1. nárok na daňový bonus (4 replies)
 2. konateľ a zamestnanec (2 replies)
 3. Uplatnenie nároku za DDS Stabilitu (0 replies)
 4. Krátenie dovolenky z dôvodu PN (23 replies)
 5. studium v Cechach... (1 replies)
 6. Ročné zúčtovanie a absol.prax (0 replies)
 7. výkaz do ZP a kalend.dni (2 replies)
 8. PZ s krat.prac.casom (7 replies)
 9. Príspevok na dovolenku (4 replies)
 10. PREDČASNÝ dôchodok (7 replies)
 11. zdravotné poistenie - (14 replies)
 12. Vymeriavací základ - zdravotné poistenie (29 replies)
 13. životné poistenie-RZD (10 replies)
 14. Náhrada príjmu-ukončenie PP (5 replies)
 15. Pracovný pomer počas poberania RP. (8 replies)
 16. kto je zodpovedný.. (12 replies)
 17. dovolenka-strážnik (4 replies)
 18. Odpočítateľná položka na manželku (3 replies)
 19. aka zmluva? (0 replies)
 20. OČR (7 replies)
 21. RZD a preplatok (4 replies)
 22. 2 x použitá nezdaniteľná časť 7.328.- Sk (12 replies)
 23. Zrazená daň zo SF mimo výplatnej pásky (3 replies)
 24. zivotne poistenie (8 replies)
 25. daňové priznanie (4 replies)
 26. Povinnost zrazat dan (16 replies)
 27. Rodičovská dovolenka (2 replies)
 28. DDP (2 replies)
 29. Mesačný výkaz do Sociálky (1 replies)
 30. Konateľ ako zamestnanec (1 replies)
 31. prikazna zmluva - dan.priznanie (5 replies)
 32. Vrátenie dane (12 replies)
 33. Ukončenie rodičovskej dovolenky - povinnosti (1 replies)
 34. daňové vyrovnanie? (16 replies)
 35. Hlásenie o vyúčtovaní dane. (6 replies)
 36. Zníženie základu dane (3 replies)
 37. ročné zúčtovanie preddavkov a invalid.dôchodok (6 replies)
 38. odvody-živnostník (1 replies)
 39. kedy podávať štatistické výkazy (25 replies)
 40. RZD a DDP (2 replies)
 41. Dohoda o vykonaní práce (13 replies)
 42. DOVP a prihláška FO na Soc. poisťovňu (4 replies)
 43. Vypocet zo SF. (1 replies)
 44. Aké vystaviť potvrdenie ? (10 replies)
 45. paušálne výdavky (20 replies)
 46. DoVP, odmena v EUR (0 replies)
 47. priemerný mesačný zárobok-výpočet (5 replies)
 48. Cudzinec a RZD (11 replies)
 49. Doveryhodnost dokladov k RZD (2 replies)
 50. Registračný list (5 replies)
 51. Otázočka ešte k celod.ošetreniu (3 replies)
 52. Príjem SZČO a ročné zúčtovanie (3 replies)
 53. Zivnost+zamestnanie a odvody do SP a ZP (12 replies)
 54. praca popri rodicovskej dovolenke (1 replies)
 55. Sirotské davky versus DOBPŠ (3 replies)
 56. Výpočet mzdy v ČR (3 replies)
 57. Dohoda a dávka hmotnej núdzi (8 replies)
 58. ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť na manželku (9 replies)
 59. Vyhlásenie (7 replies)
 60. Sluzobna cesta do zahranicia (5 replies)
 61. Mzdy_zhrnutie (2 replies)
 62. neospravedlnená absencia (1 replies)
 63. Sociálny fond - poukážky (2 replies)
 64. Daň z príjmu - nezd.časť na manželku (88 replies)
 65. Mám nárok na materskú? (3 replies)
 66. Ročné zúčtovanie a veľký preplatok (19 replies)
 67. nárok na rodinné prídavky (30 replies)
 68. Ako postupovať po ukončení PP (10 replies)
 69. RZD a príjem z prenájmu (3 replies)
 70. Jednoosobová s.r.o. a mzda - optimalizácia (82 replies)
 71. Alkohol v pracovnej dobe (4 replies)
 72. Materska dovolenka (3 replies)
 73. Hospodárenie DSS a jej výber ? (2 replies)
 74. nedeľa je sviatok? (8 replies)
 75. mzda pre vodičov - príplatok za jazdu v noci (0 replies)
 76. Mam si platit zdrav. a soc. poist ked som na RD? (0 replies)
 77. Vypoved (6 replies)
 78. Dohoda o vykonaní práce (21 replies)
 79. Dočasné pridelenie zamestnanca (2 replies)
 80. Daňový bonus (7 replies)
 81. Súrne poistné (3 replies)
 82. Ročné zúčtovanie dane - zmluva o dielo (9 replies)
 83. RZD (2 replies)
 84. Zamestnanie SZČO (5 replies)
 85. Z akého príjmu sa platia odvody na ZP? (2 replies)
 86. Platené voľno - odvody (2 replies)
 87. Mali ste už taký prípad? (7 replies)
