1. Stravné lístky a sankcie (13 replies)
 2. materska-zratavaju sa odvody? (0 replies)
 3. Preplácanie dovolenky (9 replies)
 4. Vymeriavací základ pre ZP (1 replies)
 5. nárok a dovolenku pri zmene úväzku (0 replies)
 6. rozviazanie prac pomeru s invalidom (36 replies)
 7. Vaša stravovacia (1 replies)
 8. Ukoncenie prac. pomeru (15 replies)
 9. Zdravotné poistenie (3 replies)
 10. Chýbajúce roky - dôchodok, prosím pomôžte (35 replies)
 11. Sociálny fond (20 replies)
 12. Cudzinec z EU a praca na Slovensku (0 replies)
 13. Okamžité skončenie pracovného pomeru (19 replies)
 14. poistenie v členskom štáte EU (7 replies)
 15. Odstupné po 2 rokoch (3 replies)
 16. Výberové konanie do zamestania (0 replies)
 17. Poistenie voči chybám (3 replies)
 18. Hmotná zodpovednosť a živnostník (6 replies)
 19. ukončenie materskej dovolnky a výpoveď (4 replies)
 20. dohoda o VP alebo zmluva??? (7 replies)
 21. náhrada mzdy za sviatok a dovolenku (17 replies)
 22. Výsluhový dôchodca - opätovné zamestnanie (6 replies)
 23. dohoda a km (3 replies)
 24. Ďalšia dovolenka po rodičovskej dovolenke - aký má presný názov? (7 replies)
 25. mzda - stavebný robotník (7 replies)
 26. Zamestnanie cudzinca v cudzine (3 replies)
 27. Inval.dôch.-odstupné,odchodné (14 replies)
 28. znížená sadzba na starobné poistenie (8 replies)
 29. nemecká legislatíva (0 replies)
 30. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 31. Dovolenka zamestnancov vo verejnej správe (14 replies)
 32. prenájom zamestnancov (13 replies)
 33. Príjem za rok 2005 (3 replies)
 34. KZAM (6 replies)
 35. Pracovna pohotovost (2 replies)
 36. "Vyhlásenie" a invalidný dôchodca (13 replies)
 37. Čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. (35 replies)
 38. SZČO zamestnáva SZČO (4 replies)
 39. literárny fond (4 replies)
 40. krátenie dovolenky (2 replies)
 41. info k ročnému zúčtovaniu dane (10 replies)
 42. Odstupné (1 replies)
 43. Vystavenie faktúry NEPODNIKATEĽOM (18 replies)
 44. Potvrdenie o strate na zárobku počas PN (2 replies)
 45. materská-SZČO (6 replies)
 46. náhrada príjmu pri PNS (1 replies)
 47. Dohoda o hmotnej zodpovednosti - tlačivo (3 replies)
 48. Dovolenka (6 replies)
 49. Splynutie organizácie a kolektívna zmluva, pracovná zmluva (0 replies)
 50. Zmluva alebo DOP (9 replies)
 51. SZČO, rodičovský príspevok a odvody (3 replies)
 52. Oprava daňového bonusu (3 replies)
 53. 13.plat MD,RD - odvody (1 replies)
 54. Nárok na dovolenku II. (4 replies)
 55. SZČO na PN (4 replies)
 56. odvody autorské honoráre (4 replies)
 57. výpočet PN (1 replies)
 58. Vzor potvrdenia o absolventskej praxi (1 replies)
 59. Ochrana osobných údajov (3 replies)
 60. Zrážka zo mzdy exekúcia. (0 replies)
 61. Prijatie študenta posledného roč. vysokej školy do zamestnania ako učiteľ (1 replies)
 62. Kam idú odvody do ZP,SP??? (1 replies)
 63. Potvrdenie o dočasnej PN (4 replies)
 64. náhrada príjmu za nemoc - nevyplatenie (13 replies)
 65. ZP - české odvody (4 replies)
 66. Výsluhový dôchodok a odvody z nepravidelného príjmu (1 replies)
 67. Vlastné auto a cesťák (16 replies)
 68. Stravné lístky (63 replies)
 69. materska-ukončnie prac.pomeru (3 replies)
 70. Dôchodca - konateľ - spoločník (19 replies)
 71. MESAČNÉ VÝKAZY !!!!!!!! (25 replies)
 72. Náhradné voľno (4 replies)
 73. nárok na dovolenku (4 replies)
 74. Ešte raz nadčas (5 replies)
 75. dochodca a nezdanitelna ciastka (23 replies)
 76. Na koľko dní dovolenky má nárok? (19 replies)
 77. priama mzda (1 replies)
 78. DVP (6 replies)
 79. materska dovolenka a odvody (4 replies)
 80. neprihlaseny zamestnanec v zdravotnej poisťovni (1 replies)
 81. Daň z príjmu (15 replies)
 82. MRP vizuálny účtov.syst. a dohody o vykonaní práce (2 replies)
 83. prihlasenie zamestnanca (21 replies)
 84. Inventúry ext.spoločnosťou (4 replies)
