1. rocne zuctovanie zamestnanca a odpocitatelna polozka na manzelku (3 replies)
 2. zvysenie ID na zaklade novej diagnozy (5 replies)
 3. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 4. 2 pracovné pomery a PN len z jedného z nich (2 replies)
 5. NČZD na manželku u starobného dôchodcu (2 replies)
 6. Dividendy a konateľ s.r.o. (0 replies)
 7. Náhrada príjmu pri PN po ukončení PP (4 replies)
 8. Zdaniteľný príjem za r. 2016 je 1406,00 €, robím RZD, resp. musím podať DP? (2 replies)
 9. Podáva zamestnávateľ Ročné zúčtovanie dane za zamestnankyňu ktorá bola celý rok na rodičovskej dovolenke? (1 replies)
 10. Dohoda - sadzba zdrav.poistenia občan ŤZP (3 replies)
 11. Hlavný prac. pomer a dohoda o VPČ u jedného zamestnávateľa a vyhlásenie (2 replies)
 12. Danový bonus za rok 2016 v RZ (7 replies)
 13. Mzdy - Garančné poistenie (0 replies)
 14. Výpovedna lehota pri výpovedi na rozhraní 1 roka (4 replies)
 15. Kratenie naroku na dovolenku po PN (5 replies)
 16. ddp a potvrdenie (0 replies)
 17. výpočet odstupného (4 replies)
 18. aká doba do zápočtového listu (1 replies)
 19. Materské a možnosti (5 replies)
 20. Plán dovoleniek - ku ktorému dátumu a či aj z-ci, ktorí nastúpia v priebehu roka (1 replies)
 21. Zamestnanecká rada (3 replies)
 22. Zamestnavanie studenta a danovy urad (3 replies)
 23. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri ukončení pracovného pomeru. (6 replies)
 24. Nárok na odstupné (2 replies)
 25. Dividendy - RZD, DP (0 replies)
 26. Ako zmeniť pracovnú náplň v Dohode o vykonaní práce počas poberania materského? (18 replies)
 27. Správny výpočet DVZ - náhrada príjmu - poist. menej ako 90 kal. dní ? (0 replies)
 28. Opravný prehľad (6 replies)
 29. Finančný príspevok na stravu je z akej hodnoty,? (5 replies)
 30. nárok na danový bonus pri výstupe z prac. pomeru (4 replies)
 31. Nevyplatenie mzdy (3 replies)
 32. Vyhlásenie podpísané u dvoch zamestnávateľoch (3 replies)
 33. Mesačný výkaz a dohodár (0 replies)
 34. z čoho sa počíta PN (8 replies)
 35. Nárok na dovolenku po nástupe z rodičovskej dovolenky (1 replies)
 36. ZP vykazuje chybu v Oznámení zamestnávateľa- dohodár, dovŕšenie dôch.veku, nepoberá ešte dôchodok. (0 replies)
 37. Daňový bonus - od 19. 10. 2016 bol zaradený na Úrad práce - má nárok na daň. bonus aj za 10/2016? (3 replies)
 38. Z čoho počítať príplatok za nočnú a iné príplatky (3 replies)
 39. je zo zákona, že na výplatnej páske musí byť uvedená čistá mzda? (16 replies)
 40. Náhrada príjmu pri PN na prelome roka? (2 replies)
 41. aká je minimálna hodinová sadzba - dohoda o prac. činnosti? (14 replies)
 42. Môže si DB na manželku uplatniť manžel? (2 replies)
 43. Ako sa dá doplatiť mzda za 1 deň minulého roka (7 replies)
 44. Prepadnutá dovolenka? (9 replies)
 45. smrt zamestnanca a odvody (1 replies)
 46. minimalna mzda pri 7h. pracovnom case (9 replies)
 47. PP na dobu určitú a MD (5 replies)
 48. Doklad z ubytovania a vyúčtovanie prac. cesty. (8 replies)
 49. Neplatené voľno zamestnanca a odhlásenie z poisťovní (1 replies)
 50. Rozhodné obdobie pre PN (2 replies)
