1. Prihlasit dohodarov do ZP? (13 replies)
 2. ROZDELENIE ZISKU KONATEĽOM ZA ROK 2004 A VZ (2 replies)
 3. invalidný dôchodok (3 replies)
 4. Nútená dovolenka (7 replies)
 5. opäť odvody do zdrav.poisťovne (3 replies)
 6. SZČO a PN (2 replies)
 7. prikazna zmluva alebo viacere prac.pomery (0 replies)
 8. dobrá rada (3 replies)
 9. Neplatené voľno a odvody (48 replies)
 10. Vypoved a potvrdenie na odpocitatelnu polozku (1 replies)
 11. Star.doch.sporenie -co s tym mam urobit? (13 replies)
 12. Zmena všetkých VZ pri PN? (3 replies)
 13. Práca na polovičný úväzok,čo všetko musí zmluva obsahovať resp.čo je potrebné? (4 replies)
 14. PN a výpoveď (19 replies)
 15. PN co s tym? (21 replies)
 16. A zase zápočtový list (3 replies)
 17. ŠTudent starší ako 26 rokov (7 replies)
 18. SZČO a PN (12 replies)
 19. Živnostník - aké odvody? (6 replies)
 20. Výpis z DP-ako tento rok??? (1 replies)
 21. neplatené voľno&výpoveď (5 replies)
 22. Oznámenie na DÚ o zrážkovej dani (126 replies)
 23. RZ dane (6 replies)
 24. Podnikové životné poistenie (1 replies)
 25. Personalistka a mzdová účtovníčka (23 replies)
 26. Zavádzajúce info od Soc. poisť a teraz vážny problém (3 replies)
 27. Slobodbý prístup k informáciám. (5 replies)
 28. Stravne listky (4 replies)
 29. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenie pre SZČO (2 replies)
 30. Vyúčtovanie zdravotného poistenia (5 replies)
 31. pošta (3 replies)
 32. Uplatnenie nezd. casti zakladu - DDS (36 replies)
 33. Ročné zúčtovanie (27 replies)
 34. Cesťáky (2 replies)
 35. vymeriavaci základ (8 replies)
 36. Ukončenie PP a papiere (10 replies)
 37. Práca na zmeny (0 replies)
 38. Výška poistného pre SZČO (2 replies)
 39. Dohoda o vykonaní práce (20 replies)
 40. Keď sa prihlasuje nový zam. do SP (4 replies)
 41. potvrdenie o príjme (3 replies)
 42. odchod zo zamestnania (1 replies)
 43. Služobná cesta (8 replies)
 44. Nárok na dovolenku (2 replies)
 45. Vzor písomné napomenutie (4 replies)
 46. vypoved dana zamestnancom (15 replies)
 47. Odvody SP - dobrovoľné a povinné poistenie (2 replies)
 48. Príjem počas materskej??? (5 replies)
 49. Odvody do SP za štatutára? (2 replies)
 50. zamestn.+vl.mot.vozidlo (8 replies)
 51. Číslo poslednej novely (5 replies)
 52. nedoplatok dane z RZ (4 replies)
 53. náhrada príjmu pri dočasnej PN - pracovné alebo kalendárne dni? (2 replies)
 54. Hlásenie o vyúčtovaní dane (10 replies)
 55. OČR (24 replies)
 56. Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (0 replies)
 57. Zostatok dovolenky (1 replies)
 58. vysluhovy dôchodok - vojsko (7 replies)
 59. práca na dohodu a odvody do Sociálnej poisťovne (42 replies)
 60. úrad práce/predčasný dôchodok ? (32 replies)
 61. veb. stránka sociálnej poisťovne (6 replies)
 62. čerpanie dovolenky po nástupe z RD (0 replies)
 63. prihlásenie zamestnanca na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom SMSky (4 replies)
 64. odvody pri polovicnom uvazku (3 replies)
 65. Predpokladany priemer na dovolenku (89 replies)
 66. Hlásenie o vyúčtovní dane (3 replies)
 67. Povinný podiel ZPS (6 replies)
 68. dodatok k dohode (3 replies)
 69. Potvrdenie o príjme pre banku (33 replies)
 70. stravné a kuchári (8 replies)
 71. nadčasy+stravné (3 replies)
 72. dohoda a ZP (4 replies)
 73. ukončenie štúdia a nárok na DB v 1/3 mesiaca (4 replies)
 74. Jubileum a odvody (3 replies)
 75. Konzultacie - pracovne pravo (5 replies)
 76. dohoda (1 replies)
 77. Potvrdenie o zaplatení dane (3 replies)
 78. Škodová komisia (1 replies)
 79. Vzor ukoncenia prac.pomeru dohodou. (2 replies)
 80. Pracovný pomer na dobu určitú (12 replies)
 81. Min. mzda r. 1994,1995 (2 replies)
 82. Odvody do ZP - samoplatiteľ (10 replies)
 83. Dohoda o vykonaní práce alebo živnosť popri zamestnaní (1 replies)
