1. Nezdaniteľné odmeny (10 replies)
 2. ELDZ na roky 2000-2003 (2 replies)
 3. vojak - dovolenka (1 replies)
 4. SZČO a materská dovolenka (104 replies)
 5. Je to pravda? (22 replies)
 6. Vymera dovolenky (5 replies)
 7. absolvent strednej školy (3 replies)
 8. Sprievodný list k opravnému výkazu? (2 replies)
 9. PN zamestnávateľa (4 replies)
 10. Pracujúca na MD (5 replies)
 11. Pozor na "reťazové pôrody" po 1.7.2005 (82 replies)
 12. Vymeriavací základ SZČO - Výkaz (0 replies)
 13. Socialna posťovna-kontrola (7 replies)
 14. Socialna poisťovna (1 replies)
 15. dva HPP a nárok na dovolenku v nich??? (6 replies)
 16. Odvody po novom (11 replies)
 17. výpočet nemocenského (39 replies)
 18. Zdravotka (7 replies)
 19. Zasa "vietor" (8 replies)
 20. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (45 replies)
 21. pomoooc pri ochrane udajov (2 replies)
 22. VZ pre ZP a príspevok z-ľa na DDS (2 replies)
 23. Evidencia dochádzky (1 replies)
 24. Určitá doba a materská (5 replies)
 25. Hmotná zodpovednosť skladníkov (23 replies)
 26. Darovanie krvi (13 replies)
 27. Cestovné náhrady pri brigáde študenta (5 replies)
 28. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov (3 replies)
 29. Dohodár (1 replies)
 30. zasa ten dochodok !!! (33 replies)
 31. Ešte raz dohodár (4 replies)
 32. Ktorá pobočka ZP, SP? (4 replies)
 33. Poistne za 1.5.2005 pri celomesacné PN? (42 replies)
 34. SZCO-reťazový pôrod a odvody (0 replies)
 35. materská (2 replies)
 36. starobný dôchodok spätne (5 replies)
 37. Navazujúca PN (3 replies)
 38. Kontopla zo soc.poisťovne (14 replies)
 39. príspevok na DDP a mzda (8 replies)
 40. Odvody naviac (24 replies)
 41. Žiadosť o ošetrovné (2 replies)
 42. Potrebné písomnosti pri skončení PP (14 replies)
 43. Minimálna mzda ? (7 replies)
 44. Dátum splatnosti preddavku (5 replies)
 45. Predĺžená materská a DVP (5 replies)
 46. Vymeriavací základ zamestnanca na ZP od 1.9.2005 (42 replies)
 47. Započet-študent-zamestnanec-student-zam (7 replies)
 48. ZP konateľa (1 replies)
 49. Starobný dôchodca - odchodné (32 replies)
 50. Sociálna poisťovňa - novela k 1.7.2005 (50 replies)
 51. student a zdravotné (4 replies)
 52. Zamestnanie cudzinca tretí sektor (1 replies)
 53. pravidelné pracovisko (4 replies)
 54. Sociálny fond (111 replies)
 55. z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku (7 replies)
 56. Kontrola z inšpektorátu práce (6 replies)
 57. SOCIALNA POISTOVNA ! ! ! (31 replies)
 58. Dobrovoľné platenie fondov do SP (47 replies)
 59. Oznámenie poistenca VšZP (17 replies)
 60. Výkaz preddavkov elkt. formou (6 replies)
 61. Daňový bónus (17 replies)
 62. práca študentov (5 replies)
 63. Nedostatok peňazí na výplaty (24 replies)
 64. Odvody konateľa s trvalým pracovným pomerom (13 replies)
 65. Rozviazanie prac. pomeru v skúšobnej dobe (3 replies)
 66. Rozviazanie prac. pomeru v skúšobnej dobe (11 replies)
 67. OPAKOVANÝ PRAC.POPMER (1 replies)
 68. EZU (5 replies)
 69. vymeriavaci základ (3 replies)
 70. Výpočet PN pri zmene z kratš.prac.času (3 replies)
 71. premia (6 replies)
 72. platba do fondov (3 replies)
 73. Číslo účtu VšZP (13 replies)
 74. prehľad o zraz.preddavkoch (1 replies)
 75. DoVP a mesačný výkaz. (3 replies)
 76. Práca na turnusy a mzda (3 replies)
 77. Príspevok na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (42 replies)
 78. Zmluva o vytvoreni autorskeho diela (15 replies)
 79. vnútropodnikové smernice (2 replies)
 80. nezamestnaný a podpora (20 replies)
 81. Skúšovná doba (4 replies)
 82. ZP a SP - zamestnanie v krajine EU (1 replies)