 51. Moze dohodar ist na PN (5 replies)
 52. Skrateny uvazok alebo dohoda popri praci na TPP (4 replies)
 53. Zamestnávateľ - ukončenie o zamestnaní - nechce vydať (39 replies)
 54. Žiadost o ročné zúčtovanie dane, občan ČR (0 replies)
 55. Vyhlásenie a priznaný starobný dôchodok (2 replies)
 56. Dodatkova dovolenka (0 replies)
 57. Daňový bonus a vyženené deti (6 replies)
 58. Je povinnosť zo zákona si overiť, či manžel-ka zamestnanca si uplatnil DB? (1 replies)
 59. manualna praca na doma (4 replies)
 60. Koniec predĺženej RD a evidencia na úrade práce (7 replies)
 61. Polovičný úväzok a živnosť. (5 replies)
 62. NČ na manželku (8 replies)
 63. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 64. Vyhlásenie (2 replies)
 65. Nárok na dovolenku pri 12hodinovej smene (1 replies)
 66. Čistý príjem manželky pri uplatnení nezdanitelnej čiastky na ňu je Čiastkový základ dane - zaplatená daň? (6 replies)
 67. Práca popri Rodičovskej Dovolenke (2 replies)
 68. Uplatnenie nároku na DB (2 replies)
 69. Neprítomnosť zamestnanca pre zlé počasie (5 replies)
 70. Zmluvná viazanosť zamestnanca (1 replies)
 71. Príplatok za nočnú prácu? (5 replies)
 72. Daňový bonus (12 replies)
 73. Miesto vykonu prace a bydlisko zamestnanca (0 replies)
 74. Študent pracujúci v ČR a zdravotné poistenie na Slovensku (0 replies)
 75. Kratší pracovný úväzok (1 replies)
 76. Konateľ vo slovenskej s.r.o. so zahraničným trvalým pobytom odmenovať finančne alebo nie? (3 replies)
 77. Ako bola vypočítaná nasledovná mzda a odvody? (3 replies)
 78. Aká bude PN-ka? (2 replies)
 79. Zákonník práce § 142 bod 4 (5 replies)
 80. Nárok na odchodné na invalidný dôchodok. (1 replies)
 81. RZZP - dnes doručene opravné, zaúčtovať do roku 2016? (0 replies)
 82. nepedagogický pracovník (8 replies)
 83. ako opraviť vo všzp? (2 replies)
 84. Rocne zuctovanie dane - doklady (7 replies)
 85. nárok na dovolenku (2 replies)
 86. zaradenie hlav. kuchárky (1 replies)
 87. NCZD na manzelku - jej prijem je z CR (11 replies)
 88. Pracovná cesta v mieste bydliska - má nárok na stravné? (2 replies)
 89. zaokrúhlenie platu (8 replies)
 90. skončenie PP dohodou - stiahnutie (7 replies)
 91. Odvody - zdravotná poisťovňa (3 replies)
 92. aká bude výška podpory (5 replies)
 93. Doručovanie platových výmerov zamestnancom vo verejnej správe . (4 replies)
 94. Predlzenie VD o PN - ktory paragraf (2 replies)
 95. RZD a RZZP - zahŕňa sa pri výpočte RZD aj preplatok/nedoplatok z RZZP? (6 replies)
 96. Podmienky na vyplatenie odchodného do predčasného dôchodku (8 replies)
 97. Výpočet priemerného týždenného pracovného času §85a (0 replies)
 98. Mám nárok na PN-ku? (4 replies)
 99. Mam narok na vratenie odvodov, ak ich zamestnavatel odviedol a mam plny ID? (9 replies)
 100. Porušenie § 98 ods. 8???? (5 replies)
 101. Exekučné zrážky-depozit (6 replies)
 102. Ročné zúčtovanie dane a RZZP (1 replies)
 103. Narok na cerpanie sprevadzania clena rodiny k lekarovi (3 replies)
 104. doplatenie mzdy - koľko rokov spätne (4 replies)
 105. Nárok na RD - zmena zamestnávateľa počas mesiaca (2 replies)
