1. vypoved zamestnanca AKO? (12 replies)
 2. stravné lístky (2 replies)
 3. ošetrovanie člena rodiny starým rodičom (1 replies)
 4. Povinný odvod za nezam zdr. postihnutého (2 replies)
 5. vypoved zamestnancom (46 replies)
 6. Spolupracujuca osoba (6 replies)
 7. Minimálna mzda pri kratšom pracovnom čase (3 replies)
 8. výpočet odvodov (1 replies)
 9. Práca počas RD (2 replies)
 10. Zdravotné poistenie (6 replies)
 11. ELDZ (30 replies)
 12. Preplatenie dovolenky. (0 replies)
 13. Dovolenka učiteľky (2 replies)
 14. Dávky v nezamestnanosti (5 replies)
 15. prerusený rodičovský príspevok? (6 replies)
 16. DVP a dodatok (1 replies)
 17. potvrdenie pre konateľa-spoločníka (0 replies)
 18. Zmena pracovného času (4 replies)
 19. Európske preukazy zdravotného poistenia (0 replies)
 20. stravné lístky (14 replies)
 21. registrácia firmy do apolla (3 replies)
 22. Mladistvý zamestnanec a odvody (7 replies)
 23. zmena podmienok PZ smernicou (5 replies)
 24. Ako evidovať záväzky? (5 replies)
 25. Daňový bonus - pestún (2 replies)
 26. odvody (2 replies)
 27. Odvody počas PN - SZČO (2 replies)
 28. odvody (8 replies)
 29. Dôchodca-odvody (1 replies)
 30. Socialny fond (5 replies)
 31. 11.5 hod. pracovný čas (4 replies)
 32. Neoprávnené preplatenie dovolenky (17 replies)
 33. odvody do sociálnej poisťovne (3 replies)
 34. Dovolenka (1 replies)
 35. Výpočet čistej mzdy (4 replies)
 36. Ruší sa znížená sadzba o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa? (11 replies)
 37. Zmena náhrad stravného pri prac. cestách (2 replies)
 38. Stravné lístky - zrážky (38 replies)
 39. Nevyčerpaná dovolenka (21 replies)
 40. PN - ako na to (10 replies)
 41. GASTRO LISTKKY (22 replies)
 42. Vyplatenie odmeny v 12.mesiaci (0 replies)
 43. Nezdaniteľná časť ... (1 replies)
 44. ročné zúčtovanie dane u dôchodcu (7 replies)
 45. Nové nezdaniteľné časti (2 replies)
 46. Dovolenka (3 replies)
 47. prihlásiť znova? (6 replies)
 48. výplata v zime (0 replies)
 49. Student VS a odvody (2 replies)
 50. Ročné zúčtovanie dane - nezdaniteľná časť (23 replies)
 51. info (13 replies)
 52. Registrácia platiteľa (4 replies)
 53. preplatenie dovol.pri odchode na matersku (7 replies)
 54. Odvody do Soc.poisťovne (4 replies)
 55. Gastrolístky predaj (32 replies)
 56. Ročné zúčtovanie ZP - časové rozlíšenie - audit (2 replies)
 57. Študent (3 replies)
 58. Výpoveď - odstupné (1 replies)
 59. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné zúčtovanie preddavkov dane (440 replies)
 60. Výkaz do VŠZP v el. podobe (4 replies)
 61. Ešte raz PN (2 replies)
 62. Daňové priznanie (3 replies)
 63. odvody po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 64. OČR (84 replies)
 65. Minimálne mzdové nároky (61 replies)
 66. evidenčný list (3 replies)
 67. Nezdaniteľná časť na manželku (6 replies)
 68. Odstupné a preplatenie dovolenky (13 replies)
 69. Hrubý príjem (5 replies)
 70. ZP- hromadné hlásenie o poistencoch (6 replies)
 71. PN a materska... (2 replies)
 72. vyhlasenie k zdaneniu prijmov zo ZC (7 replies)
 73. Prečerpanie dovolenky (13 replies)
 74. Ivalidný dôchodca (24 replies)
 75. Soc.fond-príspevok na dopravu (2 replies)
 76. smenova praca (7 replies)
 77. MRP SOFTWARE (3 replies)
 78. Sociálny fond (3 replies)
 79. Danove priznanie+odvody (2 replies)
 80. Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZP (2 replies)
 81. štatistika P 2-04 (4 replies)
 82. Úhrada do 31.1.06??? (9 replies)
 83. Invalidita a ZP (14 replies)
 84. Pokuty z Daňového úradu (14 replies)
 85. oboznámenie (6 replies)
 86. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov (1 replies)
 87. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov (2 replies)
 88. dôchodca a ZP (6 replies)
 89. Tvorba SF (1 replies)
 90. Prémie v nákladnej doprave (1 replies)
 91. PN-ky a administratíva (16 replies)
 92. Odmeny konateľov a odvody (2 replies)
