1. preplatenie dovolenky vo verejnej službe (12 replies)
 2. Daňové priznanie typu "A" (3 replies)
 3. Konateľ - odmeny alebo mzda? (4 replies)
 4. Potvrdenie o zdan.mzde a odchodné???? (3 replies)
 5. Korea - pridelenie zamestnanca (3 replies)
 6. Soc. poistenie - otázka pre odborníka (6 replies)
 7. dôchodca (4 replies)
 8. Penažný príspevok (9 replies)
 9. Nezdanitelna polozka za manzelku... (5 replies)
 10. Zmluva o mlčanlivosti (0 replies)
 11. Daňové priznanie (5 replies)
 12. DDS a výplatné pásky (21 replies)
 13. obstaranie hmotného majetku (0 replies)
 14. Hlásenie (11 replies)
 15. Výpočet príjmu pri dočasnej prac neschopnosti (86 replies)
 16. Dobr.poistenie a materská (10 replies)
 17. zmena pracovného pomeru (11 replies)
 18. Zamestnanec na HPP a živnostenský list (2 replies)
 19. Rozvrhnutie pracovného času v súlade so ZP (8 replies)
 20. DP - opravné či dodatočné ? (3 replies)
 21. výpoved §68 b) (41 replies)
 22. Vrabce na streche čvirikajú... (6 replies)
 23. Dovolenka (15 replies)
 24. DDP v rocnom zuctovani... (10 replies)
 25. Potvrdenie o zaplatení dane (2 replies)
 26. Doplnk.dôchod.poistenie (7 replies)
 27. Zmluva o dielo a študent (2 replies)
 28. konatel a podiel na zisku (29 replies)
 29. Náhrada príjmu (2 replies)
 30. Návšteva u lekára (27 replies)
 31. Výška mzdy (0 replies)
 32. soc. fond (2 replies)
 33. konateľ odvody (1 replies)
 34. Materská (3 replies)
 35. odvody do ZP (5 replies)
 36. Odvody do poisťovní (0 replies)
 37. Refakturácia mzdy (11 replies)
 38. Zaúčtovnie príspevku na stravné (2 replies)
 39. Nové tlačivo-potvrdenie o príjme? (3 replies)
 40. civilkár (0 replies)
 41. Hlásenie (8 replies)
 42. Nelegálna práca a cudzinec (0 replies)
 43. Podpora v nezamestnanosti (21 replies)
 44. socialny fond (1 replies)
 45. cerpanie socialneho fondu (0 replies)
 46. Zmluva s dôchodcom (3 replies)
 47. výpočet mzdy (19 replies)
 48. Výpočet mzdy (0 replies)
 49. Oznámenie do ZP. (4 replies)
 50. Výpis z DP-ČZD par.6 r.60 (1 replies)
 51. Nezdanitelna cast - poberanie dochodku (6 replies)
 52. dohoda a mzda (10 replies)
 53. MD a registračný list FO (4 replies)
 54. Mozem mat pocas materskej dovolenky "pracu" na dohodu (3 replies)
 55. dôchodca-dohoda alebo PP (2 replies)
 56. starý študent (3 replies)
 57. Odhláška zamestnanca (17 replies)
 58. Dátum vzniku povinnosti - odvody (3 replies)
 59. Dávka v nezam.-RZD (3 replies)
 60. Kontrola z vojenskej správy (1 replies)
 61. Daňový bonus (44 replies)
 62. OČR (4 replies)
 63. Ako dostať výplatu? (6 replies)
 64. Uplatnenie odpočtu na manželku ak je na MD ??? - moc súrne :) (1 replies)
 65. Školenie p. Mihála v Trenčíne (37 replies)
 66. Hlásenie a nevyplatená mzda (2 replies)
 67. poistne pri prijmoch z prenajmu (1 replies)
 68. Je nárok na 4hod. dovolenku? (13 replies)
 69. výpoveď v skúšobnej dobe (2 replies)
 70. Cudzí štátny príslušník, dôchodca - konateľ s.r.o. (1 replies)
 71. RZD a "zabudnutý" zamestnanec (9 replies)
 72. Daňové priznanie (3 replies)
 73. Nedoplatok dane a PN (3 replies)
 74. SZČO a OČR (8 replies)
 75. Invalid alebo nie ??? (3 replies)
 76. Nerovnomerný pracovný čas (4 replies)
 77. Daňový bonus (1 replies)
 78. RZD - dátum vykonania (1 replies)
 79. A co s dochodcami ? Re: Preddavky na zdravotne poistenie (4 replies)
 80. Mzdové zvýhodnenie za prácu cez sobotu a nedeľu (1 replies)
 81. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu (4 replies)
 82. Zdrav.poistne za brigadnika??? (5 replies)
 83. Minimálna suma vymeriavacieho základu ... (3 replies)
 84. Skočenie pracovného pomeru (1 replies)
