PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zrážky
 2. Jednorázová odmena a prihláška do VZP
 3. Zle odvedená daň za 2004
 4. Dohoda o vykonani prace
 5. Mzda na kratší prac.čas
 6. Lektorská činnosť a príležitostný príjem
 7. Výkaz preddavkov na poistné na VZP
 8. Vyhlásenie k zníženiu sadzby poistného
 9. Vysluhový dôchodok ,prispevok
 10. Nemocenské dávky
 11. Invalidný dôchodca
 12. RZD-čo je príjem?
 13. podnikatelka- matka na materskej
 14. Miesto vykonu práce
 15. Dohoda o skončení pracovného pomeru
 16. nezamestnany a dobrovolne platenie odvodov
 17. Pracovný pomer na kratší pracovný čas-zmluva
 18. Dohoda o brigadnickej praci studenta v roku 2005
 19. nezdan.časť na manželku
 20. RZD
 21. civilkár - pracovná zmluva
 22. MRP a elektronická SP
 23. ročné zúčtovanie
 24. Výkaz
 25. daň. priznanie , podiely na HV
 26. Nevyčerpané dovolenky a podvojné účtovníctvo
 27. Postup pri výkone rozhodnutí zrážky zo mzdy
 28. životné poistenie
 29. Postup pri výkone rozhodnutí zrážky zo mzdy
 30. garanč.poistenie
 31. Minimalna mzda este raz
 32. Manko a dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
 33. Odpočitateľná položka mzdy 2005
 34. výstupná lekárska prehliadka
 35. Zamestnanec a firemne auto
 36. Výkazy do ZP... pomôžte prosím...
 37. vypoveď
 38. Prijem zamestnanca
 39. výpoveď - § 63
 40. Rodičovský príspevok a nepeňažné plnenie
 41. výpoveď
 42. Prehľady DÚ
 43. Dôchodca SZČO - odvody do SP
 44. Nárok na lekársku starostlivošť
 45. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 46. PNS a SZČO
 47. 2 pracovné pomery a maximum pre ZP
 48. Ukončenie PP - dôchodca
 49. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier
 50. Zrážka zo mzdy
 51. Odstupné po rodičovskej dovolenke
 52. Výpis z DP za rok 2004!
 53. oznámenie pre zamestnávateľa
 54. Podpora v nezamestnanosti
 55. Náhrada škody za prac.úrazy-ročné zúčtovanie
 56. Denný vym.základ pre PN
 57. Mzdový list, podklady pre výpočet mzdy
 58. odvod do ZP - spoločník sro - dohoda
 59. Invalidný dôchodca - práca
 60. olgaduri
 61. MM a PN pocas mesiaca-VZ pre odvody?
 62. RZD a daňový bonus
 63. Preddavky na zdrav.poist. -zaokruhlovanie
 64. DP pre novú SZČO
 65. dôchodkové doplnkové poistenie
 66. Ročné zúčtovanie
 67. Omylom vyplatena mzda
 68. Odvod
 69. Materská dovolenka-násup do zamestnania
 70. neplatené voľno
 71. Dohodár a hlásenie
 72. PN
 73. Danovy bonus.
 74. PN a hlásenie do ZP
 75. Platenie zdravotného poistenia pocas pobytu v zahranici
 76. ZP členov štatutárnych orgánov - cudzincov
 77. Vyska odvodov
 78. Zamestnanec a vysluhovy dochodok
 79. Oneskorenie úhrady odvodov do ZP.
 80. mzdy a evidencia zavazkov
 81. odstupné a rodičovská dovolenka
 82. odvody do zdrav. poistovne
 83. ročné zúčtovanie-výpočet
 84. štátne sociálne dávky
 85. Pracovná zmluva na DU
 86. Hlásenie
 87. Ešte raz "Príkazná zmluva"
 88. Zamestnanec na živnosť a používanie fir.auta
 89. Stravná jednotka
 90. Ročné zúčtovanie
 91. Preplatenie dovolenky
 92. Tlačivo
 93. Mesačný výkaz odpracovaných hodín
 94. Prosím o POMOC!!! Akútne.
 95. Zamestnávanie dôchodcu - čo je iné?
 96. Účtovníctvo a študentka
 97. PN KONATEĽA 2005
 98. Študent, DoBPS RZD
 99. Roč.zúčtovanie-prosim pomoc
 100. Zápočet rokov
 101. Nezdaniteľná časť - 2x v jednom mesiaci
 102. Cestovné náhrady v roku 2005
 103. Maximálny vym.základ pre zamestnávatela
 104. Evidenčný list DP
 105. Odvody pri PN
 106. zrušenie rezervy na dovolenky
 107. vyplatená strata na zárobku a bolestné
 108. hod.mzda
 109. Potvrdenie o príjme - pomôžte
 110. rocne zuctovanie dane a preukazovanie prijmu
 111. Výpočet vymer.základu pre PNS
 112. Problem so studentom
 113. Výkaz do SP a MD
 114. dovolenka
 115. Mzdove zvyhodnenie
 116. Nevyplatená mzda a RZ
 117. Výkaz do SP a PN
 118. platenie odvodov počas PN
 119. Zoznam neplatičov SP ?
 120. Rozdiel medzi RZD a potvrdením
 121. II.pilier a vyplatna paska od aprila 2005
 122. učiteľka - dovolenka al. MD
 123. Zniženie starobného o deti - spätné
 124. Spoločníci zahraničný a odvody-pokračovanie
 125. EXEKÚCIA-zrážky zo mzdy
