1. Nárok na daňový bonus (3 replies)
 2. výpoveď, práca v zahraničí (10 replies)
 3. Materská a práca (22 replies)
 4. Mzda za rok 2006 - výpočet. (2 replies)
 5. Dochodca a DP (1 replies)
 6. zacinam (2 replies)
 7. Slobodne povolanie - Co si mam platit v SP? (2 replies)
 8. vyhlasenie k dani z prijmov zo ZČ - kedy a preco? (10 replies)
 9. Roč.zúčt.preddavkov do zdr.poisťovne. (9 replies)
 10. SZČO-invalid (5 replies)
 11. Dôchodca na TPP a vyhlásenie (17 replies)
 12. ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 13. Výberové konanie (3 replies)
 14. Dočasné pridelenie §58 (3 replies)
 15. ELDP (3 replies)
 16. pracovná zmluva (27 replies)
 17. nadčas (6 replies)
 18. Príplatok za sviatky (2 replies)
 19. SZČO-daňový bunus-minim.zdan.príjem (11 replies)
 20. odvody zo živnosti (popri zamestnaní) (1 replies)
 21. pracovná zmluva (0 replies)
 22. OČR - Žiadosť o ošetrovné II. (11 replies)
 23. Odpočitateľná položka (6 replies)
 24. nezdaniteľná časť - invalidný dôchodca (3 replies)
 25. Daňový bonus (5 replies)
 26. vymeriavaci základ (8 replies)
 27. Kto mi pradí (17 replies)
 28. Je v súlade so zákonom ak, ... (3 replies)
 29. Prémia - zrazenie spätne (1 replies)
 30. Rodičovské materské a nezdaniteľná časť (1 replies)
 31. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (16 replies)
 32. PN (2 replies)
 33. Vymeriavaci základ do ZP-člen štatut.org. (1 replies)
 34. Neplatené voľno (2 replies)
 35. doplnkové dôchodkové sporenie (9 replies)
 36. Rozviazanie PP s dohodarom (5 replies)
 37. Hlasenie (1 replies)
 38. mzdové nároky (0 replies)
 39. prekážky v práci - pohreb (2 replies)
 40. dovolenka (11 replies)
 41. výsluhový dôchodok po manželovi (0 replies)
 42. Funkčný plat (2 replies)
 43. príspevok zo SF (12 replies)
 44. Nárok na dovolenku u viacerých zamestnávateľov (10 replies)
 45. RZ poistného na zdravotné poistenie (0 replies)
 46. Stravné (6 replies)
 47. Lekarske ošetrenie (18 replies)
 48. Prac.zmluva na zastupovanie počas MD (9 replies)
 49. Prehľad zrazených preddavkov (15 replies)
 50. Dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 51. Neplatene volno (26 replies)
 52. Zosobnenie pokuty z DU (2 replies)
 53. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť (1 replies)
 54. Socialny fond (17 replies)
 55. Registrácia zamestnanca (2 replies)
 56. Registrácia zamestnanca (3 replies)
 57. Materská a príjem (1 replies)
 58. Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-PRACOVNÁ ZMLUVA_DOHODY (3 replies)
 59. zdravotné poistenie - odvod zo zisku po zdanení (4 replies)
 60. Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-SZČO_SPOL_KON_ČŠO (7 replies)
 61. Zdravotný preukaz-platnosť (1 replies)
 62. konateľka na MD (0 replies)
 63. mzda (2 replies)
 64. diety za zahranicnu sluzobnu cestu (9 replies)
 65. Oprava ročného zúčtovania dane za r.2004 (1 replies)
 66. Akceptačný list (23 replies)
 67. TPP-poberateľ starobného dôchodku (16 replies)
 68. čo so zamestnancom? (4 replies)
 69. Odpočítateľná položka-životná poistka (9 replies)
 70. patenty a licencie (0 replies)
 71. Zlepšovateľské hnutie (0 replies)
 72. SZCO + pracovny pomer v zahranici - odvody (0 replies)
 73. Predčasný dôcodok (4 replies)
 74. Spracovanie miezd (7 replies)
 75. Odpracované hodiny (2 replies)
 76. Predcasne skoncenie MD (3 replies)
 77. Neplatené volno (1 replies)
 78. zivnost & sirotsky dochodok (2 replies)
 79. DVP a hmotná zodpovednosť (10 replies)
 80. Odpočitateľná položka na manželku (50 replies)
 81. Celodenná starostlivosť o dieťa do 6 rokov (2 replies)
 82. rodičovská dovolenka a ZP, SP (10 replies)
 83. "Nepomenovaná" zmluva podla §51 Občianskeho zákonníka (16 replies)
 84. Ešte k Dohode o vykonaní práce (6 replies)
