PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Spoločník a zamestnanec súčasne
 2. Cestovné + dovolenka
 3. dohodár a pracovný úraz
 4. SZP odhlasenie
 5. SZČO alebo zamestnanec???
 6. práca nadčas
 7. odvody do ZP??
 8. Mzda
 9. Nesprávne naplnený pracovný fond
 10. Rodičovský príspevok
 11. výpoved v skúsobnej dobe zamestnancom
 12. Zamestnávateľ a DÚ
 13. Výkaz na ZP a SP počas nemocenskej.
 14. rodičovská dovolenka - výpoveď v práci - odstupné
 15. ZŤP po novom od 1.9. ?
 16. Aké tlačivo
 17. Výpočet mzdy
 18. Vym. základ v RO
 19. PN skusobna doba
 20. Rozhodné obdobie?
 21. Koniec TPP na dobu určitú
 22. rodinné prídavky v EU?
 23. Predčasný starobný dôchodok
 24. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde?
 25. úmrtie zamestnanca
 26. Dôchodkové poistene
 27. Ešte raz dohoda
 28. Modrátor a odvody.
 29. "Nastavenie" mzdy a nezdaniteľný základ dane
 30. zdrav.poistne a SZČO
 31. minimalna mzda
 32. Odvody na zdravotné z DDP
 33. otazocky
 34. Registračný list FO
 35. úmrtie zamestnanca
 36. Dohoda o VP po skončení HPP.
 37. Výplatná páska.
 38. dovolenka
 39. Registračný list do SP po druhé
 40. pracovná zmluva
 41. SZČO môže zamestnať študenta?
 42. Zamestnanec vs Konatel
 43. Organizačná zložka
 44. dobrovoľne nezamestnaný
 45. opakovaná PN
 46. Dohoda o vykonaní práce
 47. DPN - REGRES
 48. polovičny úväzok
 49. Spoločník + konateľ v dvoch s.r.o.
 50. chýbajúce výkazy...
 51. mzdové
 52. Náhrada mzdy §69ods4 - odvody
 53. DVP a DBPS
 54. dohoda o vykonani prace
 55. Krátená dohoda.
 56. Platba ZP počas neplateného voľna
 57. Apollo-prihláška zamestnávateľa
 58. Výpočet ZP SZČO
 59. Výška min. mzdy od oktobra 2005
 60. Presun sviatku
 61. životné jubileum
 62. Odstupné
 63. preberanie mzdového účtovníctva
 64. ukončenie materskej
 65. Rocne premie - priemerka
 66. Súhlas zamestnanca...ochrana osob. údajov
 67. dôchodok
 68. Pra.pomer na dobu urcitu
 69. Práca-cudzinec
 70. Študent a zdravotné poistenie
 71. ako je to s podporou?
 72. Oznamenie o zruseni pracovneho miesta
 73. Dobrovoľne nezamestnaní-DoVP??
 74. Dovolenka
 75. výkazy do soc. poisťovne
 76. ZP občana žijúceho v ČR
 77. Konateľ a spoločník s.r.o. bez príjmov nezamestnaný
 78. ZPS-zmenená pracovná schopnosť a odvody
 79. Neplatene volno
 80. PN a VZP !
 81. SZČO+zamestnanec a zdrav.poiť.
 82. Čo ak som neodhlásila DOVP bez výkonu na SP?
 83. ZP
 84. Tlaciva Apollo
 85. dovolenka
 86. prac.pohot.--mzdy
 87. dovolenka a skratený prac.čas
 88. SP výkazy elektr.poštou nad 8 zamest.-povinnosť od 09/2005
 89. Vzor dohody
 90. náhrada škody od zamestnanca
 91. Aká pracovná zmluva
 92. Zmluva o honorár
 93. Dohoda VP a brigada studenta.
 94. Odovody do z ZP z prijmov podla Autorskeho zakona
 95. socialny fond a gastrolistky
 96. zapis skodovej komisie
 97. prac.pohotovosť
 98. prerusenie poisteni u rodica na RD
 99. ZP pri neplatenom voľne
 100. Vzory dohody o používani služobného mob. tlf.
 101. Pracovný úväzok - invalid
 102. Nároky zamestnanca pri pracovnom úraze a počas PN
 103. daňový bonus
 104. porušenie liečebného režimu
 105. 2 pracovne pomery
 106. Pocet odprac.dni
 107. narok na davku v hmotnej nudzi
 108. Sumar novelizacie ZP a SP
 109. celková cena práce - rozpis na položky
 110. úraz
 111. Registracia v SP a MD, RD.
 112. Dohoda o vykonaní práce - predlžená mat.dovolenka
 113. clen predstavenstva a socialny fond
 114. Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí
 115. Invalidný dôchodca - jeho vymeriavací základ
 116. Sluzobna pohotovost
 117. dohoda o vykonaní práce
 118. Preplatenie dovolenky
 119. student a zdravotne poistenie
 120. materská - som začiatočník
 121. PP na dobu urcitu - zamestnanec chce skoncit pred uplynutim
 122. náhrada mzdy §142 ZP
 123. prechod odjedného zamestnávateľa k druhému
 124. neuznanie naroku na materske
 125. vyplácanie podpory v nezamestnanosti
 126. alikvótny zostatok dovolenky
 127. Pre istotu...
 128. príspevok za opatrovanie
 129. materská - ako to načasovať ?
