minimálnej mzdy (15 replies)
 55. tlačivo Vyhlasenie (3 replies)
 56. Odvody studenta do ZP (16 replies)
 57. Predčasný starobný dôchodok (34 replies)
 58. DDP a odvody (11 replies)
 59. Odchod do dôchodku (3 replies)
 60. Odstupenie od uzatvorenej PZ (4 replies)
 61. Mzda a odvody pri 1/2-úväzku (11 replies)
 62. Pokuta za ZŤP (21 replies)
 63. Odhlásenie zo ZP (4 replies)
 64. vyúčtovanie (3 replies)
 65. Výška dovolenky (7 replies)
 66. Originálne tlačivo na daňový úrad - Áno alebo Nie? (14 replies)
 67. výp.doba a prekážka na strane zamestnávateľa (2 replies)
 68. Ročné zúčtovanie ZP (9 replies)
 69. práca v ČR (0 replies)
 70. Socialny fond (2 replies)
 71. majitelia s.r.o. - mesačný plat (3 replies)
 72. osobná asistencia (43 replies)
 73. skončenie PP §60 (1 replies)
 74. Odvody na ZP do 100 Sk (1 replies)
 75. Živnostník a zamestnanec v jednom... (1 replies)
 76. PN v tehotenstve (2 replies)
 77. vrátenie PvN u dôchodcu (3 replies)
 78. Finančný dar a jeho zdanenie (1 replies)
 79. Ročné zúčtovanie ZP (19 replies)
 80. .............. (1 replies)
 81. hlásenie (12 replies)
 82. Prechod zamestnancov (2 replies)
 83. Hranice povinnej ucasti SZCO na SP od danoveho r. 1999 (6 replies)
 84. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 85. Doktorand-prerusenie studia (0 replies)
 86. Danovy zaklad 114tis.-ake odvody do soc. a zdr. (19 replies)
 87. Dovolenka - malá otázočka (18 replies)
 88. cestovné náhrady (2 replies)
 89. Náhrada mzdy pri darovaní krvi (8 replies)
 90. ročné zúčtovanie (2 replies)
 91. osobné spisy zamestnancov (21 replies)
 92. Daňový bonus-druh a družka (4 replies)
 93. ročné zúčtovanie dane- študent (3 replies)
 94. SZCO a odvody (5 replies)
 95. brigádnická práca študenta - odvody (1 replies)
 96. Neplatené voľno (3 replies)
 97. Výpočet mzdy (9 replies)
 98. nahrada mzdy za pohreb a narok na gastracik (8 replies)
 99. zuctovanie dane pri praci na dohodu (3 replies)
 100. zučtovanie dane pri praci na dohodu (10 replies)
 101. prerábanie mzdového účtovníctva za rok 2005 (4 replies)
 102. prac. zmluva (5 replies)
 103. platiť alebo neplatiť? (13 replies)
 104. rodicovska dovolenka-kam sa prihlasit? kto ju plati? (4 replies)
 105. Zrážková daň (4 replies)
 106. denny student, reg. DIC, brigada (4 replies)
 107. nekratenie predcasneho starobneho dochodku (2 replies)
 108. ukoncenie pracovneho pomeru (5 replies)
 109. zúčtovanie (7 replies)
 110. ochrana osobných údajov - internet (1 replies)
 111. ročné zúčtovanie - ako skontrolovať správnosť výpočtu? (4 replies)
 112. Nástup na materskú (11 replies)
 113. Potvrdenie o ZaVP (2 replies)
 114. mzdy, odvody a evidencia záväzkov (8 replies)
 115. Dôchodok (1 replies)
 116. Návrat po RD (1 replies)
 117. dôchodca - nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (6 replies)
 118. Odvody SP (0 replies)
 119. Prečerpaná dovolenka (7 replies)
 120. Daňový bonus v ČR (12 replies)
 121. potvrdenie na účely nemocenských dávok - ako vypísať? (1 replies)
 122. náhrada mzdy - účasť na pohrebe (5 replies)
 123. Zmena výpočtu PN (4 replies)
 124. daňový bonus a ročné zúčtovanie (4 replies)
 125. PP + materska + RZ (2 replies)
