1. Rodičovský príspevok namiesto materského?? (3 replies)
 2. dve zamestnania, jedno v zahranici (0 replies)
 3. Neplatené voľno zamestnanca (18 replies)
 4. Prekážky (12 replies)
 5. Výpoveď dohodou - problém (13 replies)
 6. SZCO a zamestnanec - odvod ZP (2 replies)
 7. Lekárska prehliadka - vodiči (1 replies)
 8. Poraďte DoVP a DoBPŠ? (37 replies)
 9. zrazky (3 replies)
 10. Pausalizovane cestovne nahrady (14 replies)
 11. invalidný dôchodca (11 replies)
 12. dobrovolny platca do SP na materskej dov. (14 replies)
 13. DSS a materska dovolenka (3 replies)
 14. zamestnanie dôchodcov (6 replies)
 15. Minimálny a maximálny denný VZ pre výpočet nemocenského (6 replies)
 16. Cesťák (1 replies)
 17. Rozhovor v Slov. rozhlase (2 replies)
 18. odvody a opatrovateľka (9 replies)
 19. liečenie-úhrada (10 replies)
 20. prihlaska do SP (17 replies)
 21. Mzdy v JU (3 replies)
 22. pouzitie Socialneho fondu (6 replies)
 23. Návrat z rodičovskej dovolenky (0 replies)
 24. Odchodne a vypoved dohodou (2 replies)
 25. Výpočet mzdy / vodiči MKD (15 replies)
 26. výpovedná doba a pracovné voľno (2 replies)
 27. Poskytovanie straveniek pre dohodarov (7 replies)
 28. nevycerpana dovolenka (4 replies)
 29. doklad o prevzati vyplatnej pasky... (23 replies)
 30. Súbežná materská dovolenka (8 replies)
 31. Preplatenie dovolenky? (22 replies)
 32. SP - vykazy internetom (6 replies)
 33. 2 pomery ? (13 replies)
 34. Čo s neposlušným zamestnancom? (6 replies)
 35. Vypoved - poradte (2 replies)
 36. Dovolenka po MD a odhláška zo SP (4 replies)
 37. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a sviatok (5 replies)
 38. Vypoved dohodou (11 replies)
 39. Rodičovský možnosť práce, odvody (3 replies)
 40. Projekt REVIDON (2 replies)
 41. Preplatenie cestovných náhrad (6 replies)
 42. sociálny fond - niektoré otázniky (27 replies)
 43. minimálna mzda (11 replies)
 44. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe prarodiča (16 replies)
 45. Popis práce v DOVP (2 replies)
 46. danovy bonus (71 replies)
 47. mucina (1 replies)
 48. Nulové prehľady (23 replies)
 49. Deň úhrady príjmov (5 replies)
 50. Reťaz.pôrody a nevyč.dovolenka (5 replies)
 51. materská v r.2006 (306 replies)
 52. § 68 Okamžitá výpoveď (18 replies)
 53. Dohoda o brigádnickej práci so študentom... (5 replies)
 54. nahrada za dovolenku (3 replies)
 55. druhá materská dovolenka (16 replies)
 56. Subeh dobrovolneho a povinneho soc.poistenia (1 replies)
 57. poistne (1 replies)
 58. Predĺžená RD a DVP (0 replies)
 59. Externý vysokoškolák-živnostník a odvody (1 replies)
 60. Prerušenie sociálneho poistenia (6 replies)
 61. Zmena kategórie poistenca (2 replies)
 62. Prekážky na strane zamestnávateľa (4 replies)
 63. Preddavok nižší ako 100,- Sk? (3 replies)
 64. Lehota na preplatenie dovolenky (17 replies)
 65. SúRNE - MZDA?! (10 replies)
 66. mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (16 replies)
 67. rizikove tehotenstvo - PN (3 replies)
 68. smernica-škodová komisia (3 replies)
 69. Pomoc - PN? (13 replies)
 70. Výpoveď-neplatené voľno (1 replies)
 71. Materská dovolenka - verzus SP (1 replies)
 72. odvody a PN (1 replies)
 73. prihlásiť? (6 replies)
 74. Nesprávna výška sumy PN (8 replies)
 75. neplatene volno (10 replies)
 76. právo zamestnávateľa rozhodovať o celej dovolenke (7 replies)
 77. právo zamestnávateľa rozhodovať o celej dovolenke (12 replies)
 78. skončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe (3 replies)
 79. Odvody do zdr.poistovne+soc.poistovne (2 replies)
 80. Nemocenské počas čerpania RD (1 replies)
 81. PN ÚRAZ - súrne (11 replies)
 82. Kto mi poradí? (3 replies)