 85. Zamestnanci z Ukrainy??? (1 replies)
 86. Výplatná páska (52 replies)
 87. mzdy, personalistika (1 replies)
 88. zaúčtovanie odstupného (3 replies)
 89. Uznanie prac.invalidným a ukonč.prac.pomeru (3 replies)
 90. Asi sem tato otazka nepatri (14 replies)
 91. skoncenie rodicovskej dovolenky (7 replies)
 92. SZČO + invalid. dôchodca (23 replies)
 93. Dohoda o VP, co podpisat...? (13 replies)
 94. Čo teraz... (7 replies)
 95. dohoda o brig.práci študenta (16 replies)
 96. Dohoda o vykonani práce -oznámenie (1 replies)
 97. Sprostredkovatelska zmluva a odvody (4 replies)
 98. zamestnavanie casnikov (3 replies)
 99. 42,5 hod. pracovný čas (2 replies)
 100. Odvody - predčasný starob.dôchodok (1 replies)
 101. Nárok na dovolenku pri skončení PP v skúš.dobe (4 replies)
 102. min.vym.základ na ZP ešte raz (9 replies)
 103. Hlásenie prekročenia príjmu (2 replies)
 104. priplatok za sviatok - pocitanie (6 replies)
 105. MD+RP (2 replies)
 106. Mal sa odhlásiť zo SP alebo to za neho mal spraviť Úrad práce (8 replies)
 107. Pracovná náplň (3 replies)
 108. Zmena prac. pomeru na kratší prac.čas - vo vzťahu k náhrade mzdy za dovolenku (7 replies)
 109. dávky v nezamestnanosti po materskej (2 replies)
 110. svojvoľný odchod zamestnanca na dovolenku (8 replies)
 111. pracovný pomer na kratší čas a nezamestnaný (8 replies)
 112. Daňový bonus a slobodný rodičia (8 replies)
 113. Mzda predavačky (26 replies)
 114. NADČASY VO SVIATOK (4 replies)
 115. Vymeriavaci zaklad (2 replies)
 116. premlčanie v sociálnom poistení (0 replies)
 117. mandátna zmluva (31 replies)
 118. Predĺžená PN (5 replies)
 119. mdzy- začiatočníka (3 replies)
 120. Dobrovoľne nezamestnaná - platby spätne ? (5 replies)
 121. danovy bonus (1 replies)
 122. Otázka pre pána Mihála (14 replies)
 123. zápočet rokov (18 replies)
 124. odvody-invalid.zamestnanca (1 replies)
 125. Osetrenie / vysetrenie - max. pocet dni (99 replies)
 126. Príručka pre začinajúce mzdárky- kde to je? (4 replies)
 127. odvody po ukončení PP (8 replies)
 128. daň zo záv. činnosti - premlčaná pokuta? (7 replies)
 129. Registrácia cudzinca do ZP (1 replies)
 130. zmena dohodára na zamestnanca (7 replies)
 131. Výkaz na ZP (3 replies)
 132. Prehodnotený čiastočný invalid. dôchodca (16 replies)
 133. zaokrúhľovanie nároku na dovolenku (16 replies)
 134. Viacero prac. pomerov u jedneho zamestnanca (2 replies)
 135. nadčasy vo verejnej službe (4 replies)
 136. Dohodar po skonceni dohody (3 replies)
 137. Výpoveď zamestnancovi so ZPS (1 replies)
 138. nemocenské pripoistenie SZČO (6 replies)
 139. Platenie odvodov (4 replies)
 140. Ktoré tlačivá na daňový úrad ? (4 replies)
 141. Socialny fond-štatutár (5 replies)
 142. PN v ochrannej lehote (11 replies)
 143. Vymeriavací základ pri zmene úväzku (5 replies)
 144. Dôchodok z ČR? (3 replies)
 145. Vyplnenie tlačiva do VŠZP a SZP (45 replies)
 146. Invalidný dôchodok (15 replies)
 147. Poistenie SZČO (4 replies)
 148. Preplatená lek.prehliadka-VZ do zdr.p.? (1 replies)
 149. dovolenka a stravné (3 replies)
 150. koľko na dohodu (16 replies)
 151. Aka je to prevádzka? (4 replies)
 152. Priemer na dovolenku (1 replies)
 153. bod v pracovnej zmluve (29 replies)
 154. student zivnostnik/pracujuci na dohodu a ZP (3 replies)
 155. SZČO - rodičovská dovolenka-zdr.poist. (1 replies)
 156. mzdy-preplatené úradom práce (16 replies)
 157. SZČO-Vymeriavací základ pre SP a ZP (19 replies)
 158. Max. príspevok zamestnávateľa na DDP (7 replies)
 159. DVZ pre náhradu príjmu pri PNS (1 replies)
 160. Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov na DoVP (1 replies)
 161. stravné lístky (39 replies)
 162. ZP-hlásenie PN? (10 replies)
 163. PN počas skúšobnej doby (28 replies)
 164. Dovolenkový priemer znova (5 replies)
