PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zivotne poistenie
 2. Vymeriavací základ pre odvody v roku 2005
 3. Zdravotná poisťovňa a konateľ
 4. Ročné zúčtovanie dôchodcovi
 5. účty soc.poist
 6. Odvody do VsZP >>> Konatel aj student, ale bez prijmu
 7. odvod do SP
 8. Práca v zahraničí a evidencie doma
 9. Minimálny vymeriavací základ na ZP
 10. odvod za nezamestnávanie občanov so zdrav.postih.
 11. Vykonanie ročn.zučt.
 12. Brigadnicka cinnost studenta, rok 2005
 13. Ročné zúčtovanie dane
 14. výpomoc, čo s ňou?
 15. Invalidný zamestnanec a odvody od1.1.2005
 16. Študent, PP a daňový bonus
 17. DDP
 18. "Starsi" student
 19. Dividendi, tantiemi
 20. Dohoda §226
 21. sobášny list
 22. Poistenie v nezamestnanosti a dôchodca
 23. Príspevok na športové aktivity
 24. Stravné
 25. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne
 26. Danovy bonus
 27. Danovy bonus
 28. kto plati odvody
 29. DoVP popri TPP
 30. zmluva-prac. pomere
 31. Výpočet RZD
 32. Odvody do SP a ZP -živnostnik
 33. Štatistika - počty zamestnancov
 34. Nezdaniteľná časť.
 35. Kurz Mzdy a personalistika
 36. Zamestnanec a odvody na SP+SDS
 37. Dlhodobo nezamestnaný
 38. Konatelia
 39. nezd. položka na manželku - svadba 2004
 40. Konatelia
 41. Ako postupovať
 42. absolventská prax a odvody
 43. Nový zamestnávateľ
 44. evidenčný list dôch.poistenia
 45. Navysenie dan.zakladu - fy auto
 46. odpočet na manželku
 47. Nové mzdové priemery!
 48. Mzda-preplatenie sviatku a návštevy u lekára
 49. potvrdenia k daň.bonusom a úľave
 50. Dohoda o vykonaní práce
 51. Výkaz preddavkov na ZP
 52. Moji obľúbení zahraničný konatelia :)
 53. VŠZP - nové čísla účtov
 54. ročný výkaz-občania so zdrav. postihnutím 2004
 55. prehľad o zraz. a odved. pred. na daň
 56. odpočítateľná položka na manžela
 57. amatér v odvodoch
 58. Oznamovacia povinnosť
 59. Zmeny v platení poistného do SP od 1.1.2005
 60. Pracovná zmluva na dobu určitú
 61. ako na to?
 62. hlásenie NV
 63. Stravenky verzus stravné
 64. alkohol
 65. Dochodca a zdravotné poistenie pri dohode o VP
 66. odpočet na manželku
 67. odpočet na manželku
 68. Nové čísla účtov Sociálnej poisťovne
 69. ošetrovné
 70. DÚ a ročné zúčt. dane
 71. Odborný zástupca
 72. Odvody do ZP a SP SZCO
 73. daňový bonus
 74. zníženie úhrnu príjmov o príspevky na doplnkové a dôchodkové poistenie
 75. SP - Čísla účtov tlačivá 2005
 76. Nezdaniteľná položka na manželku (a)
 77. Konatelia a zdrav. poisťovne
 78. podnikanie popri zamestnani
 79. Dohoda o vykonani prace so studentom SŠ
 80. dohoda o vykonani prace
 81. Novy mesacny vykaz
 82. 40 alebo 37,5
 83. započítanie rokov
 84. Započtový list.
 85. Odvody do poisťovní konateľa s.r.o.
 86. vyhlásenie na zdanenie príjmov za roky 1993 - 2004
 87. skončenie PP
 88. pracovná zmluva so študentom
 89. Daňový bonus
 90. Vymeriavaci základ
 91. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce
 92. Nové čísla účtov SP
 93. platba cez kartu koncom roka
 94. dva pracov.pomery a odvod do soc.poisťovne
 95. obedy + nahrady za stravne
 96. Naturálna mzda
 97. Naturálna mzda
 98. Odvod poistného
 99. Polovičný úvazok
 100. Daňové priznanie
 101. Rezervný fond solidarity
 102. Odvody dôchodcu-SZČO do SP
 103. Dohoda o vykonani prace
 104. Uchovávanie mzdovej evidencie
 105. odpočet na manželku
 106. prehlad,hlasenie
 107. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 108. vypocet VZ na davky PN v roku 2005
