PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. doplnkové dôchodkové sporenie
 2. Rozviazanie PP s dohodarom
 3. Hlasenie
 4. mzdové nároky
 5. prekážky v práci - pohreb
 6. dovolenka
 7. výsluhový dôchodok po manželovi
 8. Funkčný plat
 9. príspevok zo SF
 10. Nárok na dovolenku u viacerých zamestnávateľov
 11. RZ poistného na zdravotné poistenie
 12. Stravné
 13. Lekarske ošetrenie
 14. Prac.zmluva na zastupovanie počas MD
 15. Prehľad zrazených preddavkov
 16. Dohoda o vykonaní práce
 17. Neplatene volno
 18. Zosobnenie pokuty z DU
 19. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť
 20. Socialny fond
 21. Registrácia zamestnanca
 22. Registrácia zamestnanca
 23. Materská a príjem
 24. Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-PRACOVNÁ ZMLUVA_DOHODY
 25. zdravotné poistenie - odvod zo zisku po zdanení
 26. Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-SZČO_SPOL_KON_ČŠO
 27. Zdravotný preukaz-platnosť
 28. konateľka na MD
 29. mzda
 30. diety za zahranicnu sluzobnu cestu
 31. Oprava ročného zúčtovania dane za r.2004
 32. Akceptačný list
 33. TPP-poberateľ starobného dôchodku
 34. čo so zamestnancom?
 35. Odpočítateľná položka-životná poistka
 36. patenty a licencie
 37. Zlepšovateľské hnutie
 38. SZCO + pracovny pomer v zahranici - odvody
 39. Predčasný dôcodok
 40. Spracovanie miezd
 41. Odpracované hodiny
 42. Predcasne skoncenie MD
 43. Neplatené volno
 44. zivnost & sirotsky dochodok
 45. DVP a hmotná zodpovednosť
 46. Odpočitateľná položka na manželku
 47. Celodenná starostlivosť o dieťa do 6 rokov
 48. rodičovská dovolenka a ZP, SP
 49. "Nepomenovaná" zmluva podla §51 Občianskeho zákonníka
 50. Ešte k Dohode o vykonaní práce
 51. Zákony pre prácu mzdovej účtovníčky
 52. Doplnkové dôchodkové poistenie
 53. nárok na podporu v nezamestnanosti
 54. zaciatky
 55. PN a nemocenské poistenie
 56. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane - tlačivo
 57. Interni zamestnanci a prikazna zmluva
 58. tehotná manželka
 59. Dohoda o vykonaní práce
 60. Hlásenie PN za zdravotné poisťovne
 61. čo ďalej....
 62. Výpoveď dohodou
 63. Ročné zúčtovanie poistného
 64. Zahraničná prac.zmluva
 65. DoVP-prihlásený v SP ale nemá Dohodu
 66. Prepočet predčasného SD
 67. RP a výška zárobku na DoVP
 68. Odchod na predčasný starobný dôchodok
 69. Odstupné
 70. Nárok na dovolenku
 71. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP
 72. Ukončenie PN
 73. žiadosť o ročné zúčtovanie dane
 74. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 75. Rizikové pracoviská
 76. Ukončenie strednej školy-bonus
 77. Postup pri ročnom zúčtovaní dane - závislá činnosť
 78. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde ... tlačivo ?
 79. výkazy mailom do ddp Crédit suisse
 80. Výpoveď zamestnávateľa .
 81. Vymeriavací základ
 82. dohoda
 83. odchodne/odstupne opat
 84. výplata pre koordinátora na VPP
 85. Preplatok z ročn. zúčtovania pre jedného zamest. v januári a pre ostatných v marci
 86. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde-termín
 87. odvody - student
 88. Príplatok za popoludňajšiu smenu
 89. Dovolenka - § 102 ZP
 90. priemerny hodinový zárobok - výpočet
 91. dohoda o vykonaní práce
 92. rocny priemer
 93. Číslo účtu
 94. Odvody na ZP a pobyt v zahranicí
 95. socialna p. vykazy
 96. Maximalny VZ?
 97. RZD
 98. Odvody poistného
 99. Dohody a odvod dane
 100. Dohoda a PN
 101. Zaokrúhľovanie - Potvrdenie o zdan.mzde
 102. Prepočet VZ na SP a PN
 103. vyššie odvody do ZP
 104. SZCO odvody (ak ma aj dividendy z s.r.o)
 105. Poukážka na rehab. pobyt
 106. Zrušenie predajne - zmena pracoviska
 107. prieme pre dovolenku a priemer pre nemoc
 108. Výpočet priemerného hodinového zárobku
 109. Výpočet mzdy
 110. koeficient minim.mzdy
 111. mzda pri výkone inej práce
 112. rocne zuctovanie a materska
 113. výpoveď § 72
 114. priemerný hodinový zárobok
 115. Dovolenka
 116. nezdaniteľná čiastka
 117. Neplatené voľno a dovolenka
 118. cestovne nahrady
 119. Zdravotné poistenie-poplatok z omeškania-rok 1995
 120. Čerpanie sociálneho fondu v PÚ
 121. Vymahanie mzdy od byvaleho zamestnavatela
 122. Náhrada príjmu a náhrada mzdy
 123. Študent a príkazná zmluva
 124. Najčastejšie otázky - mzdy a personalistika
 125. vypoved zamestnanca AKO?