 84. Prihlásenie a storno-súrne prosím (16 replies)
 85. Začínajúci živnostník... (1 replies)
 86. Mesačný výkaz do SP (12 replies)
 87. Dohoda o BPŠ - občan ČR (0 replies)
 88. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca - DOKLADY (0 replies)
 89. kamery na pracoviskách (17 replies)
 90. danový bonus (4 replies)
 91. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (19 replies)
 92. ked SZČO otehotnie (10 replies)
 93. povinnosti zamestnavatela (5 replies)
 94. Daňový bonus na vydatú dcéru (3 replies)
 95. Pracujúci dôchodca (6 replies)
 96. Daň zo mzdy (1 replies)
 97. Odstupné a odchodné (2 replies)
 98. Danovy bonus-deti od 2 partnerov (8 replies)
 99. nárok na dovolenku pri viacerých pracovných pomeroch (2 replies)
 100. Odvod za ZŤP (2 replies)
 101. Hlásenie o zamestnaní dôchodcov (1 replies)
 102. PN-výpočet mzdy,prosííím poraďte (21 replies)
 103. okamžité skončenie pp (8 replies)
 104. odvody - zivnost (7 replies)
 105. Materská a príjem na mand. zmluvu (2 replies)
 106. Dovolenka (1 replies)
 107. Dôchodca-DOVP+SZČO (6 replies)
 108. dohodar- potvrdenie o prijme za rok 2005 (6 replies)
 109. Pracovná zmluva ADZ (1 replies)
 110. odvody z odmien po ukončení PP (3 replies)
 111. rod. príspevok (2 replies)
 112. Hlásenie o vyúčtovaní dane - 3.časť (24 replies)
 113. ročné zúčtovanie poistného (9 replies)
 114. Skončenie prac. pomeru počas výpovednej lehoty (7 replies)
 115. odvody - hlavný PP a živnosť (0 replies)
 116. Prenajom v ČR a odvody (0 replies)
 117. životné minimum (11 replies)
 118. Odvody do SP a ZP - skontrolujte prosím (1 replies)
 119. príležitostná práca (3 replies)
 120. Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) (0 replies)
 121. Zmluva na dobu určitú (2 replies)
 122. Výška mzdy (6 replies)
 123. zrazkova dan (4 replies)
 124. Tlačivo- Žiadosť o vrátenie preplatku z RZD (6 replies)
 125. Ročné zúčtovanie a DDP (1 replies)
 126. Hlásenie o PN (76 replies)
 127. výkazy do SP (4 replies)
 128. Český zákonník práce (2 replies)
 129. Pokarhanie zamestnanca (19 replies)
 130. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV (11 replies)
 131. Daňový bonus (2 replies)
 132. poistenie zamestnávateľa za škodu (0 replies)
 133. Dôchodca a DP A (0 replies)
 134. materská a vedľajší pracovný pomer (9 replies)
 135. Daňové priznanie "A"-súúúrne (8 replies)
 136. študijné voľno (3 replies)
 137. PN a nárok na dovolenku. (3 replies)
 138. Ročný výkaz o plnení povin.zamest.občanov so zdrav.postihnutím (8 replies)
 139. Zdravotné odvody pre dôchodcov (4 replies)
 140. SZČO a poistné... (6 replies)
 141. Zápočet rokov (2 replies)
 142. sukromne auto (4 replies)
 143. DP za FO "A" (4 replies)
 144. pre p.Mihála (9 replies)
 145. Družstevné podiel. listy (0 replies)
 146. Ročné zúčtovanie -dôchodca (7 replies)
 147. Základ dane a prerušená živnosť (5 replies)
 148. Daň. priznanie - nevykryté obdobie (11 replies)
 149. vypocet neskorej PN (2 replies)
 150. ZP - specificky pripad (6 replies)
 151. rodné čislo, zdravotné poistenie (4 replies)
 152. Odvody ZP - SP (178 replies)
 153. VZ pre PN (1 replies)
 154. Potvrdenie o zamestnaní (1 replies)
 155. Ročné zúčtovanie dane (38 replies)
 156. odvody SZČO (1 replies)
 157. Príkaz na vykonanie exekúcie (0 replies)
 158. materska a nemocenske (4 replies)
 159. odvody SZČO a zároveň zamestnanca (4 replies)
 160. Nárok na starobný dôchodok (2 replies)
 161. Započítanie odpracovaných rokov na určenie výmery dovolenky (§ 103 Zákonníka práce) (0 replies)
 162. zdravotka -dôchodca- študent (4 replies)
 163. Dohoda o vykonani prace? (4 replies)
 164. prihlasovanie/odhlasovanie dohodárov do/zo Sociálnej poisťovne na prelome rokov (6 replies)
 165. Úver - potvrdenie o príjme (2 replies)
 166. návrat po rodič. dovol . do práce (8 replies)