 109. vykazovanie preddavkov na poistné
 110. prepocet dovolenky
 111. zákonník práce
 112. Preplatok z minulého roku
 113. ako sa baviť zlého pracovníka
 114. Zápočet rokov
 115. RzD
 116. III.pilier
 117. Ročné zučtovanie
 118. Sumárna tabuľka min. a max. preddavkov na ZP
 119. Odmena konateľa s.r.o.
 120. Práca v štáte EU
 121. použivanie služ.auta
 122. Ročné zúčtovanie dane
 123. Nárok na dovolenku
 124. daňový bonus
 125. Materska dovolenka?
 126. Tanenka
 127. Úľava na družku - súrne
 128. Mzdy- ukoncenie roka
 129. Ako vypočítqť mzdu ?
 130. SZČO - zníženie sadzby poistného
 131. PN
 132. Dotácia
 133. Registračný list zmestnávateľa
 134. Konateľ zo zahraničia
 135. PN - prvých 10 dní
 136. Ročné zúčtovanie
 137. Prehľad...
 138. Opäť ročné zúčtovanie dane
 139. Neuhradené odvody
 140. konateľ a ZP
 141. Dohoda a dôchodca s vyšším príjmom
 142. Potvrdenie - tlačivo
 143. DVP
 144. Nárok na dovolenku
 145. OBČAN PRENAJÍMA NEHNUTEĽNOSŤ - MUSÍ SA PRIHLÁSIŤ DO ZP a SP ???????
 146. Daňový bonus.
 147. Dôchodca- dohodár
 148. Zdravotné poistnie - au pair
 149. Percenta na vypocet nemoc. a dochodk. zabezp.?????
 150. prikazna zmluva
 151. Ročne zuct. dane
 152. Nový účet SP
 153. Dohody o VP a ročné zúčtovanie dane
 154. odhláška a prihláška na nem.poistenie
 155. DOVP-roznos letakov
 156. výpočet mzdy
 157. Nemocenske
 158. odvody so soc.a zdrav. poistovne
 159. Mesacne vykazy platitelov do ZP-info
 160. dovolenka
 161. Zápočtový list a ošetrovné
 162. odvody
 163. Príplatky za nadčas, SO/NE, sviatok, noc
 164. ELDZ
 165. Dobrovoľne nezamestnaní občania
 166. Preddavok na daň zo závislej činnosti
 167. predcasny starobny dochodok a PN
 168. ročné zúčtovanie - dôchodca, ktorý odišiel do penzie v priebehu roku
 169. Konatelia teste sa!
 170. ročné zúčtovanie dane
 171. Nový zamestnanec
 172. Prečerpanie dovolenky
 173. školenie - mzda
 174. Novela zákona o sociálnom poistení
 175. Daňové priznanie-ročné zúčtovanie
 176. Priemer na nevyčerpané dovolenky
 177. Zmeny od 1.1.2005 v mzdach
 178. NOVÉ VÝKAZY DO SP
 179. Pracovný pomer
 180. Limity poistnych odvodov pri skratenom prac.pomere
 181. poplatky
 182. ZAMESTNANEC odmeňovaný mesačnou mzdou
 183. Pracovné voľno a zamestnanec
 184. Povinnosť auditu
 185. Rocne zuctovanie dane z prijmu FO
 186. Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2005
 187. Rok 2005 - znizenie sadzby poistneho na starobne poistenie
 188. inval.dôchodok
 189. Odvody za dôchodcu
 190. ODMENY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZA VÝKON FUNKCIE PRÁVNICKÝCH OSôB
 191. Výpoveď počas trvania PN
 192. Nový zákon o zdravot. poistení
 193. Neplatené voľno a skúšobná doba
 194. priemerný zárobok
 195. Konateľ a prihlaška do Soc.poisťovne
 196. zlucenie firiem a pracovne zmluvy
 197. Zákon o zdravotnom poistení
 198. znizenie sadzby poistneho na starobne poistenie
 199. Odvody do SP a ZP
 200. Konatelia v s.r.o.
 201. Zdravotné poistenie v roku 2005
 202. dobrovolne nezamestnaný
 203. Cista mzda
 204. HPP + DOHODA
 205. Odchodné pri predčasnom starobnom dôchodku
 206. skrateny uvazok
 207. Vianočné kolekcie a zdaňovanie
 208. "obnoveny" pracovny pomer
 209. SZČO a preddavky na zdravotné poistenie
 210. Nadčasy a stravné lístky
 211. Platový dekrét
 212. Dobrovoľne nezamestnaný a pracovný vzťah
 213. Mzdové účtovníctvo
 214. materská dovolenka
 215. Registračný list FO - tlačivo do SP
 216. FO a ZDRAVOTNÉ POISTENIE PO 1.1.2005
 217. Nárok na dovolenku pri skrátenom prac.pomere
 218. evidenčný list dôchodkového poistenia - vyplnenie
 219. Odvody SZCO do SP od 1.1.2005
 220. PNka zamestnávateľa
 221. Výpočet mzdy za december
 222. ELDZ
 223. civilkar a dovolenka
 224. doplnkové dôchodk. sporenie
 225. potvrdenie o zúčt.a vypl.príjmoch - vyplnenie
 226. Mzdy od r.2005
 227. nahlasovanie zamenstnancov
 228. odvody
 229. spracovávanie miezd a účtovníctva
 230. dovolenka - krátenie a priemerka
 231. Potvrdenie o DPN
 232. Náhradné volno
 233. Konatelia a odvody
 234. nove nahlasky do SP
 235. Prehľad o zraz.preddavkoch
 236. PN na prelome rokov
 237. Konateľ - odvody a daň
 238. Mes.výkaz poistného
 239. Stravné lístky
 240. Dohoda o vyk.práce - prihl.do Soc.poisť. ?
 241. PP na dobu určitú
 242. DoVP alebo kratší pracovný čas?
 243. Odvody u konateľa a spoločíka u s.r.o.
 244. Stravné lístky počas dovolenky
 245. Zamestnanec je podnikatelom
 246. Postih zamestnanca s minimálnou mzdou
 247. vypocet invalidneho dochodku
 248. Ročné zúčtovanie dane
 249. Domacky zamestnanec
 250. Zamestnanec a zároveň konateľ v inej firme