 85. Zdravotne poistenie (2 replies)
 86. RZ-preplatok-hlásenie (5 replies)
 87. materské u SZČO (2 replies)
 88. vyslanie zamestnanca do ČR (0 replies)
 89. školenie (1 replies)
 90. Prac.úraz (3 replies)
 91. zamestnanec zivnostnik / dochodca (0 replies)
 92. Minimálna mzda v rôznych odvetviach (6 replies)
 93. Podať DP? (12 replies)
 94. Skátený pracovný úväzok (12 replies)
 95. Žena na MD a DoVp (3 replies)
 96. dôchodca a KPP (3 replies)
 97. odpis auta (2 replies)
 98. zmluva zo zamestnancami (2 replies)
 99. Dohody a prémie (10 replies)
 100. Dovolenka (8 replies)
 101. Prenájom poracovnej sily (vyslanie zamestnanca) (12 replies)
 102. výpoveď (11 replies)
 103. nesprávne zrazená daň (6 replies)
 104. čestné prehlásenie (6 replies)
 105. Vstupenky na kultúrne podujatie (19 replies)
 106. IČZ v MRP (3 replies)
 107. Starobný dôchodca (5 replies)
 108. sociálne odvody (15 replies)
 109. Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane (3 replies)
 110. Termín vykonanie RZD, jeden mesiac - 2 x 6 736,- Sk (7 replies)
 111. "dobrovoľné" odvody (5 replies)
 112. Hlásenie (5 replies)
 113. Druh, družka a daňový bonus (6 replies)
 114. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 115. Sociálny fond (11 replies)
 116. zákonné sociálne zabezpečenie (3 replies)
 117. výpovedná doba (1 replies)
 118. Preddavok ZP do 100 Sk § 16 ods. 8 (1 replies)
 119. Zákon o nelegálnej práci (20 replies)
 120. brigáda-daň (2 replies)
 121. Mzda a žiadna daň? (5 replies)
 122. Odvod pri OCR (11 replies)
 123. Dôchodca+konateľ (1 replies)
 124. Zmena prac. zmluvy (2 replies)
 125. Poistné z min.mzdy (13 replies)
 126. PN (10 replies)
 127. Novelizovaný zákon o cestovných náhradách (0 replies)
 128. Pracovná zmluva na 40 hod. mesačne (8 replies)
 129. Príspevok na stravu od štátu? (17 replies)
 130. Pohreb (10 replies)
 131. Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (33 replies)
 132. § (1 replies)
 133. Zákonné sociálne náklady (2 replies)
 134. Vlastná svadba a pracovné voľno (15 replies)
 135. Ochod do starobného dôchodku (3 replies)
 136. OČR (13 replies)
 137. Zaúčtovanie tvorby SF (12 replies)
 138. rocne zuctovanie (4 replies)
 139. Invalid-odvody (5 replies)
 140. Novela zákona o ZP od 1.7.2005 (471 replies)
 141. Ako so socialnym fondom (1 replies)
 142. Dohoda o VP a zrážky (3 replies)
 143. rocne zuctovanie dane (3 replies)
 144. PN a krátenie dovolenky (6 replies)
 145. potvrdenie o zrazenych preddavkoch-dohoda (5 replies)
 146. k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň (2 replies)
 147. SZČO a PN (8 replies)
 148. Invalidný dôchodca (3 replies)
 149. zamestnanec cudzinec (0 replies)
 150. prosím Vás študent a rodinné prídavky (0 replies)
 151. Musím zamestnať účtovníka? (7 replies)
 152. mzda za 12 odpracovaných dní (4 replies)
 153. Ošetrovné (5 replies)
 154. SZČO a daňový bonus (3 replies)
 155. Tzv. predľžená MD a DoVP (1 replies)
 156. nový zamestnanec (7 replies)
 157. daňový bonus pri ročnom zúčtovaní dane (9 replies)
 158. inval.dochodok (1 replies)
 159. Mzdy (3 replies)
 160. Dôchodok (6 replies)
 161. odpočitateľná položka za rok 2004-člen dozornej rady (12 replies)
 162. Veková hranica pre brigádnika (12 replies)
 163. denný VZ (5 replies)
 164. dovolenka (28 replies)
 165. dovolenka (3 replies)
 166. starobné poistenie (1 replies)
 167. Pracovny pomer na dobu urcitu (11 replies)
 168. ODVODY PO NOVOM DO SP! (6 replies)
 169. PN a odvody (2 replies)
 170. invalidny dochodok (4 replies)
 171. Tlačivo - prihláška SZCO do VZP (3 replies)
 172. DP a príjem zo zahraničia (4 replies)
