1. Nezdan.časť základu dane - DDS (156 replies)
 2. zamestnanec (cuzdinec) - odvody (1 replies)
 3. Zdravotné prehliadky (26 replies)
 4. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti (26 replies)
 5. aky druh pracovneho pomeru??? (6 replies)
 6. žiadosť o materské (1 replies)
 7. zamestnanec - daňový bonus (5 replies)
 8. KOĽKOKRÁT DOBA URČITÁ? (3 replies)
 9. Nárok na odstupné ??? (7 replies)
 10. odvody spolocnikov v.o.s. (0 replies)
 11. uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (3 replies)
 12. Obdobie prázdnin (5 replies)
 13. Zdaňovanie prísp. zo SF (4 replies)
 14. zdravotné poistenie (6 replies)
 15. II.PILIER (3 replies)
 16. účtovník-zamestnanec a práca na ním zakúpenom programe (12 replies)
 17. Zápočtový list pre občana EÚ (7 replies)
 18. PN- Hromadné oznámenie ? Poslať aj pri vzniku aj ukončení? (45 replies)
 19. MD a krátenie dovolenky (11 replies)
 20. sobota/nedela (4 replies)
 21. Pokuta z daňového úradu (11 replies)
 22. Výpočet PN (3 replies)
 23. Študent spoločník s.r.o (2 replies)
 24. SZČO a PN (7 replies)
 25. ODVODY ZACINAJUCEHO SZČO NA 2006 (1 replies)
 26. nemoc.poistenie dobrovolné (5 replies)
 27. prosim o pomoc (7 replies)
 28. polovicny uvazok - co s tym vsetko suvisi? (16 replies)
 29. Materská dovolenka (7 replies)
 30. prosim o pomoc (2 replies)
 31. ? (7 replies)
 32. výsluhový dochodok (6 replies)
 33. Príspevok z NÚP a odvody do SP (17 replies)
 34. Predčasný dôchodok. (2 replies)
 35. ZDRAVOTNE POISTENIE - PODVOD?! (4 replies)
 36. rocne zuctovanie zdr.poist./neusetrim nic? (16 replies)
 37. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov (43 replies)
 38. Exekúcie (15 replies)
 39. Rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 40. Povinnosť nahlásiť zmenu mena (2 replies)
 41. rodičovský príspevok (4 replies)
 42. ALKOHOL + PN + NV (21 replies)
 43. Ochranná lehota (21 replies)
 44. Nástup po MD (5 replies)
 45. vyslanie cloveka na pracu do zahranicia (5 replies)
 46. daňovy bonus (64 replies)
 47. Prac.zmluva na dobu určitú (2 replies)
 48. ELDP (0 replies)
 49. Príkazná zmluva a cestovné náhrady. (10 replies)
 50. Výpoveď daná zamestnancom (2 replies)
 51. Dodatok k pracovnej zmluve (4 replies)
 52. Nezdaniteľný základ dane a dôchodca (2 replies)
 53. zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka (18 replies)
 54. Predĺžená RD a evidencia dochádzky (16 replies)
 55. Oslobodenie prijmov od zdanenia (9 replies)
 56. Cudzí štátny príslušník (1 replies)
 57. DOCHODOK (3 replies)
 58. MATERSKÁ a predpokladaný príjem! (41 replies)
 59. Odmena konateľa (134 replies)
 60. MATERSKÁ !!!!! (1 replies)
 61. Dodatočné daň.priznanie (0 replies)
 62. daňový bonus (5 replies)
 63. zamestnanec-dieťa študent (3 replies)
 64. zrážky z exekúcie (1 replies)
 65. Zdravotné poistenie - novela k 1.1.2006 (1318 replies)
 66. Spolocnost s r.o. bez zamestnancov (10 replies)
 67. Neplatene volno a hlasenia (1 replies)
 68. Vodiči (10 replies)
 69. Prehodnotenie-invalidný dôchodca (4 replies)
 70. Reťazovité uzátváranie PP na dobu určitú (8 replies)
 71. Odhláška zo zdrav.poisťovne (9 replies)
 72. odhlaska SP (33 replies)
 73. pomoc pri dlhodobej PN (4 replies)
 74. Brigády študentov - zhrnutie (1 replies)
 75. Brigády študentov - zhrnutie (13 replies)
 76. stravné adohoda (8 replies)
 77. zrusena zivnost - platenie odvodou (14 replies)
 78. nevyčerpaná dovolenka (21 replies)
 79. rozviazanie PP §60 alebo §72 (21 replies)
 80. Výpočet Km/sadzby na služobné auto (2 replies)
 81. Osetrenie brigady u studenta (2 replies)
 82. Výpočet mzdy (14 replies)
 83. TPP v ČR a SZČO v SR_poistenie (14 replies)
