1. DOBROVOLNE NEZAMESTNANÝ A ZDR.POIST. (2 replies)
 2. Výkaz pre soc. poisťovňu (7 replies)
 3. Prehľad preddavkov zo záv.č. (5 replies)
 4. Nepretržitá prevádzka (10 replies)
 5. súvaha, VZaS v xls z dashofer.sk (2 replies)
 6. Ročné zúčtovanie dane, Daňový bonus (11 replies)
 7. cudzinec (0 replies)
 8. Cudzinec (3 replies)
 9. Materská dovolenka - osamelá zamestnankyňa (1 replies)
 10. dovolenky na karty (2 replies)
 11. Rodičovská dovolenka a doklady (1 replies)
 12. náhrady výdavkov poskytované zamestnancovi (22 replies)
 13. Daňový bonus na manželku - študentku? (3 replies)
 14. dovolenka (19 replies)
 15. Koniec prac.pomeru - materská dovolenka (1 replies)
 16. Prehľad preddavkov na daň. (5 replies)
 17. Preddavky na ZP a dôchodca podnikateľ (1 replies)
 18. Dohodár na úrade práce (3 replies)
 19. Dohoda na aké obdobie ? (23 replies)
 20. Povinnosť uchovávať kópie? (11 replies)
 21. zodpovedná osoba- odstúpenie (2 replies)
 22. ukoncenie prac. pomeru z PN (6 replies)
 23. Čo je ZPZ ? (30 replies)
 24. Minimálny vymeriavací základ pre ZP (14 replies)
 25. daňový bonus (23 replies)
 26. hmot. zodpovednosť pre pracovníka na zmluvu o dielo (2 replies)
 27. ako dať výpoveď - súrne (3 replies)
 28. Firemný mobil aj na súkromné účely (13 replies)
 29. výpoveď (21 replies)
 30. Skončenie prac. pomeru u dôchodcu na PN-ke (1 replies)
 31. Zápočet rokov (16 replies)
 32. zamestnávanie dôchodcov (6 replies)
 33. Ošetrenie u lekára (3 replies)
 34. Podpora v nezamestnanosti po MD (95 replies)
 35. výpočet nároku na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (3 replies)
 36. casnici a dovolenka (7 replies)
 37. diplomová práca - výpočet miezd od r. 97 (9 replies)
 38. Skrátený pracovný úväzok po nástupe z MD (2 replies)
 39. Skončenie PP dohodou a PN (3 replies)
 40. Evidenčný list dôchodkového poistenia (66 replies)
 41. Výpočet mzdy dohodára (31 replies)
 42. "Pokračujúca nemoc"!!! (10 replies)
 43. súbeh zamestnaní a max. odvody do SP (5 replies)
 44. Nútené zrážky zo mzdy (1 replies)
 45. Ošetrovné (9 replies)
 46. Výpočet starobného dôchodku (5 replies)
 47. Krátenie nástupného platu (4 replies)
 48. Zmena pracovnej zmluvy (6 replies)
 49. Dohoda o VP s cudzincom (2 replies)
 50. podpora v nezamestnanosti,jej výška a doba (9 replies)
 51. stravné lístky (9 replies)
 52. Pracovná zmluva §49-študent (17 replies)
 53. student - nezaopatrene dieta? - odvody do ZP (8 replies)
 54. Dohoda o hmotnej zodpovednosti pre barmanov-vycapnikov (10 replies)
 55. Odvody a dane umelcov a autorov (30 replies)
 56. Lekárska prehliadka konateľa (18 replies)
 57. Práca popri rodičovskej dovolenke - súbeh pracovnej zmluvy a dohody (5 replies)
 58. Mzdy od začiatku (7 replies)
 59. Poculi ste o tejto zmene dane? (15 replies)
 60. Študent VŠ a pracovný pomer (47 replies)
 61. Zmluva medzi zivnostnikom a RK (zivnostnik) (0 replies)
 62. Osamelý rodič na OČR (6 replies)
 63. Nahlasovanie PNS do SP (5 replies)
 64. cestovné náhrady (1 replies)
 65. Osobne volno ... (8 replies)
 66. výpoveď invalid.dôchodcovi (7 replies)
 67. Platby do SP pre SZČO od 1.10.05 (14 replies)
 68. skončenie PP podla §63 ods.1 pism. b - potrebujem pomôcť! (16 replies)
 69. registrácia IS do 31.10.05 (0 replies)
 70. Prehľad (32 replies)
 71. Chory zivnostnik (3 replies)
 72. zamestnanec neprišiel do práce (4 replies)
 73. EVIDENCIA O ZAMESTNANCOCH (3 replies)
 74. práca na dohodu (2 replies)
 75. cestovné a prepočet kurzom (1 replies)
 76. Zamestnávateľ neposiela mesačné výkazy do SP (3 replies)
 77. Chyba pri výpočte DPN (9 replies)
 78. zamestnanec a výška PN (2 replies)
 79. Skúšobná doba vs. dátum skončenia PP (1 replies)
 80. OOÚ a certifikát (12 replies)
 81. SZČO a PN (3 replies)
 82. Daň z príjmu (4 replies)
 83. navrh systemu vzdelavania pracovnikov (5 replies)
 84. znizenie sadzby na starobne poistenie (10 replies)
