PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odpočitateľná položka
 2. nezdaniteľná časť - invalidný dôchodca
 3. Daňový bonus
 4. vymeriavaci základ
 5. Kto mi pradí
 6. Je v súlade so zákonom ak, ...
 7. Prémia - zrazenie spätne
 8. Rodičovské materské a nezdaniteľná časť
 9. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 10. PN
 11. Vymeriavaci základ do ZP-člen štatut.org.
 12. Neplatené voľno
 13. doplnkové dôchodkové sporenie
 14. Rozviazanie PP s dohodarom
 15. Hlasenie
 16. mzdové nároky
 17. prekážky v práci - pohreb
 18. dovolenka
 19. výsluhový dôchodok po manželovi
 20. Funkčný plat
 21. príspevok zo SF
 22. Nárok na dovolenku u viacerých zamestnávateľov
 23. RZ poistného na zdravotné poistenie
 24. Stravné
 25. Lekarske ošetrenie
 26. Prac.zmluva na zastupovanie počas MD
 27. Prehľad zrazených preddavkov
 28. Dohoda o vykonaní práce
 29. Neplatene volno
 30. Zosobnenie pokuty z DU
 31. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť
 32. Socialny fond
 33. Registrácia zamestnanca
 34. Registrácia zamestnanca
 35. Materská a príjem
 36. Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-PRACOVNÁ ZMLUVA_DOHODY
 37. zdravotné poistenie - odvod zo zisku po zdanení
 38. Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-SZČO_SPOL_KON_ČŠO
 39. Zdravotný preukaz-platnosť
 40. konateľka na MD
 41. mzda
 42. diety za zahranicnu sluzobnu cestu
 43. Oprava ročného zúčtovania dane za r.2004
 44. Akceptačný list
 45. TPP-poberateľ starobného dôchodku
 46. čo so zamestnancom?
 47. Odpočítateľná položka-životná poistka
 48. patenty a licencie
 49. Zlepšovateľské hnutie
 50. SZCO + pracovny pomer v zahranici - odvody
 51. Predčasný dôcodok
 52. Spracovanie miezd
 53. Odpracované hodiny
 54. Predcasne skoncenie MD
 55. Neplatené volno
 56. zivnost & sirotsky dochodok
 57. DVP a hmotná zodpovednosť
 58. Odpočitateľná položka na manželku
 59. Celodenná starostlivosť o dieťa do 6 rokov
 60. rodičovská dovolenka a ZP, SP
 61. "Nepomenovaná" zmluva podla §51 Občianskeho zákonníka
 62. Ešte k Dohode o vykonaní práce
 63. Zákony pre prácu mzdovej účtovníčky
 64. Doplnkové dôchodkové poistenie
 65. nárok na podporu v nezamestnanosti
 66. zaciatky
 67. PN a nemocenské poistenie
 68. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane - tlačivo
 69. Interni zamestnanci a prikazna zmluva
 70. tehotná manželka
 71. Dohoda o vykonaní práce
 72. Hlásenie PN za zdravotné poisťovne
 73. čo ďalej....
 74. Výpoveď dohodou
 75. Ročné zúčtovanie poistného
 76. Zahraničná prac.zmluva
 77. DoVP-prihlásený v SP ale nemá Dohodu
 78. Prepočet predčasného SD
 79. RP a výška zárobku na DoVP
 80. Odchod na predčasný starobný dôchodok
 81. Odstupné
 82. Nárok na dovolenku
 83. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP
 84. Ukončenie PN
 85. žiadosť o ročné zúčtovanie dane
 86. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 87. Rizikové pracoviská
 88. Ukončenie strednej školy-bonus
 89. Postup pri ročnom zúčtovaní dane - závislá činnosť
 90. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde ... tlačivo ?
 91. výkazy mailom do ddp Crédit suisse
 92. Výpoveď zamestnávateľa .
 93. Vymeriavací základ
 94. dohoda
 95. odchodne/odstupne opat
 96. výplata pre koordinátora na VPP
 97. Preplatok z ročn. zúčtovania pre jedného zamest. v januári a pre ostatných v marci
 98. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde-termín
 99. odvody - student
 100. Príplatok za popoludňajšiu smenu
 101. Dovolenka - § 102 ZP
 102. priemerny hodinový zárobok - výpočet
 103. dohoda o vykonaní práce
 104. rocny priemer
 105. Číslo účtu
 106. Odvody na ZP a pobyt v zahranicí
 107. socialna p. vykazy
 108. Maximalny VZ?
 109. RZD
 110. Odvody poistného
 111. Dohody a odvod dane
 112. Dohoda a PN
 113. Zaokrúhľovanie - Potvrdenie o zdan.mzde
 114. Prepočet VZ na SP a PN
 115. vyššie odvody do ZP
 116. SZCO odvody (ak ma aj dividendy z s.r.o)
 117. Poukážka na rehab. pobyt
 118. Zrušenie predajne - zmena pracoviska
 119. prieme pre dovolenku a priemer pre nemoc
 120. Výpočet priemerného hodinového zárobku
 121. Výpočet mzdy
 122. koeficient minim.mzdy
 123. mzda pri výkone inej práce
 124. rocne zuctovanie a materska
 125. výpoveď § 72
 126. priemerný hodinový zárobok
 127. Dovolenka
 128. nezdaniteľná čiastka
 129. Neplatené voľno a dovolenka
 130. cestovne nahrady
 131. Zdravotné poistenie-poplatok z omeškania-rok 1995
 132. Čerpanie sociálneho fondu v PÚ
 133. Vymahanie mzdy od byvaleho zamestnavatela
 134. Náhrada príjmu a náhrada mzdy
 135. Študent a príkazná zmluva
 136. Najčastejšie otázky - mzdy a personalistika
 137. vypoved zamestnanca AKO?
