PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Osobná asistentka ZŤP popri HPP
 2. Hodiny odpracovane vo sviatok
 3. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
 4. Mzdový koeficient 3.1.2 - administratívny pracovník VYRIEŠENÉ
 5. narok na platene voľno
 6. Základná finančná kontrola PaM
 7. Príspevok zamestnávateľa na stravu
 8. Materska
 9. Prekročil nadriadený svoje kompetencie v súvislosti s OČR?
 10. Maximálny VZ v soc. poisťovni
 11. výpoveď počas PN
 12. materské 2017
 13. Ovplyvní dvojdňová hospitalizácia nárok na PN, či materské?
 14. Skončenie PP na dobu určitú a PN.
 15. Rodicovska dovolenka matky a OCR otca - ako to sklbit?
 16. Zamestnanec sa vzdal nároku na stravné lístky - čo to znamená pre zamestnávateľa z hľadiska jeho povinností?
 17. Do akej platovej triedy má byť zaradený školník - kurič?
 18. NČZD na manželku
 19. Osobný spis dohodára učiteľa
 20. Ako sa pise oficialne vymenovanie zamestnanca na konkretnu funkciu?
 21. Ako je to s DoPČ a platením odvodov u zamestnávateľa po odhlásení z ÚP v dôsledku prekročenia hrubej mzdy?
 22. Vypoved zo strany zamestnanca a OCR
 23. Pracovná doba vs. pracovný týždenný fond - čo je správne
 24. Nepretržitá prevádzka na 4 smeny - nepreplatenie DV a sviatkov
 25. Dovolenka počas čerpania materskej dovolenky
 26. Odvody do ZP dochodca. poslanec, člen komisie
 27. Dovolenka_PN - pracovný úraz
 28. Praca na DoPC uvazok 2h/5d a 10h/1d v tyzdni je to iste?
 29. RZZP za 2015 vrátka zapl. v 2017
 30. Skončenie PP a doručená PN
 31. minimálna mzda - nižšia
 32. Nová živnosť alebo zamestnanie rodinného príslušníka?
 33. Môže zamestnávateľ uvádzať sumu vyplatenej mzdy?
 34. Znížena sadzba ZP pre ID zamestnanca
 35. DoPČ a DoVP a UPSVR
 36. DoPČ ukončenie/predĺženie - nahlasuje sa zmena príjmu na SP ???
 37. Môžeme dať zamestnancom ako bonus stravné lístky
 38. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy
 39. Vyslanie zamestnancov do zahraničia - mzda
 40. Je zákonom daný pomer v % medzi osobným ohodnotením a základnou mzdou?
 41. Dohoda s NEPRAVIDELNÝM príjmom - ako ju uviesť do Výkazu poistného a príspevkov ???
 42. Aké obdobie mám počítať na náhradu príjmu pri PN, ktorá bola od 27.12.2016 a zamestnankyňa nastúpila do práce 16.12.2015 - dovtedy PN nebola - stále sa platilo poistné.
 43. Ako sa opravia odvody pri chybne vypočítanej mzde?
 44. Nárok na dovolenku pri PN
 45. Zapocitanie dovolenky za neodpracovany cas
 46. celozávodná dovolenka a 26.12 sviatok
 47. Neplatené voľno alebo absencia u zamestnanca?
 48. Ako čo najrýchlejšie ukončiť pracovný pomer?
 49. Ako ovplyvní PN výšku materskej a nárok na MD?
 50. SZČO práca v Nemecku
 51. Zrážky zo mzdy od splátkovej spoločnosti-druh
 52. Lehota na rozhodnutie o odvolaní v Sociálnej poisťovni
 53. čerpanie dovolenky po MD
 54. Dovolenka počas MD a PN
 55. Do koľkých dní je lekár povinný odovzdať PN sociálnej poisťovni?
 56. Dovolenka z roku 2015 pri PN
 57. Priemerná náhrada na dovolenku - MONEY S3
 58. Minimálna mzda v Rakúsku pre vodičov od 1.1.2017
 59. Nekvalifikovaný učiteľ ZŠ
 60. Zamestnanec na dohodu z ČR - je potrebné ho prihlásiť do ZP a odviesť odvody?
 61. OCR z nemocnice
 62. Zraziť exekúciu na základe oznámenia o začatí DEK?
 63. Evidencia na UP a skrátený úväzok
 64. Preplatenie dovolenky pri opätovnom zamestnaní
 65. zamestnanec nenastúpil....
