1. denny student, reg. DIC, brigada (4 replies)
 2. nekratenie predcasneho starobneho dochodku (2 replies)
 3. ukoncenie pracovneho pomeru (5 replies)
 4. zúčtovanie (7 replies)
 5. ochrana osobných údajov - internet (1 replies)
 6. ročné zúčtovanie - ako skontrolovať správnosť výpočtu? (4 replies)
 7. Nástup na materskú (11 replies)
 8. Potvrdenie o ZaVP (2 replies)
 9. mzdy, odvody a evidencia záväzkov (8 replies)
 10. Dôchodok (1 replies)
 11. Návrat po RD (1 replies)
 12. dôchodca - nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (6 replies)
 13. Odvody SP (0 replies)
 14. Prečerpaná dovolenka (7 replies)
 15. Daňový bonus v ČR (12 replies)
 16. potvrdenie na účely nemocenských dávok - ako vypísať? (1 replies)
 17. náhrada mzdy - účasť na pohrebe (5 replies)
 18. Zmena výpočtu PN (4 replies)
 19. daňový bonus a ročné zúčtovanie (4 replies)
 20. PP + materska + RZ (2 replies)
 21. výška nezdaniteľnej časti na rok 2005 u absolventa VŠ (3 replies)
 22. nezdaniteľná časť na manželku - doloženie sobášneho listu (8 replies)
 23. Zahraničné cestovné príkazy - vyúčtovanie (6 replies)
 24. výplatný termín (2 replies)
 25. DVZ pre ND pre úkolových robotníkov (1 replies)
 26. hlásenie PN do zdrav.poisťovne (14 replies)
 27. študent a zdravotné poistenie (2 replies)
 28. uplatnenie manželky (7 replies)
 29. Mimopracovný úraz (19 replies)
 30. Vyplácanie ošetrovného (6 replies)
 31. evidencia uzatvorených dohôd o vykonaní práce (5 replies)
 32. Nezdaniteľná časť, hlavná a vedľajší prac.pomer (2 replies)
 33. Výpoveď (3 replies)
 34. brigadnik u zivnostnika (11 replies)
 35. zdravot. poistenie a preddavky (4 replies)
 36. výkaz do SP? (9 replies)
 37. čiastočný invalid (52 replies)
 38. pracovná zmluva na dobu určitú a práceneschopnosť (5 replies)
 39. výpis z daňového priznania SZČO pre zdravotnú poisťovňu (7 replies)
 40. ročné zúčtovanie dane - nedoplatok do 100,- Sk (53 replies)
 41. dohoda o vykonaní práce - dodatok o zmene výšky odmeny (6 replies)
 42. ročné zúčtovanie dane - doklad o nevyplatení príjmu (2 replies)
 43. Zúčtovanie danie + materská (4 replies)
 44. materské a rodičovský príspevok - kto vypláca? (3 replies)
 45. Odpočet na daň a daňový bonus (2 replies)
 46. nahlásenie OČR - sled krokov (4 replies)
 47. pomoc (2 replies)
 48. Tesco poukážky - nepeňažný príjem ako zdaniť? (22 replies)
 49. maximálny denný vymeriavací základ pri PN (4 replies)
 50. ZP študent+ TPP (3 replies)
 51. nezdaniteľná časť v ročnom zúčtovaní (87 936) - uplatniť celú? (7 replies)
 52. Aký príjem SZČO na platenie soc. a zdrav. odvodov? (51 replies)
 53. ošetrovné - vyplácanie po 11tom dni (16 replies)
 54. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (3 replies)
 55. práca v zahraničí, mzda na Slovensku (6 replies)
 56. Zrážková daň (234 replies)
 57. výpoveď zo strany zamestnanca - platnosť výpovede a odstupné (9 replies)
 58. znovuobsadenie zrušeného pracovného miesta (2 replies)
 59. Výpoveď!!!! (8 replies)
 60. správne zaúčtovanie mzd. nákladov (17 replies)
 61. Zápočet rokov po ukončení prac. pomeru (0 replies)
 62. hlásenia o vyučtovaní dane a materská dovolenka (5 replies)
 63. SZČO+TPP - stanovenie výšky materského (1 replies)
 64. preplatenie dovolenky zamestnankyni na materskej dovolenke (2 replies)
 65. oprava vypočítaných dovolenkových priemerov (7 replies)
 66. pracovné miesto a materská dovolenka (15 replies)
 67. SZČO - práceneschopnosť, materská dovolenka a odvody (3 replies)
 68. odstupné a daň (1 replies)
 69. povinnosti mzdovej účtovníčky (5 replies)
 70. Predčasný odchod do dôchodku (2 replies)
 71. pracovná zmluva a pravidlá pre zamestnancov (1 replies)
 72. vrátené poistné zo ZP (6 replies)
 73. Mzdy za 12/05 vyplatené v 01/06 - kam založiť? (5 replies)
 74. chyba v ročnom zúčtovaní dane (10 replies)
 75. pracovný úraz a následná choroba z povolania (2 replies)
 76. Odvody SZČO (3 replies)
 77. odčitatelna položka (2 replies)
