1. prac. cas (6 replies)
 2. daňový bonus (1 replies)
 3. ako účtovať odvody konateľa do VZP (2 replies)
 4. zníženie základu dane na manželku (10 replies)
 5. MÁM PROBLÉM AKO ĎALEJ? (2 replies)
 6. Ročné zúčtovanie (4 replies)
 7. marodka (2 replies)
 8. Odvody (6 replies)
 9. Strážnici (3 replies)
 10. Lekári (5 replies)
 11. Lekarska prehliadka (0 replies)
 12. Obdobie 270 dni - patri tam MD/RD? (2 replies)
 13. ROCNE ZUCTOVANIE (12 replies)
 14. Prosbaaaaaa p. Mihál !!!! (2 replies)
 15. Vedenie sociálneho fondu (37 replies)
 16. VVHLÁSENIE na zdanenie príjmov... (0 replies)
 17. Zivotne poistenie (0 replies)
 18. Vymeriavací základ pre odvody v roku 2005 (7 replies)
 19. Zdravotná poisťovňa a konateľ (4 replies)
 20. Ročné zúčtovanie dôchodcovi (5 replies)
 21. účty soc.poist (13 replies)
 22. Odvody do VsZP >>> Konatel aj student, ale bez prijmu (2 replies)
 23. odvod do SP (2 replies)
 24. Práca v zahraničí a evidencie doma (1 replies)
 25. Minimálny vymeriavací základ na ZP (9 replies)
 26. odvod za nezamestnávanie občanov so zdrav.postih. (8 replies)
 27. Vykonanie ročn.zučt. (5 replies)
 28. Brigadnicka cinnost studenta, rok 2005 (2 replies)
 29. Ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 30. výpomoc, čo s ňou? (0 replies)
 31. Invalidný zamestnanec a odvody od1.1.2005 (9 replies)
 32. Študent, PP a daňový bonus (12 replies)
 33. DDP (5 replies)
 34. "Starsi" student (3 replies)
 35. Dividendi, tantiemi (0 replies)
 36. Dohoda §226 (10 replies)
 37. sobášny list (1 replies)
 38. Poistenie v nezamestnanosti a dôchodca (6 replies)
 39. Príspevok na športové aktivity (3 replies)
 40. Stravné (10 replies)
 41. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne (3 replies)
 42. Danovy bonus (10 replies)
 43. Danovy bonus (3 replies)
 44. kto plati odvody (0 replies)
 45. DoVP popri TPP (6 replies)
 46. zmluva-prac. pomere (5 replies)
 47. Výpočet RZD (1 replies)
 48. Odvody do SP a ZP -živnostnik (7 replies)
 49. Štatistika - počty zamestnancov (22 replies)
 50. Nezdaniteľná časť. (23 replies)
 51. Kurz Mzdy a personalistika (2 replies)
 52. Zamestnanec a odvody na SP+SDS (11 replies)
 53. Dlhodobo nezamestnaný (4 replies)
 54. Konatelia (1 replies)
 55. nezd. položka na manželku - svadba 2004 (1 replies)
 56. Konatelia (0 replies)
 57. Ako postupovať (5 replies)
 58. absolventská prax a odvody (1 replies)
 59. Nový zamestnávateľ (4 replies)
 60. evidenčný list dôch.poistenia (1 replies)
 61. Navysenie dan.zakladu - fy auto (1 replies)
 62. odpočet na manželku (1 replies)
 63. Nové mzdové priemery! (12 replies)
 64. Mzda-preplatenie sviatku a návštevy u lekára (12 replies)
 65. potvrdenia k daň.bonusom a úľave (4 replies)
 66. Dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 67. Výkaz preddavkov na ZP (208 replies)
 68. Moji obľúbení zahraničný konatelia :) (61 replies)
 69. VŠZP - nové čísla účtov (7 replies)
 70. ročný výkaz-občania so zdrav. postihnutím 2004 (6 replies)
 71. prehľad o zraz. a odved. pred. na daň (10 replies)
 72. odpočítateľná položka na manžela (2 replies)
 73. amatér v odvodoch (1 replies)
 74. Oznamovacia povinnosť (11 replies)
 75. Zmeny v platení poistného do SP od 1.1.2005 (1 replies)
 76. Pracovná zmluva na dobu určitú (9 replies)
 77. ako na to? (0 replies)
 78. hlásenie NV (2 replies)
 79. Stravenky verzus stravné (19 replies)
 80. alkohol (10 replies)
 81. Dochodca a zdravotné poistenie pri dohode o VP (4 replies)
 82. odpočet na manželku (3 replies)
 83. odpočet na manželku (41 replies)
 84. Nové čísla účtov Sociálnej poisťovne (2 replies)
 85. ošetrovné (4 replies)
 86. DÚ a ročné zúčt. dane (2 replies)
