PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výpoved
 2. Pracovná zmluva na dobu určitú a skúšobná doba
 3. Prehľad za rok 2003 a hlásenie
 4. Minimálna mzda
 5. Odvody do ZP konateľ a SZČO súčasne
 6. pomoc
 7. Kontrola na výpočet miezd
 8. Opravný výkaz
 9. Elektronické zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní
 10. Náhrada príjmu
 11. Materska
 12. daňový bónus
 13. vzory zmlúv
 14. Pracovná zmluva na dobu určitú, čo teraz?...
 15. Prihláška-dohody-aký dátum ?
 16. Mzda
 17. Dôchodca
 18. Služobná cesta a práca nadčas
 19. Nárok na dôchodok
 20. lekárska prehliadka
 21. Občan ČR zamestnaný v SR
 22. Mzdy - rezervný fond a úrazové poistenie
 23. vymeriavací základ
 24. Likvidujem cesťák
 25. SZČO a platby do zdrav. poisťovne
 26. vyčerpanie 7 dní u lekára
 27. Preddavok na ZP - SZČO a zamestnanec
 28. plánovací kalendr 2001
 29. Ochrana osobných údajov
 30. zivotné poistenie platené zamestnávatelom
 31. deň blbec - pomoc
 32. Odhlásenie zo ZP pri PN-ke
 33. RZD a bonus
 34. rozdiel medzi MD a RD
 35. Nedoplatok na zdravotnom poistení a premlčacia doba
 36. OKAMŽITE ZRUŠENIE
 37. aký deň rozviazania PP pri skončení MD
 38. Ročné zúčtovanie za rok 2004
 39. rok 2003
 40. študentská dohoda a zahraničná škola
 41. PREHĽAD za I.Q 2005
 42. Dôchodca - odvody do SP a ZP
 43. Pracovný čas 8 hodín
 44. PN-ka
 45. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 46. Problém - daňový bonus
 47. Pracovný pomer, konateľ a spoločník s.r.o.
 48. Dohoda o vykonani práce
 49. Dôchodca - posúdenie nad 70% - môže pracovať?
 50. fax SP
 51. Existuje zmluva o mlcanlivosti??
 52. stravné - obedy
 53. Vecná odmena
 54. Sociálna poisťovňa -čo a kedy?
 55. Pracovná neschopnosť od A po Z - HELP!
 56. preplatok na dani vo výplatnej listine
 57. mzda a oprava náhrady mzdy
 58. soc.fond a platba do fondov
 59. Miesto vykonu prace
 60. Vymeriavaci zaklad
 61. Miesto výkonu práce mimo SR
 62. Prihláška do Spoločnej zdravotnej
 63. konatel a SP
 64. Student + zivnostnik = odvody do ZP???
 65. Priemerka
 66. Daňový bonus-priznať, nepriznať
 67. odvody - zrusenie zivnosti a zalozenie s.r.o.
 68. Starobný dôchodca
 69. Ako platiť čo najnižšie odvody :-) ?
 70. Zaokruhlovanie ZP
 71. Evidencia dochádzky
 72. Pracovná zmluva s výkonom práce niekde v krajine EU
 73. prehlad o zrazenych preddavkoch
 74. Zvyšovanie odvodov do SP??
 75. VZ -zamestnanec na skrátený prac. úväzok
 76. Dátum narodenia -daňový bonus
 77. odvody do zdravotnej poistovne
 78. odvody do zdravotnej poistovne
 79. Musím vypĺňať prehľad o preddavkoch?
 80. TPP + zivnost
 81. odpočit.položka
 82. Krátenie nároku na návštevu u lekára?
 83. II. dôchodkový pilier
 84. konateľ - SZČO
 85. odvody do SP
 86. Znížená pracovná schopnosť
 87. Zajac navrhuje zvýšiť poistné
 88. bonus
 89. Súbežné pracovné pomery
 90. Pracovný čas?
 91. Kedy sa mal podávať prvý prehľad na DÚ?
 92. Čo všetko treba?
 93. Spokojná staroba
 94. Help
 95. Ohlasovanie dôchodkového veku
 96. Druh pracovného pomeru???
 97. Podpisovanie výplatných pások
 98. Brigádnická činosť a zmluva o účinkovaní umelca
 99. Zamestnanci z EU
 100. Ako vyplniť?
 101. Pracovný čas
 102. Zdrav.poist.-výkaz
 103. Odstupne pri skrachovaní s.r.o
 104. Ochrana osobných údajov - pomoc
 105. Kontrola nelegálnej práci v praxi
 106. Nelegálna práca
 107. Dohoda na víkendy
 108. osobné ohodnotenie
 109. súbeh zamestnaní
 110. Problém PN
 111. Zamestnanec a dohoda
 112. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane.