 78. Odpočítateľná položka po smrti (15 replies)
 79. registračný líst fyzickej osoby a dôvod prerušenia (18 replies)
 80. Limit príspevku na dopravu zamestnanca do zamestnania (1 replies)
 81. karát (0 replies)
 82. preplatenie dovolenky (17 replies)
 83. Poistné konateľa a ročné zúčtovanie dane (7 replies)
 84. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku (8 replies)
 85. PN a nárok na dovolenku (2 replies)
 86. Advokat + odvody do SP (3 replies)
 87. RZD (14 replies)
 88. predĺženie prac.zmluvy (10 replies)
 89. Prehľad o odpracovanej dobe - tlačivo (6 replies)
 90. Doba určitá, pridelenie zamestnca, odstupné (13 replies)
 91. Manželia v rozv. konaní a bonus (5 replies)
 92. Zdokladovanie RP. (3 replies)
 93. DP, RP a zamestnannec. (1 replies)
 94. PN a RZD (2 replies)
 95. register sporiteľov starobného dôchodkového sporenia (4 replies)
 96. Zrážková daň (8 replies)
 97. Finančný príspevok na stravovanie a odvody (3 replies)
 98. materská dovolenka - nárok na dovolenku (13 replies)
 99. začiatočnik (2 replies)
 100. nárok na daňový bonus (14 replies)
 101. Vlastný príjem manžela a kompenzačný príspevok (2 replies)
 102. dodatočné DP a jeho vplyv na výšku odvodov ZP a SP (9 replies)
 103. Opravný výkaz do sociálnej poistovne za 01/2006 (4 replies)
 104. študentka a zdravotné poistenie (5 replies)
 105. hlásenie o vyúčtovaní dane a daňové priznanie (12 replies)
 106. RZ (1 replies)
 107. opravný mesačný výkaz do sociálnej poisťovne (1 replies)
 108. Nová zamestnankyňa po materskej (16 replies)
 109. Pracovný čas na pracovnej ceste (34 replies)
 110. Nástup na rodičovskú dovolenku - nahlásenie do SP (11 replies)
 111. Náhrada cestovného pri kratšom pracovnom čase (5 replies)
 112. Dobrovoľne NP (1 replies)
 113. Vymáhanie nevyplatenej mzdy (6 replies)
 114. opravny vykaz (5 replies)
 115. 2- smenna prevadzka (1 replies)
 116. Cestovné náhrady pre dohodára (3 replies)
 117. Životná poistka - údaje na potvrdení (10 replies)
 118. Odvody do SP za rok 2003 (5 replies)
 119. Dohodári - pracovný čas (1 replies)
 120. dohody - dôchodcovia (54 replies)
 121. sviatky-fixna mzda (14 replies)
 122. Nadčas a absencia (1 replies)
 123. Priemerný hodinový zárobok (6 replies)
 124. Zamestnanec Invalidný dôchodca a RZD (1 replies)
 125. SZCO (1 replies)
 126. Daňový bonus za rok 2004 (1 replies)
 127. Daňový bonus za rok 2004 (2 replies)
 128. ELDP (7 replies)
 129. Životná poistka (4 replies)
 130. Potvrdenie (3 replies)
 131. Nočný príplatok (3 replies)
 132. Držanie pracovného miesta (14 replies)
 133. staranie sa o dieta (1 replies)
 134. dobrovoľ.NP (1 replies)
 135. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane (25 replies)
 136. Ohlasovacia povinnosť. (18 replies)
 137. Odvod (1 replies)
 138. Pracovné voľno s náhradou mzdy - vyhľadanie nového miesta pred skončením prac. pomeru (1 replies)
 139. odpocitatelna polozka na manzela a garancny fond (1 replies)
 140. Priemer na dovolenku aj z odmien? (4 replies)
 141. zrušenie zamestnávateľa - odstupné (3 replies)
 142. dohoda a TPP u jedného zamestnávateľa (9 replies)
 143. Zmluva - spracovanie miezd - ako na to? (11 replies)
 144. DDP zam-ca (3 replies)
 145. začiatočník (6 replies)
 146. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN (14 replies)
 147. Garančné poistenie aj za dohodárov?! (1 replies)
 148. Daňové priznanie k dani zo ZČ (6 replies)
 149. minimálna mzda (4 replies)
 150. Tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 151. odpočet na manželku (15 replies)
 152. Materska dovolenka - "osamela poistenkyna" (8 replies)
 153. vypovedna lehota a PN (0 replies)
 154. nárok na daňový bonus (4 replies)
 155. konateľ a zamestnanec (2 replies)
 156. Uplatnenie nároku za DDS Stabilitu (0 replies)
 157. Krátenie dovolenky z dôvodu PN (23 replies)
 158. studium v Cechach... (1 replies)
 159. Ročné zúčtovanie a absol.prax (0 replies)
 160. výkaz do ZP a kalend.dni (2 replies)
 161. PZ s krat.prac.casom (7 replies)