 165. Sociálny fond - permanentky (5 replies)
 166. Má nezamestnaná, slobodná, tehotná žena nárok na nejakú finančnú pomuc od štátu? (6 replies)
 167. Odmena konateľa (2 replies)
 168. osobné ohodnotenie alebo odmena (2 replies)
 169. materské (34 replies)
 170. Predčasný starobný dôchodok (12 replies)
 171. Krátenie dovolenky - PN (3 replies)
 172. Dohoda a konateľ (5 replies)
 173. Exekúcia - opäť (1 replies)
 174. Tantiémy (2 replies)
 175. preplatenie dovolenky (1 replies)
 176. materská dovolenka (3 replies)
 177. PN-výpoveď (2 replies)
 178. Nahrada za pracovnu pohotovost=VZ (2 replies)
 179. Zamestnanie popri podnikaní (13 replies)
 180. Príplatok za noc (1 replies)
 181. štúdium zamestnanca (1 replies)
 182. čo je lepšie-SZČO alebo TPP? (8 replies)
 183. Spôsobenie škody (0 replies)
 184. ešte raz Dohoda o VP (12 replies)
 185. Nepoberateľ dôchodku (6 replies)
 186. živnostník odvody obrat (1 replies)
 187. odvod do SP (10 replies)
 188. Zmena sídla - prevádzky organizácie (1 replies)
 189. SP a obdobie za ktore sa plati (2 replies)
 190. Vyjadrite svoj nazor (2 replies)
 191. Do ZP platím zo 6500 alebo z 6900Sk (2 replies)
 192. ELDP (32 replies)
 193. návrh zmluvy (1 replies)
 194. dohoda o vykonaní práce (36 replies)
 195. Prekážky na strane zamestnávateľa (3 replies)
 196. Dávka v nezamestnanosti (66 replies)
 197. Okamžitá výpoveď - §69 (5 replies)
 198. zníženie dane (5 replies)
 199. Z prac.zmluvy prechod na PZ na kratší prac.čas, príp. na dohodu o vykonaní práce (8 replies)
 200. Dohoda o poskytnutí jednorázovej služby. (0 replies)
 201. rozne pracovne doby v jednej firme (13 replies)
 202. VZ do ZP (2 replies)
 203. odvody do poisťovní za invalidných dôchodcov (2 replies)
 204. Zaokruhľovanie - daň zo mzdy (1 replies)
 205. odvody - do akého dátumu ? (2 replies)
 206. Podnikateľ-dôchodca-dôchodok (12 replies)
 207. Odvod na ZP z jubilejných odmien. (6 replies)
 208. Ktorá platová trieda? (11 replies)
 209. nemocenske (2 replies)
 210. Pečiatka na zmluve (8 replies)
 211. písommná výpoveď (9 replies)
 212. potrebujem poradiť (0 replies)
 213. Odmena (26 replies)
 214. kratší pracovný pomer (4 replies)
 215. PZ - prosím poraďte ... (1 replies)
 216. Vyhlásenie (1 replies)
 217. Odvody za dôchodcu (3 replies)
 218. zdravotné poistenie cudzinca (6 replies)
 219. Zrážky zo mzdy-Pohotovosť (0 replies)
 220. Dohodári-rozhodcovia (2 replies)
 221. Ošetrovné 10 dní platí zamestnávateľ ? (2 replies)
 222. študent a zdravotné poistenie (13 replies)
 223. Nadčas u učiteľa s kratším prac. časom (3 replies)
 224. Ošetrovné (1 replies)
 225. bonus a dôchodca (5 replies)
 226. Prihláška poistenca na zdravotné poistenie (13 replies)
 227. Oznámenie PN do zdravotnej poisťovne (3 replies)
 228. Daň z príjmu u FO (3 replies)
 229. Ochrana osobných údajov (5 replies)
 230. Zdr.poist. a DDP (2 replies)
 231. Externé spracovanie miezd (3 replies)
 232. živnostníčka a PN (9 replies)
 233. Výpoveď v skúšobnej dobe (10 replies)
 234. Nemocenské v ochrannej lehote (11 replies)
 235. registračný list zamestnávateľa (43 replies)
 236. Ako je to s DOHODAMI? (2 replies)
 237. čo s pracovným odevom pri odchode zo zamestnania? (5 replies)
 238. DOBROVOLNE NEZAMESTNANÝ A ZDR.POIST. (2 replies)
 239. Výkaz pre soc. poisťovňu (7 replies)
 240. Prehľad preddavkov zo záv.č. (5 replies)
 241. Nepretržitá prevádzka (10 replies)
 242. súvaha, VZaS v xls z dashofer.sk (2 replies)
 243. Ročné zúčtovanie dane, Daňový bonus (11 replies)
 244. cudzinec (0 replies)
 245. Cudzinec (3 replies)
 246. Materská dovolenka - osamelá zamestnankyňa (1 replies)
 247. dovolenky na karty (2 replies)
 248. Rodičovská dovolenka a doklady (1 replies)
 249. náhrady výdavkov poskytované zamestnancovi (22 replies)
 250. Daňový bonus na manželku - študentku? (3 replies)