1. spoločník,konateľ -zamestnancom (4 replies)
 2. Ročne zučtovanie ZP (4 replies)
 3. ešte k pracovnej zmluve (5 replies)
 4. Dohoda za porušenie prac. disciplíny (2 replies)
 5. Záznam o porušení prac.disciplíny (8 replies)
 6. dva pracovné pomery (7 replies)
 7. Dohoda o zrážke zo mzdy - stravné (1 replies)
 8. Rozdiel 4 dni-dovolenka alebo náhradné voľno?? (9 replies)
 9. Ročné zúčtovanie a minimálny vymeriavací základ (9 replies)
 10. rodičovský príspevok a práca (7 replies)
 11. štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch (1 replies)
 12. Ukončenie PP dohodou a problémy s vyplatením mzdy a nevyčerpanej dovolenky (1 replies)
 13. mesačná mzda a doplatok do minimálnej mzdy (5 replies)
 14. dodatočná žiadosť o daňový bonus (5 replies)
 15. Stravne - pozadu?? (2 replies)
 16. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO (2 replies)
 17. PN - pomóooooc prosíííím! (10 replies)
 18. ročné zúčtovanie a brigádnik (1 replies)
 19. Výpoveď daná zamestnancom (3 replies)
 20. výpoveď (5 replies)
 21. stvrtročný prehľad a preplatok (5 replies)
 22. Nesprávny zápočet (5 replies)
 23. dohody - odvody a zdaňovanie (roky 2000-2005) (4 replies)
 24. Dohodár s podpísaným vyhlásením a nulový 1/4 prehľad (2 replies)
 25. PN a výkaz do Soc.poisťovne (3 replies)
 26. PN dlhsia ako 1mesiac (11 replies)
 27. ročné zúčtovanie na zdr. poistenie (732 replies)
 28. súrne- nezdaniteľná časť (21 replies)
 29. Dohoda so zamestnancom (3 replies)
 30. nahrada prijmu (2 replies)
 31. Zdravotne poistenie (4 replies)
 32. Ročné zúčt.zdrav.poistného (18 replies)
 33. Skrátený pracovný čas (16 replies)
 34. Novela zakon o soc.poisteni (0 replies)
 35. prechod zamestnanca z jednej firmy do druhej (9 replies)
 36. žiadosti do zamestnania (4 replies)
 37. Exekúcie (2 replies)
 38. Aký spôsob náhrady? (10 replies)
 39. náhrada mzdy nevyčerpaná dovol odvody (2 replies)
 40. SZČO a sociálna poisťovňa (22 replies)
 41. Ukončenie prac. pomeru počas PN (13 replies)
 42. Súrne - skončenie PP - ako???? (9 replies)
 43. Ročné zúčtovanie zdrav.poist. za zamestnanca ešte raz (0 replies)
 44. Sociálna poisťovňa - oznámenie OKEČ - úrazové poistenie (104 replies)
 45. Valorizácia miezd (2 replies)
 46. žiadateľ o predč.star.dôchodok a odvody (1 replies)
 47. Preplatok na dani (11 replies)
 48. ODVODY (3 replies)
 49. ročné zúčtovanie zdravotného ZP (29 replies)
 50. Odvody do poist. (2 replies)
 51. Vrátenie odstupného (7 replies)
 52. 1/4-ročný Prehľad a preplatky na dani (3 replies)
 53. PN (10 replies)
 54. Zápočtový list (7 replies)
 55. Ročné zúčtovanie ZP - konateľ (0 replies)
 56. Nulový prehľad a preplatok z RZ (2 replies)
 57. Pracovná zmluva na pružný pracovný čas (4 replies)
 58. Neuspokojivé pracovné výsledky (3 replies)
 59. Poskytovanie údajov (4 replies)
 60. Zvýšenie mzdy (2 replies)
 61. vedúca funkcia a dôchodkový vek (9 replies)
 62. Poskytnutie pôžičky zamestnancovi (1 replies)
 63. Výpovedná doba a odstupné (27 replies)
 64. skrátený PP - papierovačky (6 replies)
 65. Ročné zúčtovanie ZP - min. základ (11 replies)
 66. Zamestnanie cudzincov (1 replies)
 67. dvojmesacná výpovedná lehota (13 replies)
 68. HPP - polovičný úväzok - nárok na Daňový bonus ?? (5 replies)
 69. Prerušenie PP (10 replies)
 70. Vstupná lekárska prehliadka (14 replies)
 71. Vrátenie dane (6 replies)
 72. Hlásenie o vyúčtovaní dane... (5 replies)
 73. dohoda o vykonaní práce (24 replies)
 74. zamestnanec zbavavený svojprávnosti (5 replies)
 75. Cudzinec z Ukrajiny (1 replies)
 76. Výplatný lístok - vzor (0 replies)
 77. Zahraničný cestovný príkaz (65 replies)
 78. Výpoveď (3 replies)
 79. Vyplatenie nemocenského (6 replies)
 80. Máme toho málo na práci? (3 replies)
 81. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky (6 replies)
 82. Výkazy do ZP počas materskej dovolenky (0 replies)
 83. II.pilier Credit suisse (10 replies)
 84. brigada (2 replies)
 85. PN zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa (8 replies)
 86. Ročné zúčtovanie poistného - doklad o výške príjmu (9 replies)