 83. Nemocenské dávky a dva pracovné pomery (2 replies)
 84. príspevok zamestnancovi na dopravu (23 replies)
 85. Prepočet dovolenky u predavačky (1 replies)
 86. skrátená prac.doba (1 replies)
 87. Mzda mesačná časová (8 replies)
 88. Ake odvody? (10 replies)
 89. Dohoda o PČ a tzv. predĺžená MD (4 replies)
 90. zrušenie zamestnávateľa (7 replies)
 91. Stravné lístky + diéty (8 replies)
 92. tehotná v skúšobnej dobe (29 replies)
 93. zníženie sadzby na SP (2 replies)
 94. Prečerpaná dovolenka (4 replies)
 95. Ako to je s prácou nadčas??? (32 replies)
 96. TPP aj dohoda ? (10 replies)
 97. SOS - mzdárka (26 replies)
 98. koľko mám nárok na DV? (3 replies)
 99. odvody do SP (2 replies)
 100. SDS je II. pilier? (10 replies)
 101. Ktory zakon o soc. poistení?? (14 replies)
 102. odlučné (6 replies)
 103. Odstupné a výpoveď zo strany zamestnanca (15 replies)
 104. Zrážky zo mzdy a daňový bonus (43 replies)
 105. VZ (7 replies)
 106. Úkolová mzda (18 replies)
 107. Zmena odmeňovania (4 replies)
 108. SZČO-dôchodok (7 replies)
 109. náhradné voľno (4 replies)
 110. Manažérska zmluva (9 replies)
 111. Min.mzda-súrne!!!! (12 replies)
 112. Prac.voľno s náhradou mzdy (3 replies)
 113. Nadčas (42 replies)
 114. Rozvrh pracovného času (3 replies)
 115. Zmena pracovnej zmluvy (1 replies)
 116. čo dalej? (0 replies)
 117. Nezamestnaný (5 replies)
 118. personalistka za minutu-prihlasenie zam. (4 replies)
 119. štvrťročný výkaz (r. 2003) (4 replies)
 120. Číslo platiteľa. (16 replies)
 121. Dovolenka (11 replies)
 122. Vymeriavacie zaklad SP od 1.7.2005 (2 replies)
 123. Formulár E 101 (17 replies)
 124. SZCO POPRI HPP A ODVODY DO SP (20 replies)
 125. Sviatok (39 replies)
 126. DOČASNÁ PN a vymeriavací základ (6 replies)
 127. dovolenka a odvody (12 replies)
 128. Problém - prihlasovanie cez e-mail (17 replies)
 129. diéty (4 replies)
 130. odhláška a prihláška zamestnanca do SP (28 replies)
 131. prepočet dovolenky (0 replies)
 132. Dobrovolné odvody do sociálnej poisťovne (55 replies)
 133. Odvody do SP pri zdravotnom postihnuti (3 replies)
 134. Minimálna mzda - doplatok (13 replies)
 135. Odmena člena štatutárneho orgánu a výpočet priemernej náhrady (10 replies)
 136. Priemerný zárobok - dopočet do minimálnej mzdy (17 replies)
 137. stravné lístky - kto koľko platí?? (67 replies)
 138. dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 139. ZAMESTNANIE dochodcu (2 replies)
 140. služobná cesta (1 replies)
 141. Úprava pracovnej zmluvy (8 replies)
 142. dozorna rada, odvody a dan (5 replies)
 143. odvody pri príjme pod 6.500 (8 replies)
 144. Započítanie daň.bonusu (5 replies)
 145. MD a dohoda o vykonaní práce (7 replies)
 146. 2 x odvody? (3 replies)
 147. Nárok na dovolenku (72 replies)
 148. 3 pilier - DDP (79 replies)
 149. Od jesene sa zmení systém zdravotných odvodov (5 replies)
 150. Fond prac. času (17 replies)
 151. ÚMRTIE ZAMESTNANCA (1 replies)
 152. Dovolenka a MD a RD (6 replies)
 153. Nočné nadčasy (8 replies)
 154. Porušenie pracovnej disciplíny (3 replies)
 155. dohodár a štatutár (1 replies)
 156. firemne auto len na sluzobne ucely (2 replies)
 157. Koeficient mzdy (4 replies)
 158. Predčíslie účtu - ktorá banka? (20 replies)
 159. Platové tarify (46 replies)
 160. Zápočet rokov (86 replies)
 161. odhláška zo ZP (2 replies)
 162. Zmena odvodov do zdrav.poisťovne (0 replies)
 163. zoficialnenie (4 replies)
 164. Prehľad o preddavkoch (51 replies)
 165. Daňový bonus-zákl.info (7 replies)
 166. vzor zmluvy o združení (FO) (6 replies)
 167. PN a dobrovoľne nezamestnaný (8 replies)
 168. neplatna vypoved - nahrada mzdy (7 replies)
 169. Výpoveď §63 odst.1 písm.b) (2 replies)