 85. Zákony pre prácu mzdovej účtovníčky (11 replies)
 86. Doplnkové dôchodkové poistenie (4 replies)
 87. nárok na podporu v nezamestnanosti (122 replies)
 88. zaciatky (4 replies)
 89. PN a nemocenské poistenie (3 replies)
 90. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane - tlačivo (5 replies)
 91. Interni zamestnanci a prikazna zmluva (2 replies)
 92. tehotná manželka (7 replies)
 93. Dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 94. Hlásenie PN za zdravotné poisťovne (17 replies)
 95. čo ďalej.... (1 replies)
 96. Výpoveď dohodou (17 replies)
 97. Ročné zúčtovanie poistného (3 replies)
 98. Zahraničná prac.zmluva (1 replies)
 99. DoVP-prihlásený v SP ale nemá Dohodu (0 replies)
 100. Prepočet predčasného SD (3 replies)
 101. RP a výška zárobku na DoVP (6 replies)
 102. Odchod na predčasný starobný dôchodok (3 replies)
 103. Odstupné (1 replies)
 104. Nárok na dovolenku (2 replies)
 105. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP (3 replies)
 106. Ukončenie PN (2 replies)
 107. žiadosť o ročné zúčtovanie dane (5 replies)
 108. Nezdaniteľná časť na daňovníka (2 replies)
 109. Rizikové pracoviská (7 replies)
 110. Ukončenie strednej školy-bonus (27 replies)
 111. Postup pri ročnom zúčtovaní dane - závislá činnosť (8 replies)
 112. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde ... tlačivo ? (15 replies)
 113. výkazy mailom do ddp Crédit suisse (11 replies)
 114. Výpoveď zamestnávateľa . (26 replies)
 115. Vymeriavací základ (1 replies)
 116. dohoda (3 replies)
 117. odchodne/odstupne opat (12 replies)
 118. výplata pre koordinátora na VPP (2 replies)
 119. Preplatok z ročn. zúčtovania pre jedného zamest. v januári a pre ostatných v marci (5 replies)
 120. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde-termín (21 replies)
 121. odvody - student (0 replies)
 122. Príplatok za popoludňajšiu smenu (2 replies)
 123. Dovolenka - § 102 ZP (6 replies)
 124. priemerny hodinový zárobok - výpočet (9 replies)
 125. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 126. rocny priemer (0 replies)
 127. Číslo účtu (2 replies)
 128. Odvody na ZP a pobyt v zahranicí (0 replies)
 129. socialna p. vykazy (6 replies)
 130. Maximalny VZ? (6 replies)
 131. RZD (1 replies)
 132. Odvody poistného (51 replies)
 133. Dohody a odvod dane (5 replies)
 134. Dohoda a PN (8 replies)
 135. Zaokrúhľovanie - Potvrdenie o zdan.mzde (3 replies)
 136. Prepočet VZ na SP a PN (9 replies)
 137. vyššie odvody do ZP (2 replies)
 138. SZCO odvody (ak ma aj dividendy z s.r.o) (0 replies)
 139. Poukážka na rehab. pobyt (0 replies)
 140. Zrušenie predajne - zmena pracoviska (1 replies)
 141. prieme pre dovolenku a priemer pre nemoc (6 replies)
 142. Výpočet priemerného hodinového zárobku (2 replies)
 143. Výpočet mzdy (1 replies)
 144. koeficient minim.mzdy (22 replies)
 145. mzda pri výkone inej práce (0 replies)
 146. rocne zuctovanie a materska (7 replies)
 147. výpoveď § 72 (1 replies)
 148. priemerný hodinový zárobok (26 replies)
 149. Dovolenka (0 replies)
 150. nezdaniteľná čiastka (5 replies)
 151. Neplatené voľno a dovolenka (3 replies)
 152. cestovne nahrady (13 replies)
 153. Zdravotné poistenie-poplatok z omeškania-rok 1995 (1 replies)
 154. Čerpanie sociálneho fondu v PÚ (4 replies)
 155. Vymahanie mzdy od byvaleho zamestnavatela (6 replies)
 156. Náhrada príjmu a náhrada mzdy (5 replies)
 157. Študent a príkazná zmluva (9 replies)
 158. Najčastejšie otázky - mzdy a personalistika (68 replies)
 159. vypoved zamestnanca AKO? (12 replies)
 160. stravné lístky (2 replies)
 161. ošetrovanie člena rodiny starým rodičom (1 replies)
 162. Povinný odvod za nezam zdr. postihnutého (2 replies)
 163. vypoved zamestnancom (46 replies)