 85. Invalidný dôchodca (3 replies)
 86. Pohreb otca (6 replies)
 87. Poslanec obecného zastupiteľstva a odvody do ZP (9 replies)
 88. narok na socialne davky (4 replies)
 89. Čo po materskej? (2 replies)
 90. EXTERNÉ ŠTÚDIUM-AKO JE TO SO ZNÍŽENÍM NA STAROBNÉ POISTENIE? (16 replies)
 91. DOVP - dôchodca (6 replies)
 92. Dohoda o pracovnej činnosti (16 replies)
 93. oznámenie o ukončení prac. pomeru (3 replies)
 94. Dohoda o vyk. práce - dobrovoľne nezamestnany (2 replies)
 95. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 96. Rezervný fond solidarity (15 replies)
 97. Poberateľ invalidného dôchodku nad 70% (2 replies)
 98. Výpočet PN (51 replies)
 99. krátenie dovolenky (6 replies)
 100. Hlásenie zmeny do SP a ZP? (4 replies)
 101. Majster a bezpečnosť na pracovisku (27 replies)
 102. DDP-príspevok zamestnavatela (1 replies)
 103. zmluva (6 replies)
 104. stravné pre obchodného zástupcu (1 replies)
 105. Mzda pri ukončení pracovného pomeru (9 replies)
 106. Dovolenkový priemer (16 replies)
 107. DoVP, DBPS (5 replies)
 108. Učňovská prax a povinnosti živnostníka z nej vyplývajúce (2 replies)
 109. Odvod poistného na zdravotné poistenie - starobný dôchodca (2 replies)
 110. Nárok na dovolenku v daný mesiac po nástupee do zamestnania (13 replies)
 111. Dohody (4 replies)
 112. Chránená dielňa-skrátenie prac.úväzku (2 replies)
 113. Sprevádzanie rod. príslušníka - ktorý z rodičov? (6 replies)
 114. doba neurčitá na dobu určitú (5 replies)
 115. stravne a vymeriavaci zaklad pre ZP (1 replies)
 116. Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie (3 replies)
 117. Výpoveď a následné prijatie na dohodu (16 replies)
 118. Požiadanie o dôchodok spätne a odvody. (18 replies)
 119. Neplatené voľno a výpoveď (6 replies)
 120. Minimálna mzda júl 2003 (7 replies)
 121. DoVP - pre prácu krátkodobú v zahraničí (1 replies)
 122. Minimálna mzda - dohoda (1 replies)
 123. Ochrana osobnych udajov (1 replies)
 124. Konateľ zároveň zamestnancom (3 replies)
 125. Sumár informácií (34 replies)
 126. okamžitá výpoveď zo str. zamestnanca (75 replies)
 127. Vypocet zdravotnych odvodov (8 replies)
 128. odvody SZČO (8 replies)
 129. Zivnostnik+rodicovskyprispevok+odvody (1 replies)
 130. Štátna príslušnosť - ukrajinská (2 replies)
 131. NEPLATENÉ VOĽNO - SVIATOK (14 replies)
 132. Výplata poukázaná na účet (38 replies)
 133. Odvody z rozdeleného zisku sro (9 replies)
 134. Ročné hlásenie (4 replies)
 135. výpoveď zo zamestnania (4 replies)
 136. GRID (17 replies)
 137. Skončenie PP (1 replies)
 138. Je údaj o zárobku chránený osobný údaj? (4 replies)
 139. Poskytovanie údajov o zárobku (5 replies)
 140. Dohoda o brigádnickej práci študentov (9 replies)
 141. stravne-konatel a zaroven zemestananec (13 replies)
 142. DoVP a DzP (2 replies)
 143. Volno kvoli nefunkcnym WC ... ?!? (8 replies)
 144. Zdravotné poistenie trochu inak (19 replies)
 145. Minimálny VZ pre zdravotné poistenie (9 replies)
 146. Dohody a výplatná listina (19 replies)
 147. Zápočet_SP (2 replies)
 148. Sviatky (7 replies)
 149. Elektronický Registračný list FO (9 replies)
 150. vek - dôchodok (7 replies)
 151. SZČO-odvody pri prerušení živnosti (1 replies)
 152. DOVP - ešte raz (2 replies)
 153. Výpoveď daná zamestnancom (2 replies)
 154. Daňový bonus na študenta (4 replies)
 155. DOHODA O VYKONANI PRACE (12 replies)
 156. Dohody (0 replies)
 157. Školenie OOU (2 replies)
 158. ako predavat môj software (www stránku), ked zivnost na predaj software uz neexistuje (1 replies)
 159. Zmluva, odvody (5 replies)
 160. Vypočet z minimalnej mzdy po novom či po starom? (14 replies)
 161. výpočet zdravotného poistenia-MRP (71 replies)
 162. Sviatok (1 replies)
 163. materska/dohoda (2 replies)
 164. Absencia - odvody a krátenie mzdy (0 replies)
 165. praca v zahranici a odvody (10 replies)
