1. obcan CR a dohoda o vykonani prace (8 replies)
 2. platba poistného do fondov (0 replies)
 3. práca zamestnancov v cudzine viac ako 183 dní - povinnosti (33 replies)
 4. ešte raz materské (1 replies)
 5. Priemerny cisty mesacny prijem (13 replies)
 6. Priemerny cisty mesacny prijem (23 replies)
 7. SZČO a platenie odvodu do ZP počas poberanie nemocenského po 1.9.2005 (9 replies)
 8. Odvod do ZP (5 replies)
 9. Invalidny dochodca - vyplata odmien v OZ (0 replies)
 10. mlcanlivost a postih (11 replies)
 11. Poistenie (2 replies)
 12. Zlúčenie KPZ so zmluvou o dielo . (5 replies)
 13. Krátenie dovolenky a MD (4 replies)
 14. Potvrdenie o výške zárobku - štipendium (23 replies)
 15. Hlásenie o vyúčtovaní dane.... (126 replies)
 16. KTO PLATI OSETROVNE? (20 replies)
 17. nezdanitelne minimum (10 replies)
 18. Materská a čerpanie dovolenky (10 replies)
 19. tlačivo (13 replies)
 20. ZAPIS ZAMESTNANCA SPäTNE do úradov (5 replies)
 21. Rodičovský príspevok (25 replies)
 22. zápočtový list (27 replies)
 23. vypočet dovolenky (54 replies)
 24. RD a nezdaniteľná čiastka (6 replies)
 25. Zdravotné poistenie a člen DR s DoVP (1 replies)
 26. Rozhodnutie o plte (2 replies)
 27. sviatok (2 replies)
 28. člen DR + DoVP (0 replies)
 29. prenájom časti zamestnávateľa (1 replies)
 30. Chcem zamestnat 2-5 ludi (8 replies)
 31. Zdravotná poisťovňa - študent (6 replies)
 32. uschova mzdovych listov (1 replies)
 33. Nahrada mzdy pocas skolenia (19 replies)
 34. zrazky zo mzdy (4 replies)
 35. skolenie_noví pracovnici (8 replies)
 36. materská - povinnosti zamestnávateľa (52 replies)
 37. Sociálny fond (8 replies)
 38. ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU (0 replies)
 39. Odvody pri dovolenke (4 replies)
 40. DoVP za pomoci rod. prislusnikov (15 replies)
 41. Dohoda a prac. zmluva. (9 replies)
 42. Odpocit.polozka (10 replies)
 43. Sociálna poisťovňa - veľmi súúúúúúúúrne (24 replies)
 44. Dohoda a zodpovednosť (5 replies)
 45. Odvod poistenia (1 replies)
 46. tlačivo prihláška/odhláška v CHZP Apollo (7 replies)
 47. odborný výcvik žiakov (62 replies)
 48. Daň z prímu vs. daňový bonus (16 replies)
 49. zdravotné poistenie (19 replies)
 50. vyplatenie nadčasu (1 replies)
 51. Minimálna mzda od októbra (101 replies)
 52. Ukončenie PP v strede mesiaca (18 replies)
 53. SZČO (1 replies)
 54. Prihlasenie do ZP (19 replies)
 55. možnosť odpustenia pokuty ZP (2 replies)
 56. RTS (5 replies)
 57. Stravné lístky a ukončenie pracovného pomeru (10 replies)
 58. Platené voľno pri 7,5 h pracovnom čase (5 replies)
 59. max.vymeriavací základ pre dávky nem.poistenia (7 replies)
 60. 6 dní po skončení ZVS (2 replies)
 61. mandátna zmluva (2 replies)
 62. Dobrovoľne nezamestnaný (7 replies)
 63. Francúzsky konateľ (0 replies)
 64. Podporná doba (31 replies)
 65. SZČO a PN (32 replies)
 66. Obojstanné výkazy v SP (4 replies)
 67. Pracovná zmluva (23 replies)
 68. Výpočet PN - program MRP . (10 replies)
 69. Skrátený pracovný úväzok (26 replies)
 70. podpora v nezamestnanost (4 replies)
 71. Dohoda o zrážkach zo mzdy § 551 Obč.zák. (15 replies)
 72. stravne listky (2 replies)
 73. Trvalý pobyt (4 replies)
 74. OČR (7 replies)
 75. Zmena mena - sobáš (13 replies)
 76. ZP a študent=konateľ (7 replies)
 77. dohoda o vykonaní práce (10 replies)
 78. výkaz do VŠZP (2 replies)
 79. ZP - samoplatitelia (6 replies)
 80. Výplatná páska-dôchod.pilier II. (22 replies)
 81. Mzda a nadčas (9 replies)
 82. PN (17 replies)
 83. Výpoveď v skúšobnej dobe (2 replies)
 84. SZČO so zníženou prac. schopnosťou a nemocenské poistenie (10 replies)
