1. Odpočítateľná položka-životná poistka (9 replies)
 2. patenty a licencie (0 replies)
 3. Zlepšovateľské hnutie (0 replies)
 4. SZCO + pracovny pomer v zahranici - odvody (0 replies)
 5. Predčasný dôcodok (4 replies)
 6. Spracovanie miezd (7 replies)
 7. Odpracované hodiny (2 replies)
 8. Predcasne skoncenie MD (3 replies)
 9. Neplatené volno (1 replies)
 10. zivnost & sirotsky dochodok (2 replies)
 11. DVP a hmotná zodpovednosť (10 replies)
 12. Odpočitateľná položka na manželku (50 replies)
 13. Celodenná starostlivosť o dieťa do 6 rokov (2 replies)
 14. rodičovská dovolenka a ZP, SP (10 replies)
 15. "Nepomenovaná" zmluva podla §51 Občianskeho zákonníka (16 replies)
 16. Ešte k Dohode o vykonaní práce (6 replies)
 17. Zákony pre prácu mzdovej účtovníčky (11 replies)
 18. Doplnkové dôchodkové poistenie (4 replies)
 19. nárok na podporu v nezamestnanosti (122 replies)
 20. zaciatky (4 replies)
 21. PN a nemocenské poistenie (3 replies)
 22. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane - tlačivo (5 replies)
 23. Interni zamestnanci a prikazna zmluva (2 replies)
 24. tehotná manželka (7 replies)
 25. Dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 26. Hlásenie PN za zdravotné poisťovne (17 replies)
 27. čo ďalej.... (1 replies)
 28. Výpoveď dohodou (17 replies)
 29. Ročné zúčtovanie poistného (3 replies)
 30. Zahraničná prac.zmluva (1 replies)
 31. DoVP-prihlásený v SP ale nemá Dohodu (0 replies)
 32. Prepočet predčasného SD (3 replies)
 33. RP a výška zárobku na DoVP (6 replies)
 34. Odchod na predčasný starobný dôchodok (3 replies)
 35. Odstupné (1 replies)
 36. Nárok na dovolenku (2 replies)
 37. Ročné zúčtovanie preddavkov na ZP (3 replies)
 38. Ukončenie PN (2 replies)
 39. žiadosť o ročné zúčtovanie dane (5 replies)
 40. Nezdaniteľná časť na daňovníka (2 replies)
 41. Rizikové pracoviská (7 replies)
 42. Ukončenie strednej školy-bonus (27 replies)
 43. Postup pri ročnom zúčtovaní dane - závislá činnosť (8 replies)
 44. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde ... tlačivo ? (15 replies)
 45. výkazy mailom do ddp Crédit suisse (11 replies)
 46. Výpoveď zamestnávateľa . (26 replies)
 47. Vymeriavací základ (1 replies)
 48. dohoda (3 replies)
 49. odchodne/odstupne opat (12 replies)
 50. výplata pre koordinátora na VPP (2 replies)
 51. Preplatok z ročn. zúčtovania pre jedného zamest. v januári a pre ostatných v marci (5 replies)
 52. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde-termín (21 replies)
 53. odvody - student (0 replies)
 54. Príplatok za popoludňajšiu smenu (2 replies)
 55. Dovolenka - § 102 ZP (6 replies)
 56. priemerny hodinový zárobok - výpočet (9 replies)
 57. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 58. rocny priemer (0 replies)
 59. Číslo účtu (2 replies)
 60. Odvody na ZP a pobyt v zahranicí (0 replies)
 61. socialna p. vykazy (6 replies)
 62. Maximalny VZ? (6 replies)
 63. RZD (1 replies)
 64. Odvody poistného (51 replies)
 65. Dohody a odvod dane (5 replies)
 66. Dohoda a PN (8 replies)
 67. Zaokrúhľovanie - Potvrdenie o zdan.mzde (3 replies)
 68. Prepočet VZ na SP a PN (9 replies)
 69. vyššie odvody do ZP (2 replies)
 70. SZCO odvody (ak ma aj dividendy z s.r.o) (0 replies)
 71. Poukážka na rehab. pobyt (0 replies)
 72. Zrušenie predajne - zmena pracoviska (1 replies)
 73. prieme pre dovolenku a priemer pre nemoc (6 replies)
 74. Výpočet priemerného hodinového zárobku (2 replies)
 75. Výpočet mzdy (1 replies)
 76. koeficient minim.mzdy (22 replies)
 77. mzda pri výkone inej práce (0 replies)
 78. rocne zuctovanie a materska (7 replies)
 79. výpoveď § 72 (1 replies)
 80. priemerný hodinový zárobok (26 replies)
 81. Dovolenka (0 replies)
 82. nezdaniteľná čiastka (5 replies)
 83. Neplatené voľno a dovolenka (3 replies)
 84. cestovne nahrady (13 replies)