 66. Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu ak neodpracoval celý rok?
 67. Ukončenie pracovného pomeru počas PN
 68. Mesačná mzda v skúšobnej dobe a po skúšobnej dobe
 69. Vypocet mzdy
 70. RZZP preplatok je moj al zamestnavatelov???
 71. Minuloročná dovolenka a koniec roka
 72. ako mám vypočítať správne Odpočitateľnu položku vo výkazoch
 73. mozem si spetne doplatit do dochodkoveho systemu,aby som mala narok na minimalny dochodok?
 74. Aký stupeň náročnosti práce pre zástupcu vedúceho predajne?
 75. Môžem si spätne doplatiť do dôchodkového systému aby som mala nárok na minimálny dôchodok?
 76. sociálna poistovna
 77. Príplatok za zmennosť
 78. konateľ zamestnancom aké odvody?
 79. Náhrada príjmu pri PN_menej ako 90 dní
 80. PNka po nástupe do zamestnania.
 81. Aký je nárok na dovolenku do konca roka?
 82. Dovolenka pri 4,25-dennom týždni
 83. Dorucenie vypovede do P.O.Boxu
 84. zmena zdravotnej poisťovne a PN
 85. Po vložení nepeňažného príjmu do mzdy - záporná čistá mzda
 86. Na základe akého príkazu môžem vykonať zrážku zo mzdy?
 87. Môžem spraviť RZ zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer?
 88. Dohodár a nemoc - platí mu Soc. pois. už od 1. dňa PN?
 89. UPOZORNENIE: Zmena v zasielaní opravných mesačných výkazov a oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného od 1.1.2017
 90. Práca z domu - ako implementovat vo firme
 91. Čo znamená 40 odpracovaných dní?
 92. Maximálna výška starobného dôchodku
 93. Nárok na nemocenské po ukončení materskej a pracovného pomeru.
 94. Nárok na odchodné do starobného dôchodku.
 95. pravdepodobny zarobok
 96. dohodári od 1.1.2017
 97. Dovolenka počas MD
 98. Nárok na dovolenku do odchodu na starobný dôchodok
 99. narok na odchodne
 100. Odvody do SP SZČO - poberateľ starobného dôchodku
 101. Práca z domu.
 102. Narok na dovolenku a navstevu lekara pri PP do 31.1.2017
 103. Koniec kolektivnej zmluvy
 104. Hrubá vs. čistá mzda
 105. Aká bude výška materskej?
 106. Výpoveď §63 ods.1 písm.e)
 107. Odmena za odpracovaný časový fond - bez § a PN
 108. Dohodár bez príjmu - evidencia v ZP a SP
 109. zamestnanci s.r.o a práca v zahraničí
 110. prihláška zamestnavateľa s.r.o. na SP
 111. Cesta do práce a mzda.
 112. odhlasovanie dohodárov pri dohodách nasledujúcich plynule za sebou
 113. Musí sa v zápočtovom liste uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru?
 114. Vrátenie poistného zamestnancovi z RZP
 115. Musím opraviť mzdu dohodarovi z DoVP , výkazy ZP, SP a prehľad DzZČ, ktorý sa stal starobným dôchodcom?
 116. opravné potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2016
 117. Som Ztp dohoda 10 hod tyzdene operacia mam narok na pn
 118. Proluc - mzdy
 119. Má nárok na odchodné ?
 120. podiely na zisku za rok 2011
 121. Ako vyplniť ELDP otcovi dohodarovi na RD poberajúcemu MD
 122. Dohoda o pracovnej cinnosti od 1.1.2017
 123. Zmena pracovného úväzku
 124. je nárok na odpočítateľnú položku ZP u zamestnanca, ktorému skončila odvodová úľava na ZP?