 173. Opäť tlačivá (20 replies)
 174. Daňové tlačivá (6 replies)
 175. Registračný zákon (0 replies)
 176. Kategorizácia prác (0 replies)
 177. Prijatie nového zamestnanca v marci 05. (5 replies)
 178. Zrážky (1 replies)
 179. Jednorázová odmena a prihláška do VZP (0 replies)
 180. Zle odvedená daň za 2004 (13 replies)
 181. Dohoda o vykonani prace (50 replies)
 182. Mzda na kratší prac.čas (3 replies)
 183. Lektorská činnosť a príležitostný príjem (0 replies)
 184. Výkaz preddavkov na poistné na VZP (28 replies)
 185. Vyhlásenie k zníženiu sadzby poistného (10 replies)
 186. Vysluhový dôchodok ,prispevok (2 replies)
 187. Nemocenské dávky (17 replies)
 188. Invalidný dôchodca (51 replies)
 189. RZD-čo je príjem? (0 replies)
 190. podnikatelka- matka na materskej (2 replies)
 191. Miesto vykonu práce (31 replies)
 192. Dohoda o skončení pracovného pomeru (29 replies)
 193. nezamestnany a dobrovolne platenie odvodov (9 replies)
 194. Pracovný pomer na kratší pracovný čas-zmluva (10 replies)
 195. Dohoda o brigadnickej praci studenta v roku 2005 (171 replies)
 196. nezdan.časť na manželku (2 replies)
 197. RZD (2 replies)
 198. civilkár - pracovná zmluva (2 replies)
 199. MRP a elektronická SP (4 replies)
 200. ročné zúčtovanie (2 replies)
 201. Výkaz (3 replies)
 202. daň. priznanie , podiely na HV (7 replies)
 203. Nevyčerpané dovolenky a podvojné účtovníctvo (2 replies)
 204. Postup pri výkone rozhodnutí zrážky zo mzdy (3 replies)
 205. životné poistenie (1 replies)
 206. Postup pri výkone rozhodnutí zrážky zo mzdy (42 replies)
 207. garanč.poistenie (3 replies)
 208. Minimalna mzda este raz (3 replies)
 209. Manko a dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti (5 replies)
 210. Odpočitateľná položka mzdy 2005 (4 replies)
 211. výstupná lekárska prehliadka (31 replies)
 212. Zamestnanec a firemne auto (0 replies)
 213. Výkazy do ZP... pomôžte prosím... (28 replies)
 214. vypoveď (5 replies)
 215. Prijem zamestnanca (4 replies)
 216. výpoveď - § 63 (116 replies)
 217. Rodičovský príspevok a nepeňažné plnenie (0 replies)
 218. výpoveď (1 replies)
 219. Prehľady DÚ (6 replies)
 220. Dôchodca SZČO - odvody do SP (1 replies)
 221. Nárok na lekársku starostlivošť (13 replies)
 222. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (0 replies)
 223. PNS a SZČO (0 replies)
 224. 2 pracovné pomery a maximum pre ZP (9 replies)
 225. Ukončenie PP - dôchodca (4 replies)
 226. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier (15 replies)
 227. Zrážka zo mzdy (6 replies)
 228. Odstupné po rodičovskej dovolenke (8 replies)
 229. Výpis z DP za rok 2004! (18 replies)
 230. oznámenie pre zamestnávateľa (15 replies)
 231. Podpora v nezamestnanosti (12 replies)
 232. Náhrada škody za prac.úrazy-ročné zúčtovanie (2 replies)
 233. Denný vym.základ pre PN (4 replies)
 234. Mzdový list, podklady pre výpočet mzdy (36 replies)
 235. odvod do ZP - spoločník sro - dohoda (23 replies)
 236. Invalidný dôchodca - práca (7 replies)
 237. olgaduri (5 replies)
 238. MM a PN pocas mesiaca-VZ pre odvody? (6 replies)
 239. RZD a daňový bonus (4 replies)
 240. Preddavky na zdrav.poist. -zaokruhlovanie (13 replies)
 241. DP pre novú SZČO (5 replies)
 242. dôchodkové doplnkové poistenie (0 replies)
 243. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 244. Omylom vyplatena mzda (16 replies)
 245. Odvod (10 replies)
 246. Materská dovolenka-násup do zamestnania (1 replies)
 247. neplatené voľno (1 replies)
 248. Dohodár a hlásenie (8 replies)
 249. PN (13 replies)
 250. Danovy bonus. (2 replies)