 166. Študenti a odvody po novom (10 replies)
 167. Tlačivá pre SP, ZP a daňový úrad (24 replies)
 168. VZ pri PN (4 replies)
 169. Dohoda o brig.práci študenta (2 replies)
 170. Nárok na dovolenku (1 replies)
 171. Prijatie zamestnanca z úradu práce (6 replies)
 172. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (22 replies)
 173. Zrážky- neprávom prijatá podpora v nezamestanosti (0 replies)
 174. Blízka osoba pre účely platenia poistného (5 replies)
 175. Odmeňovanie mesačnou mzdou (27 replies)
 176. DDP a odvody (3 replies)
 177. Dohoda o zmene pracovných podmienok (1 replies)
 178. vreckove na zahranicnu sluzobnu cestu (16 replies)
 179. Pracovná náplň (2 replies)
 180. Pracovná zmluva na dobu určitú a MD (5 replies)
 181. Odvody za zamestnanca s prac. úrazom, ktorého doba liečby je dlhšia ako 1 rok (2 replies)
 182. Diety (3 replies)
 183. Doručenie výpovede (50 replies)
 184. Nástup na materskú (1 replies)
 185. SZČO - ZP a SP (15 replies)
 186. Odvody a daň z Dohody uzatvorenej v Poľsku (1 replies)
 187. Registračný list (17 replies)
 188. Náhrada prijmu (2 replies)
 189. odvody na zdravotne poistenie z dohod o vykonaní prace. (16 replies)
 190. Zle nahlásená poistovňa (6 replies)
 191. koľko môže denne odrobit študent? (7 replies)
 192. Nahlasovanie PN do zdravotnej poisťovni (43 replies)
 193. OČR (3 replies)
 194. Interná smernica (4 replies)
 195. Neplatené voľno-odvody (29 replies)
 196. Náplň práce (2 replies)
 197. Pravdepodobný priemerný zárobok (12 replies)
 198. antidiskriminačný zákon (12 replies)
 199. minimálne odvody (11 replies)
 200. SZČO a "OČR" (14 replies)
 201. daňový bonus (17 replies)
 202. Súčasné dobrovoľné i povinné nemocenské poistenie (0 replies)
 203. Preplatenie dovolenky - RD ? (3 replies)
 204. Stravovanie bezlepkova strava (11 replies)
 205. DDP (3 replies)
 206. ZP z DOVP (4 replies)
 207. VZ - zdravotná poisťovňa (4 replies)
 208. Daňový bonus a min.mzda (4 replies)
 209. chránené dielne (0 replies)
 210. Dovolenka - doba určitá (9 replies)
 211. Zostatok dovolenky po RD !!! (1 replies)
 212. Pracovný pomer na dobu určitú (12 replies)
 213. cestovné náhrady (2 replies)
 214. SZČO a zdravotné poistenie počas PN (4 replies)
 215. Dovolenka (26 replies)
 216. 12-tky (5 replies)
 217. fluktuacia (6 replies)
 218. Neplatené voľno (155 replies)
 219. TZP - viac alebo menej ako 50 precent? (33 replies)
 220. Brigáda v Nemecku (1 replies)
 221. brigáda v zahraničí (1 replies)
 222. Dohoda o brigádnickej práci študenta! (5 replies)
 223. Pn a mesač.výkaz do SP (12 replies)
 224. Dôchodca a podnikateľ (5 replies)
 225. zamestnanie dochodcu (7 replies)
 226. skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 227. Zmena minimalnej mzdy (6 replies)
 228. SZČO a HPP (1 replies)
 229. Prihlásenie zamestnanca (12 replies)
 230. VZ pre PN po rodicovskej dovolenke (1 replies)
 231. odvody a mandatna zmluva (3 replies)
 232. DOCHODOK (24 replies)
 233. evidenčný list dôchodkového poistenia (16 replies)
 234. Stravné v ČR (5 replies)
 235. prihláška do sociálnej poisťovne (4 replies)
 236. Nástup po MD - navštevovanie školy . (10 replies)
 237. Nárok na dovolenku po RD!!! (1 replies)
 238. Zase raz materské (2 replies)
 239. Cestovné náhrady - zahranicie (5 replies)
 240. Malý či veľký problém?? (4 replies)
 241. VZ pre zdrav.p.-električenka (4 replies)
 242. Praca nadcas (11 replies)
 243. PRIJATIE DO ZAMESTNANIA (6 replies)
 244. Skrátený a klasický PP počas roka u zamestnanca (7 replies)
 245. Osobný dotazník (9 replies)
 246. Je študentom žiak, ktorý nezmaturoval a bude robiť opravnú maturitu? + jeho zamestnan (8 replies)
 247. minimálna mzda-nepretržitá prevádzka (8 replies)
 248. Sociálny fond - preplatenie cestovných náhrad (29 replies)
 249. absencia a odvody do ZP? (54 replies)
 250. platenie odvodov (4 replies)