 88. benzin do VZ na ZP? (1 replies)
 89. autori (1 replies)
 90. Sociálny fond (15 replies)
 91. práceneschopnosť a SZČO (9 replies)
 92. Dovolenka (6 replies)
 93. Prepočet sadzieb pri inom týž.čase + ZP (2 replies)
 94. rozviazanie PP zo zdrav. dôvodov (2 replies)
 95. pracovna zmluva na dobu určitu a dovolenka (5 replies)
 96. zvýšenie nároku na dovolenku (16 replies)
 97. nárok na dovolenku-kratší pracovný čas (2 replies)
 98. DoVP a ZP v roku 2006 (3 replies)
 99. doplnkové dôchodkové poistenie.... (17 replies)
 100. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch (3 replies)
 101. Výkazy a oprava za rok 2005 (1 replies)
 102. Pracovný čas- aký je max. na týžden (2 replies)
 103. Zrážková daň (97 replies)
 104. Zahraničný slovák (1 replies)
 105. Danovy bonus na dieta (4 replies)
 106. výpovedná doba a PN (4 replies)
 107. Ročné zúčtovanie-DDP (2 replies)
 108. náhrada za nemoc (7 replies)
 109. Pomerná časť dovolenky? (2 replies)
 110. potvrdenie o brigádnickom príjme (13 replies)
 111. celoplošné zníženie mzdy (38 replies)
 112. rodičovský a zamestnanie (3 replies)
 113. plat zamestnanca (5 replies)
 114. hodnota stravneho listka... (2 replies)
 115. zamestn.vs zivnostnik (6 replies)
 116. Preukázanie nároku na daňový bonus (26 replies)
 117. Ročné zúčtovanie a materska (45 replies)
 118. Tlačivko (1 replies)
 119. DoVP s evidovaným na úrade práce (9 replies)
 120. Dôchodca na dohodu a ročné zúčtovanie (15 replies)
 121. Dovolenka za odpracovane dni (7 replies)
 122. Výpočet zahraničnej pracovnej cesty (5 replies)
 123. Výpočet priemeru (1 replies)
 124. SZČO (1 replies)
 125. prihlásenie dohodára (5 replies)
 126. Mateská (1 replies)
 127. Dohoda popri pracovnej zmluve (2 replies)
 128. Pracovná zmluva na 2 mesiace . (6 replies)
 129. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (1 replies)
 130. Výpočet mzdy -zrážková daň (20 replies)
 131. dohoda o zrazkach - suma prijmu (1 replies)
 132. Výpoveď dohodou počas PN (3 replies)
 133. Odvod do ZP (1 replies)
 134. Nezdan. suma - invalidná manželka (2 replies)
 135. výmer dovolenky-stážnik (0 replies)
 136. manzelka mi len pomaha (28 replies)
 137. Životné poistenie - predĺženie poistného obdobie (2 replies)
 138. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2003 (9 replies)
 139. Pracovný čas (2 replies)
 140. Poistné do ZP z výsluhového dôchodku. (3 replies)
 141. Odvody za január (7 replies)
 142. Ucelove sporenie a uplatnenie (1 replies)
 143. Povinnosti mzdovej účtovníčky v súvislosti s daňami na prelome rokov 2005/2006 (29 replies)
 144. problem v OLYMPE (11 replies)
 145. Chybné rodné číslo zamestnanca (6 replies)
 146. odvody po prerušení živnosti (2 replies)
 147. RD a príspevok zamestnávateľa na DDS (7 replies)
 148. Sankcie a pokuty (6 replies)
 149. VZ do ZP SZČO. (4 replies)
 150. Lekarska prehliadka je danovo uznatelna polozka??? (1 replies)
 151. poistenie do rezervneho fondu (1 replies)
 152. Ročné zúčtovanie preddavkov (1 replies)
 153. doplatok do min.mzdy (7 replies)
 154. www.financnik.sk a starobne poistenie zamestnavatela (13 replies)
 155. Sociálny fond vyplatený v hotovosti (15 replies)
 156. Zdravotné poistenie (24 replies)
 157. materská dovolenka a rocne zuctovanie (1 replies)
 158. Zamestnanec a brigadnik (24 replies)
 159. Pomerná časť dovolenky (11 replies)
 160. Priemerný počet zamestnancov (5 replies)
 161. Vypocet priemer. evid.poctu zamestnancov (13 replies)
 162. Výpoveď po skončení RD (7 replies)
 163. Ukonč.PP výpoveďou zo strany zamestnanca (3 replies)
 164. Ročné zúčtovanie a neplatené voľno (2 replies)
 165. Zamestnanci a nápoje (5 replies)
 166. Prepusteny zamestnanec na HPP z CR a rocne zuctovanie (0 replies)
 167. Denny student VS a pracovny pomer (13 replies)
