1. Zmluva o zapožičaní zamestnancov (2 replies)
 2. Ročné zúčtovanie - dodatočný odpočet (8 replies)
 3. Preradenie zamestnankyne - tehotenstvo (0 replies)
 4. neplatenie odvodov do ZP (3 replies)
 5. potvrdenie o príjme (6 replies)
 6. Dohoda o brigadnickej praci studentov (1 replies)
 7. Materská dovolenka (6 replies)
 8. Tlačivo na ročné zúčtovanie poistného (0 replies)
 9. Osobná asistencia (1 replies)
 10. Vyučtovanie ZP (9 replies)
 11. Usmernenie k DDP (1 replies)
 12. Vlastný príjem - hmotná núdza (1 replies)
 13. Pravdepodobný zárobok (§ 134 Zákonníka práce) (0 replies)
 14. Rocne zuctovanie do ZP (14 replies)
 15. zdravotné poistenie a neplatené voľno (5 replies)
 16. pomoc-kontrola Hlasenia (2 replies)
 17. Diety (3 replies)
 18. Pracovný úraz? (11 replies)
 19. Vyslaní zamestnanci (6 replies)
 20. Hlásenie a nerobenie RZD (1 replies)
 21. Výpis z daňového priznania pre Soc.poisťovňu (81 replies)
 22. danovy bonus (5 replies)
 23. Výpoveď daná zamestnancom (5 replies)
 24. materská a preplatok dane (3 replies)
 25. DDP SZČO keď odovzdala ŽL a zamestnala sa (8 replies)
 26. dohody a bonzovanie (3 replies)
 27. Darovanie 2% podľa zák.§50 (1 replies)
 28. mzdy+odvody+nasledne povinnosti (22 replies)
 29. Potvrdenie o príjme a kolonka o príspevku na DDP (1 replies)
 30. VZ - zdravotná poisťovna (3 replies)
 31. žiadosti (3 replies)
 32. Dokladovanie potvrdeni (2 replies)
 33. Hlásenie a RZD (20 replies)
 34. Odpočet na daňovníka (12 replies)
 35. Dohoda o BPŠ a ZP (10 replies)
 36. Hlásenie o vyúčtovaní dane (9 replies)
 37. Zuctovanie preddavkov ZP (3 replies)
 38. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (§ 134 Zákonníka práce) (0 replies)
 39. DDP a výška odvodu zamestnanca (1 replies)
 40. Ročné zúčtovanie dane (11 replies)
 41. Zdravotné poistenie a štúdium v USA (2 replies)
 42. evidovaný nezamestnaný a ročné zúčtovanie (4 replies)
 43. Invalidný dôchodok (1 replies)
 44. Odvody - zamestnanie + zivnost (12 replies)
 45. Daň.bonus-trvalé bydlisko (4 replies)
 46. zamestnanec zarábal v zahranicí (0 replies)
 47. Nezamestnaná po rodičovskej dovolenke (2 replies)
 48. dohoda este nevykonana (1 replies)
 49. dohoda (8 replies)
 50. Ročne zučtovanie-SU TU NEZROVNALOSTI (4 replies)
 51. Zamestnanec ID a KPČ (2 replies)
 52. Nezdanitelna cast na manzelku (3 replies)
 53. Odhlásenie zo ZP (2 replies)
 54. Zmluva pre dôchodcu (1 replies)
 55. Vym.základ do zdr.poisťovni (4 replies)
 56. PN!!! (2 replies)
 57. Má nárok na 25 dní dovolenky? (37 replies)
 58. ročné zúčtovanie teraz (17 replies)
 59. Trvaly PP a vedlajsi PP (8 replies)
 60. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU (1 replies)
 61. Daňový bonus v Hlásení (5 replies)
 62. danovy bonus/mzdy (15 replies)
 63. Polovičný úväzok a zdravotná poisťovňa (5 replies)
 64. Príplatky za sobotu,nedeľu (5 replies)
 65. dohodari, zákon 428/2002 (6 replies)
 66. vyplnenie daň.priznanie "A" (1 replies)
 67. SZČO a odvody (2 replies)
 68. poplatok z omeškania-úrok z omeškania (7 replies)
 69. Odvody- surne naozaj :-( (26 replies)
 70. Má otec dieťaťa nárok na materskú? (10 replies)
 71. zamestnanec na TPP a jeho odchod za prácou do zahraničia (0 replies)
 72. Práca na lodi (7 replies)
 73. PN (9 replies)
 74. Mzdový list pre Dohodárov. (3 replies)
 75. Daňový bonus. (3 replies)
 76. Ukončenie pracovného pomeru (2 replies)
 77. odvody (2 replies)
 78. Postup (1 replies)
 79. nezdanitelna polozka (4 replies)
 80. Súrne - Ročné zúčtovanie - opatrovateľský (6 replies)
 81. aký typ pracovného pomeru zvoliť? (4 replies)
 82. zamestnanie živnostníka (1 replies)
 83. Zrušenie prac.pomeru dohodou (12 replies)
 84. PN po ukončení pracovného pomeru (4 replies)
 85. náhrada ušlej mzdy (7 replies)