 106. vyska davky v nezamestnanosti (1 replies)
 107. Nárok na novú dovolenku (2 replies)
 108. Je možné nariadiť čerpanie dovolenky po MD? (4 replies)
 109. Má zamestnávateľ nejaké prihlasovacie povinnosti pri dohode o zabezpečení praxe žiakov? (0 replies)
 110. Musím sa zúčastniť porady ako odborný zamestnanec vo vedľajšom pracovnom pomere mimo svoj pracovný čas? (0 replies)
 111. Dohodár a PN (2 replies)
 112. Zamestnanie predčasného st. dôchodcu (2 replies)
 113. Výstup počas rodičovskej dovolenky. (5 replies)
 114. Odchod do dôchodku a PN (4 replies)
 115. uznanie paragrafu na člena rodiny - určenie okruhu rodinných príbuzných (2 replies)
 116. stupeň náročnosti práce (2 replies)
 117. Preplatiť alebo vyčerpať dovolenku po materskej/rodičovskej v súvislosti s evidenciou na úrade práce. (2 replies)
 118. Školenie a práca nadčas (3 replies)
 119. Starobný dôchodca - konateľ (2 replies)
 120. Prepočítavanie starobného dôchodku_pracujúci dôchodca (1 replies)
 121. DoVP vyplatená v 01/2017 - Výkaz poistného príspevkov za 01 alebo 02/2017 ?? (4 replies)
 122. Dohoda o vykonaní práce - dokedy vyplatiť odmenu za prácu??? (0 replies)
 123. Poverenie zástupca riaditeľa pre MŠ (1 replies)
 124. DoVP mesiac počas roka neboli žiadne..trebalo mesač.prehľad aj tak ? (2 replies)
 125. mzda a náhrada mzdy za sviatok (4 replies)
 126. predĺžená rodičovská dovolenka (0 replies)
 127. dodatočné hlásenie dane zo závislej činnosti (0 replies)
 128. Je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane? (2 replies)
 129. Ročné zúčtovanie a rodičovský príspevok (0 replies)
 130. Vyhlásenie na NZČD a DB (4 replies)
 131. Daňový bonus vyplatený v RZD (7 replies)
 132. výpoveď daná zamestnancovi podľa §63 ods.1 pís. b (8 replies)
 133. štátni úradníci majú menej ako minimálna mzda? (8 replies)
 134. Ake doklady mam predlozit zamestnavatelovi na rocne zuctovanie dane (9 replies)
 135. Žiadosť o RZD - SDS (0 replies)
 136. Priemerný čistý príjem a odmena. (1 replies)
 137. Potvrdenie o príjme k RZD za r. 2016 (5 replies)
 138. Ak bývalému z-covi robí RZD z-teľ a z-nec má nedoplatok, kto ho má daň. úradu uhradiť? (4 replies)
 139. Aký mám nárok na dovolenku? (4 replies)
 140. dohoda o vykonaní práce a vyslanie do nemecka (2 replies)
 141. Pri akom príjme sa započítava obdobie do výpočtu dôchodku? (1 replies)
 142. dovolenka a PN (1 replies)
 143. Exekučné zrážky (1 replies)
 144. Nenahlásenie ukončenia PN, absencia a začatie novej PN (1 replies)
 145. Cestovné náhrady a doklad o kúpe PHM (0 replies)
 146. Pracovný pomer na kratší pracovný čas (6 replies)
 147. Mám zamestnanca prihlásiť do ZP keď je dôchodca ale este mi nedal rozhodnutie zo SP? (0 replies)
 148. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky (1 replies)
 149. Nedodržanie najviac prípustnej doby pridelenia a skúšobná doba (2 replies)
 150. Má zriadovateľ právo žiadať od mzdárky výšku odmien všetkých zamestnancov? (1 replies)
 151. Vypoved v skusobnej dobe pocas PN (2 replies)
 152. Dovolenkový priemer (1 replies)