 85. Zdravotné poistenie-poplatok z omeškania-rok 1995 (1 replies)
 86. Čerpanie sociálneho fondu v PÚ (4 replies)
 87. Vymahanie mzdy od byvaleho zamestnavatela (6 replies)
 88. Náhrada príjmu a náhrada mzdy (5 replies)
 89. Študent a príkazná zmluva (9 replies)
 90. Najčastejšie otázky - mzdy a personalistika (68 replies)
 91. vypoved zamestnanca AKO? (12 replies)
 92. stravné lístky (2 replies)
 93. ošetrovanie člena rodiny starým rodičom (1 replies)
 94. Povinný odvod za nezam zdr. postihnutého (2 replies)
 95. vypoved zamestnancom (46 replies)
 96. Spolupracujuca osoba (6 replies)
 97. Minimálna mzda pri kratšom pracovnom čase (3 replies)
 98. výpočet odvodov (1 replies)
 99. Práca počas RD (2 replies)
 100. Zdravotné poistenie (6 replies)
 101. ELDZ (30 replies)
 102. Preplatenie dovolenky. (0 replies)
 103. Dovolenka učiteľky (2 replies)
 104. Dávky v nezamestnanosti (5 replies)
 105. prerusený rodičovský príspevok? (6 replies)
 106. DVP a dodatok (1 replies)
 107. potvrdenie pre konateľa-spoločníka (0 replies)
 108. Zmena pracovného času (4 replies)
 109. Európske preukazy zdravotného poistenia (0 replies)
 110. stravné lístky (14 replies)
 111. registrácia firmy do apolla (3 replies)
 112. Mladistvý zamestnanec a odvody (7 replies)
 113. zmena podmienok PZ smernicou (5 replies)
 114. Ako evidovať záväzky? (5 replies)
 115. Daňový bonus - pestún (2 replies)
 116. odvody (2 replies)
 117. Odvody počas PN - SZČO (2 replies)
 118. odvody (8 replies)
 119. Dôchodca-odvody (1 replies)
 120. Socialny fond (5 replies)
 121. 11.5 hod. pracovný čas (4 replies)
 122. Neoprávnené preplatenie dovolenky (17 replies)
 123. odvody do sociálnej poisťovne (3 replies)
 124. Dovolenka (1 replies)
 125. Výpočet čistej mzdy (4 replies)
 126. Ruší sa znížená sadzba o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa? (11 replies)
 127. Zmena náhrad stravného pri prac. cestách (2 replies)
 128. Stravné lístky - zrážky (38 replies)
 129. Nevyčerpaná dovolenka (21 replies)
 130. PN - ako na to (10 replies)
 131. GASTRO LISTKKY (22 replies)
 132. Vyplatenie odmeny v 12.mesiaci (0 replies)
 133. Nezdaniteľná časť ... (1 replies)
 134. ročné zúčtovanie dane u dôchodcu (7 replies)
 135. Nové nezdaniteľné časti (2 replies)
 136. Dovolenka (3 replies)
 137. prihlásiť znova? (6 replies)
 138. výplata v zime (0 replies)
 139. Student VS a odvody (2 replies)
 140. Ročné zúčtovanie dane - nezdaniteľná časť (23 replies)
 141. info (13 replies)
 142. Registrácia platiteľa (4 replies)
 143. preplatenie dovol.pri odchode na matersku (7 replies)
 144. Odvody do Soc.poisťovne (4 replies)
 145. Gastrolístky predaj (32 replies)
 146. Ročné zúčtovanie ZP - časové rozlíšenie - audit (2 replies)
 147. Študent (3 replies)
 148. Výpoveď - odstupné (1 replies)
 149. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné zúčtovanie preddavkov dane (440 replies)
 150. Výkaz do VŠZP v el. podobe (4 replies)
 151. Ešte raz PN (2 replies)
 152. Daňové priznanie (3 replies)
 153. odvody po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 154. OČR (84 replies)
 155. Minimálne mzdové nároky (61 replies)
 156. evidenčný list (3 replies)
 157. Nezdaniteľná časť na manželku (6 replies)
 158. Odstupné a preplatenie dovolenky (13 replies)
 159. Hrubý príjem (5 replies)
 160. ZP- hromadné hlásenie o poistencoch (6 replies)
 161. PN a materska... (2 replies)
 162. vyhlasenie k zdaneniu prijmov zo ZC (7 replies)
 163. Prečerpanie dovolenky (13 replies)
 164. Ivalidný dôchodca (24 replies)
 165. Soc.fond-príspevok na dopravu (2 replies)
 166. smenova praca (7 replies)
 167. MRP SOFTWARE (3 replies)
 168. Sociálny fond (3 replies)
 169. Danove priznanie+odvody (2 replies)
 170. Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZP (2 replies)
 171. štatistika P 2-04 (4 replies)
 172. Úhrada do 31.1.06??? (9 replies)