 87. Odborný zástupca (0 replies)
 88. Odvody do ZP a SP SZCO (6 replies)
 89. daňový bonus (4 replies)
 90. zníženie úhrnu príjmov o príspevky na doplnkové a dôchodkové poistenie (9 replies)
 91. SP - Čísla účtov tlačivá 2005 (1 replies)
 92. Nezdaniteľná položka na manželku (a) (10 replies)
 93. Konatelia a zdrav. poisťovne (55 replies)
 94. podnikanie popri zamestnani (5 replies)
 95. Dohoda o vykonani prace so studentom SŠ (21 replies)
 96. dohoda o vykonani prace (15 replies)
 97. Novy mesacny vykaz (1 replies)
 98. 40 alebo 37,5 (5 replies)
 99. započítanie rokov (2 replies)
 100. Započtový list. (4 replies)
 101. Odvody do poisťovní konateľa s.r.o. (2 replies)
 102. vyhlásenie na zdanenie príjmov za roky 1993 - 2004 (15 replies)
 103. skončenie PP (94 replies)
 104. pracovná zmluva so študentom (9 replies)
 105. Daňový bonus (4 replies)
 106. Vymeriavaci základ (19 replies)
 107. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce (24 replies)
 108. Nové čísla účtov SP (5 replies)
 109. platba cez kartu koncom roka (0 replies)
 110. dva pracov.pomery a odvod do soc.poisťovne (4 replies)
 111. obedy + nahrady za stravne (1 replies)
 112. Naturálna mzda (0 replies)
 113. Naturálna mzda (2 replies)
 114. Odvod poistného (0 replies)
 115. Polovičný úvazok (5 replies)
 116. Daňové priznanie (2 replies)
 117. Rezervný fond solidarity (1 replies)
 118. Odvody dôchodcu-SZČO do SP (2 replies)
 119. Dohoda o vykonani prace (4 replies)
 120. Uchovávanie mzdovej evidencie (0 replies)
 121. odpočet na manželku (19 replies)
 122. prehlad,hlasenie (3 replies)
 123. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (11 replies)
 124. vypocet VZ na davky PN v roku 2005 (2 replies)
 125. vykazovanie preddavkov na poistné (8 replies)
 126. prepocet dovolenky (9 replies)
 127. zákonník práce (139 replies)
 128. Preplatok z minulého roku (5 replies)
 129. ako sa baviť zlého pracovníka (22 replies)
 130. Zápočet rokov (5 replies)
 131. RzD (7 replies)
 132. III.pilier (4 replies)
 133. Ročné zučtovanie (3 replies)
 134. Sumárna tabuľka min. a max. preddavkov na ZP (0 replies)
 135. Odmena konateľa s.r.o. (14 replies)
 136. Práca v štáte EU (4 replies)
 137. použivanie služ.auta (3 replies)
 138. Ročné zúčtovanie dane (98 replies)
 139. Nárok na dovolenku (3 replies)
 140. daňový bonus (6 replies)
 141. Materska dovolenka? (1 replies)
 142. Tanenka (10 replies)
 143. Úľava na družku - súrne (10 replies)
 144. Mzdy- ukoncenie roka (5 replies)
 145. Ako vypočítqť mzdu ? (0 replies)
 146. SZČO - zníženie sadzby poistného (18 replies)
 147. PN (1 replies)
 148. Dotácia (4 replies)
 149. Registračný list zmestnávateľa (3 replies)
 150. Konateľ zo zahraničia (0 replies)
 151. PN - prvých 10 dní (5 replies)
 152. Ročné zúčtovanie (42 replies)
 153. Prehľad... (0 replies)
 154. Opäť ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 155. Neuhradené odvody (8 replies)
 156. konateľ a ZP (1 replies)
 157. Dohoda a dôchodca s vyšším príjmom (2 replies)
 158. Potvrdenie - tlačivo (2 replies)
 159. DVP (1 replies)
 160. Nárok na dovolenku (8 replies)
 161. OBČAN PRENAJÍMA NEHNUTEĽNOSŤ - MUSÍ SA PRIHLÁSIŤ DO ZP a SP ??????? (25 replies)
 162. Daňový bonus. (1 replies)
 163. Dôchodca- dohodár (6 replies)
 164. Zdravotné poistnie - au pair (0 replies)
 165. Percenta na vypocet nemoc. a dochodk. zabezp.????? (2 replies)
 166. prikazna zmluva (6 replies)
 167. Ročne zuct. dane (1 replies)
 168. Nový účet SP (6 replies)
 169. Dohody o VP a ročné zúčtovanie dane (84 replies)
 170. odhláška a prihláška na nem.poistenie (4 replies)
 171. DOVP-roznos letakov (12 replies)
 172. výpočet mzdy (11 replies)