 153. pružný pracovný čas a služobná cesta pol dňa (3 replies)
 154. Ma zamestnankyna narok na odstupne, ked chce rozviazat PP kvoli zdravotnym problemom? (4 replies)
 155. Priepustka počas dovolenky (6 replies)
 156. Exekúcia (1 replies)
 157. Rodicovska dovolenka a dobrovolne poistenie (2 replies)
 158. Ukončenie PP uplynutím výpovednej doby (11 replies)
 159. Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na ZP. (4 replies)
 160. Výpoved a materská (3 replies)
 161. Ako správne vyplniť e-ELDP pri ukončení PP, ak tam bola aj materská a rodičovská dovolenka? (1 replies)
 162. príplatok za prácu a funkciu dozorca výťahov (0 replies)
 163. Môže urobiť RZ zamestnancovi, ktorý odišiel do dôchodku? (12 replies)
 164. opatrovatelsky prisp. a RZD (0 replies)
 165. Odpočítateľná položka na manželku (8 replies)
 166. Mám správny výpočet dovolenky počas MD? (9 replies)
 167. doplatok do min. mzdy (7 replies)
 168. Práca u toho istého zamestnávateľa počas MD a RD (1 replies)
 169. Maródka (1 replies)
 170. 7 priepustiek = 56 hod. Je počet hodín uvedený v zákone? (2 replies)
 171. Ako sa posudzuje príjem z dobrovoľníckej činnosti (1 replies)
 172. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (4 replies)
 173. Musím vystaviť platový dekrét pedagogického zamestnanca od 01.01.2017 ak nedošlo k zmene (1 replies)
 174. Aky je postup pri spracovani RZ? (0 replies)
 175. Príjem zo závislej činnosti a dividendy za rok 2016 (0 replies)
 176. Chyba v prehľade o zraz.a odved. pred na daň z príjmov zo závislej činnosti a následná pokuta (6 replies)
 177. Ročné zúčtovanie zamestnancovi (1 replies)
 178. Aká je lehota na opätovné zaradenie do evidencie nezamestnaných? (12 replies)
 179. Otec na materskej (6 replies)
 180. Náhrada mzdy za školenie mimo pracovnej doby (1 replies)
 181. účtovanie nedoplatku zamestnanca RZZP (1 replies)
 182. Krátenie dovolenky počas RD (2 replies)
 183. zaradenie zamestnanca (0 replies)
 184. Uvedenie dovodu zdravotne problemy pri ukonceni PP v skusobnej dobe (4 replies)
 185. Daňový bonus a RZD (1 replies)
 186. Termín vykonania RZ do 31.marca.2017? (1 replies)
 187. potvrdenie o zdaniteľných príjmov FO (0 replies)
 188. Nemocenske v nezamestnanosti? (13 replies)
 189. Vedľajší pracovný pomer popri rodičovskej dovolenke (4 replies)
 190. Práca v O2 (0 replies)
 191. Odmena za vykon funkcie konatela - alikvotná ciastka vypocet (5 replies)
 192. Čo je náplňou práce marketingového manažéra (2 replies)
 193. Dohoda - doplácanie do zdravotnej poisťovne ? (5 replies)
 194. elektrikár a kuchár - stupen narocnosti prace (4 replies)
 195. narok na danovy bonus (1 replies)
 196. Výpoveď a dovolenka (8 replies)
 197. DPN - aký má nárok zamestnanec (1 replies)
 198. čestné prehlásenie k RZD? (2 replies)
 199. Treda doniesť potvrdenie k RZ ak nastúpil vo februári? (1 replies)
 200. Minimálne mzdové nároky v kolektívnej zmluve (5 replies)
 201. Odvody dochodcu (3 replies)
 202. Je treba niečo špecialne urobiť po spracovaní miezd za december? (3 replies)
 203. Strážnici v nepretržitej prevádzke aký je týždenný pracovný čas (1 replies)