 173. Invalidita a ZP (14 replies)
 174. Pokuty z Daňového úradu (14 replies)
 175. oboznámenie (6 replies)
 176. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov (1 replies)
 177. Ročné zúčtovanie Dani zo ZČ a príjmy z dvoch štátov (2 replies)
 178. dôchodca a ZP (6 replies)
 179. Tvorba SF (1 replies)
 180. Prémie v nákladnej doprave (1 replies)
 181. PN-ky a administratíva (16 replies)
 182. Odmeny konateľov a odvody (2 replies)
 183. mzda osobného šoféra (4 replies)
 184. ZP a príkazná zmluva (27 replies)
 185. Odvody SZČO-SP od 1.7.2006 (24 replies)
 186. Dovolenka (6 replies)
 187. Zaokrúhľovanie časovej mzdy. (6 replies)
 188. Výpočet PN (10 replies)
 189. stravné SZČO (0 replies)
 190. Cash flow,suvaha ,vykaz ziskov a strat (2 replies)
 191. stravovanie SZČO (14 replies)
 192. podiel na zisku spoločníka a vplyv na zdravot.poistenie (1 replies)
 193. Roč.zúčt.dane a ukončenie živnosti (3 replies)
 194. ZP dohodára-dôchodcu (53 replies)
 195. Ročná závierka s p.Polákovou (6 replies)
 196. Hlásenie do ZP a SP pri DPN (8 replies)
 197. Evidencia prac. času dohodárov (4 replies)
 198. ODCHODNÉ (10 replies)
 199. odchod zamestnanca do inval.dôchodku po dlhodobej PN (23 replies)
 200. Ucty pre dan zo zavislej cinnosti (2 replies)
 201. skušobná doba- ukončeniePP (3 replies)
 202. Výpočet priemerného platu (12 replies)
 203. Odvody SZČO-ZP (31 replies)
 204. termin odvodov (1 replies)
 205. živnostník-remeselník a odvody do soc.poit. (6 replies)
 206. Vianočné poukážky (14 replies)
 207. Vymeriavací základ (2 replies)
 208. Výpoveď (51 replies)
 209. Predavačka na 2 hodiny (2 replies)
 210. príspevky zo sociálneho fondu zamestnávateľa (4 replies)
 211. Čísla účtov do ZP (9 replies)
 212. Poistenie zodpovednosti za škodu (5 replies)
 213. Dochádzka. (26 replies)
 214. neoznámenie ukončenia dohody o vykonaní práce (33 replies)
 215. Mzda za pohotovosť cez dovolenku (1 replies)
 216. nekale praktiky? (14 replies)
 217. Minimalna mzda v rokoch 1999 - 2003 (4 replies)
 218. rodicovska dovolenka a DVP (79 replies)
 219. práca na skrátený pracovný čas (1 replies)
 220. Občan ČR ako spoločník s.r.o. (1 replies)
 221. odpočet na manžela (2 replies)
 222. Študent a daňové priznanie (17 replies)
 223. Predčasný SD & pracovný pomer? (19 replies)
 224. PN počas výpovednej lehoty (10 replies)
 225. tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane na rok 2005 (4 replies)
 226. Zníženie základu dane za manžela (57 replies)
 227. Materská a dovolenka (41 replies)
 228. SDP a práca popri poberaní rod.príspevku. (0 replies)
 229. pracovná zmluva - mzdové podmienky a pracovný čas (5 replies)
 230. odpočet 0,5% na každe dieťa (19 replies)
 231. dohoda o vykonaní práce - zdaňovanie (1 replies)
 232. osobná asistencia z pohľadu zdravotného poistenia (3 replies)
 233. register platiteľov poistného na zdravotné poistenie (1 replies)
 234. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (1 replies)
 235. Kedy vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie? (41 replies)
 236. Odvody (19 replies)
 237. vzor dohody o vyplatení odstupného (3 replies)
 238. zmena zdravotnej poisťovne - zasielanie odvodov (3 replies)
 239. dohoda o hmotnej zodpovednosti pre vodičov (2 replies)
 240. dátum zmeny výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka (2 replies)
 241. Ako financne ohodnotit....? (10 replies)
 242. ošetrenie zamestnanca 4 dni po sebe (2 replies)
 243. dátum na oznámení o skončení pracovného pomeru (6 replies)
 244. aký lekár je oprávnený vydať potvrdenie o návšteve lekára? (1 replies)
 245. Práca a materská (7 replies)
 246. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch (32 replies)
 247. Legislativne zmeny 2006 (15 replies)
 248. Rizikové pracoviská (6 replies)
 249. nárok na vdovský dôchodok (2 replies)
 250. Mzda § 49 (6 replies)