 93. mzda osobného šoféra (4 replies)
 94. ZP a príkazná zmluva (27 replies)
 95. Odvody SZČO-SP od 1.7.2006 (24 replies)
 96. Dovolenka (6 replies)
 97. Zaokrúhľovanie časovej mzdy. (6 replies)
 98. Výpočet PN (10 replies)
 99. stravné SZČO (0 replies)
 100. Cash flow,suvaha ,vykaz ziskov a strat (2 replies)
 101. stravovanie SZČO (14 replies)
 102. podiel na zisku spoločníka a vplyv na zdravot.poistenie (1 replies)
 103. Roč.zúčt.dane a ukončenie živnosti (3 replies)
 104. ZP dohodára-dôchodcu (53 replies)
 105. Ročná závierka s p.Polákovou (6 replies)
 106. Hlásenie do ZP a SP pri DPN (8 replies)
 107. Evidencia prac. času dohodárov (4 replies)
 108. ODCHODNÉ (10 replies)
 109. odchod zamestnanca do inval.dôchodku po dlhodobej PN (23 replies)
 110. Ucty pre dan zo zavislej cinnosti (2 replies)
 111. skušobná doba- ukončeniePP (3 replies)
 112. Výpočet priemerného platu (12 replies)
 113. Odvody SZČO-ZP (31 replies)
 114. termin odvodov (1 replies)
 115. živnostník-remeselník a odvody do soc.poit. (6 replies)
 116. Vianočné poukážky (14 replies)
 117. Vymeriavací základ (2 replies)
 118. Výpoveď (51 replies)
 119. Predavačka na 2 hodiny (2 replies)
 120. príspevky zo sociálneho fondu zamestnávateľa (4 replies)
 121. Čísla účtov do ZP (9 replies)
 122. Poistenie zodpovednosti za škodu (5 replies)
 123. Dochádzka. (26 replies)
 124. neoznámenie ukončenia dohody o vykonaní práce (33 replies)
 125. Mzda za pohotovosť cez dovolenku (1 replies)
 126. nekale praktiky? (14 replies)
 127. Minimalna mzda v rokoch 1999 - 2003 (4 replies)
 128. rodicovska dovolenka a DVP (79 replies)
 129. práca na skrátený pracovný čas (1 replies)
 130. Občan ČR ako spoločník s.r.o. (1 replies)
 131. odpočet na manžela (2 replies)
 132. Študent a daňové priznanie (17 replies)
 133. Predčasný SD & pracovný pomer? (19 replies)
 134. PN počas výpovednej lehoty (10 replies)
 135. tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane na rok 2005 (4 replies)
 136. Zníženie základu dane za manžela (57 replies)
 137. Materská a dovolenka (41 replies)
 138. SDP a práca popri poberaní rod.príspevku. (0 replies)
 139. pracovná zmluva - mzdové podmienky a pracovný čas (5 replies)
 140. odpočet 0,5% na každe dieťa (19 replies)
 141. dohoda o vykonaní práce - zdaňovanie (1 replies)
 142. osobná asistencia z pohľadu zdravotného poistenia (3 replies)
 143. register platiteľov poistného na zdravotné poistenie (1 replies)
 144. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (1 replies)
 145. Kedy vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie? (41 replies)
 146. Odvody (19 replies)
 147. vzor dohody o vyplatení odstupného (3 replies)
 148. zmena zdravotnej poisťovne - zasielanie odvodov (3 replies)
 149. dohoda o hmotnej zodpovednosti pre vodičov (2 replies)
 150. dátum zmeny výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka (2 replies)
 151. Ako financne ohodnotit....? (10 replies)
 152. ošetrenie zamestnanca 4 dni po sebe (2 replies)
 153. dátum na oznámení o skončení pracovného pomeru (6 replies)
 154. aký lekár je oprávnený vydať potvrdenie o návšteve lekára? (1 replies)
 155. Práca a materská (7 replies)
 156. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch (32 replies)
 157. Legislativne zmeny 2006 (15 replies)
 158. Rizikové pracoviská (6 replies)
 159. nárok na vdovský dôchodok (2 replies)
 160. Mzda § 49 (6 replies)
 161. kratší pracovný čas a nárok na dovolenku (6 replies)
 162. cestovné náhrady a nárok na stravovanie (4 replies)
 163. prenos zostatku dovolenky do ďalšieho roka (6 replies)
 164. celozávodná dovolenka alebo neplatené voľno - ako posúdiť? (27 replies)
 165. práca na zahraničnom zastupiteľskom úrade - právna norma akého štátu? (0 replies)
 166. ukončenie rodičovskej dovolenky a zmena zamestnávateľa (1 replies)
 167. neplatná vypoveď - zlý paragraf (12 replies)
