PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Druhý pilier - povinnosti zamestnávateľa
 2. PN a jej účtovanie
 3. Úrazové poistenie
 4. Nástup do práce po MD
 5. Zamestnanci a oznámenie o zmene platitela zp
 6. Príkazné zmluvy alebo DoVP??
 7. Zle vypočítaná mzda
 8. Pracovná zmluva na skratený úvazok
 9. Pracovný čas
 10. Odchodné
 11. OLYMP a sociálny fond
 12. dohoda - pomoc
 13. Hranica príjmu pri polovičnom inval. dôchodku
 14. Rocne zuctovanie+preplatok
 15. Opat odvod za zamestnavatela do ZP
 16. Výkaz-zdr.poisť.-ako vypísať ?
 17. danovy bonus
 18. živnostník + rodinný príslušník
 19. skončenie pracovného pomeru a odvody
 20. doplatok do minimálnej mzdy
 21. Preplácanie gastrolístkov
 22. Nárok na príspevok na stravu z 2003?
 23. dovolenka za odpracované dni
 24. Denný vymeriavací základ
 25. Dohodári
 26. ročné odmeny 2004 a rodičovská
 27. prehľad na Dú
 28. Zmena platiteľa dane - vyhlásenie
 29. Ukončenie živnosti
 30. Kriérium pre posúdenie prihlásenia sa na ZP
 31. Daňový bonus
 32. Sprostredkovateľ a prhláčka na ZP a Daňový úrad
 33. Dôchodca
 34. pomôžete???....mzda na 60%...?
 35. 3 mesačná skšobná doba
 36. Účtovanie záloh na zdravotné
 37. Hlásenie na ZP za konateľov - tlačivo
 38. TPP + živnosť. resp. opačne
 39. Pozor-výplatný termín pri skončení pracovného pomeru.
 40. Registračný list FO
 41. Dôchodca a pracovná zmluva
 42. Nezdaniteľná časť pri zahraničnom zamestnancovi
 43. PN a 52 týždňov.
 44. SDS na páske
 45. urazove poistenie
 46. zdravotná poisťovňa!!
 47. star.dopl.dochod.poistenie
 48. vdovsky dochodok
 49. Prehlásenie na nezdaniteľné minimum
 50. rodičák a zárobky popri ňom
 51. Tlačivko-zápočet rokov
 52. zasielanie PN do zdravotnej poist.
 53. Konkurz na zamestnanca
 54. 50%inv.=ZŤP??
 55. Odchod na materskú
 56. Dohoda s dôchodcom
 57. zase tá elektr.podateľna
 58. Zapocet
 59. Nezamestnaný a dohoda
 60. Študent a zdravotné poistenie
 61. Dôchodca???
 62. Ešte raz daňový bonus
 63. tak toto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 64. Dohoda???
 65. Zamestnavanie obcanov so zdravotnym poistenim
 66. Odvody
 67. Zdravotné poistenie do 31.12.04
 68. Pracovný pomer skrátený úväzok
 69. socialne poplatky za nazemestnaného
 70. Smrt zamestnanca
 71. neplatné skončenie pracovného pomeru
 72. neplatené voľno
 73. Ukončenie prac. pomeru
 74. Skončenie pracovného pomeru
 75. Danovy bonus
 76. Platenie zdrav.poistenia zahraničného konateľa v praxi
 77. Hlásenie o vyúčtovaní dani za rok 2004
 78. práca 12h/denne 6 dní v týždni
 79. Vym. základ SZČO - strata z min.roku
 80. pracovný pomer doba určitá ,neurčitá
 81. Prihlasovanie a odhlasovanie v socialnej poistovni
 82. zákonný zástupca a odvody
 83. Ako sa vypočítava odstupné?
 84. Dočasná PN
 85. Sprevadzanie rodinneho prislusnika
 86. preplatenie dovolenky vo verejnej službe
 87. Daňové priznanie typu "A"
 88. Konateľ - odmeny alebo mzda?
 89. Potvrdenie o zdan.mzde a odchodné????
 90. Korea - pridelenie zamestnanca
 91. Soc. poistenie - otázka pre odborníka
 92. dôchodca
 93. Penažný príspevok
 94. Nezdanitelna polozka za manzelku...
 95. Zmluva o mlčanlivosti
 96. Daňové priznanie
 97. DDS a výplatné pásky
 98. obstaranie hmotného majetku
 99. Hlásenie
 100. Výpočet príjmu pri dočasnej prac neschopnosti
 101. Dobr.poistenie a materská
 102. zmena pracovného pomeru
 103. Zamestnanec na HPP a živnostenský list
 104. Rozvrhnutie pracovného času v súlade so ZP
 105. DP - opravné či dodatočné ?
 106. výpoved §68 b)