 126. Kniha "Nové zdravotné poistenie v praxi"
 127. Dohoda o používaní súkr.mot.vozidla
 128. povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu
 129. Odchod z dlhodobej PNky na invalidny
 130. dovolenka
 131. VZ zdravotného poistenia z DDP?
 132. ako ukončiť pomer okamžite
 133. rodičovský príspevok
 134. Evidenčný list -termin predloženia
 135. Zdravotné poistenie štatutárov
 136. money s3
 137. nevystavenie potvrdenia o zdan.mzde
 138. Vyšetrenie - dotazník branca
 139. RZD a potvrdenie
 140. Prihláška do soc.poisťovne
 141. RZD za 2004
 142. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 143. dni zdravotneho poistenia
 144. Nezdaniteľná časť
 145. PN
 146. Spoločníci cudzinci a odvody
 147. POTVRDENIE - pomoc.
 148. nemocenské dávky
 149. Dôchodca, DoVP a ZP
 150. priloha zdravotna poistovna
 151. Dovolenky a zápočty rokov
 152. prac.cas
 153. Dočasná PN
 154. Odmena pri prilezitosti zivotneho jubilea
 155. zaruka
 156. Zdravotné poistenie
 157. Spolocnik zamestnancom bez pracovnej zmluvy
 158. Prihláška do SZP
 159. min. mzda - prosim o odpoved p. Mihala
 160. daň zo závislej činnosti
 161. Súbeh prac.pomeru a dohody u jedného zamestnávateľa
 162. Rozvedený - čo s bonusom ???
 163. DDP a VZ pre zdravotné poistenie
 164. Prosím pomôžte mi... s PN-kou!
 165. VZ zdravotné poistenie
 166. výška odchodného
 167. rezerva na dovolenky
 168. Konateľ s.r.o. - ťažisko záujmov
 169. Potvrdenie a DVP
 170. mzda
 171. Treba hlásiť na sociálku že som v II.pilieri??
 172. Celý mesiac PN
 173. Kurz k 31.12.2004
 174. Skoda???
 175. dovolenkový priemer ešte raz
 176. VZ za rok 2004 na vypocet PN- spravny
 177. Rocne zuctovanie dane 2004
 178. ZP po novom - výpočet
 179. Navsteva u lekara
 180. Znížené star.poistenie a daň.bonus
 181. Odmena a dovol.priemer
 182. prac. pomer a neplatene volno
 183. Deň nástupu do PP
 184. VS student / odvody do zdr.poistovne
 185. MEMAL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS čo teraz?
 186. práca v ČR - daňový bonus
 187. ako skoncit PP
 188. Hlásenie o vyúč.dane z príjmov
 189. poistenie v nezamestnanosti
 190. odvod do ZP, surne!!!!!
 191. starobné D poistenie a rozvod
 192. MZDY ŠOFÉROM - prestoje, nadčasy....?
 193. Ročné zúčtovanie
 194. Odpočítateľná časť základu dane na manželku
 195. VZ na Zdrav.poistne pre SZČO
 196. Odvody poistného z odmien členov...
 197. cestovne hradene zo socialneho fondu
 198. Preddavky na zdravotne poistenie
 199. DDP
 200. Preddavky na zdr.poistenie+rocne zuctovanie
 201. Skrátený pracovný pomer
 202. denný študent VŚ nad 25 a odvody do ZP
 203. PN po skončení pracovného pomeru
 204. II. pilier
 205. Daňové priznanie
 206. Priemer na PN
 207. PN-ka pocas sviatku
 208. Zamestnávanie na dohodu
 209. Materská dovolenka,DDP a soc.poisťovňa
 210. Študent a individuálna forma štúdia
 211. Skrátený úväzok a odvody
 212. Nové čísla účtov
 213. Vymer.základ pre NP
 214. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
 215. ročné zúčtovanie
 216. Zápočtový list - zamestnanie SZČO
 217. Pušál 60%
 218. prac. cas
 219. daňový bonus
 220. ako účtovať odvody konateľa do VZP
 221. zníženie základu dane na manželku
 222. MÁM PROBLÉM AKO ĎALEJ?
 223. Ročné zúčtovanie
 224. marodka
 225. Odvody
 226. Strážnici
 227. Lekári
 228. Lekarska prehliadka
 229. Obdobie 270 dni - patri tam MD/RD?
 230. ROCNE ZUCTOVANIE
 231. Prosbaaaaaa p. Mihál !!!!
 232. Vedenie sociálneho fondu
 233. VVHLÁSENIE na zdanenie príjmov...
 234. Zivotne poistenie
 235. Vymeriavací základ pre odvody v roku 2005
 236. Zdravotná poisťovňa a konateľ
 237. Ročné zúčtovanie dôchodcovi
 238. účty soc.poist
 239. Odvody do VsZP >>> Konatel aj student, ale bez prijmu
 240. odvod do SP
 241. Práca v zahraničí a evidencie doma
 242. Minimálny vymeriavací základ na ZP
 243. odvod za nezamestnávanie občanov so zdrav.postih.
 244. Vykonanie ročn.zučt.
 245. Brigadnicka cinnost studenta, rok 2005
 246. Ročné zúčtovanie dane
 247. výpomoc, čo s ňou?
 248. Invalidný zamestnanec a odvody od1.1.2005
 249. Študent, PP a daňový bonus
 250. DDP