 138. stravné lístky
 139. ošetrovanie člena rodiny starým rodičom
 140. Povinný odvod za nezam zdr. postihnutého
 141. vypoved zamestnancom
 142. Spolupracujuca osoba
 143. Minimálna mzda pri kratšom pracovnom čase
 144. výpočet odvodov
 145. Práca počas RD
 146. Zdravotné poistenie
 147. ELDZ
 148. Preplatenie dovolenky.
 149. Dovolenka učiteľky
 150. Dávky v nezamestnanosti
 151. prerusený rodičovský príspevok?
 152. DVP a dodatok
 153. potvrdenie pre konateľa-spoločníka
 154. Zmena pracovného času
 155. Európske preukazy zdravotného poistenia
 156. stravné lístky
 157. registrácia firmy do apolla
 158. Mladistvý zamestnanec a odvody
 159. zmena podmienok PZ smernicou
 160. Ako evidovať záväzky?
 161. Daňový bonus - pestún
 162. odvody
 163. Odvody počas PN - SZČO
 164. odvody
 165. Dôchodca-odvody
 166. Socialny fond
 167. 11.5 hod. pracovný čas
 168. Neoprávnené preplatenie dovolenky
 169. odvody do sociálnej poisťovne
 170. Dovolenka
 171. Výpočet čistej mzdy
 172. Ruší sa znížená sadzba o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa?
 173. Zmena náhrad stravného pri prac. cestách
 174. Stravné lístky - zrážky
 175. Nevyčerpaná dovolenka
 176. PN - ako na to
 177. GASTRO LISTKKY
 178. Vyplatenie odmeny v 12.mesiaci
 179. Nezdaniteľná časť ...
 180. ročné zúčtovanie dane u dôchodcu
 181. Nové nezdaniteľné časti
 182. Dovolenka
 183. prihlásiť znova?
 184. výplata v zime
 185. Student VS a odvody
 186. Ročné zúčtovanie dane - nezdaniteľná časť
 187. info
 188. Registrácia platiteľa
 189. preplatenie dovol.pri odchode na matersku
 190. Odvody do Soc.poisťovne
 191. Gastrolístky predaj
 192. Ročné zúčtovanie ZP - časové rozlíšenie - audit
 193. Študent
 194. Výpoveď - odstupné
 195. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné zúčtovanie preddavkov dane
 196. Výkaz do VŠZP v el. podobe
 197. Ešte raz PN
 198. Daňové priznanie
 199. odvody po skončení pracovného pomeru
 200. OČR
 201. Minimálne mzdové nároky
 202. evidenčný list
 203. Nezdaniteľná časť na manželku
 204. Odstupné a preplatenie dovolenky
 205. Hrubý príjem
 206. ZP- hromadné hlásenie o poistencoch
 207. PN a materska...
 208. vyhlasenie k zdaneniu prijmov zo ZC
 209. Prečerpanie dovolenky
 210. Ivalidný dôchodca
 211. Soc.fond-príspevok na dopravu
 212. smenova praca
 213. MRP SOFTWARE
 214. Sociálny fond
 215. Danove priznanie+odvody
 216. Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZP
 217. štatistika P 2-04
 218. Úhrada do 31.1.06???
 219. Invalidita a ZP
 220. Pokuty z Daňového úradu
 221. oboznámenie
 222. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov
 223. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov
 224. dôchodca a ZP
 225. Tvorba SF
 226. Prémie v nákladnej doprave
 227. PN-ky a administratíva
 228. Odmeny konateľov a odvody
 229. mzda osobného šoféra
 230. ZP a príkazná zmluva
 231. Odvody SZČO-SP od 1.7.2006
 232. Dovolenka
 233. Zaokrúhľovanie časovej mzdy.
 234. Výpočet PN
 235. stravné SZČO
 236. Cash flow,suvaha ,vykaz ziskov a strat
 237. stravovanie SZČO
 238. podiel na zisku spoločníka a vplyv na zdravot.poistenie
 239. Roč.zúčt.dane a ukončenie živnosti
 240. ZP dohodára-dôchodcu
 241. Ročná závierka s p.Polákovou
 242. Hlásenie do ZP a SP pri DPN
 243. Evidencia prac. času dohodárov
 244. ODCHODNÉ
 245. odchod zamestnanca do inval.dôchodku po dlhodobej PN
 246. Ucty pre dan zo zavislej cinnosti
 247. skušobná doba- ukončeniePP
 248. Výpočet priemerného platu
 249. Odvody SZČO-ZP
 250. termin odvodov