 164. Spolupracujuca osoba (6 replies)
 165. Minimálna mzda pri kratšom pracovnom čase (3 replies)
 166. výpočet odvodov (1 replies)
 167. Práca počas RD (2 replies)
 168. Zdravotné poistenie (6 replies)
 169. ELDZ (30 replies)
 170. Preplatenie dovolenky. (0 replies)
 171. Dovolenka učiteľky (2 replies)
 172. Dávky v nezamestnanosti (5 replies)
 173. prerusený rodičovský príspevok? (6 replies)
 174. DVP a dodatok (1 replies)
 175. potvrdenie pre konateľa-spoločníka (0 replies)
 176. Zmena pracovného času (4 replies)
 177. Európske preukazy zdravotného poistenia (0 replies)
 178. stravné lístky (14 replies)
 179. registrácia firmy do apolla (3 replies)
 180. Mladistvý zamestnanec a odvody (7 replies)
 181. zmena podmienok PZ smernicou (5 replies)
 182. Ako evidovať záväzky? (5 replies)
 183. Daňový bonus - pestún (2 replies)
 184. odvody (2 replies)
 185. Odvody počas PN - SZČO (2 replies)
 186. odvody (8 replies)
 187. Dôchodca-odvody (1 replies)
 188. Socialny fond (5 replies)
 189. 11.5 hod. pracovný čas (4 replies)
 190. Neoprávnené preplatenie dovolenky (17 replies)
 191. odvody do sociálnej poisťovne (3 replies)
 192. Dovolenka (1 replies)
 193. Výpočet čistej mzdy (4 replies)
 194. Ruší sa znížená sadzba o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa? (11 replies)
 195. Zmena náhrad stravného pri prac. cestách (2 replies)
 196. Stravné lístky - zrážky (38 replies)
 197. Nevyčerpaná dovolenka (21 replies)
 198. PN - ako na to (10 replies)
 199. GASTRO LISTKKY (22 replies)
 200. Vyplatenie odmeny v 12.mesiaci (0 replies)
 201. Nezdaniteľná časť ... (1 replies)
 202. ročné zúčtovanie dane u dôchodcu (7 replies)
 203. Nové nezdaniteľné časti (2 replies)
 204. Dovolenka (3 replies)
 205. prihlásiť znova? (6 replies)
 206. výplata v zime (0 replies)
 207. Student VS a odvody (2 replies)
 208. Ročné zúčtovanie dane - nezdaniteľná časť (23 replies)
 209. info (13 replies)
 210. Registrácia platiteľa (4 replies)
 211. preplatenie dovol.pri odchode na matersku (7 replies)
 212. Odvody do Soc.poisťovne (4 replies)
 213. Gastrolístky predaj (32 replies)
 214. Ročné zúčtovanie ZP - časové rozlíšenie - audit (2 replies)
 215. Študent (3 replies)
 216. Výpoveď - odstupné (1 replies)
 217. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné zúčtovanie preddavkov dane (440 replies)
 218. Výkaz do VŠZP v el. podobe (4 replies)
 219. Ešte raz PN (2 replies)
 220. Daňové priznanie (3 replies)
 221. odvody po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 222. OČR (84 replies)
 223. Minimálne mzdové nároky (61 replies)
 224. evidenčný list (3 replies)
 225. Nezdaniteľná časť na manželku (6 replies)
 226. Odstupné a preplatenie dovolenky (13 replies)
 227. Hrubý príjem (5 replies)
 228. ZP- hromadné hlásenie o poistencoch (6 replies)
 229. PN a materska... (2 replies)
 230. vyhlasenie k zdaneniu prijmov zo ZC (7 replies)
 231. Prečerpanie dovolenky (13 replies)
 232. Ivalidný dôchodca (24 replies)
 233. Soc.fond-príspevok na dopravu (2 replies)
 234. smenova praca (7 replies)
 235. MRP SOFTWARE (3 replies)
 236. Sociálny fond (3 replies)
 237. Danove priznanie+odvody (2 replies)
 238. Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZP (2 replies)
 239. štatistika P 2-04 (4 replies)
 240. Úhrada do 31.1.06??? (9 replies)
 241. Invalidita a ZP (14 replies)
 242. Pokuty z Daňového úradu (14 replies)
 243. oboznámenie (6 replies)
 244. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov (1 replies)
 245. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov (2 replies)
 246. dôchodca a ZP (6 replies)
 247. Tvorba SF (1 replies)
 248. Prémie v nákladnej doprave (1 replies)
 249. PN-ky a administratíva (16 replies)
 250. Odmeny konateľov a odvody (2 replies)