 86. Mandátna zmluva (2 replies)
 87. Oprava platieb do sociálnej poisťovne (2 replies)
 88. Práca nadčas (14 replies)
 89. Príplatok za nadčas v sobotu,nedeľu (3 replies)
 90. doplatok do min. mzdy (1 replies)
 91. Potvrdenie o zdanitelnom prijme (3 replies)
 92. vymeriavací základ pre dôchodok (0 replies)
 93. SZCO-PN- odvody do poistovni (0 replies)
 94. Materská dovolenka ku koncu r 2006 (1 replies)
 95. cestovné náhrady (1 replies)
 96. Personálna agenda (3 replies)
 97. Úhrn zúčtovaných a vypl. príjmov a príspevok DDP od organizácie (2 replies)
 98. Odmena počas PN-ky (4 replies)
 99. Nárok na dovolenku (6 replies)
 100. Dovolenkový priemer (2 replies)
 101. Odvody do SP - platiť či nie? (4 replies)
 102. prerušenie štúdia a daňový bonus (7 replies)
 103. Ešte raz ročné zúčtovanie (1 replies)
 104. Sociálny fond a DoVP (2 replies)
 105. Odvody do sociálnej poisťovňe (0 replies)
 106. Môže zamestnávateľ dať dovolenku aj cez víkend (3 replies)
 107. Odvody z nižšej ako minimálnej mzdy (1 replies)
 108. Zdravotná poisťovňa - potvr. zo zahraničia (0 replies)
 109. Odvody invalidného dôchodcu,ktorý nadobudol dôchodcovký vek (1 replies)
 110. Práca nezamestnaného (1 replies)
 111. Hlásenie o vyúčt. dane a úhrne príjmov.... (1 replies)
 112. Výpoveď - dovolenka (9 replies)
 113. platba poistného za SZČO (1 replies)
 114. exekúcia (1 replies)
 115. Ročná odmena (6 replies)
 116. Zdravotné poistenie - preddavky SZČO (5 replies)
 117. Podpísaná PZ - nechcem tam vôbec nastúpiť (7 replies)
 118. pracovná zmluva (5 replies)
 119. Zdravotné poistenie - vymeriavací základ SZČO (68 replies)
 120. Penále Všeobecná zdravotná poisť. (17 replies)
 121. Daňový bonus počas PN (3 replies)
 122. rodicovsky prispevok a navrat do prace (12 replies)
 123. ESTE RAZ ROCNE ZUCTOVANIE (3 replies)
 124. Danove priznanie (7 replies)
 125. daňová úľava pre postihnuté dieťa (5 replies)
 126. Práca na území SR (6 replies)
 127. mzdy a ostatne (2 replies)
 128. Ošetrovné a poistné SZČO. (2 replies)
 129. Pridavky na dieta (4 replies)
 130. ročné zúčtovanie dane+predčasný dôchodok (2 replies)
 131. danovy bonus (13 replies)
 132. odpočítateľná položka - skončený študent (1 replies)
 133. Danove priznanie-praca v CR (1 replies)
 134. rodinne pridavky (16 replies)
 135. Pracovná pohotovosť (1 replies)
 136. zmluva pracovná (4 replies)
 137. Dôchodca a skrátený pracovný úväzok (0 replies)
 138. odvody zamestnávateľ (5 replies)
 139. Odhlásenie zamestnávateľa zo SZP (9 replies)
 140. krátenie mzdy (9 replies)
 141. problém s dátumom na potvrdení k ročnému zúčtovaniu (1 replies)
 142. Dohodári-mesačné prihlasovanie do Soc.P. (215 replies)
 143. Priepustka a ošetrenie u lekára (8 replies)
 144. náhrada mzdy za dovolenky a jej zaokrúhľovanie (2 replies)
 145. mzdová agenda (12 replies)
 146. Tehotná a prac. zmluva na dobu určitú (7 replies)
 147. príspevky zo soc. fondu (5 replies)
 148. 20-ročný nezamestnaný a druhý pilier (22 replies)
 149. doplnkové dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie (2 replies)
 150. výpoveď (7 replies)
 151. rocne zuctovanie u dohodara (7 replies)
 152. Prehľad a hlásenie (2 replies)
 153. Ročné zúčt. preddavkov na daň - hlásenie... (2 replies)
 154. Výpoveď a nepriznaná mzda (20 replies)
 155. predčasný starobný dôchodok - aké potvrdenie pre zamestnanca? (8 replies)
 156. počet kal. dní v mesačnom výkaze do SP (1 replies)
 157. Zdravotné poistenie - štát (2 replies)
 158. Ako si pomôcť pri PN vyšším vymer.základom? (6 replies)
 159. ročné zúčtovanie predd. na daň (1 replies)
 160. Opakovanie PNky pre sústavne vyplacanie náhrady príjmu? (15 replies)
 161. minimalna mzda (2 replies)
 162. Zdravotné poistenie - podiely na zisku (1 replies)
 163. dane (6 replies)