 167. výpoveď a výpovedná lehota (4 replies)
 168. Vysokoškolák a ročné ZD (7 replies)
 169. Skončenie prac. pomeru (2 replies)
 170. ELDP (13 replies)
 171. Nezdaniteľná čiastka a daň. bonus (20 replies)
 172. PN a absencie (2 replies)
 173. Výpovedná doba (8 replies)
 174. Odvody po prerušení živnosti (5 replies)
 175. konatel s.r.o. a živnostnik súčastne - odvody (13 replies)
 176. Upozornenie pri spracovaní RZD-chyba v programe (0 replies)
 177. cudzinec a DOVP (3 replies)
 178. odvody (2 replies)
 179. Potvrdenie o príjme+ DPFO A (3 replies)
 180. správny vypočet DVZ? (12 replies)
 181. Dohoda o vykonani prace a sluzobna cesta (8 replies)
 182. Cestovné (7 replies)
 183. Daňový bonus a ročné zúčt.zdrav.poistenia (4 replies)
 184. PN-ka (11 replies)
 185. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO... (8 replies)
 186. Ukončenie PP a výstupné papiere (23 replies)
 187. preplatok daň. bonusu z r. 2004 v hlásení (1 replies)
 188. MZDY 2005 (5 replies)
 189. Preplatok na dani z RZ (3 replies)
 190. rok 2005 (3 replies)
 191. nedoplatok na dani (5 replies)
 192. Pracovna napln-vodic kamionu (4 replies)
 193. Exekúcia zrážkami zo mzdy (7 replies)
 194. OÚ-fotografie zamestnancov (5 replies)
 195. ako zistim vymeriavací základ (0 replies)
 196. doplatenie danoveho bonusu (4 replies)
 197. výpočet starobného (aj predčasného) dôchodku (32 replies)
 198. DOBPŠ versus hmotná zodpovednosť (3 replies)
 199. platenie odvodov zo zahraničia (0 replies)
 200. Finančný príspevok namiesto stravných l. (2 replies)
 201. pracovna zmluva - TAXIKAR (7 replies)
 202. nemocenské - vymeriavací základ (16 replies)
 203. Nástup na skrátený uväzok z materskej alebo rodičovskej dovolenky (1 replies)
 204. Zamestnanec a daň.priznanie A (11 replies)
 205. dohody o vykonaní práce (5 replies)
 206. dovolenka (6 replies)
 207. Minimálna mzda (12 replies)
 208. Odvody? (7 replies)
 209. narok na materske z dobrovol.nemoc.poist. (0 replies)
 210. skrateny pracovny pomer a dovolenka (4 replies)
 211. dobrovoľne nezamestnaný (5 replies)
 212. Odchodné - vyplatiť? (24 replies)
 213. mzda (4 replies)
 214. RZD - MD, RD (9 replies)
 215. výsluhový dôchodok (1 replies)
 216. Hlasenie (18 replies)
 217. maximálny denný VZ (14 replies)
 218. Čestné prehlásenie (2 replies)
 219. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce (18 replies)
 220. mzda v inej mene (3 replies)
 221. praca v CR a licencna zmluva v SR (0 replies)
 222. čo je to Doplnený doklad? (24 replies)
 223. rozhodne obdobie (4 replies)
 224. nedoplatok z r.2004vs.rocne hlasenie dane (1 replies)
 225. Výpis z DP (1 replies)
 226. zaklad dane u studentov (2 replies)
 227. kratka PN (3 replies)
 228. MD, RD a poistne (1 replies)
 229. PN v ochrannej lehote (1 replies)
 230. zamestnavanie obcanov so zdravot. post. (5 replies)
 231. neskora PN (6 replies)
 232. Hmotna zodpovednost (9 replies)
 233. Neplatené voľno a Zdravotné poistenie (1 replies)
 234. Zamestnanec vo väzbe (0 replies)
 235. spoločník - dochodca- ŽP (3 replies)
 236. Odchodné (§ 76 Zákonníka práce) (0 replies)
 237. Ako so zamestnanim VS studenta ?!?!? (2 replies)
 238. uplatnenie odpoctu 12 000 (3 replies)
 239. formulár E 101 (6 replies)
 240. výkaz preddavkov ZP (2 replies)
 241. výška odovodov SZ4O + zamestnanie (3 replies)
 242. Rozhodujúce obdobie (5 replies)
 243. PN vs. 2zamestnavatelia (5 replies)
 244. Živnostník na hlavný pracovný pomer (5 replies)
 245. Predkladanie a archivácia dokladov (1 replies)
 246. PN- prosíííím súrneeee (2 replies)
 247. Papierové spracovanie PN-ky od lekára (2 replies)
 248. Výsluhový dôchodok-Roč.Zúčt. 2005 (1 replies)
 249. daňový bonus (1 replies)
 250. mesacny vykaz do ZP-kolonka pocet kalendarnych dni (prkotina) (5 replies)