 87. Invalidita a potvrdenie (0 replies)
 88. Úrazové poistenie - stavebná činnosť (2 replies)
 89. gastro (5 replies)
 90. Platenie sviatku u skrátených úväzkoch (1 replies)
 91. Predčasný dôchodok ešte raz (49 replies)
 92. Nočná práca (6 replies)
 93. Ročné zúčtovanie u ZŤP (3 replies)
 94. Dochádzka zamestnanca (14 replies)
 95. Narodenie dietata a prispevky (2 replies)
 96. úmrtie zamestnanca (6 replies)
 97. SZCO, ktory bol sucasne zamestnany v CR, robi rocne zuctovanie ZP? (2 replies)
 98. dátum výpovede (11 replies)
 99. Rovnaká mzda (7 replies)
 100. praca v CZ aj SK (2 replies)
 101. Odvody za preplatenú minuloročnú dovolenku (1 replies)
 102. Pohľadávka voči zamestnancovi (4 replies)
 103. Zamestnanec na predcasnom dochodku (4 replies)
 104. Zamestnanec nesúhlasí so zmenou PZ (13 replies)
 105. Pracovna cesta (3 replies)
 106. PN cely mesiac (1 replies)
 107. Elektronické zasielanie výkazov (3 replies)
 108. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C (4 replies)
 109. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B (529 replies)
 110. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklady TYP A (16 replies)
 111. Odvody do SP pocas PN, ale som SZCO aj zamestnanec (4 replies)
 112. Dovolenka (27 replies)
 113. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (1 replies)
 114. Nevyplatenie mzdy (9 replies)
 115. ako spravne vyrátať VZ? (12 replies)
 116. Stravovanie v zahraničí (14 replies)
 117. potvrdenie o vyske prijmu (1 replies)
 118. Zápočet rokov (48 replies)
 119. Hlavný kontrolór obce (40 replies)
 120. Zrážky zo mzdy (3 replies)
 121. Prezamestnanie (2 replies)
 122. povinnosti mzdára (začiatočníka) spojené s výpočtom miezd (9 replies)
 123. vedenie krúžku - odmena (9 replies)
 124. Ročné zúčtovanie zdrav. poist. (13 replies)
 125. zrážky - exekúcia (6 replies)
 126. VZ (35 replies)
 127. rizikové pracovisko (18 replies)
 128. Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov (2 replies)
 129. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 130. Maly alebo velky zavod? (15 replies)
 131. Výpis z daňového priznania (6 replies)
 132. exekučný príkaz (1 replies)
 133. MVZ na soc.poistenie v 2004 (2 replies)
 134. prispevok na pracovné ošatenie (11 replies)
 135. Dôchodok z mladosti (4 replies)
 136. FO-Nezamestnanost & Dohoda o vykonani prace (2 replies)
 137. absencia (31 replies)
 138. čiastočný invalid (0 replies)
 139. Mzda za nadčas (3 replies)
 140. materské - ako ju dosiahnut co najvyssiu (8 replies)
 141. vypoved (1 replies)
 142. Zrážková daň - príjem do 5000,- Sk (32 replies)
 143. Doklad o príjme a preddavkoch na ZP (1 replies)
 144. Čiastočne invalidný ZC-skončenie PP (2 replies)
 145. ktorý § ktorého zákona?? (3 replies)
 146. Prevzatie výplatných pások (13 replies)
 147. exekúcia z DoVP (10 replies)
 148. II.pilier dôchodkového sporenia (19 replies)
 149. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, vyhláška MZ SR (1 replies)
 150. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív pomocných (0 replies)
 151. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív ročného zúčtovania (79 replies)
 152. Dohoda o vykonaní práce u študenta VŠ (8 replies)
 153. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, aktuálne informácie (0 replies)
 154. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, postup zamestnávateľa (41 replies)
 155. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal viac zamestnaní (59 replies)
 156. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie (0 replies)
 157. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj samoplatiteľ (0 replies)
 158. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal príjmy podľa § 13 ods.5 (0 replies)
 159. Zákl.hod.mzda vs týždenný prac.čas. (5 replies)
 160. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO (151 replies)
 161. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO (393 replies)
 162. Povinné odvody po 18-tom roku. (7 replies)
 163. nárok na dovolenku pri nerovnom.prac.čase (1 replies)