 162. Príspevok na dovolenku (4 replies)
 163. PREDČASNÝ dôchodok (7 replies)
 164. zdravotné poistenie - (14 replies)
 165. Vymeriavací základ - zdravotné poistenie (29 replies)
 166. životné poistenie-RZD (10 replies)
 167. Náhrada príjmu-ukončenie PP (5 replies)
 168. Pracovný pomer počas poberania RP. (8 replies)
 169. kto je zodpovedný.. (12 replies)
 170. dovolenka-strážnik (4 replies)
 171. Odpočítateľná položka na manželku (3 replies)
 172. aka zmluva? (0 replies)
 173. OČR (7 replies)
 174. RZD a preplatok (4 replies)
 175. 2 x použitá nezdaniteľná časť 7.328.- Sk (12 replies)
 176. Zrazená daň zo SF mimo výplatnej pásky (3 replies)
 177. zivotne poistenie (8 replies)
 178. daňové priznanie (4 replies)
 179. Povinnost zrazat dan (16 replies)
 180. Rodičovská dovolenka (2 replies)
 181. DDP (2 replies)
 182. Mesačný výkaz do Sociálky (1 replies)
 183. Konateľ ako zamestnanec (1 replies)
 184. prikazna zmluva - dan.priznanie (5 replies)
 185. Vrátenie dane (12 replies)
 186. Ukončenie rodičovskej dovolenky - povinnosti (1 replies)
 187. daňové vyrovnanie? (16 replies)
 188. Hlásenie o vyúčtovaní dane. (6 replies)
 189. Zníženie základu dane (3 replies)
 190. ročné zúčtovanie preddavkov a invalid.dôchodok (6 replies)
 191. odvody-živnostník (1 replies)
 192. kedy podávať štatistické výkazy (25 replies)
 193. RZD a DDP (2 replies)
 194. Dohoda o vykonaní práce (13 replies)
 195. DOVP a prihláška FO na Soc. poisťovňu (4 replies)
 196. Vypocet zo SF. (1 replies)
 197. Aké vystaviť potvrdenie ? (10 replies)
 198. paušálne výdavky (20 replies)
 199. DoVP, odmena v EUR (0 replies)
 200. priemerný mesačný zárobok-výpočet (5 replies)
 201. Cudzinec a RZD (11 replies)
 202. Doveryhodnost dokladov k RZD (2 replies)
 203. Registračný list (5 replies)
 204. Otázočka ešte k celod.ošetreniu (3 replies)
 205. Príjem SZČO a ročné zúčtovanie (3 replies)
 206. Zivnost+zamestnanie a odvody do SP a ZP (12 replies)
 207. praca popri rodicovskej dovolenke (1 replies)
 208. Sirotské davky versus DOBPŠ (3 replies)
 209. Výpočet mzdy v ČR (3 replies)
 210. Dohoda a dávka hmotnej núdzi (8 replies)
 211. ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť na manželku (9 replies)
 212. Vyhlásenie (7 replies)
 213. Sluzobna cesta do zahranicia (5 replies)
 214. Mzdy_zhrnutie (2 replies)
 215. neospravedlnená absencia (1 replies)
 216. Sociálny fond - poukážky (2 replies)
 217. Daň z príjmu - nezd.časť na manželku (88 replies)
 218. Mám nárok na materskú? (3 replies)
 219. Ročné zúčtovanie a veľký preplatok (19 replies)
 220. nárok na rodinné prídavky (30 replies)
 221. Ako postupovať po ukončení PP (10 replies)
 222. RZD a príjem z prenájmu (3 replies)
 223. Jednoosobová s.r.o. a mzda - optimalizácia (82 replies)
 224. Alkohol v pracovnej dobe (4 replies)
 225. Materska dovolenka (3 replies)
 226. Hospodárenie DSS a jej výber ? (2 replies)
 227. nedeľa je sviatok? (8 replies)
 228. mzda pre vodičov - príplatok za jazdu v noci (0 replies)
 229. Mam si platit zdrav. a soc. poist ked som na RD? (0 replies)
 230. Vypoved (6 replies)
 231. Dohoda o vykonaní práce (21 replies)
 232. Dočasné pridelenie zamestnanca (2 replies)
 233. Daňový bonus (7 replies)
 234. Súrne poistné (3 replies)
 235. Ročné zúčtovanie dane - zmluva o dielo (9 replies)
 236. RZD (2 replies)
 237. Zamestnanie SZČO (5 replies)
 238. Z akého príjmu sa platia odvody na ZP? (2 replies)
 239. Platené voľno - odvody (2 replies)
 240. Mali ste už taký prípad? (7 replies)
 241. benzin do VZ na ZP? (1 replies)
 242. autori (1 replies)
 243. Sociálny fond (15 replies)
 244. práceneschopnosť a SZČO (9 replies)
 245. Dovolenka (6 replies)
 246. Prepočet sadzieb pri inom týž.čase + ZP (2 replies)
 247. rozviazanie PP zo zdrav. dôvodov (2 replies)
 248. pracovna zmluva na dobu určitu a dovolenka (5 replies)
 249. zvýšenie nároku na dovolenku (16 replies)
 250. nárok na dovolenku-kratší pracovný čas (2 replies)