 125. Ako vplýva kombinácia živnosti a prac. pomeru na PN?
 126. Materská a dlh na poistnom
 127. dovolenka pocas skusobnej doby
 128. Odstupné pri sťahovaní firmy
 129. Môžem vykonať zrážku zo mzdy na základe žiadosti od spoločnosti, ktorá poskytla pôžičku?
 130. Môžem dať daňový bonus manželovi, ale počkať na ročné zúčtovanie?
 131. Dohoda o prac. činnosti - učiteľ
 132. Zle vypočítaná práca nadčas
 133. Práca nadčas
 134. Trvanie prac.pomeru v PZ
 135. Zdanenie vreckoveho konatelovi bez PP
 136. Pracovný čas rozdelený na tri "etapy" denne.
 137. Dôchodca-oznámenie zmeny
 138. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne
 139. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne
 140. Dohoda o PČ a o VP 2017
 141. Na koľko dní dovolenky mám nárok počas PN a MD?
 142. Evidencia na ÚP, dohoda o vykonaní práce a PN
 143. ukončenie pracovneho pomeru po RD a odstupne
 144. Pokiaľ dá zamestnanec výpoveď, má nárok na odchodné?
 145. Odvody do ZP ak nie je riadne poistená v slovenskej ZP len ako pripoistená
 146. Vianočný večierok a sociálny fond
 147. Dovolenka
 148. Môžem mať dve práce keď sa mi smeny prekrývajú?
 149. Môžem ukončiť Dohodu o vykonaní práce a urobiť Dohodu o prac. činnosti?
 150. Minimálna mzda - povinnosť
 151. Dohoda o pracovnej činnosti.
 152. Krátenie dovolenky_PN_MD
 153. Pravdepodobny priemerny zarobok vypocet
 154. Dovolenka
 155. Narok na nemocenske
 156. nahrada OP a posta
 157. zamestnanec na kratši pracovny čas vedeny na Upsvar.
 158. Vypoved s okamzitou platnostou
 159. Nezamestnaný evidovaný na Úrade práce - môže mať v r. 2017 dohodu?
 160. Minimálna mzda
 161. moze mi dat zamestnavatel v den 1.1 dovolenku ked to je vlastne sviatok
 162. Výzva na odstránenie nedostatkov v práci - premlčacia doba ?
 163. Oneskorená prihláška do Sociálnej poisťovne a čierna práca
 164. Mam narok na matersku davku, ked som na RD a moj zamestnavatel zanikol pocas RD?
 165. paypal-payeer
 166. Aká je mzda za nadčas vo sviatok?
 167. Dohodár a zamestnanec
 168. Aká je pravidelnosť opakovanych zdravotných prehliadok u zamestnancov?
 169. Vznik naroku na dovolenku
 170. zvýšenie hodinovej mzdy
 171. Z čoho sa bude počítať výška materskej pri reťazovej materskej dovolenke?
 172. Otec na MD a matka na RD bez príspevku.
 173. Náš riaditeľ je cudzinec a súčasne prokurista - môže on nahradiť štatutára v prípade elektronickej schránky?
 174. Doba určitá_§48 ods. 4 ZP_zmena na dobu neurčitú?
 175. Doba určitá_pracovný úraz
 176. Nulove odvody pri dohode o praconej cinnosti?
 177. Zvýšené stravné, ktoré platí od 01.12.2016, patrí zamestnancom až v januári?
 178. Práca u toho istého zamestnávateľa od začiatku MD po skončenie RD
 179. Účasť zametnanca na špecializovanej príprave pre veliteľov DHZO - Hasičského a záchranného zboru - §138a Zák. práce?
 180. Pravdepodobný zárobok pre SP (nemocenské)
 181. Odstupne po dohode RD
 182. Pracovná cesta
 183. Praca nadčas vo sviatok
 184. kedy je lepšie podať žiadosť o predčasný dôchodok
 185. Materská VZ z čoho?
 186. Zamestnanec - treba dohodu?
 187. Možnosť vyplácania podielu na zisku zamestnancovi.
 188. Ako sa zbavit zamestnanca ktory viac nepracuje ako pracuje?
 189. Narok na dovolenku po PN
 190. Môžem dať podpísať zamestnancovi vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane až po 3 mesiacoch od nástupu do zamestnania?