 170. Nové VZ od 1.7.2005 (11 replies)
 171. Zamestnávanie SZČO (11 replies)
 172. Odvody (5 replies)
 173. nárok na dovolenku (3 replies)
 174. Odpracovaný sviatok (18 replies)
 175. Vymáhanie škody od zamestnanca (7 replies)
 176. Nepodarený zamestnanec (53 replies)
 177. nezamestnaný - brigádnik (4 replies)
 178. Danovy bonus. (5 replies)
 179. Kratší pracovný čas (25 replies)
 180. Otazka pre pana Mihala (0 replies)
 181. nárok odstupného po rodič.dovolenke. (1 replies)
 182. Materská dovolenka vo výplate (12 replies)
 183. prehľad o zrazených preddavkoch (18 replies)
 184. Nesprávne dátumy (5 replies)
 185. čerpaná dovolenka, na kt. nebol nárok (13 replies)
 186. Druhý pilier dôchodkového poistenia pre študentov (48 replies)
 187. Kto je platitelom ZP za poberatela rodicovskeho prispevku? (3 replies)
 188. Mzda za rok 2004 vyplatená v r.2005 (22 replies)
 189. Konateľ-po novele ZP od 1.9.05 (9 replies)
 190. Prehľad na DÚ - môže byť vytlačený z PC?? (1 replies)
 191. Materské-dobrovoľné pripoistenie (5 replies)
 192. NIE JE ŽENATÝ (54 replies)
 193. Max. vym. zaklad zamestnanca na zdr. poistenie po 1.7. (6 replies)
 194. Vyplnenie ELDZ (6 replies)
 195. Starobný dôchodok* (2 replies)
 196. zrážky zo mzdy (1 replies)
 197. Odmeny členov štat. orgánov (1 replies)
 198. Sluzobna alebo sukromna cesta? (2 replies)
 199. Dôvera - tlačivo (9 replies)
 200. Skolenie + diety (8 replies)
 201. Náhrada školenia pri skončení PP (1 replies)
 202. SZČO a ÚP (9 replies)
 203. Certifikácia ISO-faktúra (0 replies)
 204. Dôchodca-živnosť alebo mandát.zml. (3 replies)
 205. Daňový bónus v zahraničí (18 replies)
 206. absencia (12 replies)
 207. PN krátko po nástupe do zamestnania (16 replies)
 208. polovicny uvazok a nezdanitelna cast na danovnika (3 replies)
 209. Skúšobná doba - opakovane? (6 replies)
 210. Výpoveď (2 replies)
 211. Rodičovská dovolenka - otec (8 replies)
 212. Cestovný príkaz!? (22 replies)
 213. ELDP a rodičovská dovolenka od 1.7.2005 (20 replies)
 214. PN - POMÓÓÓÓC (12 replies)
 215. Aký druh zmluvy použiť ? (29 replies)
 216. diety zamestnanca v Čechách (9 replies)
 217. Manažérska zmluva (11 replies)
 218. Existuje zákon ???? (35 replies)
 219. Sideria - hromadné oznámenie - ako správne vytlačiť? (6 replies)
 220. Kontrola PN (7 replies)
 221. Pracovny uraz a jeho zavinenie (6 replies)
 222. mesačný výkaz (10 replies)
 223. Výpoveď daná zamestnancom (2 replies)
 224. Skončenie PP v skúšobnej dobe, PN, ochranná lehota (79 replies)
 225. co mam odvadzat, ake odvody? (1 replies)
 226. DOVP - podvod?! (14 replies)
 227. Nevyplatenie mzdy (14 replies)
 228. upratovačka v paneláku (8 replies)
 229. Ev.list dôch.poistenia (8 replies)
 230. Prosím o pomoc (DOVOLENKA) (5 replies)
 231. zdravotné poistenie za prácu popri zamestnaní (0 replies)
 232. VZ pre ZP - pre p. Mihála (12 replies)
 233. Pracovná zmluva v nemčine (3 replies)
 234. ukončenie PP (24 replies)
 235. Nahlásiť DÚ-u podpísané vyhlásenia? (7 replies)
 236. SOCPOIST- prihlaska, odhlaska (8 replies)
 237. Vedenie účtovníctva bez živnosti (42 replies)
 238. Sociálny fond - povinnosť?! (9 replies)
 239. dovolenka (12 replies)
 240. materská dovolenka (1 replies)
 241. Odvody do ZP, Soc. poisťovne SZČO (4 replies)
 242. prémie po skončení prac. pomeru (11 replies)
 243. Invalidita (1 replies)
 244. Nezaopatrené dieťa - VŠ (5 replies)
 245. vojak a PN (2 replies)
 246. neplatené voľno a skončenie prac. pomeru (1 replies)
 247. odhlasovanie (14 replies)
 248. stravné (5 replies)
 249. Študent a pracovna zmluva - čo s II. pilierom? (9 replies)
 250. Materské a súbeh nárokov naň (0 replies)