 164. DÚ - daňové exekučné konanie (2 replies)
 165. Dôchodca - príjem do 43 968 (27 replies)
 166. potvrdenie o poberaní nem. dávok (3 replies)
 167. RZD a 2% (4 replies)
 168. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 169. DDS a SZČO (6 replies)
 170. zrazený preddavok (0 replies)
 171. platenie odvodov (2 replies)
 172. vratenie dane , student VS (4 replies)
 173. SZČO a stravné (2 replies)
 174. daňový bonus a čiastoč. invalidný dôchodca (1 replies)
 175. SZCO len 4 mesiace/2005 + Sprostr.SDS + odvody (1 replies)
 176. dańový bonus po x-krát (5 replies)
 177. odpočitateľné položky (12 replies)
 178. počet lístkov (25 replies)
 179. Sociálny fond (3 replies)
 180. mzdove naklady (6 replies)
 181. odvody SZCO + HPP (5 replies)
 182. doplnkové dôchodkové poistenie (25 replies)
 183. roč.záčtovanie-nevypl.mzda (2 replies)
 184. opäť bonus (1 replies)
 185. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 186. materská-rodičovská-povinnosti (2 replies)
 187. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste a pracovné voľno (11 replies)
 188. K Dohode o vykonaní práce (7 replies)
 189. priplatok za nocnu pracu (3 replies)
 190. DOHODA a odvody (1 replies)
 191. Zdravotné poistenie - zvýhodnenie podnikajúcich dôchodcov a študentov (24 replies)
 192. výška materského (3 replies)
 193. RZD (2 replies)
 194. živnostník a sociálna poistovňa (50 replies)
 195. SZCO - a PN (4 replies)
 196. KEDY NAJNESKOR DONIESŤ PN? (3 replies)
 197. Dohoda o vykonaní práce (16 replies)
 198. Zamestnávatel UP (3 replies)
 199. Odvody do SP aj z dohôd?!? (1 replies)
 200. Fond pracovného času (17 replies)
 201. Dôchodca a RZD (4 replies)
 202. daňový bonus a pracovný pomer študenta (5 replies)
 203. Zahraničie (0 replies)
 204. vypoved-koniec starosti ? (5 replies)
 205. Výpoveď dohodou (40 replies)
 206. Povinna prestavka v praci? (24 replies)
 207. Vysoká škola - potvrdenie (8 replies)
 208. Výplata mzdy v EUR (1 replies)
 209. Výpočet odvodov po PN (13 replies)
 210. Prémiové ukazovatele (13 replies)
 211. Kratší PČ - doplatok min.mzdy (4 replies)
 212. mzdový list r.2006 (6 replies)
 213. prispevky na dlhodobo nezamestanych (2 replies)
 214. Ukončenie PP a odvody (1 replies)
 215. Zabezpečenie stravy (23 replies)
 216. Uplatnenie daň.bonusu (13 replies)
 217. Dôchodok a odpočítateľná suma na daňovníka (4 replies)
 218. ročné zúčtovanie - presun zamestnancov (8 replies)
 219. Sociálne poistenie a práca v zahraničí (1 replies)
 220. Doplatok do minimálnej mzdy (15 replies)
 221. tlačivo Vyhlasenie (3 replies)
 222. Odvody studenta do ZP (16 replies)
 223. Predčasný starobný dôchodok (34 replies)
 224. DDP a odvody (11 replies)
 225. Odchod do dôchodku (3 replies)
 226. Odstupenie od uzatvorenej PZ (4 replies)
 227. Mzda a odvody pri 1/2-úväzku (11 replies)
 228. Pokuta za ZŤP (21 replies)
 229. Odhlásenie zo ZP (4 replies)
 230. vyúčtovanie (3 replies)
 231. Výška dovolenky (7 replies)
 232. Originálne tlačivo na daňový úrad - Áno alebo Nie? (14 replies)
 233. výp.doba a prekážka na strane zamestnávateľa (2 replies)
 234. Ročné zúčtovanie ZP (9 replies)
 235. práca v ČR (0 replies)
 236. Socialny fond (2 replies)
 237. majitelia s.r.o. - mesačný plat (3 replies)
 238. osobná asistencia (43 replies)
 239. skončenie PP §60 (1 replies)
 240. Odvody na ZP do 100 Sk (1 replies)
 241. Živnostník a zamestnanec v jednom... (1 replies)
 242. PN v tehotenstve (2 replies)
 243. vrátenie PvN u dôchodcu (3 replies)
 244. Finančný dar a jeho zdanenie (1 replies)
 245. Ročné zúčtovanie ZP (19 replies)
 246. .............. (1 replies)
 247. hlásenie (12 replies)
 248. Prechod zamestnancov (2 replies)
 249. Hranice povinnej ucasti SZCO na SP od danoveho r. 1999 (6 replies)
 250. Ročné zúčtovanie (2 replies)