PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odstupné a rodičovská dovolenka
 2. miesto výkonu práce
 3. Uhrada za sluzobny odchod
 4. nahláska
 5. Náhrada straty na zárobku SZČO
 6. Odstupné výpočet
 7. oznamenie MD
 8. úrad práce
 9. SP
 10. Daň.bonus+poberateľ výsl.dôchodku.
 11. Dve zamestnania
 12. výkaz pre SP
 13. PRÍKAZNÁ ZMLUVA
 14. Exekúcia
 15. Dohoda o vykonaní práce?
 16. ochrana osobných údajov - dátumy na dokumentoch
 17. tlačivo Registrač.list.FO-dohodari
 18. Študent VŠ - dokedy?
 19. Ako preplatiť dovolenku???
 20. Dohoda o upustení ...
 21. nahlásenie DoVP - majitelia s.r.o.
 22. TPP a živnosť popri podnikaní
 23. náhrada PN a čistá mzda
 24. Neplatene volno
 25. Skončenie PP-zlý zdravotný stav
 26. Dva pracovné pomery a odvody do SP
 27. Navštívil Vás už "VIETOR"?
 28. Elektronická forma výkazov do ZP od 1. mája 2005
 29. predseda predstavenstva odvody - bývalý zamestnanec
 30. Skončenie prac. pomeru a PN?
 31. Preddavky na ZP-zaokruhl.
 32. výpoveď
 33. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov
 34. Zrušenie zmluvy medzi 2 SZČO
 35. Odmietnutie si poistenca - VšZP .
 36. Maturanti - poistenie
 37. Zasielanie údajov SP elektronicky
 38. nezamestnaný
 39. DVP a nezamestnaný
 40. odvody do soc.poist.
 41. Mzdy
 42. Znížená pracovná schopnosť
 43. Prosim o nazor k vyplatnej paske
 44. Dočasná pracovná neschopnosť živnostníka
 45. Pohyblivá zložka mzdy
 46. Výpoveď v skúšobnej dobe
 47. Výpoveď zamestnancom - dohodou
 48. Zaujímavý článok v britských listoch o DSS
 49. LIPA - poisťovňa
 50. SR a ČR firma
 51. Môže živnostník zamestnať manželku ?
 52. Starobné dôchodkové sporenie
 53. personalistika
 54. preplatenie dovolenky
 55. Tlačivo na Rpp
 56. Prechod práv
 57. Nový zamestnanec
 58. Pracovný pomer nezamestnaného
 59. Dohoda o brigád. práci študenta - strava
 60. Cestovné náhrady
 61. Skončenie prac.pomeru
 62. Ako zamestnať živnostníka
 63. Formuláre do SP
 64. DOVP
 65. vstupná cena vozidla
 66. Dohoda zvyšovaní kvalifikácie
 67. Penále a pokuty
 68. dovolenka?
 69. Minimálny základ poistenia?
 70. materska
 71. prečerpaná dovolenka pri výstupe
 72. dobr. nezames. a odvody do ZP
 73. Cestovné príkazy
 74. odvod do ZP
 75. Vyplnenie EL
 76. Tlačivo Dohoda o vykonaní práce
 77. PORAĎTE PROSÍM - Nový pracovný pomer ?!?!
 78. výkon základnej vojenskej služby- náhrada mzdy
 79. Kompenzačný príspevok
 80. výpveď v časovej tiesni
 81. nadčas a čerpanie
 82. prečerpaná dovolenka a skončenie pp
 83. Súhlas dotknutej osoby
 84. Práca na 60%
 85. Nemoc
 86. Dohoda so študentom
 87. občan SR zamestnaný v ČR
 88. Určovanie dovolenky
 89. skolenia pomoc!!!!!!
 90. praca v nemecku
 91. DOVP
 92. Výkazy ZP, SP
 93. Odmeňovanie učňov
 94. Odvody z náhrad straty času
 95. Dohody s nezamestnaným
 96. Poistenie-1 deň sobota.
 97. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 98. Prihlasovanie do Soc.poisťovne
 99. skoncenie prac. pomeru a PN
 100. Odvody z DVP
 101. OČR a výpočet denného VZ
 102. Dohoda a počet dní
 103. Pozicka
 104. Odpočet 0,5 % z DsP na dieťa.
 105. Prehľad za 1.Q/05-dokedy treba odovzdať
 106. Práca v ČR
 107. Neviem si pomoct
 108. Zmena priezviska zamestnanca
 109. VVZ za rok 2004
 110. Dohoda 2004 - kontorla - oprava!
 111. Vysokoškolák a dohoda
 112. !!!POĽNOHOSPODÁRI!!!
