PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Pracovná náplň
 2. Pracovná zmluva na dobu určitú a MD
 3. Odvody za zamestnanca s prac. úrazom, ktorého doba liečby je dlhšia ako 1 rok
 4. Diety
 5. Doručenie výpovede
 6. Nástup na materskú
 7. SZČO - ZP a SP
 8. Odvody a daň z Dohody uzatvorenej v Poľsku
 9. Registračný list
 10. Náhrada prijmu
 11. odvody na zdravotne poistenie z dohod o vykonaní prace.
 12. Zle nahlásená poistovňa
 13. koľko môže denne odrobit študent?
 14. Nahlasovanie PN do zdravotnej poisťovni
 15. OČR
 16. Interná smernica
 17. Neplatené voľno-odvody
 18. Náplň práce
 19. Pravdepodobný priemerný zárobok
 20. antidiskriminačný zákon
 21. minimálne odvody
 22. SZČO a "OČR"
 23. daňový bonus
 24. Súčasné dobrovoľné i povinné nemocenské poistenie
 25. Preplatenie dovolenky - RD ?
 26. Stravovanie bezlepkova strava
 27. DDP
 28. ZP z DOVP
 29. VZ - zdravotná poisťovňa
 30. Daňový bonus a min.mzda
 31. chránené dielne
 32. Dovolenka - doba určitá
 33. Zostatok dovolenky po RD !!!
 34. Pracovný pomer na dobu určitú
 35. cestovné náhrady
 36. SZČO a zdravotné poistenie počas PN
 37. Dovolenka
 38. 12-tky
 39. fluktuacia
 40. Neplatené voľno
 41. TZP - viac alebo menej ako 50 precent?
 42. Brigáda v Nemecku
 43. brigáda v zahraničí
 44. Dohoda o brigádnickej práci študenta!
 45. Pn a mesač.výkaz do SP
 46. Dôchodca a podnikateľ
 47. zamestnanie dochodcu
 48. skončenie pracovného pomeru
 49. Zmena minimalnej mzdy
 50. SZČO a HPP
 51. Prihlásenie zamestnanca
 52. VZ pre PN po rodicovskej dovolenke
 53. odvody a mandatna zmluva
 54. DOCHODOK
 55. evidenčný list dôchodkového poistenia
 56. Stravné v ČR
 57. prihláška do sociálnej poisťovne
 58. Nástup po MD - navštevovanie školy .
 59. Nárok na dovolenku po RD!!!
 60. Zase raz materské
 61. Cestovné náhrady - zahranicie
 62. Malý či veľký problém??
 63. VZ pre zdrav.p.-električenka
 64. Praca nadcas
 65. PRIJATIE DO ZAMESTNANIA
 66. Skrátený a klasický PP počas roka u zamestnanca
 67. Osobný dotazník
 68. Je študentom žiak, ktorý nezmaturoval a bude robiť opravnú maturitu? + jeho zamestnan
 69. minimálna mzda-nepretržitá prevádzka
 70. Sociálny fond - preplatenie cestovných náhrad
 71. absencia a odvody do ZP?
 72. platenie odvodov
 73. platenie do fondov
 74. odvody pri založení živnosti
 75. Daňový bonus na vydatú dcéru
 76. ZAPOČTOVÝ LIST
 77. vecný dar a daň
 78. rodičovský príspevok
 79. zamestnanie + dôchodok
 80. zamestnaný dôchodca a ZP
 81. DoVP-rodičovský príspevok-odvody
 82. Narok na dovolenku po MD, RD
 83. zamestnanec na dlhodobom neplatenom voľne a platenie poistného
 84. Rodič.prísp.-zamestnanie-soc.poisť?
 85. Cestovné náhrady v ČR
 86. Zahraničná firma neuznáva slovenské sviatky
 87. Odvody na zdravotné poistenie ŤZP a invalid - úľava na poistnom
 88. cestovné poistenie
 89. Nový zákon od 01.09.2005-hlásenie PN,OČR zdr.poisťovniam
 90. DoVP-garančný fond.
 91. Nárok na stravné lístky
 92. dohoda o vykonaní práce a odvody do ZP
 93. DoVP
 94. ekonomika práce
 95. pracovná činnosť účtovníčky
 96. dohoda o vyk.práce a sviatky
 97. ZNOVA PROSÍM !!!!!
 98. Invalidný dôchodok a výška príjmu
 99. cestovné náhrady
 100. nedocerpana dovolenka
 101. nevycerpana dovlenka po rodič.dovolenke
 102. plný invalidný dôchodok a SZČO
 103. Zverené predmety
 104. inventura - manko
 105. VZ na odvod do ZP za zamestnanaca.
 106. HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ a DOVP !
 107. Preplatenie dovolenky
 108. zmena pracovného času
 109. Dohoda o zvýš. kvalifikácie štúdiom popri zamestnaní
 110. Dobrovoľne nezamestnaný - rok 2003
 111. vyska nemocenskej po novom
 112. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU (zo strany zamestnanca)