 126. stravné lístky
 127. ošetrovanie člena rodiny starým rodičom
 128. Povinný odvod za nezam zdr. postihnutého
 129. vypoved zamestnancom
 130. Spolupracujuca osoba
 131. Minimálna mzda pri kratšom pracovnom čase
 132. výpočet odvodov
 133. Práca počas RD
 134. Zdravotné poistenie
 135. ELDZ
 136. Preplatenie dovolenky.
 137. Dovolenka učiteľky
 138. Dávky v nezamestnanosti
 139. prerusený rodičovský príspevok?
 140. DVP a dodatok
 141. potvrdenie pre konateľa-spoločníka
 142. Zmena pracovného času
 143. Európske preukazy zdravotného poistenia
 144. stravné lístky
 145. registrácia firmy do apolla
 146. Mladistvý zamestnanec a odvody
 147. zmena podmienok PZ smernicou
 148. Ako evidovať záväzky?
 149. Daňový bonus - pestún
 150. odvody
 151. Odvody počas PN - SZČO
 152. odvody
 153. Dôchodca-odvody
 154. Socialny fond
 155. 11.5 hod. pracovný čas
 156. Neoprávnené preplatenie dovolenky
 157. odvody do sociálnej poisťovne
 158. Dovolenka
 159. Výpočet čistej mzdy
 160. Ruší sa znížená sadzba o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa?
 161. Zmena náhrad stravného pri prac. cestách
 162. Stravné lístky - zrážky
 163. Nevyčerpaná dovolenka
 164. PN - ako na to
 165. GASTRO LISTKKY
 166. Vyplatenie odmeny v 12.mesiaci
 167. Nezdaniteľná časť ...
 168. ročné zúčtovanie dane u dôchodcu
 169. Nové nezdaniteľné časti
 170. Dovolenka
 171. prihlásiť znova?
 172. výplata v zime
 173. Student VS a odvody
 174. Ročné zúčtovanie dane - nezdaniteľná časť
 175. info
 176. Registrácia platiteľa
 177. preplatenie dovol.pri odchode na matersku
 178. Odvody do Soc.poisťovne
 179. Gastrolístky predaj
 180. Ročné zúčtovanie ZP - časové rozlíšenie - audit
 181. Študent
 182. Výpoveď - odstupné
 183. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné zúčtovanie preddavkov dane
 184. Výkaz do VŠZP v el. podobe
 185. Ešte raz PN
 186. Daňové priznanie
 187. odvody po skončení pracovného pomeru
 188. OČR
 189. Minimálne mzdové nároky
 190. evidenčný list
 191. Nezdaniteľná časť na manželku
 192. Odstupné a preplatenie dovolenky
 193. Hrubý príjem
 194. ZP- hromadné hlásenie o poistencoch
 195. PN a materska...
 196. vyhlasenie k zdaneniu prijmov zo ZC
 197. Prečerpanie dovolenky
 198. Ivalidný dôchodca
 199. Soc.fond-príspevok na dopravu
 200. smenova praca
 201. MRP SOFTWARE
 202. Sociálny fond
 203. Danove priznanie+odvody
 204. Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZP
 205. štatistika P 2-04
 206. Úhrada do 31.1.06???
 207. Invalidita a ZP
 208. Pokuty z Daňového úradu
 209. oboznámenie
 210. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov
 211. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov
 212. dôchodca a ZP
 213. Tvorba SF
 214. Prémie v nákladnej doprave
 215. PN-ky a administratíva
 216. Odmeny konateľov a odvody
 217. mzda osobného šoféra
 218. ZP a príkazná zmluva
 219. Odvody SZČO-SP od 1.7.2006
 220. Dovolenka
 221. Zaokrúhľovanie časovej mzdy.
 222. Výpočet PN
 223. stravné SZČO
 224. Cash flow,suvaha ,vykaz ziskov a strat
 225. stravovanie SZČO
 226. podiel na zisku spoločníka a vplyv na zdravot.poistenie
 227. Roč.zúčt.dane a ukončenie živnosti
 228. ZP dohodára-dôchodcu
 229. Ročná závierka s p.Polákovou
 230. Hlásenie do ZP a SP pri DPN
 231. Evidencia prac. času dohodárov
 232. ODCHODNÉ
 233. odchod zamestnanca do inval.dôchodku po dlhodobej PN
 234. Ucty pre dan zo zavislej cinnosti
 235. skušobná doba- ukončeniePP
 236. Výpočet priemerného platu
 237. Odvody SZČO-ZP
 238. termin odvodov
 239. živnostník-remeselník a odvody do soc.poit.
 240. Vianočné poukážky
 241. Vymeriavací základ
 242. Výpoveď
 243. Predavačka na 2 hodiny
 244. príspevky zo sociálneho fondu zamestnávateľa
 245. Čísla účtov do ZP
 246. Poistenie zodpovednosti za škodu
 247. Dochádzka.
 248. neoznámenie ukončenia dohody o vykonaní práce
 249. Mzda za pohotovosť cez dovolenku
 250. nekale praktiky?