 85. Dohoda o VP - zrušenie registrácie (5 replies)
 86. Doba premlčania pohľadávky, resp. záväzku voči zdravotnej poisťovni (273 replies)
 87. Deň výplat? (26 replies)
 88. Minimálna mzda pri krat.prac.čase (2 replies)
 89. daňový bonus (27 replies)
 90. ochrana osobých údajov (6 replies)
 91. Zápočtový list (3 replies)
 92. Exekúcia - dieťa (7 replies)
 93. stravne listky (14 replies)
 94. Prídavky na deti (20 replies)
 95. zachovávanie mlčanlivosti o firemných záležitostiach (3 replies)
 96. Zárobok popri podpore v nezamestnanosti (13 replies)
 97. Dôchodkové poistenie (3 replies)
 98. Úprava prac.času (13 replies)
 99. PN (4 replies)
 100. Popis pracovnej činnosti kuchár, výčapník (3 replies)
 101. Nezamestnaný (1 replies)
 102. Študent-dohoda (4 replies)
 103. precerpana dovol. (2 replies)
 104. Zdržiavanie výplaty (1 replies)
 105. tlačivo (11 replies)
 106. problém... (6 replies)
 107. Zahraničná služ.cesta (3 replies)
 108. prídavky na dieťa (2 replies)
 109. dovolenka (19 replies)
 110. Prerušenie zamestnania (3 replies)
 111. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (56 replies)
 112. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie (4 replies)
 113. Riadna dovolenka medzi MD a RD (10 replies)
 114. § na navštevu lekára?!? (3 replies)
 115. Daňový bonus a rodičovská dovolenka (2 replies)
 116. Zaokruhlovanie odvodov do ZP (9 replies)
 117. Konateľ a odhláška zo Soc.poist. - novela (7 replies)
 118. Kontrola zo soc.poisťovne (46 replies)
 119. Dávka v hmotnej núdzi (4 replies)
 120. Príspevok rodicom (2 replies)
 121. Odhláška zo SP - dohodár (5 replies)
 122. preplatenie cestovného (22 replies)
 123. Dohoda o vykonaní práce a pracovná zmluva (3 replies)
 124. Osoba trvale žijúca v zahraničí a ZP (13 replies)
 125. časová mzda (4 replies)
 126. Problem s materskou dovolenkou (5 replies)
 127. cestovné (1 replies)
 128. Vypočet mzdy (2 replies)
 129. zdrav.poist. (4 replies)
 130. Spoločník a zamestnanec súčasne (12 replies)
 131. Cestovné + dovolenka (4 replies)
 132. dohodár a pracovný úraz (2 replies)
 133. SZP odhlasenie (6 replies)
 134. SZČO alebo zamestnanec??? (9 replies)
 135. práca nadčas (5 replies)
 136. odvody do ZP?? (14 replies)
 137. Mzda (9 replies)
 138. Nesprávne naplnený pracovný fond (7 replies)
 139. Rodičovský príspevok (30 replies)
 140. výpoved v skúsobnej dobe zamestnancom (3 replies)
 141. Zamestnávateľ a DÚ (16 replies)
 142. Výkaz na ZP a SP počas nemocenskej. (1 replies)
 143. rodičovská dovolenka - výpoveď v práci - odstupné (56 replies)
 144. ZŤP po novom od 1.9. ? (1 replies)
 145. Aké tlačivo (19 replies)
 146. Výpočet mzdy (18 replies)
 147. Vym. základ v RO (2 replies)
 148. PN skusobna doba (2 replies)
 149. Rozhodné obdobie? (20 replies)
 150. Koniec TPP na dobu určitú (14 replies)
 151. rodinné prídavky v EU? (65 replies)
 152. Predčasný starobný dôchodok (397 replies)
 153. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde? (82 replies)
 154. úmrtie zamestnanca (1 replies)
 155. Dôchodkové poistene (6 replies)
 156. Ešte raz dohoda (1 replies)
 157. Modrátor a odvody. (3 replies)
 158. "Nastavenie" mzdy a nezdaniteľný základ dane (5 replies)
 159. zdrav.poistne a SZČO (4 replies)
 160. minimalna mzda (24 replies)
 161. Odvody na zdravotné z DDP (5 replies)
 162. otazocky (7 replies)
 163. Registračný list FO (3 replies)
 164. úmrtie zamestnanca (39 replies)
 165. Dohoda o VP po skončení HPP. (4 replies)
 166. Výplatná páska. (7 replies)
 167. dovolenka (24 replies)
 168. Registračný list do SP po druhé (18 replies)
 169. pracovná zmluva (16 replies)
 170. SZČO môže zamestnať študenta? (16 replies)