 164. Roč. zúčtovanie preddavkov do ZP. (1 replies)
 165. Min.hranica pre platbu poistného. (1 replies)
 166. Elektronické posielanie dokladov (28 replies)
 167. DOPŠ (9 replies)
 168. príplatok (3 replies)
 169. dohoda o UPP pocas skus.doby (2 replies)
 170. Štvrťročný prehľad (74 replies)
 171. Absencia (3 replies)
 172. preplatenie dovolenky (35 replies)
 173. Platené voľno podľa ZP (11 replies)
 174. Veľkonočná nedeľa (23 replies)
 175. bonus - otec (2 replies)
 176. Zdravotné poistenie pre znalcov a tlmočníkov (2 replies)
 177. Odpustenie penále + ZP (0 replies)
 178. Výpočet hodín, ktoré je pracovník povinný za mesiac odpracovať (4 replies)
 179. odvody (1 replies)
 180. preplatok na socialnej poistovni a vratka? (2 replies)
 181. živnosť a odvody ZP a SP (16 replies)
 182. dohoda o hmotnej zodpovednosti na DoVP (13 replies)
 183. Súdny výkon rozhodnutia (3 replies)
 184. PN - náhrada príjmu (1 replies)
 185. Rozvrhnutie pracovného času a dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (83 replies)
 186. Zamestnanec počas prerušenia štúdia (3 replies)
 187. Prilohy k tlacivu na 2% (16 replies)
 188. Rodinné prídavky (2 replies)
 189. Prac.zmluva na dobu určitú (2 replies)
 190. Odpočinok, čerpanie RD... (1 replies)
 191. Výpoveď zamestnancovi - odstupné ??? (8 replies)
 192. k dohode a zrušenie (1 replies)
 193. vypocet PN (4 replies)
 194. Príkaz na začatie exekúcie (3 replies)
 195. Mzdové účtovníctvo - odvolanie z funkcie (1 replies)
 196. Účtovanie kalkulovanej ceny stravného (2 replies)
 197. prikazná zmluva - náhodilá činnosť (1 replies)
 198. Tvorba SF (11 replies)
 199. PN (4 replies)
 200. odvody dobrovoľne nezamestnaného (11 replies)
 201. Dva pracovné pomery a max. VZ (9 replies)
 202. Stravné lístky pri 12 hod. smenách (2 replies)
 203. sociálna poisťovňa - kontrola (56 replies)
 204. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť (1 replies)
 205. Ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 206. Ročné zúčtovanie dane. (7 replies)
 207. Pracovný čas-nepretržitá prev. (0 replies)
 208. Sofer bez vodicskeho preukazu (1 replies)
 209. Pracovná zmluva. (2 replies)
 210. exekučný príkaz (40 replies)
 211. Odvody do ZP a SP - 2.pracovný pomer (3 replies)
 212. Žiadosť o vyplatenie daňového bonu z DÚ (6 replies)
 213. RZ ZP (7 replies)
 214. Potvrdenie o zraz.preddavkoch a zrážkový príjem do 5 tis. (17 replies)
 215. Neplatenie odvodov zamestnávateľom. (5 replies)
 216. preplatenie dovolenky (8 replies)
 217. zamestnanec-podiely zo zisku (25 replies)
 218. výpovedný dôvod (2 replies)
 219. poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu (17 replies)
 220. Platenie odvodov popri zamestnaní (5 replies)
 221. Odmena konateľa (1 replies)
 222. Návšteva u lekára - náhrada príjmu (91 replies)
 223. Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú (§ 48 Zákonníka práce) (0 replies)
 224. Nezdaniteľná časť....poradíte? (3 replies)
 225. zdravotne poistenie (2 replies)
 226. Dvojité zdanenie ? (4 replies)
 227. Ako kontrolovať prácu účtovníčky (40 replies)
 228. ako na to... (2 replies)
 229. Zamestnávanie dôchodcu (13 replies)
 230. Výsluh. dôchodca-zamestnanec-odvody (1 replies)
 231. ELDP - súrne (4 replies)
 232. čo všetko na SP (13 replies)
 233. dôchodca a podpora (1 replies)
 234. Pracovná zmluva + DoVP a odvody do ZP (25 replies)
 235. úmrtie zamestnávateľa (4 replies)
 236. DIČ (6 replies)
 237. DOVP v českých korunách (3 replies)
 238. Q prehlad (2 replies)
 239. Preplatok dane-zamestnanec a daňový úrad (6 replies)
 240. Miesto výkonu práce (7 replies)
 241. minimalna mzda mesacna/hodinova ? (23 replies)
 242. mzda v cudzej mene (0 replies)
 243. SZČO sučasne zamestnanec - ?odvody? (17 replies)
 244. ošetrovanie člena rodiny (25 replies)
 245. Zrážková daň (33 replies)
 246. Platiteľ ZP pri výsluhovom dôchodku (1 replies)
 247. PRIJEM Z MANDATNEJ ZMLUVY A ODVODY (4 replies)
 248. 2 dni dovolenky (1 replies)
 249. Mzda pri PN (2 replies)
 250. Výpomoc SZČO (19 replies)