 130. Co so zamestnankynou, ktora je na rodicovskej dovolenke?
 131. Práca a pracovná cesta v jeden deň
 132. Co predlozit SP pri nastupe na MD
 133. Výpoved!!!! potrebujem radu
 134. Výpoveď hneď po neplatenom voľne.
 135. Platenie ZP pre zamestnanca keď má dohodu
 136. Cena stravného
 137. skončenie pracovného pomeru
 138. dôchodca-odstupné
 139. krátenie dovolenky
 140. PN vo vypovednej dobe
 141. SZČO popri zamestnaní odvody
 142. Rodičovský príspevok namiesto materského??
 143. dve zamestnania, jedno v zahranici
 144. Neplatené voľno zamestnanca
 145. Prekážky
 146. Výpoveď dohodou - problém
 147. SZCO a zamestnanec - odvod ZP
 148. Lekárska prehliadka - vodiči
 149. Poraďte DoVP a DoBPŠ?
 150. zrazky
 151. Pausalizovane cestovne nahrady
 152. invalidný dôchodca
 153. dobrovolny platca do SP na materskej dov.
 154. DSS a materska dovolenka
 155. zamestnanie dôchodcov
 156. Minimálny a maximálny denný VZ pre výpočet nemocenského
 157. Cesťák
 158. Rozhovor v Slov. rozhlase
 159. odvody a opatrovateľka
 160. liečenie-úhrada
 161. prihlaska do SP
 162. Mzdy v JU
 163. pouzitie Socialneho fondu
 164. Návrat z rodičovskej dovolenky
 165. Odchodne a vypoved dohodou
 166. Výpočet mzdy / vodiči MKD
 167. výpovedná doba a pracovné voľno
 168. Poskytovanie straveniek pre dohodarov
 169. nevycerpana dovolenka
 170. doklad o prevzati vyplatnej pasky...
 171. Súbežná materská dovolenka
 172. Preplatenie dovolenky?
 173. SP - vykazy internetom
 174. 2 pomery ?
 175. Čo s neposlušným zamestnancom?
 176. Vypoved - poradte
 177. Dovolenka po MD a odhláška zo SP
 178. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a sviatok
 179. Vypoved dohodou
 180. Rodičovský možnosť práce, odvody
 181. Projekt REVIDON
 182. Preplatenie cestovných náhrad
 183. sociálny fond - niektoré otázniky
 184. minimálna mzda
 185. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe prarodiča
 186. Popis práce v DOVP
 187. danovy bonus
 188. mucina
 189. Nulové prehľady
 190. Deň úhrady príjmov
 191. Reťaz.pôrody a nevyč.dovolenka
 192. materská v r.2006
 193. § 68 Okamžitá výpoveď
 194. Dohoda o brigádnickej práci so študentom...
 195. nahrada za dovolenku
 196. druhá materská dovolenka
 197. Subeh dobrovolneho a povinneho soc.poistenia
 198. poistne
 199. Predĺžená RD a DVP
 200. Externý vysokoškolák-živnostník a odvody
 201. Prerušenie sociálneho poistenia
 202. Zmena kategórie poistenca
 203. Prekážky na strane zamestnávateľa
 204. Preddavok nižší ako 100,- Sk?
 205. Lehota na preplatenie dovolenky
 206. SúRNE - MZDA?!
 207. mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 208. rizikove tehotenstvo - PN
 209. smernica-škodová komisia
 210. Pomoc - PN?
 211. Výpoveď-neplatené voľno
 212. Materská dovolenka - verzus SP
 213. odvody a PN
 214. prihlásiť?
 215. Nesprávna výška sumy PN
 216. neplatene volno
 217. právo zamestnávateľa rozhodovať o celej dovolenke
 218. právo zamestnávateľa rozhodovať o celej dovolenke
 219. skončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe
 220. Odvody do zdr.poistovne+soc.poistovne
 221. Nemocenské počas čerpania RD
 222. PN ÚRAZ - súrne
 223. Kto mi poradí?
 224. Nemocenské dávky a dva pracovné pomery
 225. príspevok zamestnancovi na dopravu
 226. Prepočet dovolenky u predavačky
 227. skrátená prac.doba
 228. Mzda mesačná časová
 229. Ake odvody?
 230. Dohoda o PČ a tzv. predĺžená MD
 231. zrušenie zamestnávateľa
 232. Stravné lístky + diéty
 233. tehotná v skúšobnej dobe
 234. zníženie sadzby na SP
 235. Prečerpaná dovolenka
 236. Ako to je s prácou nadčas???
 237. TPP aj dohoda ?
 238. SOS - mzdárka
 239. koľko mám nárok na DV?
 240. odvody do SP
 241. SDS je II. pilier?
 242. Ktory zakon o soc. poistení??
 243. odlučné
 244. Odstupné a výpoveď zo strany zamestnanca
 245. Zrážky zo mzdy a daňový bonus
 246. VZ
 247. Úkolová mzda
 248. Zmena odmeňovania
 249. SZČO-dôchodok
 250. náhradné voľno