PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Má nezamestnaná, slobodná, tehotná žena nárok na nejakú finančnú pomuc od štátu?
 2. Odmena konateľa
 3. osobné ohodnotenie alebo odmena
 4. materské
 5. Predčasný starobný dôchodok
 6. Krátenie dovolenky - PN
 7. Dohoda a konateľ
 8. Exekúcia - opäť
 9. Tantiémy
 10. preplatenie dovolenky
 11. materská dovolenka
 12. PN-výpoveď
 13. Nahrada za pracovnu pohotovost=VZ
 14. Zamestnanie popri podnikaní
 15. Príplatok za noc
 16. štúdium zamestnanca
 17. čo je lepšie-SZČO alebo TPP?
 18. Spôsobenie škody
 19. ešte raz Dohoda o VP
 20. Nepoberateľ dôchodku
 21. živnostník odvody obrat
 22. odvod do SP
 23. Zmena sídla - prevádzky organizácie
 24. SP a obdobie za ktore sa plati
 25. Vyjadrite svoj nazor
 26. Do ZP platím zo 6500 alebo z 6900Sk
 27. ELDP
 28. návrh zmluvy
 29. dohoda o vykonaní práce
 30. Prekážky na strane zamestnávateľa
 31. Dávka v nezamestnanosti
 32. Okamžitá výpoveď - §69
 33. zníženie dane
 34. Z prac.zmluvy prechod na PZ na kratší prac.čas, príp. na dohodu o vykonaní práce
 35. Dohoda o poskytnutí jednorázovej služby.
 36. rozne pracovne doby v jednej firme
 37. VZ do ZP
 38. odvody do poisťovní za invalidných dôchodcov
 39. Zaokruhľovanie - daň zo mzdy
 40. odvody - do akého dátumu ?
 41. Podnikateľ-dôchodca-dôchodok
 42. Odvod na ZP z jubilejných odmien.
 43. Ktorá platová trieda?
 44. nemocenske
 45. Pečiatka na zmluve
 46. písommná výpoveď
 47. potrebujem poradiť
 48. Odmena
 49. kratší pracovný pomer
 50. PZ - prosím poraďte ...
 51. Vyhlásenie
 52. Odvody za dôchodcu
 53. zdravotné poistenie cudzinca
 54. Zrážky zo mzdy-Pohotovosť
 55. Dohodári-rozhodcovia
 56. Ošetrovné 10 dní platí zamestnávateľ ?
 57. študent a zdravotné poistenie
 58. Nadčas u učiteľa s kratším prac. časom
 59. Ošetrovné
 60. bonus a dôchodca
 61. Prihláška poistenca na zdravotné poistenie
 62. Oznámenie PN do zdravotnej poisťovne
 63. Daň z príjmu u FO
 64. Ochrana osobných údajov
 65. Zdr.poist. a DDP
 66. Externé spracovanie miezd
 67. živnostníčka a PN
 68. Výpoveď v skúšobnej dobe
 69. Nemocenské v ochrannej lehote
 70. registračný list zamestnávateľa
 71. Ako je to s DOHODAMI?
 72. čo s pracovným odevom pri odchode zo zamestnania?
 73. DOBROVOLNE NEZAMESTNANÝ A ZDR.POIST.
 74. Výkaz pre soc. poisťovňu
 75. Prehľad preddavkov zo záv.č.
 76. Nepretržitá prevádzka
 77. súvaha, VZaS v xls z dashofer.sk
 78. Ročné zúčtovanie dane, Daňový bonus
 79. cudzinec
 80. Cudzinec
 81. Materská dovolenka - osamelá zamestnankyňa
 82. dovolenky na karty
 83. Rodičovská dovolenka a doklady
 84. náhrady výdavkov poskytované zamestnancovi
 85. Daňový bonus na manželku - študentku?
 86. dovolenka
 87. Koniec prac.pomeru - materská dovolenka
 88. Prehľad preddavkov na daň.
 89. Preddavky na ZP a dôchodca podnikateľ
 90. Dohodár na úrade práce
 91. Dohoda na aké obdobie ?
 92. Povinnosť uchovávať kópie?
 93. zodpovedná osoba- odstúpenie
 94. ukoncenie prac. pomeru z PN
 95. Čo je ZPZ ?
 96. Minimálny vymeriavací základ pre ZP
 97. daňový bonus
 98. hmot. zodpovednosť pre pracovníka na zmluvu o dielo
 99. ako dať výpoveď - súrne
 100. Firemný mobil aj na súkromné účely
 101. výpoveď
 102. Skončenie prac. pomeru u dôchodcu na PN-ke
 103. Zápočet rokov
 104. zamestnávanie dôchodcov
 105. Ošetrenie u lekára
 106. Podpora v nezamestnanosti po MD
 107. výpočet nároku na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 108. casnici a dovolenka
 109. diplomová práca - výpočet miezd od r. 97
 110. Skrátený pracovný úväzok po nástupe z MD
 111. Skončenie PP dohodou a PN
 112. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 113. Výpočet mzdy dohodára
 114. "Pokračujúca nemoc"!!!