 126. výška nezdaniteľnej časti na rok 2005 u absolventa VŠ (3 replies)
 127. nezdaniteľná časť na manželku - doloženie sobášneho listu (8 replies)
 128. Zahraničné cestovné príkazy - vyúčtovanie (6 replies)
 129. výplatný termín (2 replies)
 130. DVZ pre ND pre úkolových robotníkov (1 replies)
 131. hlásenie PN do zdrav.poisťovne (14 replies)
 132. študent a zdravotné poistenie (2 replies)
 133. uplatnenie manželky (7 replies)
 134. Mimopracovný úraz (19 replies)
 135. Vyplácanie ošetrovného (6 replies)
 136. evidencia uzatvorených dohôd o vykonaní práce (5 replies)
 137. Nezdaniteľná časť, hlavná a vedľajší prac.pomer (2 replies)
 138. Výpoveď (3 replies)
 139. brigadnik u zivnostnika (11 replies)
 140. zdravot. poistenie a preddavky (4 replies)
 141. výkaz do SP? (9 replies)
 142. čiastočný invalid (52 replies)
 143. pracovná zmluva na dobu určitú a práceneschopnosť (5 replies)
 144. výpis z daňového priznania SZČO pre zdravotnú poisťovňu (7 replies)
 145. ročné zúčtovanie dane - nedoplatok do 100,- Sk (53 replies)
 146. dohoda o vykonaní práce - dodatok o zmene výšky odmeny (6 replies)
 147. ročné zúčtovanie dane - doklad o nevyplatení príjmu (2 replies)
 148. Zúčtovanie danie + materská (4 replies)
 149. materské a rodičovský príspevok - kto vypláca? (3 replies)
 150. Odpočet na daň a daňový bonus (2 replies)
 151. nahlásenie OČR - sled krokov (4 replies)
 152. pomoc (2 replies)
 153. Tesco poukážky - nepeňažný príjem ako zdaniť? (22 replies)
 154. maximálny denný vymeriavací základ pri PN (4 replies)
 155. ZP študent+ TPP (3 replies)
 156. nezdaniteľná časť v ročnom zúčtovaní (87 936) - uplatniť celú? (7 replies)
 157. Aký príjem SZČO na platenie soc. a zdrav. odvodov? (51 replies)
 158. ošetrovné - vyplácanie po 11tom dni (16 replies)
 159. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (3 replies)
 160. práca v zahraničí, mzda na Slovensku (6 replies)
 161. Zrážková daň (234 replies)
 162. výpoveď zo strany zamestnanca - platnosť výpovede a odstupné (9 replies)
 163. znovuobsadenie zrušeného pracovného miesta (2 replies)
 164. Výpoveď!!!! (8 replies)
 165. správne zaúčtovanie mzd. nákladov (17 replies)
 166. Zápočet rokov po ukončení prac. pomeru (0 replies)
 167. hlásenia o vyučtovaní dane a materská dovolenka (5 replies)
 168. SZČO+TPP - stanovenie výšky materského (1 replies)
 169. preplatenie dovolenky zamestnankyni na materskej dovolenke (2 replies)
 170. oprava vypočítaných dovolenkových priemerov (7 replies)
 171. pracovné miesto a materská dovolenka (15 replies)
 172. SZČO - práceneschopnosť, materská dovolenka a odvody (3 replies)
 173. odstupné a daň (1 replies)
 174. povinnosti mzdovej účtovníčky (5 replies)
 175. Predčasný odchod do dôchodku (2 replies)
 176. pracovná zmluva a pravidlá pre zamestnancov (1 replies)
 177. vrátené poistné zo ZP (6 replies)
 178. Mzdy za 12/05 vyplatené v 01/06 - kam založiť? (5 replies)
 179. chyba v ročnom zúčtovaní dane (10 replies)
 180. pracovný úraz a následná choroba z povolania (2 replies)
 181. Odvody SZČO (3 replies)
 182. odčitatelna položka (2 replies)
 183. Odpočítateľná položka po smrti (15 replies)