 107. Vrabce na streche čvirikajú...
 108. Dovolenka
 109. DDP v rocnom zuctovani...
 110. Potvrdenie o zaplatení dane
 111. Doplnk.dôchod.poistenie
 112. Zmluva o dielo a študent
 113. konatel a podiel na zisku
 114. Náhrada príjmu
 115. Návšteva u lekára
 116. Výška mzdy
 117. soc. fond
 118. konateľ odvody
 119. Materská
 120. odvody do ZP
 121. Odvody do poisťovní
 122. Refakturácia mzdy
 123. Zaúčtovnie príspevku na stravné
 124. Nové tlačivo-potvrdenie o príjme?
 125. civilkár
 126. Hlásenie
 127. Nelegálna práca a cudzinec
 128. Podpora v nezamestnanosti
 129. socialny fond
 130. cerpanie socialneho fondu
 131. Zmluva s dôchodcom
 132. výpočet mzdy
 133. Výpočet mzdy
 134. Oznámenie do ZP.
 135. Výpis z DP-ČZD par.6 r.60
 136. Nezdanitelna cast - poberanie dochodku
 137. dohoda a mzda
 138. MD a registračný list FO
 139. Mozem mat pocas materskej dovolenky "pracu" na dohodu
 140. dôchodca-dohoda alebo PP
 141. starý študent
 142. Odhláška zamestnanca
 143. Dátum vzniku povinnosti - odvody
 144. Dávka v nezam.-RZD
 145. Kontrola z vojenskej správy
 146. Daňový bonus
 147. OČR
 148. Ako dostať výplatu?
 149. Uplatnenie odpočtu na manželku ak je na MD ??? - moc súrne :)
 150. Školenie p. Mihála v Trenčíne
 151. Hlásenie a nevyplatená mzda
 152. poistne pri prijmoch z prenajmu
 153. Je nárok na 4hod. dovolenku?
 154. výpoveď v skúšobnej dobe
 155. Cudzí štátny príslušník, dôchodca - konateľ s.r.o.
 156. RZD a "zabudnutý" zamestnanec
 157. Daňové priznanie
 158. Nedoplatok dane a PN
 159. SZČO a OČR
 160. Invalid alebo nie ???
 161. Nerovnomerný pracovný čas
 162. Daňový bonus
 163. RZD - dátum vykonania
 164. A co s dochodcami ? Re: Preddavky na zdravotne poistenie
 165. Mzdové zvýhodnenie za prácu cez sobotu a nedeľu
 166. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu
 167. Zdrav.poistne za brigadnika???
 168. Minimálna suma vymeriavacieho základu ...
 169. Skočenie pracovného pomeru
 170. Zdravotne poistenie
 171. RZ-preplatok-hlásenie
 172. materské u SZČO
 173. vyslanie zamestnanca do ČR
 174. školenie
 175. Prac.úraz
 176. zamestnanec zivnostnik / dochodca
 177. Minimálna mzda v rôznych odvetviach
 178. Podať DP?
 179. Skátený pracovný úväzok
 180. Žena na MD a DoVp
 181. dôchodca a KPP
 182. odpis auta
 183. zmluva zo zamestnancami
 184. Dohody a prémie
 185. Dovolenka
 186. Prenájom poracovnej sily (vyslanie zamestnanca)
 187. výpoveď
 188. nesprávne zrazená daň
 189. čestné prehlásenie
 190. Vstupenky na kultúrne podujatie
 191. IČZ v MRP
 192. Starobný dôchodca
 193. sociálne odvody
 194. Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane
 195. Termín vykonanie RZD, jeden mesiac - 2 x 6 736,- Sk
 196. "dobrovoľné" odvody
 197. Hlásenie
 198. Druh, družka a daňový bonus
 199. Ročné zúčtovanie
 200. Sociálny fond
 201. zákonné sociálne zabezpečenie
 202. výpovedná doba
 203. Preddavok ZP do 100 Sk § 16 ods. 8
 204. Zákon o nelegálnej práci
 205. brigáda-daň
 206. Mzda a žiadna daň?
 207. Odvod pri OCR
 208. Dôchodca+konateľ
 209. Zmena prac. zmluvy
 210. Poistné z min.mzdy
 211. PN
 212. Novelizovaný zákon o cestovných náhradách
 213. Pracovná zmluva na 40 hod. mesačne
 214. Príspevok na stravu od štátu?
 215. Pohreb
 216. Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 217. §
 218. Zákonné sociálne náklady
 219. Vlastná svadba a pracovné voľno
 220. Ochod do starobného dôchodku
 221. OČR
 222. Zaúčtovanie tvorby SF
 223. rocne zuctovanie
 224. Invalid-odvody
 225. Novela zákona o ZP od 1.7.2005
 226. Ako so socialnym fondom
 227. Dohoda o VP a zrážky
 228. rocne zuctovanie dane
 229. PN a krátenie dovolenky
 230. potvrdenie o zrazenych preddavkoch-dohoda
 231. k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň
 232. SZČO a PN
 233. Invalidný dôchodca
 234. zamestnanec cudzinec
 235. prosím Vás študent a rodinné prídavky
 236. Musím zamestnať účtovníka?
 237. mzda za 12 odpracovaných dní
 238. Ošetrovné
 239. SZČO a daňový bonus
 240. Tzv. predľžená MD a DoVP
 241. nový zamestnanec
 242. daňový bonus pri ročnom zúčtovaní dane
 243. inval.dochodok
 244. Mzdy
 245. Dôchodok
 246. odpočitateľná položka za rok 2004-člen dozornej rady
 247. Veková hranica pre brigádnika
 248. denný VZ
 249. dovolenka
 250. dovolenka