 204. Môže mi zamestnávateľ samovoľne vyplatiť neodpracované hodiny a nútiť ma ich odpracovať? (1 replies)
 205. Osobné prekážky v práci (5 replies)
 206. ako naložiť s peniazmi v depozite (3 replies)
 207. Povinnost zaucit noveho zamestnanca na pracu, ktoru vykonavam (7 replies)
 208. Treba k RZ aj p otvrdenie z UPSVar o rodičovskom príspevku? (4 replies)
 209. Môže si zamestnanec uplatniť NČ na družku, sktorou žije v jednej domácnosti a majú spolu dieťa? (5 replies)
 210. krátenie dovolenky (2 replies)
 211. Navýšenie mzdy o 2 % (2 replies)
 212. Na aky pocet paragrafov ma zamestnanec narok za rok ak zmenil zamestnavatela? (3 replies)
 213. Úmrtie jediného konateľa a spoločníka sro, ako postupovať ďalej? (1 replies)
 214. Podpisanie vyhlasenia na uplatnenie NČZD (3 replies)
 215. Komu mám dať podpísať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania? (1 replies)
 216. MRP K/S personalistika a mzdy (7 replies)
 217. Kratší pracovný čas-nerovnomerne rozvrhnutý (9 replies)
 218. Materské (6 replies)
 219. Mam pol roka DIC, davam po rokoch vypoved v zamestnani - co spravit aby som mala narok na DAVKU v nezamestnanosti? (13 replies)
 220. Preukaz ZŤP (1 replies)
 221. Stravné lístky (18 replies)
 222. Daň pri nepeňažnom príjme a záporná mzda (0 replies)
 223. Osobná asistentka ZŤP popri HPP (2 replies)
 224. Hodiny odpracovane vo sviatok (4 replies)
 225. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti (1 replies)
 226. Mzdový koeficient 3.1.2 - administratívny pracovník VYRIEŠENÉ (4 replies)
 227. narok na platene voľno (5 replies)
 228. Základná finančná kontrola PaM (0 replies)
 229. Príspevok zamestnávateľa na stravu (14 replies)
 230. Materska (4 replies)
 231. Prekročil nadriadený svoje kompetencie v súvislosti s OČR? (5 replies)
 232. Maximálny VZ v soc. poisťovni (0 replies)
 233. výpoveď počas PN (18 replies)
 234. materské 2017 (3 replies)
 235. Ovplyvní dvojdňová hospitalizácia nárok na PN, či materské? (9 replies)
 236. Skončenie PP na dobu určitú a PN. (1 replies)
 237. Rodicovska dovolenka matky a OCR otca - ako to sklbit? (2 replies)
 238. Zamestnanec sa vzdal nároku na stravné lístky - čo to znamená pre zamestnávateľa z hľadiska jeho povinností? (16 replies)
 239. Do akej platovej triedy má byť zaradený školník - kurič? (5 replies)
 240. NČZD na manželku (11 replies)
 241. Osobný spis dohodára učiteľa (0 replies)
 242. Ako sa pise oficialne vymenovanie zamestnanca na konkretnu funkciu? (2 replies)
 243. Ako je to s DoPČ a platením odvodov u zamestnávateľa po odhlásení z ÚP v dôsledku prekročenia hrubej mzdy? (3 replies)
 244. Vypoved zo strany zamestnanca a OCR (2 replies)
 245. Pracovná doba vs. pracovný týždenný fond - čo je správne (4 replies)
 246. Nepretržitá prevádzka na 4 smeny - nepreplatenie DV a sviatkov (19 replies)
 247. Dovolenka počas čerpania materskej dovolenky (5 replies)
 248. Odvody do ZP dochodca. poslanec, člen komisie (2 replies)
 249. Dovolenka_PN - pracovný úraz (2 replies)
 250. Praca na DoPC uvazok 2h/5d a 10h/1d v tyzdni je to iste? (3 replies)