PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dovolenka a odvody
 2. Problém - prihlasovanie cez e-mail
 3. diéty
 4. odhláška a prihláška zamestnanca do SP
 5. prepočet dovolenky
 6. Dobrovolné odvody do sociálnej poisťovne
 7. Odvody do SP pri zdravotnom postihnuti
 8. Minimálna mzda - doplatok
 9. Odmena člena štatutárneho orgánu a výpočet priemernej náhrady
 10. Priemerný zárobok - dopočet do minimálnej mzdy
 11. stravné lístky - kto koľko platí??
 12. dohoda o vykonaní práce
 13. ZAMESTNANIE dochodcu
 14. služobná cesta
 15. Úprava pracovnej zmluvy
 16. dozorna rada, odvody a dan
 17. odvody pri príjme pod 6.500
 18. Započítanie daň.bonusu
 19. MD a dohoda o vykonaní práce
 20. 2 x odvody?
 21. Nárok na dovolenku
 22. 3 pilier - DDP
 23. Od jesene sa zmení systém zdravotných odvodov
 24. Fond prac. času
 25. ÚMRTIE ZAMESTNANCA
 26. Dovolenka a MD a RD
 27. Nočné nadčasy
 28. Porušenie pracovnej disciplíny
 29. dohodár a štatutár
 30. firemne auto len na sluzobne ucely
 31. Koeficient mzdy
 32. Predčíslie účtu - ktorá banka?
 33. Platové tarify
 34. Zápočet rokov
 35. odhláška zo ZP
 36. Zmena odvodov do zdrav.poisťovne
 37. zoficialnenie
 38. Prehľad o preddavkoch
 39. Daňový bonus-zákl.info
 40. vzor zmluvy o združení (FO)
 41. PN a dobrovoľne nezamestnaný
 42. neplatna vypoved - nahrada mzdy
 43. Výpoveď §63 odst.1 písm.b)
 44. Nové VZ od 1.7.2005
 45. Zamestnávanie SZČO
 46. Odvody
 47. nárok na dovolenku
 48. Odpracovaný sviatok
 49. Vymáhanie škody od zamestnanca
 50. Nepodarený zamestnanec
 51. nezamestnaný - brigádnik
 52. Danovy bonus.
 53. Kratší pracovný čas
 54. Otazka pre pana Mihala
 55. nárok odstupného po rodič.dovolenke.
 56. Materská dovolenka vo výplate
 57. prehľad o zrazených preddavkoch
 58. Nesprávne dátumy
 59. čerpaná dovolenka, na kt. nebol nárok
 60. Druhý pilier dôchodkového poistenia pre študentov
 61. Kto je platitelom ZP za poberatela rodicovskeho prispevku?
 62. Mzda za rok 2004 vyplatená v r.2005
 63. Konateľ-po novele ZP od 1.9.05
 64. Prehľad na DÚ - môže byť vytlačený z PC??
 65. Materské-dobrovoľné pripoistenie
 66. NIE JE ŽENATÝ
 67. Max. vym. zaklad zamestnanca na zdr. poistenie po 1.7.
 68. Vyplnenie ELDZ
 69. Starobný dôchodok*
 70. zrážky zo mzdy
 71. Odmeny členov štat. orgánov
 72. Sluzobna alebo sukromna cesta?
 73. Dôvera - tlačivo
 74. Skolenie + diety
 75. Náhrada školenia pri skončení PP
 76. SZČO a ÚP
 77. Certifikácia ISO-faktúra
 78. Dôchodca-živnosť alebo mandát.zml.
 79. Daňový bónus v zahraničí
 80. absencia
 81. PN krátko po nástupe do zamestnania
 82. polovicny uvazok a nezdanitelna cast na danovnika
 83. Skúšobná doba - opakovane?
 84. Výpoveď
 85. Rodičovská dovolenka - otec
 86. Cestovný príkaz!?
 87. ELDP a rodičovská dovolenka od 1.7.2005
 88. PN - POMÓÓÓÓC
 89. Aký druh zmluvy použiť ?
 90. diety zamestnanca v Čechách
 91. Manažérska zmluva
 92. Existuje zákon ????
 93. Sideria - hromadné oznámenie - ako správne vytlačiť?
 94. Kontrola PN
 95. Pracovny uraz a jeho zavinenie
 96. mesačný výkaz
 97. Výpoveď daná zamestnancom
 98. Skončenie PP v skúšobnej dobe, PN, ochranná lehota
 99. co mam odvadzat, ake odvody?
 100. DOVP - podvod?!
 101. Nevyplatenie mzdy
 102. upratovačka v paneláku
 103. Ev.list dôch.poistenia
 104. Prosím o pomoc (DOVOLENKA)
 105. zdravotné poistenie za prácu popri zamestnaní
 106. VZ pre ZP - pre p. Mihála
 107. Pracovná zmluva v nemčine
 108. ukončenie PP
 109. Nahlásiť DÚ-u podpísané vyhlásenia?
 110. SOCPOIST- prihlaska, odhlaska
 111. Vedenie účtovníctva bez živnosti
 112. Sociálny fond - povinnosť?!
 113. dovolenka
 114. materská dovolenka
 115. Odvody do ZP, Soc. poisťovne SZČO
 116. prémie po skončení prac. pomeru
 117. Invalidita
 118. Nezaopatrené dieťa - VŠ
 119. vojak a PN
 120. neplatené voľno a skončenie prac. pomeru
 121. odhlasovanie
 122. stravné
 123. Študent a pracovna zmluva - čo s II. pilierom?