 113. Koľko dní dovolenky?
 114. Vykaz do SP elektronicky uz od 9 zamestnancov
 115. minimalna mzda
 116. konateľ - SZČO
 117. obcan CR a dohoda o vykonani prace
 118. platba poistného do fondov
 119. práca zamestnancov v cudzine viac ako 183 dní - povinnosti
 120. ešte raz materské
 121. Priemerny cisty mesacny prijem
 122. Priemerny cisty mesacny prijem
 123. SZČO a platenie odvodu do ZP počas poberanie nemocenského po 1.9.2005
 124. Odvod do ZP
 125. Invalidny dochodca - vyplata odmien v OZ
 126. mlcanlivost a postih
 127. Poistenie
 128. Zlúčenie KPZ so zmluvou o dielo .
 129. Krátenie dovolenky a MD
 130. Potvrdenie o výške zárobku - štipendium
 131. Hlásenie o vyúčtovaní dane....
 132. KTO PLATI OSETROVNE?
 133. nezdanitelne minimum
 134. Materská a čerpanie dovolenky
 135. tlačivo
 136. ZAPIS ZAMESTNANCA SPäTNE do úradov
 137. Rodičovský príspevok
 138. zápočtový list
 139. vypočet dovolenky
 140. RD a nezdaniteľná čiastka
 141. Zdravotné poistenie a člen DR s DoVP
 142. Rozhodnutie o plte
 143. sviatok
 144. člen DR + DoVP
 145. prenájom časti zamestnávateľa
 146. Chcem zamestnat 2-5 ludi
 147. Zdravotná poisťovňa - študent
 148. uschova mzdovych listov
 149. Nahrada mzdy pocas skolenia
 150. zrazky zo mzdy
 151. skolenie_noví pracovnici
 152. materská - povinnosti zamestnávateľa
 153. Sociálny fond
 154. ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU
 155. Odvody pri dovolenke
 156. DoVP za pomoci rod. prislusnikov
 157. Dohoda a prac. zmluva.
 158. Odpocit.polozka
 159. Sociálna poisťovňa - veľmi súúúúúúúúrne
 160. Dohoda a zodpovednosť
 161. Odvod poistenia
 162. tlačivo prihláška/odhláška v CHZP Apollo
 163. odborný výcvik žiakov
 164. Daň z prímu vs. daňový bonus
 165. zdravotné poistenie
 166. vyplatenie nadčasu
 167. Minimálna mzda od októbra
 168. Ukončenie PP v strede mesiaca
 169. SZČO
 170. Prihlasenie do ZP
 171. možnosť odpustenia pokuty ZP
 172. RTS
 173. Stravné lístky a ukončenie pracovného pomeru
 174. Platené voľno pri 7,5 h pracovnom čase
 175. max.vymeriavací základ pre dávky nem.poistenia
 176. 6 dní po skončení ZVS
 177. mandátna zmluva
 178. Dobrovoľne nezamestnaný
 179. Francúzsky konateľ
 180. Podporná doba
 181. SZČO a PN
 182. Obojstanné výkazy v SP
 183. Pracovná zmluva
 184. Výpočet PN - program MRP .
 185. Skrátený pracovný úväzok
 186. podpora v nezamestnanost
 187. Dohoda o zrážkach zo mzdy § 551 Obč.zák.
 188. stravne listky
 189. Trvalý pobyt
 190. OČR
 191. Zmena mena - sobáš
 192. ZP a študent=konateľ
 193. dohoda o vykonaní práce
 194. výkaz do VŠZP
 195. ZP - samoplatitelia
 196. Výplatná páska-dôchod.pilier II.
 197. Mzda a nadčas
 198. PN
 199. Výpoveď v skúšobnej dobe
 200. SZČO so zníženou prac. schopnosťou a nemocenské poistenie
 201. Dohoda o VP - zrušenie registrácie
 202. Doba premlčania pohľadávky, resp. záväzku voči zdravotnej poisťovni
 203. Deň výplat?
 204. Minimálna mzda pri krat.prac.čase
 205. daňový bonus
 206. ochrana osobých údajov
 207. Zápočtový list
 208. Exekúcia - dieťa
 209. stravne listky
 210. Prídavky na deti
 211. zachovávanie mlčanlivosti o firemných záležitostiach
 212. Zárobok popri podpore v nezamestnanosti
 213. Dôchodkové poistenie
 214. Úprava prac.času
 215. PN
 216. Popis pracovnej činnosti kuchár, výčapník
 217. Nezamestnaný
 218. Študent-dohoda
 219. precerpana dovol.
 220. Zdržiavanie výplaty
 221. tlačivo
 222. problém...
 223. Zahraničná služ.cesta
 224. prídavky na dieťa
 225. dovolenka
 226. Prerušenie zamestnania
 227. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 228. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie
 229. Riadna dovolenka medzi MD a RD
 230. § na navštevu lekára?!?
 231. Daňový bonus a rodičovská dovolenka
 232. Zaokruhlovanie odvodov do ZP
 233. Konateľ a odhláška zo Soc.poist. - novela
 234. Kontrola zo soc.poisťovne
 235. Dávka v hmotnej núdzi
 236. Príspevok rodicom
 237. Odhláška zo SP - dohodár
 238. preplatenie cestovného
 239. Dohoda o vykonaní práce a pracovná zmluva
 240. Osoba trvale žijúca v zahraničí a ZP
 241. časová mzda
 242. Problem s materskou dovolenkou
 243. cestovné
 244. Vypočet mzdy
 245. zdrav.poist.
 246. Spoločník a zamestnanec súčasne
 247. Cestovné + dovolenka
 248. dohodár a pracovný úraz
 249. SZP odhlasenie
 250. SZČO alebo zamestnanec???