 113. Trošku blbá otázočka...ale predsa.
 114. Priemer 2Q 2005
 115. diety SZČO
 116. konateľ-odvody-účtovanie
 117. Postup pri fakturovaní
 118. výpoveď a odstupné
 119. Staré dohody a registrácia
 120. vdovské, sirotské, dedičstvo
 121. DVP na 2 dni :)
 122. Príspevky absolventskej praxe
 123. Zamestnávanie nezamestnaného
 124. Potvrdenie o príjme zamestnanca pre banku
 125. Zaúčtovanie miezd v JU
 126. Tarifná trieda
 127. nezdanitelna cast
 128. zaujímavý dôvod na neprijatie výpovede zo strany zamestnanca
 129. Ročné zúčtovanie - veľký preplatok
 130. Tlacivo na danovy bonus
 131. PP a DVP registrácia SP
 132. RZD v roku 2003
 133. Dovolenka pri mori
 134. Konateľ, jeho ohodnotenie a odvodová povinnosť
 135. Výpoved
 136. Výpoved
 137. Pracovná zmluva na dobu určitú a skúšobná doba
 138. Prehľad za rok 2003 a hlásenie
 139. Minimálna mzda
 140. Odvody do ZP konateľ a SZČO súčasne
 141. pomoc
 142. Kontrola na výpočet miezd
 143. Opravný výkaz
 144. Elektronické zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní
 145. Náhrada príjmu
 146. Materska
 147. daňový bónus
 148. vzory zmlúv
 149. Pracovná zmluva na dobu určitú, čo teraz?...
 150. Prihláška-dohody-aký dátum ?
 151. Mzda
 152. Dôchodca
 153. Služobná cesta a práca nadčas
 154. Nárok na dôchodok
 155. lekárska prehliadka
 156. Občan ČR zamestnaný v SR
 157. Mzdy - rezervný fond a úrazové poistenie
 158. vymeriavací základ
 159. Likvidujem cesťák
 160. SZČO a platby do zdrav. poisťovne
 161. vyčerpanie 7 dní u lekára
 162. Preddavok na ZP - SZČO a zamestnanec
 163. plánovací kalendr 2001
 164. Ochrana osobných údajov
 165. zivotné poistenie platené zamestnávatelom
 166. deň blbec - pomoc
 167. Odhlásenie zo ZP pri PN-ke
 168. RZD a bonus
 169. rozdiel medzi MD a RD
 170. Nedoplatok na zdravotnom poistení a premlčacia doba
 171. OKAMŽITE ZRUŠENIE
 172. aký deň rozviazania PP pri skončení MD
 173. Ročné zúčtovanie za rok 2004
 174. rok 2003
 175. študentská dohoda a zahraničná škola
 176. PREHĽAD za I.Q 2005
 177. Dôchodca - odvody do SP a ZP
 178. Pracovný čas 8 hodín
 179. PN-ka
 180. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 181. Problém - daňový bonus
 182. Pracovný pomer, konateľ a spoločník s.r.o.
 183. Dohoda o vykonani práce
 184. Dôchodca - posúdenie nad 70% - môže pracovať?
 185. fax SP
 186. Existuje zmluva o mlcanlivosti??
 187. stravné - obedy
 188. Vecná odmena
 189. Sociálna poisťovňa -čo a kedy?
 190. Pracovná neschopnosť od A po Z - HELP!
 191. preplatok na dani vo výplatnej listine
 192. mzda a oprava náhrady mzdy
 193. soc.fond a platba do fondov
 194. Miesto vykonu prace
 195. Vymeriavaci zaklad
 196. Miesto výkonu práce mimo SR
 197. Prihláška do Spoločnej zdravotnej
 198. konatel a SP
 199. Student + zivnostnik = odvody do ZP???
 200. Priemerka
 201. Daňový bonus-priznať, nepriznať
 202. odvody - zrusenie zivnosti a zalozenie s.r.o.
 203. Starobný dôchodca
 204. Ako platiť čo najnižšie odvody :-) ?
 205. Zaokruhlovanie ZP
 206. Evidencia dochádzky
 207. Pracovná zmluva s výkonom práce niekde v krajine EU
 208. prehlad o zrazenych preddavkoch
 209. Zvyšovanie odvodov do SP??
 210. VZ -zamestnanec na skrátený prac. úväzok
 211. Dátum narodenia -daňový bonus
 212. odvody do zdravotnej poistovne
 213. odvody do zdravotnej poistovne
 214. Musím vypĺňať prehľad o preddavkoch?
 215. TPP + zivnost
 216. odpočit.položka
 217. Krátenie nároku na návštevu u lekára?
 218. II. dôchodkový pilier
 219. konateľ - SZČO
 220. odvody do SP
 221. Znížená pracovná schopnosť
 222. Zajac navrhuje zvýšiť poistné
 223. bonus
 224. Súbežné pracovné pomery
 225. Pracovný čas?
 226. Kedy sa mal podávať prvý prehľad na DÚ?
 227. Čo všetko treba?
 228. Spokojná staroba
 229. Help
 230. Ohlasovanie dôchodkového veku
 231. Druh pracovného pomeru???
 232. Podpisovanie výplatných pások
 233. Brigádnická činosť a zmluva o účinkovaní umelca
 234. Zamestnanci z EU
 235. Ako vyplniť?
 236. Pracovný čas
 237. Zdrav.poist.-výkaz
 238. Odstupne pri skrachovaní s.r.o
 239. Ochrana osobných údajov - pomoc
 240. Kontrola nelegálnej práci v praxi
 241. Nelegálna práca
 242. Dohoda na víkendy
 243. osobné ohodnotenie
 244. súbeh zamestnaní
 245. Problém PN
 246. Zamestnanec a dohoda
 247. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane.
 248. Náhrada príjmu!
 249. RZD- trochu neskor.
 250. Druhý pilier - povinnosti zamestnávateľa