 83. zvýšené diéty a výplata (11 replies)
 84. Pod nátlakom (5 replies)
 85. Prihlaška dohodára do SP (28 replies)
 86. prac.voľno (26 replies)
 87. invalidny dochodca-pokles o viac ako 70% (23 replies)
 88. Pozastavená živnost, materská a odvody (0 replies)
 89. zaokruhlovanie odvodov (4 replies)
 90. vykaz SP (11 replies)
 91. Žiadosť o zvýšenie mzdy (46 replies)
 92. rodičovská dovolenka (27 replies)
 93. Zamestnanec viacerych cl.statov EU a odvody (5 replies)
 94. Dôchodok (15 replies)
 95. PN (1 replies)
 96. Kódy bánk (7 replies)
 97. Prispevky do DSS??? (36 replies)
 98. zdravotné poistenie a chudáci príležitostný sprostredkovatelia (6 replies)
 99. Tlačivo-žiadosť o ošetrovné (3 replies)
 100. Odlhásenie z VSZP? (9 replies)
 101. oznámenie PN (10 replies)
 102. SP (14 replies)
 103. Registratúra... (12 replies)
 104. Odmena spoločníka (47 replies)
 105. Ukončenie rodičovskej dovolenky (35 replies)
 106. Daňový bonus a zdravotne postihnuté deti (12 replies)
 107. Stravenky pre konateľov (0 replies)
 108. Nástup do zamestnania (23 replies)
 109. Dohoda o brigad. cinnosti stud.-externistov (21 replies)
 110. Nové maximálne hranice vymer. základov (5 replies)
 111. Pokračovanie v PN (1 replies)
 112. Nástup na druhú materskú dovolenku (4 replies)
 113. Dôchodca a vplyv prac.zmluvy na výšku dôchodku. (3 replies)
 114. použitie auta manželky (2 replies)
 115. odhláška VšZP (9 replies)
 116. zdravotné (5 replies)
 117. DVZ pre úrazovú dávku u dohodára. (17 replies)
 118. Zdravotne postihnutý (7 replies)
 119. Pracovné zaradenie - minimálna mzda (13 replies)
 120. DOVP a SP (16 replies)
 121. Osobitná registrácia??? (14 replies)
 122. Stravné listky (9 replies)
 123. Materska (4 replies)
 124. Ochrana osobných údajov (11 replies)
 125. dovolenka a skoncenie PP v skusobnej (3 replies)
 126. Odvody (18 replies)
 127. Prihláška a odhláška (4 replies)
 128. Mzda a vymeriavací základ (2 replies)
 129. Aktuálne-Ochr.os.údajov menej ako 6 zamestnancov (5 replies)
 130. Výkaz pre Soc. poisťovňu (1 replies)
 131. Starobný dôchodca - SZČO - ZP - úmrtie (9 replies)
 132. Dôchodca-zamestnanec-starob. al. invalidný? (2 replies)
 133. Ako ušetriť na šéfovi...? (13 replies)
 134. Oprava miezd (1 replies)
 135. Pracujúci dôchodca a SZČO-prepočítanie dôchodku (0 replies)
 136. Prehľad (15 replies)
 137. Do koľko dní zápoč.list (17 replies)
 138. ELDZ (14 replies)
 139. poverenie (3 replies)
 140. počet dní RO (6 replies)
 141. cesťáky (11 replies)
 142. Vypomáhajúca a spolupracujúca osoba (4 replies)
 143. Rodičovský príspevok (11 replies)
 144. úraz mimo pracovnej doby (2 replies)
 145. DOVOLENKA PRI PRACOVNOM URAZE (18 replies)
 146. Mzda v cudzej mene (2 replies)
 147. nemocenské dávky (53 replies)
 148. Odhlásenie zamestnanca zo SP (16 replies)
 149. PN pod vplyvom alkoholu (6 replies)
 150. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (29 replies)
 151. Auto aj na súkromné účely (55 replies)
 152. Hlučné a prašné prostredie (4 replies)
 153. ODVODY do SP a ZP-21 tabuliek (8 replies)
 154. MINIMUM (4 replies)
 155. Mandátna zmluva alebo zmluva o sporostredkovani? (18 replies)
 156. výpočet mzdy (43 replies)
 157. nezamestnaný konateľ (8 replies)
 158. Penále SP (10 replies)
 159. prihlášky SP (13 replies)
 160. Prax stredoškoláka a stravné (8 replies)
 161. Prac pomer na určitú dobu (15 replies)
 162. Krach firmy ako s odstupným? (47 replies)
 163. DoVP-prihláška a odhláška (56 replies)
 164. Mzdové účtovníctvo,personalistika a odvody (6 replies)
 165. absolventská prax (5 replies)
 166. DovP a hodiny (17 replies)