 113. Náhrada príjmu!
 114. RZD- trochu neskor.
 115. Druhý pilier - povinnosti zamestnávateľa
 116. PN a jej účtovanie
 117. Úrazové poistenie
 118. Nástup do práce po MD
 119. Zamestnanci a oznámenie o zmene platitela zp
 120. Príkazné zmluvy alebo DoVP??
 121. Zle vypočítaná mzda
 122. Pracovná zmluva na skratený úvazok
 123. Pracovný čas
 124. Odchodné
 125. OLYMP a sociálny fond
 126. dohoda - pomoc
 127. Hranica príjmu pri polovičnom inval. dôchodku
 128. Rocne zuctovanie+preplatok
 129. Opat odvod za zamestnavatela do ZP
 130. Výkaz-zdr.poisť.-ako vypísať ?
 131. danovy bonus
 132. živnostník + rodinný príslušník
 133. skončenie pracovného pomeru a odvody
 134. doplatok do minimálnej mzdy
 135. Preplácanie gastrolístkov
 136. Nárok na príspevok na stravu z 2003?
 137. dovolenka za odpracované dni
 138. Denný vymeriavací základ
 139. Dohodári
 140. ročné odmeny 2004 a rodičovská
 141. prehľad na Dú
 142. Zmena platiteľa dane - vyhlásenie
 143. Ukončenie živnosti
 144. Kriérium pre posúdenie prihlásenia sa na ZP
 145. Daňový bonus
 146. Sprostredkovateľ a prhláčka na ZP a Daňový úrad
 147. Dôchodca
 148. pomôžete???....mzda na 60%...?
 149. 3 mesačná skšobná doba
 150. Účtovanie záloh na zdravotné
 151. Hlásenie na ZP za konateľov - tlačivo
 152. TPP + živnosť. resp. opačne
 153. Pozor-výplatný termín pri skončení pracovného pomeru.
 154. Registračný list FO
 155. Dôchodca a pracovná zmluva
 156. Nezdaniteľná časť pri zahraničnom zamestnancovi
 157. PN a 52 týždňov.
 158. SDS na páske
 159. urazove poistenie
 160. zdravotná poisťovňa!!
 161. star.dopl.dochod.poistenie
 162. vdovsky dochodok
 163. Prehlásenie na nezdaniteľné minimum
 164. rodičák a zárobky popri ňom
 165. Tlačivko-zápočet rokov
 166. zasielanie PN do zdravotnej poist.
 167. Konkurz na zamestnanca
 168. 50%inv.=ZŤP??
 169. Odchod na materskú
 170. Dohoda s dôchodcom
 171. zase tá elektr.podateľna
 172. Zapocet
 173. Nezamestnaný a dohoda
 174. Študent a zdravotné poistenie
 175. Dôchodca???
 176. Ešte raz daňový bonus
 177. tak toto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 178. Dohoda???
 179. Zamestnavanie obcanov so zdravotnym poistenim
 180. Odvody
 181. Zdravotné poistenie do 31.12.04
 182. Pracovný pomer skrátený úväzok
 183. socialne poplatky za nazemestnaného
 184. Smrt zamestnanca
 185. neplatné skončenie pracovného pomeru
 186. neplatené voľno
 187. Ukončenie prac. pomeru
 188. Skončenie pracovného pomeru
 189. Danovy bonus
 190. Platenie zdrav.poistenia zahraničného konateľa v praxi
 191. Hlásenie o vyúčtovaní dani za rok 2004
 192. práca 12h/denne 6 dní v týždni
 193. Vym. základ SZČO - strata z min.roku
 194. pracovný pomer doba určitá ,neurčitá
 195. Prihlasovanie a odhlasovanie v socialnej poistovni
 196. zákonný zástupca a odvody
 197. Ako sa vypočítava odstupné?
 198. Dočasná PN
 199. Sprevadzanie rodinneho prislusnika
 200. preplatenie dovolenky vo verejnej službe
 201. Daňové priznanie typu "A"
 202. Konateľ - odmeny alebo mzda?
 203. Potvrdenie o zdan.mzde a odchodné????
 204. Korea - pridelenie zamestnanca
 205. Soc. poistenie - otázka pre odborníka
 206. dôchodca
 207. Penažný príspevok
 208. Nezdanitelna polozka za manzelku...
 209. Zmluva o mlčanlivosti
 210. Daňové priznanie
 211. DDS a výplatné pásky
 212. obstaranie hmotného majetku
 213. Hlásenie
 214. Výpočet príjmu pri dočasnej prac neschopnosti
 215. Dobr.poistenie a materská
 216. zmena pracovného pomeru
 217. Zamestnanec na HPP a živnostenský list
 218. Rozvrhnutie pracovného času v súlade so ZP
 219. DP - opravné či dodatočné ?
 220. výpoved §68 b)
 221. Vrabce na streche čvirikajú...
 222. Dovolenka
 223. DDP v rocnom zuctovani...
 224. Potvrdenie o zaplatení dane
 225. Doplnk.dôchod.poistenie
 226. Zmluva o dielo a študent
 227. konatel a podiel na zisku
 228. Náhrada príjmu
 229. Návšteva u lekára
 230. Výška mzdy
 231. soc. fond
 232. konateľ odvody
 233. Materská
 234. odvody do ZP
 235. Odvody do poisťovní
 236. Refakturácia mzdy
 237. Zaúčtovnie príspevku na stravné
 238. Nové tlačivo-potvrdenie o príjme?
 239. civilkár
 240. Hlásenie
 241. Nelegálna práca a cudzinec
 242. Podpora v nezamestnanosti
 243. socialny fond
 244. cerpanie socialneho fondu
 245. Zmluva s dôchodcom
 246. výpočet mzdy
 247. Výpočet mzdy
 248. Oznámenie do ZP.
 249. Výpis z DP-ČZD par.6 r.60
 250. Nezdanitelna cast - poberanie dochodku