 184. registračný líst fyzickej osoby a dôvod prerušenia (18 replies)
 185. Limit príspevku na dopravu zamestnanca do zamestnania (1 replies)
 186. karát (0 replies)
 187. preplatenie dovolenky (17 replies)
 188. Poistné konateľa a ročné zúčtovanie dane (7 replies)
 189. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku (8 replies)
 190. PN a nárok na dovolenku (2 replies)
 191. Advokat + odvody do SP (3 replies)
 192. RZD (14 replies)
 193. predĺženie prac.zmluvy (10 replies)
 194. Prehľad o odpracovanej dobe - tlačivo (6 replies)
 195. Doba určitá, pridelenie zamestnca, odstupné (13 replies)
 196. Manželia v rozv. konaní a bonus (5 replies)
 197. Zdokladovanie RP. (3 replies)
 198. DP, RP a zamestnannec. (1 replies)
 199. PN a RZD (2 replies)
 200. register sporiteľov starobného dôchodkového sporenia (4 replies)
 201. Zrážková daň (8 replies)
 202. Finančný príspevok na stravovanie a odvody (3 replies)
 203. materská dovolenka - nárok na dovolenku (13 replies)
 204. začiatočnik (2 replies)
 205. nárok na daňový bonus (14 replies)
 206. Vlastný príjem manžela a kompenzačný príspevok (2 replies)
 207. dodatočné DP a jeho vplyv na výšku odvodov ZP a SP (9 replies)
 208. Opravný výkaz do sociálnej poistovne za 01/2006 (4 replies)
 209. študentka a zdravotné poistenie (5 replies)
 210. hlásenie o vyúčtovaní dane a daňové priznanie (12 replies)
 211. RZ (1 replies)
 212. opravný mesačný výkaz do sociálnej poisťovne (1 replies)
 213. Nová zamestnankyňa po materskej (16 replies)
 214. Pracovný čas na pracovnej ceste (34 replies)
 215. Nástup na rodičovskú dovolenku - nahlásenie do SP (11 replies)
 216. Náhrada cestovného pri kratšom pracovnom čase (5 replies)
 217. Dobrovoľne NP (1 replies)
 218. Vymáhanie nevyplatenej mzdy (6 replies)
 219. opravny vykaz (5 replies)
 220. 2- smenna prevadzka (1 replies)
 221. Cestovné náhrady pre dohodára (3 replies)
 222. Životná poistka - údaje na potvrdení (10 replies)
 223. Odvody do SP za rok 2003 (5 replies)
 224. Dohodári - pracovný čas (1 replies)
 225. dohody - dôchodcovia (54 replies)
 226. sviatky-fixna mzda (14 replies)
 227. Nadčas a absencia (1 replies)
 228. Priemerný hodinový zárobok (6 replies)
 229. Zamestnanec Invalidný dôchodca a RZD (1 replies)
 230. SZCO (1 replies)
 231. Daňový bonus za rok 2004 (1 replies)
 232. Daňový bonus za rok 2004 (2 replies)
 233. ELDP (7 replies)
 234. Životná poistka (4 replies)
 235. Potvrdenie (3 replies)
 236. Nočný príplatok (3 replies)
 237. Držanie pracovného miesta (14 replies)
 238. staranie sa o dieta (1 replies)
 239. dobrovoľ.NP (1 replies)
 240. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane (25 replies)
 241. Ohlasovacia povinnosť. (18 replies)
 242. Odvod (1 replies)
 243. Pracovné voľno s náhradou mzdy - vyhľadanie nového miesta pred skončením prac. pomeru (1 replies)
 244. odpocitatelna polozka na manzela a garancny fond (1 replies)
 245. Priemer na dovolenku aj z odmien? (4 replies)
 246. zrušenie zamestnávateľa - odstupné (3 replies)
 247. dohoda a TPP u jedného zamestnávateľa (9 replies)
 248. Zmluva - spracovanie miezd - ako na to? (11 replies)
 249. DDP zam-ca (3 replies)
 250. začiatočník (6 replies)