 124. Materské a súbeh nárokov naň
 125. potvrdenie
 126. Ročné zúčtovanie do zdrav. poisťovne
 127. zamestnanec - ubytovacie zariadenie
 128. študent a dohoda
 129. Dovolenkový priemer
 130. Dohodar
 131. nové kódy zdravotných poisťovní
 132. nový účet VšZP
 133. Ďalšia prihláška pre ženy na materskej?
 134. MD-ukonč.PP
 135. Priemerný zárobok - dovolenka
 136. Zamestnávanie manžela/manželky
 137. Dovolenkový lístok
 138. Datum zaniku poistenia v SP...
 139. dohoda o vykonaní práce
 140. Zrážky zo mzdy - tretinkový systém
 141. Zápočtový list
 142. Absencia
 143. hodinová mzda a príplatok
 144. w stránka sociálnej poisťovne
 145. Poskytnutie peňažného príspevku-Urad prace
 146. brigadnicka praca studenta
 147. dohoda o zrážkach zo mzdy
 148. Bol si chorý? - tvoj problém!
 149. SP vykaz
 150. nadčas - výklad zákona
 151. Invalidný dôchodok ako odpracovaná doba na dovolenku?
 152. Prekážky v práci
 153. Výpoveď musí byť k 1. dňu v mesiaci?
 154. Výplatná páska
 155. Zamestnanec a zamestnaný dôchodca v jednom mesiaci
 156. adresa
 157. Vymeriavací základ pre SOC. POIST.
 158. Odmeňovanie predsedu družstva
 159. Použitie firemného vozidla
 160. Osobne prekazky v praci
 161. Osobne prekazky v praci
 162. Strážnik - PZ
 163. evidencia dochádzky
 164. minerálka na pracovisku
 165. Dobrovoľné odvody
 166. DoVP s ev.nezamestnaným
 167. Vymeriavací základ od.1.7.05
 168. ako ďalej konatelia s.r.o.?
 169. SZČO - praca na polov. uvazok alebo dohoda o vykon. cinnosti
 170. Nový zamestnanec
 171. RD a SP
 172. ZP paragraf 45 - skúsobná doba
 173. Zamestnanie cudzinca na DOVP
 174. Rodičovská dovolenka a dohoda
 175. pracovná zmluva
 176. Oprava dane a daňového bonusu!!
 177. Zamestnávanie na živnostenský list
 178. Návšteva u lekára - deti
 179. Ochrana os. údajov, vzťah učtovník-SZČO.
 180. nadčasy
 181. Brigáda mladistvých.
 182. Zákon č.580/2004 o zdravotnom poistení v znení k 1.9.2005
 183. Skončenie PP - nárok na dovolenku
 184. Opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 185. odvody štatutárnych orgánov, predstavenstva a dozornej rady
 186. 7 dní ...
 187. vypomoc bez odmeny
 188. Dohoda o vykonaní práce
 189. Kde najdem talcivo DOhoda na kratsi pracovny cas
 190. cerpanie dovolenky vopred
 191. víkend alebo sviatok?
 192. Vypocet odvodov
 193. Potvrdenie o návšteve VŠ
 194. pracovný úraz - aké dokumenty vypísať?
 195. Zmena DBPŠ na DVP
 196. nový účet do všeobecnej ZP
 197. Dohoda a dalsie dohodnute podmienky
 198. Skrátený pracovný úväzok a odvody
 199. Zvyšovanie kvalifikácie
 200. Príjem dôchodcu
 201. Okamžité skončenie rpacovného pomeru zamestnancom
 202. DoBPŠ-odmena stredoškoláka
 203. odvody do fondov, dane a iné poplatky
 204. Zánik ochrannej lehoty
 205. Softvéristi
 206. II.Pilier dôchod.systému
 207. Sociálna fond
 208. Kratší pracovný čas
 209. Pracovný pomer na dobu určitú
 210. Odborová organizácia
 211. danovy bonus
 212. Predčasný starobný dôchodok a odchodné
 213. Zníženie mzdy
 214. Stravné lístky dohodárov
 215. paragraf
 216. Ukončenie prac.pomeru počas trvania PN
 217. Oplati sa dobrovolne platit SP?
 218. Skoncenie pracovneho pomeru
 219. zvýšenie daňového bónusu
 220. Priem.mes.príjem za posledných 12 mesiacov
 221. odchod do dôchodku
 222. skončenie pp a znovu zamestnanie
 223. Formuláre pre vodičov do EU
 224. kontrola zamestnanca na PN
 225. OOU
 226. Zrazka Doplnkoveho dochodkoveho sporenia
 227. Pomôžte s radami!
 228. rodičovský príspevok
 229. Rodičovský príspevok - nástup do zamestnania
 230. Dohoda o pracovnej činnosti.
 231. Dohody
 232. Dovolenka pedagogických zamestnancov
 233. PN so zavinením
 234. Dovolenka
 235. Čo všetko prebrať od mzdárky?
 236. Bezpečnostný projekt
 237. Dôchodok
 238. Daňový bonus a maturanti
 239. SP
 240. s. r. o.
 241. prac.zmluva
 242. Príjem SZČO a materská dovolenka
 243. Konflikt záujmov?
 244. Archív
 245. Žiadosť o ošetrovné
 246. Ochrana os.údajov v kocke !!!
 247. dohodár a odvody
 248. čerpanie financii z s.r.o. konateľom
 249. DoVP so 17.ročným
 250. Výpočet exekučnej splátky