 84. Vrátenie daní - cudzinec (1 replies)
 85. Koniec roka (1 replies)
 86. Nástup na materskú dovolenku a dovolenka (23 replies)
 87. odvody SZČO do poisťovní - termíny platieb (6 replies)
 88. Obrovská chyba vo vymeriavacích základoch (1 replies)
 89. Obrovská chyba vo vymeriavacích základoch (1 replies)
 90. dovolenka na sviatok (6 replies)
 91. výsluhový dôchodok a II.pilier (9 replies)
 92. Výpočet koeficientu pre dôchodok ??? - živnosť alebo HPP ??? (7 replies)
 93. sviatok a nadčasy (3 replies)
 94. káva,čaj-výdavok?! (20 replies)
 95. Hlasenie brigadnikov do ZP (10 replies)
 96. Opravné intrastat hlásenie (9 replies)
 97. PN a okamžite skončenie prac,pomeru (18 replies)
 98. Prechod do inej spoločnosti (6 replies)
 99. Zápočtový list (2 replies)
 100. Práca v noci a sviatok (10 replies)
 101. vymeriavací základ (2 replies)
 102. konateľ a prokurista (1 replies)
 103. zaokruhl.lístky (1 replies)
 104. Stravne (6 replies)
 105. Zmena prac. času (4 replies)
 106. penále (1 replies)
 107. Sociálny fond (2 replies)
 108. Odchod do predčasného dôchodku z PN (5 replies)
 109. Nadčas u invalidného pracovníka (5 replies)
 110. Záporné hodnoty v prílohe výkazu VSZP (6 replies)
 111. Odchodné - ID - určitý PP (15 replies)
 112. hrom. oznamenie (1 replies)
 113. Absencia a RL (12 replies)
 114. dodatok k pracovnej zmluve (9 replies)
 115. neplatené voľňo a PN (11 replies)
 116. "ukradnutý tovar" (16 replies)
 117. Dovolenka (4 replies)
 118. SZČO dôchodca (8 replies)
 119. PRÍRASTOK V RODINE !!!!! (3 replies)
 120. Tlačivo-Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO (0 replies)
 121. PN - nahlasovanie po úradoch (1 replies)
 122. účasť na súdnom procese (28 replies)
 123. vstupná lekárska prehliadka (1 replies)
 124. OČR sviatok sobota nedeľa (2 replies)
 125. PN pokračovanie (0 replies)
 126. Maximálny a minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 127. zase PN (5 replies)
 128. Zdravotné poistenie (13 replies)
 129. Dovolenka a PN??? (15 replies)
 130. Celomesacna PN+odmeny a odvod do ZP (5 replies)
 131. odstupné s pokr.prac.pomeru (1 replies)
 132. Daňový bonus (1 replies)
 133. Dohoda o skončení PP (3 replies)
 134. DoVP a PN (13 replies)
 135. Odmena počas MD (12 replies)
 136. A zase tá PN... (6 replies)
 137. Jednorazovy prijem (21 replies)
 138. nelegalna praca (12 replies)
 139. Daňový bónus (2 replies)
 140. FO - Zmluva o dielo (11 replies)
 141. neplatené voľno a odvod do zdravotnej poisťovne (18 replies)
 142. dovolenka a skratený pracovný úväzok (29 replies)
 143. sociálny fond - Mikulášske balíčky (2 replies)
 144. Dohoda a stravné (2 replies)
 145. spôsobená škoda (2 replies)
 146. interné mzdové smernice (3 replies)
 147. Pracovný kalendár (4 replies)
 148. Riešenie pre mzdy (30 replies)
 149. Sprostredkovanie SDS a odvody - otazka pre p. Mihala (2 replies)
 150. skončenie rod.dovolenky a nástup na ďalšiu materskú dovolenku (17 replies)
 151. RD a odvody (1 replies)
 152. PN ivalid (2 replies)
 153. Preddavky do zdrav.poisťovne otázka pre p.Miháľa (3 replies)
 154. Zmluva (2 replies)
 155. Mzda odborárov (5 replies)
 156. Na dohodu??? (4 replies)
 157. MD a doba určitá (5 replies)
 158. úrad práce (1 replies)
 159. Odvody poistného do ZP a SP_1.9.-31.12.2005 (13 replies)
 160. náhrada mzdy a odvody (2 replies)
 161. ukončenie pracovného pomeru dohodou (3 replies)
 162. voľno na sviatok - nepretržitá prevádzka (9 replies)
 163. ukončenie skúšobnej doby (13 replies)
 164. priemerný zárobok PN a dovolenka (7 replies)
 165. Odvody do SP pri DPN (6 replies)
 166. VZ_mzdové zvýhodnenie za sviatok,... (3 replies)
 167. Podiel na zisku s.r.o. (15 replies)