 168. Automobil vo vzťahu k DPH - teoretické východiská (3 replies)
 169. SZČO a výpočet preddavkov na zdravotné poistenie (17 replies)
 170. rodičovská dovolenka a opatrovateľský príspevok (1 replies)
 171. trvajúca rodičovská dovolenka a ukončenie pracovného pomeru (6 replies)
 172. kontrola na daň zo závislej činnosti - aké dokumenty predložiť? (7 replies)
 173. nezdaniteľné minimum (32 replies)
 174. nepostihnuteľná čiastka - aká výška? (7 replies)
 175. ukončenie pracovného pomeru - doklady pre zamestnanca (15 replies)
 176. RD a zmeny zakona o soc. poisteni (2 replies)
 177. apollo (1 replies)
 178. Prihlaška zamestnanca do SZP (3 replies)
 179. Pracovna zmluva umoznujuca pracu aj doma (16 replies)
 180. inšpektorát práce (4 replies)
 181. Dohodár na prácu do zahraničia (1 replies)
 182. Čo je čo??? (3 replies)
 183. DDP-zamestnávateľ a odvod do ZP (3 replies)
 184. Materská dovolenka ano alebo nie (12 replies)
 185. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (4 replies)
 186. zrážky zo mzdy, exekúcie (2 replies)
 187. pracovný čas prevádzky (8 replies)
 188. nárok na dovolenku a odchod na materskú dovolenku (13 replies)
 189. Krátenie mzdy (2 replies)
 190. Dôchodca a preddavky na ZP (3 replies)
 191. Odvody-dôchodca (1 replies)
 192. Zdravotné poistenie - dobr.nezam.osoba v roku 2006 (2 replies)
 193. Aj odstupne aj odchodne ? (9 replies)
 194. Aký pracový pomer zvoliť? (2 replies)
 195. Daň vyberaná zrážkou (91 replies)
 196. Doba určitá a problémy (5 replies)
 197. Ešte raz učni (4 replies)
 198. Výpočet ZP (2 replies)
 199. stravné lístky (1 replies)
 200. Nezdan.časť základu dane - DDS (156 replies)
 201. zamestnanec (cuzdinec) - odvody (1 replies)
 202. Zdravotné prehliadky (26 replies)
 203. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti (26 replies)
 204. aky druh pracovneho pomeru??? (6 replies)
 205. žiadosť o materské (1 replies)
 206. zamestnanec - daňový bonus (5 replies)
 207. KOĽKOKRÁT DOBA URČITÁ? (3 replies)
 208. Nárok na odstupné ??? (7 replies)
 209. odvody spolocnikov v.o.s. (0 replies)
 210. uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (3 replies)
 211. Obdobie prázdnin (5 replies)
 212. Zdaňovanie prísp. zo SF (4 replies)
 213. zdravotné poistenie (6 replies)
 214. II.PILIER (3 replies)
 215. účtovník-zamestnanec a práca na ním zakúpenom programe (12 replies)
 216. Zápočtový list pre občana EÚ (7 replies)
 217. PN- Hromadné oznámenie ? Poslať aj pri vzniku aj ukončení? (45 replies)
 218. MD a krátenie dovolenky (11 replies)
 219. sobota/nedela (4 replies)
 220. Pokuta z daňového úradu (11 replies)
 221. Výpočet PN (3 replies)
 222. Študent spoločník s.r.o (2 replies)
 223. SZČO a PN (7 replies)
 224. ODVODY ZACINAJUCEHO SZČO NA 2006 (1 replies)
 225. nemoc.poistenie dobrovolné (5 replies)
 226. prosim o pomoc (7 replies)
 227. polovicny uvazok - co s tym vsetko suvisi? (16 replies)
 228. Materská dovolenka (7 replies)
 229. prosim o pomoc (2 replies)
 230. ? (7 replies)
 231. výsluhový dochodok (6 replies)
 232. Príspevok z NÚP a odvody do SP (17 replies)
 233. Predčasný dôchodok. (2 replies)
 234. ZDRAVOTNE POISTENIE - PODVOD?! (4 replies)
 235. rocne zuctovanie zdr.poist./neusetrim nic? (16 replies)
 236. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov (43 replies)
 237. Exekúcie (15 replies)
 238. Rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 239. Povinnosť nahlásiť zmenu mena (2 replies)
 240. rodičovský príspevok (4 replies)
 241. ALKOHOL + PN + NV (21 replies)
 242. Ochranná lehota (21 replies)
 243. Nástup po MD (5 replies)
 244. vyslanie cloveka na pracu do zahranicia (5 replies)
 245. daňovy bonus (64 replies)
 246. Prac.zmluva na dobu určitú (2 replies)
 247. ELDP (0 replies)
 248. Príkazná zmluva a cestovné náhrady. (10 replies)
 249. Výpoveď daná zamestnancom (2 replies)
 250. Dodatok k pracovnej zmluve (4 replies)