 168. Zdrovotné poistenie zahraničného spoločníka (0 replies)
 169. schodok a daňové vyrovnanie (4 replies)
 170. Invalidný dôchodca - Nezd. časť (3 replies)
 171. DDP - nezdaniteľná časť (18 replies)
 172. ZPS, povinny podiel (0 replies)
 173. Ukončenie PP (9 replies)
 174. Vyhlásenie o dani (1 replies)
 175. Zdravotné poistenie (2 replies)
 176. odpustenie penálov (13 replies)
 177. Splnomocnenie (5 replies)
 178. Zdravotne poistenie - doplatok (1 replies)
 179. Fond prac. casu (1 replies)
 180. statisticky urad (11 replies)
 181. nerovnomerné rozvrhnutie prac. času a dovolenka (2 replies)
 182. Poberateľ ID a min. VZ (1 replies)
 183. konateľ, dieťa a ZP (2 replies)
 184. tvorba socialneho fondu (42 replies)
 185. Mzdy - do záväzkov? (5 replies)
 186. Čo všetko musím..? (6 replies)
 187. zrážková daň (9 replies)
 188. zdravotne poistenie pri dohode o brigadnickej praci studentov (8 replies)
 189. Priplatky (8 replies)
 190. Životné poistenie a ročné zučtovanie dane (5 replies)
 191. Matka starajúca sa o dieťa do 6 rokov a ZP (8 replies)
 192. Príspevok na DDS v nákladoch zamestnávateľa (7 replies)
 193. ako dať výpoveď??? (32 replies)
 194. zrážková daň- konštantný symbol (11 replies)
 195. ako získať nevyplatenú mzdu?????? (8 replies)
 196. Zdravotné poistenie a SF od 1.1.06 (4 replies)
 197. DVP,DoBSP,mzda (0 replies)
 198. zps (1 replies)
 199. autoskola a ochrana udajov (0 replies)
 200. Zamestanec v rozvodovom konaní (22 replies)
 201. POKYNY pre zamestnancov (33 replies)
 202. Spôsobilosť osoby mladšej ako 18 rokov (0 replies)
 203. DDP a ročné zúčtovanie dane (28 replies)
 204. Mám urobiť ročné zúčtovanie?! (25 replies)
 205. Preddavky do ZP počas PN (4 replies)
 206. Doplnkove dôchodkove sporenie (5 replies)
 207. mzda (2 replies)
 208. Povinný odvod za ZP (3 replies)
 209. potvrdenie o ošetrení (7 replies)
 210. zamestnanec+SZČO (15 replies)
 211. Stravne pre vodicov. (2 replies)
 212. Vlastný príjem manželky a PN (7 replies)
 213. SZČO a pracov.pomer (3 replies)
 214. Brigádnik (4 replies)
 215. Nárok na dovolenku. (15 replies)
 216. Preddavok na zdravotné poistenie. (2 replies)
 217. plná krátená zmluva (1 replies)
 218. Ochranná lehota (7 replies)
 219. OPchranná lehota (1 replies)
 220. Vyúčtovanie CP (3 replies)
 221. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z PFO-uplat.nároku na nezd.časť ZD (2 replies)
 222. Študent a ročné zučtovanie dane (1 replies)
 223. Práca bez zmluvy (24 replies)
 224. Roč.zúčt.preddavkov-dôchodca-vdova (3 replies)
 225. Súbežné pracovné pomery (3 replies)
 226. Ročné zúčtovanie preddavkov (5 replies)
 227. Krátenie dovolenky - je to správne? (41 replies)
 228. Prosím o odpoveď na konkrétny prípad (2 replies)
 229. Materská dovolenka a daňové priznanie (6 replies)
 230. Cerpanie dovolenky pri zruseni firmy. (3 replies)
 231. Ročné hlásenie - závislá činnosť - DU (12 replies)
 232. dohody a ročné zúčtovanie (25 replies)
 233. Registračný plán, registračný poriadok (1 replies)
 234. SP a ZP zamestnanci (1 replies)
 235. odvody a invalidita SZČO (4 replies)
 236. Rodíčovský príspevok a zamestnanie (1 replies)
 237. Rodíčovský príspevok a materská dovolenka (18 replies)
 238. Potvrdenie o príjmoch FO (1 replies)
 239. úrazové poistenie (1 replies)
 240. DBPŠ A ZP v roku 2006 (10 replies)
 241. SZČO na Slovensku a súčasne zamestnaný v Čechách (2 replies)
 242. Odvody do ZP (5 replies)
 243. Nárok na daňový bonus (3 replies)
 244. výpoveď, práca v zahraničí (10 replies)
 245. Materská a práca (22 replies)
 246. Mzda za rok 2006 - výpočet. (2 replies)
 247. Dochodca a DP (1 replies)
 248. zacinam (2 replies)
 249. Slobodne povolanie - Co si mam platit v SP? (2 replies)
 250. vyhlasenie k dani z prijmov zo ZČ - kedy a preco? (10 replies)