 168. Finančný príspevok na stravovanie (6 replies)
 169. MD-odvody z ročnej odmeny (3 replies)
 170. Dve potvrdenia od lekára v jeden deň (8 replies)
 171. MD-RD-prerusenie a znova MD ako na to? (3 replies)
 172. PN (14 replies)
 173. rocne zuctovanie a materska (1 replies)
 174. pôžička zo SF (0 replies)
 175. ročné zúčtovanie dane (25 replies)
 176. Denný vymeriavací základ (27 replies)
 177. Čo je to ISCP? (3 replies)
 178. vianočná odmena (38 replies)
 179. vyška príjmu (4 replies)
 180. Odmeny zo soc. fondu (21 replies)
 181. dovolenka (25 replies)
 182. dovolenka (2 replies)
 183. Daň - sociálny fond (3 replies)
 184. vyplata mzdy na fakturu (6 replies)
 185. Doktorand a praceneschopnost (2 replies)
 186. doplnkové dôchodkové sporenie a VZ (5 replies)
 187. Preradenie na inú prácu (15 replies)
 188. Fond odmien zo zisku (5 replies)
 189. Nárok na danový bonus (21 replies)
 190. Životne poistenie-odpocitanie dane (19 replies)
 191. Ušlá mzda (10 replies)
 192. evidenčný list dôchodkového poistenia - vyplnenie (16 replies)
 193. Ukončenie PP - vyplnenie tlačiva (5 replies)
 194. Práca nadčas (21 replies)
 195. Seminár p. Faiglovej (1 replies)
 196. správne nahlásenie NV (9 replies)
 197. Sociálny fond - zdanenie (10 replies)
 198. Európske právo soc. zabezpečenia - príslušnosť k právnym predpisom (38 replies)
 199. Dôchodok (6 replies)
 200. Sociálny fond - dohodári (14 replies)
 201. RODINNÉ PRÍDAVKY. (3 replies)
 202. Mandátna zmluva (8 replies)
 203. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch za rok 2005 (8 replies)
 204. nezdaniteľná čast-platené zamestnávateľom (1 replies)
 205. Odvody z minimálnej mzdy (2 replies)
 206. Cestovné náhrady (1 replies)
 207. zmluva na prácu v zahraničí (0 replies)
 208. Neplatené voľno (2 replies)
 209. materská+SZČO ???? (18 replies)
 210. Stupnica platových taríf (8 replies)
 211. Zrazky zo mzdy (7 replies)
 212. Daňový bonus pri narod.dieťaťa (1 replies)
 213. Započet rokov a vysoka skola (6 replies)
 214. zdravotná poisťovňa (22 replies)
 215. NEVYPLATENÁ MZDA (8 replies)
 216. Odvody do SP za cudzinca (12 replies)
 217. titul v pracovnej zmluve (5 replies)
 218. vývoj životného poistenia (2 replies)
 219. Daňový bonus a PN? (48 replies)
 220. Zmennosť (1 replies)
 221. Zdravotne postihnutý (4 replies)
 222. Zákon o ochrane osobných údajov (6 replies)
 223. Príkazna zmluva (77 replies)
 224. PN a SP (48 replies)
 225. Blíži sa koniec roka... (8 replies)
 226. živnostník pracujúci v zahraničí (2 replies)
 227. PNS podnikateľa a odvody (13 replies)
 228. Vymeriavaci základ VŠZP (3 replies)
 229. traja spoločníci (5 replies)
 230. dodatok prac. zmluvy alebo DoVP (3 replies)
 231. Obmedzenie "rečnenia" pri práci (11 replies)
 232. student a s.r.o. (4 replies)
 233. výpoveď dohodou (12 replies)
 234. SZČO PN-zodp.zástupca (1 replies)
 235. Zamestnanec,živnosť a odvody do poisťovní (0 replies)
 236. Životné minimum (3 replies)
 237. Nahrada za prac.pohotovost=VZ do zdravot.poistovne (1 replies)
 238. Upozornenie!_SDS II. pilier (17 replies)
 239. Zmena platiteľa odvodov a preddavkov pri predaji podniku (0 replies)
 240. Zdravotné poistenie v kocke (96 replies)
 241. Kalkulovaná cena stravného (6 replies)
 242. Náhrada mzdy pri DPN (9 replies)
 243. Rodičovský príspevok popri HPP a PN (36 replies)
 244. Prechod z DVP na HPP a výkaz do SP (4 replies)
 245. Zvysovanie stravného pre tuzemské cesty (1 replies)
 246. Výpoveď daná zamestnancom (2 replies)
 247. Provízie vyplácané spolu so mzdou (2 replies)
 248. DoVp a DoBPŠ (11 replies)
 249. Registračný list FO po tretie (8 replies)
 250. Vseobecna zdravotna a vyska preddavkov (0 replies)