 167. Pracovný pomer a škola (6 replies)
 168. smrteľný úraz (0 replies)
 169. prokurista (5 replies)
 170. výpovedná doba a PN (5 replies)
 171. Opäť materské a dohody (7 replies)
 172. uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporeni (36 replies)
 173. súrne (4 replies)
 174. Dlhodobá pracovná cesta (0 replies)
 175. Dlhodobá pracovná cesta (0 replies)
 176. zamestnaec nechodí do práce (9 replies)
 177. Ochrana údajov - Bezpečnostný projekt (302 replies)
 178. Neplatené voľno (2 replies)
 179. Zaokrúhlovanie v ZP (12 replies)
 180. Dohoda o vyk.prace alebo zmluva? (4 replies)
 181. DO (1 replies)
 182. EL (18 replies)
 183. materská dovolenka (4 replies)
 184. Pracujúci dôchodca (11 replies)
 185. náhrada pri PN (7 replies)
 186. Nadčas - povinnosť preplatiť alebo NV . (12 replies)
 187. zákonník práce - zmeny (12 replies)
 188. Dohoda o VP (261 replies)
 189. úrazová renta (0 replies)
 190. Odstupné a rodičovská dovolenka (19 replies)
 191. miesto výkonu práce (2 replies)
 192. Uhrada za sluzobny odchod (4 replies)
 193. nahláska (16 replies)
 194. Náhrada straty na zárobku SZČO (7 replies)
 195. Odstupné výpočet (49 replies)
 196. oznamenie MD (2 replies)
 197. úrad práce (20 replies)
 198. SP (2 replies)
 199. Daň.bonus+poberateľ výsl.dôchodku. (3 replies)
 200. Dve zamestnania (2 replies)
 201. výkaz pre SP (10 replies)
 202. PRÍKAZNÁ ZMLUVA (17 replies)
 203. Exekúcia (24 replies)
 204. Dohoda o vykonaní práce? (2 replies)
 205. ochrana osobných údajov - dátumy na dokumentoch (11 replies)
 206. tlačivo Registrač.list.FO-dohodari (6 replies)
 207. Študent VŠ - dokedy? (6 replies)
 208. Ako preplatiť dovolenku??? (5 replies)
 209. Dohoda o upustení ... (3 replies)
 210. nahlásenie DoVP - majitelia s.r.o. (1 replies)
 211. TPP a živnosť popri podnikaní (1 replies)
 212. náhrada PN a čistá mzda (7 replies)
 213. Neplatene volno (16 replies)
 214. Skončenie PP-zlý zdravotný stav (7 replies)
 215. Dva pracovné pomery a odvody do SP (2 replies)
 216. Navštívil Vás už "VIETOR"? (42 replies)
 217. Elektronická forma výkazov do ZP od 1. mája 2005 (11 replies)
 218. predseda predstavenstva odvody - bývalý zamestnanec (2 replies)
 219. Skončenie prac. pomeru a PN? (31 replies)
 220. Preddavky na ZP-zaokruhl. (13 replies)
 221. výpoveď (2 replies)
 222. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov (6 replies)
 223. Zrušenie zmluvy medzi 2 SZČO (9 replies)
 224. Odmietnutie si poistenca - VšZP . (26 replies)
 225. Maturanti - poistenie (1 replies)
 226. Zasielanie údajov SP elektronicky (5 replies)
 227. nezamestnaný (1 replies)
 228. DVP a nezamestnaný (2 replies)
 229. odvody do soc.poist. (2 replies)
 230. Mzdy (3 replies)
 231. Znížená pracovná schopnosť (52 replies)
 232. Prosim o nazor k vyplatnej paske (19 replies)
 233. Dočasná pracovná neschopnosť živnostníka (14 replies)
 234. Pohyblivá zložka mzdy (8 replies)
 235. Výpoveď v skúšobnej dobe (33 replies)
 236. Výpoveď zamestnancom - dohodou (18 replies)
 237. Zaujímavý článok v britských listoch o DSS (6 replies)
 238. LIPA - poisťovňa (3 replies)
 239. SR a ČR firma (2 replies)
 240. Môže živnostník zamestnať manželku ? (5 replies)
 241. Starobné dôchodkové sporenie (4 replies)
 242. personalistika (7 replies)
 243. preplatenie dovolenky (13 replies)
 244. Tlačivo na Rpp (6 replies)
 245. Prechod práv (2 replies)
 246. Nový zamestnanec (13 replies)
 247. Pracovný pomer nezamestnaného (8 replies)
 248. Dohoda o brigád. práci študenta - strava (22 replies)
 249. Cestovné náhrady (4 replies)
 250. Skončenie prac.pomeru (3 replies)