 173. Nemocenske (3 replies)
 174. odvody so soc.a zdrav. poistovne (19 replies)
 175. Mesacne vykazy platitelov do ZP-info (24 replies)
 176. dovolenka (8 replies)
 177. Zápočtový list a ošetrovné (2 replies)
 178. odvody (2 replies)
 179. Príplatky za nadčas, SO/NE, sviatok, noc (65 replies)
 180. ELDZ (6 replies)
 181. Dobrovoľne nezamestnaní občania (8 replies)
 182. Preddavok na daň zo závislej činnosti (5 replies)
 183. predcasny starobny dochodok a PN (5 replies)
 184. ročné zúčtovanie - dôchodca, ktorý odišiel do penzie v priebehu roku (2 replies)
 185. Konatelia teste sa! (28 replies)
 186. ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 187. Nový zamestnanec (4 replies)
 188. Prečerpanie dovolenky (4 replies)
 189. školenie - mzda (7 replies)
 190. Novela zákona o sociálnom poistení (8 replies)
 191. Daňové priznanie-ročné zúčtovanie (1 replies)
 192. Priemer na nevyčerpané dovolenky (24 replies)
 193. Zmeny od 1.1.2005 v mzdach (3 replies)
 194. NOVÉ VÝKAZY DO SP (52 replies)
 195. Pracovný pomer (2 replies)
 196. Limity poistnych odvodov pri skratenom prac.pomere (0 replies)
 197. poplatky (0 replies)
 198. ZAMESTNANEC odmeňovaný mesačnou mzdou (10 replies)
 199. Pracovné voľno a zamestnanec (18 replies)
 200. Povinnosť auditu (5 replies)
 201. Rocne zuctovanie dane z prijmu FO (1 replies)
 202. Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2005 (4 replies)
 203. Rok 2005 - znizenie sadzby poistneho na starobne poistenie (8 replies)
 204. inval.dôchodok (3 replies)
 205. Odvody za dôchodcu (13 replies)
 206. ODMENY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZA VÝKON FUNKCIE PRÁVNICKÝCH OSôB (4 replies)
 207. Výpoveď počas trvania PN (8 replies)
 208. Nový zákon o zdravot. poistení (69 replies)
 209. Neplatené voľno a skúšobná doba (1 replies)
 210. priemerný zárobok (1 replies)
 211. Konateľ a prihlaška do Soc.poisťovne (3 replies)
 212. zlucenie firiem a pracovne zmluvy (6 replies)
 213. Zákon o zdravotnom poistení (2 replies)
 214. znizenie sadzby poistneho na starobne poistenie (27 replies)
 215. Odvody do SP a ZP (13 replies)
 216. Konatelia v s.r.o. (3 replies)
 217. Zdravotné poistenie v roku 2005 (16 replies)
 218. dobrovolne nezamestnaný (14 replies)
 219. Cista mzda (22 replies)
 220. HPP + DOHODA (4 replies)
 221. Odchodné pri predčasnom starobnom dôchodku (9 replies)
 222. skrateny uvazok (0 replies)
 223. Vianočné kolekcie a zdaňovanie (4 replies)
 224. "obnoveny" pracovny pomer (3 replies)
 225. SZČO a preddavky na zdravotné poistenie (91 replies)
 226. Nadčasy a stravné lístky (11 replies)
 227. Platový dekrét (19 replies)
 228. Dobrovoľne nezamestnaný a pracovný vzťah (2 replies)
 229. Mzdové účtovníctvo (0 replies)
 230. materská dovolenka (1 replies)
 231. Registračný list FO - tlačivo do SP (2 replies)
 232. FO a ZDRAVOTNÉ POISTENIE PO 1.1.2005 (44 replies)
 233. Nárok na dovolenku pri skrátenom prac.pomere (11 replies)
 234. evidenčný list dôchodkového poistenia - vyplnenie (198 replies)
 235. Odvody SZCO do SP od 1.1.2005 (16 replies)
 236. PNka zamestnávateľa (3 replies)
 237. Výpočet mzdy za december (6 replies)
 238. ELDZ (9 replies)
 239. civilkar a dovolenka (1 replies)
 240. doplnkové dôchodk. sporenie (2 replies)
 241. potvrdenie o zúčt.a vypl.príjmoch - vyplnenie (34 replies)
 242. Mzdy od r.2005 (23 replies)
 243. nahlasovanie zamenstnancov (2 replies)
 244. odvody (6 replies)
 245. spracovávanie miezd a účtovníctva (0 replies)
 246. dovolenka - krátenie a priemerka (4 replies)
 247. Potvrdenie o DPN (2 replies)
 248. Náhradné volno (10 replies)
 249. Konatelia a odvody (1 replies)
 250. nove nahlasky do SP (7 replies)