 191. môžem si privyrobit na brigáde, ked som na urade práce?
 192. RZZP a JU
 193. platene volno
 194. Dočasné prenajatie pracovnej sily
 195. Odpracované sviatky_nadčas
 196. Preplatenie dovolenky po skonceni Pracovného Pomeru
 197. Môžem spracovať mzdy za december aj pred ukončením mesiaca?
 198. Hodnotenie pedagog. zamestnanca
 199. Konateľ (zahraničná osoba) končí k 31.12.2016? môžem ho ukončiť aj dohodou?
 200. Odmena pre zamestnanca, ktorý ukončil prac.pomer
 201. zdravotné odvody starobného dôchodcu do ZP
 202. Mam narok na socialny fond ked som dala vypoved
 203. Nevyčerpaná dovolenka pri pracovnom pomere na dobu určitú
 204. môže zamestnávateľ vykonať osobnú kontrolu zamestnanca?
 205. Ako krátiť dovolenku v prípade MD, RD a ďalšej MD.
 206. Kráti sa mi dovolenka po nástupe z rodičovskej dovolenky na skrátený úväzok?
 207. Dovolenka
 208. Dohody o vykonaní práce pre rok 2017
 209. Stravné lístky - výška príspevku?
 210. Zodpovedny zastupca
 211. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 212. Občerstvenie a stravné
 213. RZZP 2015 preplatok - zamestnanec DPN
 214. práca v sobotu
 215. Kedy mi vznikne narok na davku v nezamestnanosti a ako dlho ju mozem poberat?
 216. Nárok na PN
 217. Výpoveď, alebo dohoda o rozviazaní pracovného pomeru, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,ale nemá lekársky posudok, len správu?
 218. Odchod do dôchodku - nárok na preplatenie dovolenky
 219. Odmeny vo verejnej sprave
 220. Nepeňažný príjem a PN
 221. OČR
 222. kratší pracovný čas
 223. Cestovné náhrady od 01.12.2016
 224. Neviete , či je zmena v zákone DOVP od 1.1.2017
 225. PN a sviatok
 226. Skončenie PP v SD a zaslanie poštou
 227. Mám správne vypočítaný dovolenkový priemer za 3.Q/2016 ?
 228. Ako vyplatiť odchodné zamestnancovi po vyplatení poslednej mzdy, odhlásení zo SP a ZP a odovzdaní ELDP na SP.
 229. Exekúcie - dve - ktorú zraziť skôr ak sú obe prednostné z 2/3 ?
 230. ..cerpanie dovolenky
 231. Odpracovaný sviatok a následné čerpanie náhradného voľna v mzde
 232. Ako má znieť klauzula o ekológií v nájomnej zmluve?
 233. Hod.sadzba pri skrátenom pracovnom úväzku
 234. Starobny dochodca a preplatena dovolenka
 235. Dá sa zmeniť doba odchodu do dochodku mamy?
 236. Nárok na DVZ pri PN po vyradení z úradu práce.
 237. starobný dôchodok priznaný od 12 júna 2016, ako vyrátam mzdu za jún?
 238. Dlhodobá PN a preplatenie minuloročnej dovolenky
 239. Prepočet dovolenky pri zmene pracovného času
 240. Študentka a sro
 241. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú.
 242. výpoveď § 63 a odstupné
 243. Narok na stravne listky
 244. Môžem si odrobiť prácu vo sviatok?
 245. Zamestnávanie občanov ČR s miestom výkonu práce v ČR a odvody v SR
 246. Denný výpočet školenia v zaúčaní
 247. Exekúcia - vypocet exekucnej zrazky z platu
 248. Absencia a kratenie dovolenky bez pisomneho upozornenia
 249. Môže dôchodca opätovne pracovať na pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa?
 250. DoVP plus odmena