 171. Zamestnanec vs Konatel (2 replies)
 172. Organizačná zložka (3 replies)
 173. dobrovoľne nezamestnaný (4 replies)
 174. opakovaná PN (1 replies)
 175. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 176. DPN - REGRES (3 replies)
 177. polovičny úväzok (19 replies)
 178. Spoločník + konateľ v dvoch s.r.o. (1 replies)
 179. chýbajúce výkazy... (6 replies)
 180. mzdové (7 replies)
 181. Náhrada mzdy §69ods4 - odvody (3 replies)
 182. DVP a DBPS (2 replies)
 183. dohoda o vykonani prace (12 replies)
 184. Krátená dohoda. (3 replies)
 185. Platba ZP počas neplateného voľna (3 replies)
 186. Apollo-prihláška zamestnávateľa (2 replies)
 187. Výpočet ZP SZČO (2 replies)
 188. Výška min. mzdy od oktobra 2005 (6 replies)
 189. Presun sviatku (4 replies)
 190. životné jubileum (4 replies)
 191. Odstupné (1 replies)
 192. preberanie mzdového účtovníctva (1 replies)
 193. ukončenie materskej (1 replies)
 194. Rocne premie - priemerka (11 replies)
 195. Súhlas zamestnanca...ochrana osob. údajov (17 replies)
 196. dôchodok (2 replies)
 197. Pra.pomer na dobu urcitu (3 replies)
 198. Práca-cudzinec (0 replies)
 199. Študent a zdravotné poistenie (23 replies)
 200. ako je to s podporou? (8 replies)
 201. Oznamenie o zruseni pracovneho miesta (1 replies)
 202. Dobrovoľne nezamestnaní-DoVP?? (29 replies)
 203. Dovolenka (71 replies)
 204. výkazy do soc. poisťovne (4 replies)
 205. ZP občana žijúceho v ČR (3 replies)
 206. Konateľ a spoločník s.r.o. bez príjmov nezamestnaný (19 replies)
 207. ZPS-zmenená pracovná schopnosť a odvody (7 replies)
 208. Neplatene volno (26 replies)
 209. PN a VZP ! (1 replies)
 210. SZČO+zamestnanec a zdrav.poiť. (32 replies)
 211. Čo ak som neodhlásila DOVP bez výkonu na SP? (4 replies)
 212. ZP (6 replies)
 213. Tlaciva Apollo (10 replies)
 214. dovolenka (19 replies)
 215. prac.pohot.--mzdy (3 replies)
 216. dovolenka a skratený prac.čas (14 replies)
 217. SP výkazy elektr.poštou nad 8 zamest.-povinnosť od 09/2005 (13 replies)
 218. Vzor dohody (0 replies)
 219. náhrada škody od zamestnanca (0 replies)
 220. Aká pracovná zmluva (2 replies)
 221. Zmluva o honorár (0 replies)
 222. Dohoda VP a brigada studenta. (2 replies)
 223. Odovody do z ZP z prijmov podla Autorskeho zakona (12 replies)
 224. socialny fond a gastrolistky (15 replies)
 225. zapis skodovej komisie (1 replies)
 226. prac.pohotovosť (1 replies)
 227. prerusenie poisteni u rodica na RD (11 replies)
 228. ZP pri neplatenom voľne (4 replies)
 229. Vzory dohody o používani služobného mob. tlf. (2 replies)
 230. Pracovný úväzok - invalid (25 replies)
 231. Nároky zamestnanca pri pracovnom úraze a počas PN (3 replies)
 232. daňový bonus (11 replies)
 233. porušenie liečebného režimu (159 replies)
 234. 2 pracovne pomery (6 replies)
 235. Pocet odprac.dni (10 replies)
 236. narok na davku v hmotnej nudzi (16 replies)
 237. Sumar novelizacie ZP a SP (23 replies)
 238. celková cena práce - rozpis na položky (5 replies)
 239. úraz (3 replies)
 240. Registracia v SP a MD, RD. (2 replies)
 241. Dohoda o vykonaní práce - predlžená mat.dovolenka (23 replies)
 242. clen predstavenstva a socialny fond (2 replies)
 243. Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí (0 replies)
 244. Invalidný dôchodca - jeho vymeriavací základ (13 replies)
 245. Sluzobna pohotovost (3 replies)
 246. dohoda o vykonaní práce (35 replies)
 247. Preplatenie dovolenky (15 replies)
 248. student a zdravotne poistenie (6 replies)
 249. materská - som začiatočník (4 replies)
 250. PP na dobu urcitu - zamestnanec chce skoncit pred uplynutim (5 replies)