 115. súbeh zamestnaní a max. odvody do SP
 116. Nútené zrážky zo mzdy
 117. Ošetrovné
 118. Výpočet starobného dôchodku
 119. Krátenie nástupného platu
 120. Zmena pracovnej zmluvy
 121. Dohoda o VP s cudzincom
 122. podpora v nezamestnanosti,jej výška a doba
 123. stravné lístky
 124. Pracovná zmluva §49-študent
 125. student - nezaopatrene dieta? - odvody do ZP
 126. Dohoda o hmotnej zodpovednosti pre barmanov-vycapnikov
 127. Odvody a dane umelcov a autorov
 128. Lekárska prehliadka konateľa
 129. Práca popri rodičovskej dovolenke - súbeh pracovnej zmluvy a dohody
 130. Mzdy od začiatku
 131. Poculi ste o tejto zmene dane?
 132. Študent VŠ a pracovný pomer
 133. Zmluva medzi zivnostnikom a RK (zivnostnik)
 134. Osamelý rodič na OČR
 135. Nahlasovanie PNS do SP
 136. cestovné náhrady
 137. Osobne volno ...
 138. výpoveď invalid.dôchodcovi
 139. Platby do SP pre SZČO od 1.10.05
 140. skončenie PP podla §63 ods.1 pism. b - potrebujem pomôcť!
 141. registrácia IS do 31.10.05
 142. Prehľad
 143. Chory zivnostnik
 144. zamestnanec neprišiel do práce
 145. EVIDENCIA O ZAMESTNANCOCH
 146. práca na dohodu
 147. cestovné a prepočet kurzom
 148. Zamestnávateľ neposiela mesačné výkazy do SP
 149. Chyba pri výpočte DPN
 150. zamestnanec a výška PN
 151. Skúšobná doba vs. dátum skončenia PP
 152. OOÚ a certifikát
 153. SZČO a PN
 154. Daň z príjmu
 155. navrh systemu vzdelavania pracovnikov
 156. znizenie sadzby na starobne poistenie
 157. Invalidný dôchodca
 158. Pohreb otca
 159. Poslanec obecného zastupiteľstva a odvody do ZP
 160. narok na socialne davky
 161. Čo po materskej?
 162. EXTERNÉ ŠTÚDIUM-AKO JE TO SO ZNÍŽENÍM NA STAROBNÉ POISTENIE?
 163. DOVP - dôchodca
 164. Dohoda o pracovnej činnosti
 165. oznámenie o ukončení prac. pomeru
 166. Dohoda o vyk. práce - dobrovoľne nezamestnany
 167. Dohoda o vykonaní práce
 168. Rezervný fond solidarity
 169. Poberateľ invalidného dôchodku nad 70%
 170. Výpočet PN
 171. krátenie dovolenky
 172. Hlásenie zmeny do SP a ZP?
 173. Majster a bezpečnosť na pracovisku
 174. DDP-príspevok zamestnavatela
 175. zmluva
 176. stravné pre obchodného zástupcu
 177. Mzda pri ukončení pracovného pomeru
 178. Dovolenkový priemer
 179. DoVP, DBPS
 180. Učňovská prax a povinnosti živnostníka z nej vyplývajúce
 181. Odvod poistného na zdravotné poistenie - starobný dôchodca
 182. Nárok na dovolenku v daný mesiac po nástupee do zamestnania
 183. Dohody
 184. Chránená dielňa-skrátenie prac.úväzku
 185. Sprevádzanie rod. príslušníka - ktorý z rodičov?
 186. doba neurčitá na dobu určitú
 187. stravne a vymeriavaci zaklad pre ZP
 188. Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie
 189. Výpoveď a následné prijatie na dohodu
 190. Požiadanie o dôchodok spätne a odvody.
 191. Neplatené voľno a výpoveď
 192. Minimálna mzda júl 2003
 193. DoVP - pre prácu krátkodobú v zahraničí
 194. Minimálna mzda - dohoda
 195. Ochrana osobnych udajov
 196. Konateľ zároveň zamestnancom
 197. Sumár informácií
 198. okamžitá výpoveď zo str. zamestnanca
 199. Vypocet zdravotnych odvodov
 200. odvody SZČO
 201. Zivnostnik+rodicovskyprispevok+odvody
 202. Štátna príslušnosť - ukrajinská
 203. NEPLATENÉ VOĽNO - SVIATOK
 204. Výplata poukázaná na účet
 205. Odvody z rozdeleného zisku sro
 206. Ročné hlásenie
 207. výpoveď zo zamestnania
 208. GRID
 209. Skončenie PP
 210. Je údaj o zárobku chránený osobný údaj?
 211. Poskytovanie údajov o zárobku
 212. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 213. stravne-konatel a zaroven zemestananec
 214. DoVP a DzP
 215. Volno kvoli nefunkcnym WC ... ?!?
 216. Zdravotné poistenie trochu inak
 217. Minimálny VZ pre zdravotné poistenie
 218. Dohody a výplatná listina
 219. Zápočet_SP
 220. Sviatky
 221. Elektronický Registračný list FO
 222. vek - dôchodok
 223. SZČO-odvody pri prerušení živnosti
 224. DOVP - ešte raz
 225. Výpoveď daná zamestnancom
 226. Daňový bonus na študenta
 227. DOHODA O VYKONANI PRACE
 228. Dohody
 229. Školenie OOU
 230. ako predavat môj software (www stránku), ked zivnost na predaj software uz neexistuje
 231. Zmluva, odvody
 232. Vypočet z minimalnej mzdy po novom či po starom?
 233. výpočet zdravotného poistenia-MRP
 234. Sviatok
 235. materska/dohoda
 236. Absencia - odvody a krátenie mzdy
 237. praca v zahranici a odvody
 238. Študenti a odvody po novom
 239. Tlačivá pre SP, ZP a daňový úrad
 240. VZ pri PN
 241. Dohoda o brig.práci študenta
 242. Nárok na dovolenku
 243. Prijatie zamestnanca z úradu práce
 244. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 245. Zrážky- neprávom prijatá podpora v nezamestanosti
 246. Blízka osoba pre účely platenia poistného
 247. Odmeňovanie mesačnou mzdou
 248. DDP a odvody
 249. Dohoda o zmene pracovných podmienok
 250. vreckove na zahranicnu sluzobnu cestu